Τέλος οι υπογραφές στην παραλαβή δεμάτων από κούριερ

Intime

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επιτρέπεται προσωρινά, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, η επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων χωρίς υπογραφή.

Η Διεύθυνση των Ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ, αποφάσισε εξαιτίας των εκτάκτων μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας και σε μια προσπάθεια να προστατευτούν τόσο οι πολίτες όσο και ο ταχυμεταφορέας, να γίνεται η επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων χωρίς υπογραφή. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται πάντως, ότι καταγράφεται η ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του παραλήπτη, ο οποίος λαμβάνει τη βεβαίωση παράδοσης ηλεκτρονικά λίγο μετά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ , η ΕΕΤΤ:

Εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση και μόνο προσωρινά, με σκοπό την προληπτική προστασία της δημόσιας υγείας, η επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών να γίνεται χωρίς υπογραφή του παραλήπτη. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας αυτής ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο διανομέας βεβαιώνει την πραγματοποίηση της επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στον χρήστη και καταγράφει, τουλάχιστον, ημερομηνία τόπο, ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του παραλήπτη ή/ και την καταχώρηση μοναδικού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης που θα έχει αποσταλεί στους παραλήπτες. Η βεβαίωση επίδοσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στον αποστολέα, ενώ τα πλήρη στοιχεία επίδοσης καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.) που τηρεί ο πάροχος.

elta

Υπενθυμίζεται για όσους κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών πως πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία.

- Κόστος αποστολής: Ελέγξτε εάν το κόστος αποστολής είναι ενιαίο ή διαφοροποιείται ανά περιοχή και επίσης, εάν επηρεάζεται από παράγοντες όπως το ογκομετρικό βάρος της αποστολής

- Τρόπος παραλαβής: Πληροφορηθείτε για τις διαθέσιμες επιλογές παραλαβής του ταχυδρομικού αντικειμένου (π.χ. στον χώρο σας, από καταστήματα της εταιρίας, από θυρίδα, από σημεία εξυπηρέτησης με διευρυμένο ωράριο κ.λπ.)

- Παρακολούθηση αποστολής: Ενημερωθείτε για την πορεία παράδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου, π.χ. από την ιστοσελίδα της επιχείρησης, μέσω sms, email, τηλεφώνου κ.λπ.

- Επανάληψη της προσπάθειας επίδοσης: Οι ταχυδρομικοί πάροχοι υποχρεούνται σε δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου, σε περίπτωση απουσίας σας κατά την αρχική προσπάθεια, με σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Παραλαβή με επιφύλαξη: Έχετε τη δυνατότητα είτε να παραλάβετε με επιφύλαξη είτε να δηλώσετε επιφύλαξη εντός μίας ημέρας από την παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου, δηλώνοντάς το εγγράφως, εάν το αντικείμενο που σας παραδίδεται έχει υποστεί φθορά ή είναι κατεστραμμένο.

- Δυνατότητα μη υπογραφής: Με σκοπό την προληπτική προστασία της δημόσιας υγείας, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση και μόνο προσωρινά, η επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών χωρίς υπογραφή του παραλήπτη. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας αυτής, ο διανομέας βεβαιώνει την επίδοση και καταγράφει, τουλάχιστον, ημερομηνία, τόπο, ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του παραλήπτη, ή/και την καταχώρηση μοναδικού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης που θα έχει αποσταλεί στους παραλήπτες.

- Δικαίωμα αποζημίωσης: Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε αποζημίωση εντός 6 μηνών για την πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας/κλοπής/καταστροφής του περιεχομένου επιστολής ή δέματος, καθώς και την εκπρόθεσμη επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ατομική σύμβαση που υπογράψατε κατά την αποστολή.

- Τροποποίηση υπηρεσιών: Ρωτήστε εάν υπάρχουν τροποποιήσεις στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες, λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας (π.χ. αναστολή υπηρεσιών, τροποποίηση όρων παροχής, διαφοροποίηση χρόνων παράδοσης κ.λπ.) μέσω των ιστοσελίδων ή/και των κέντρων εξυπηρέτησης των ταχυδρομικών εταιριών και των ηλεκτρονικών καταστημάτων.


Load more
Read full article on: dikaiologitika.gr
Ποιος ήταν ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής που τιμάται σήμερα;
Ο Όσιος Στέφανος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ο Όσιος Στέφανος, όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλὴν παῤῥησία ἐν πίστει τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α’ προς Τιμόθεον, γ’ 13), δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν. Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.). Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἄσκησιν ἐνδεδειγμένος, σκεῦος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταῖς σεπταῖς ἀναβάσεσι· καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα σεβόμενος, μαρτυρικῆς ἠξιώθης φαιδρότητος. Θεῖε Στέφανε, ἐν ὅπλῳ ἡμᾶς στεφάνωσον τῆς θείας εὐδοκίας τοὺς ὑμνοῦντας σε. Ἕτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις, τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ. Αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδύσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον, τῷ τῆς Πίστεως ξίφει· καὶ δι᾽ ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ, Ὁσιομάρτυς ἀοίδιμε Στέφανε. Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Ἑορτάζει σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτὴν εὐφρόσυνον, ἐν τῇ σῇ μνήμη· καὶ πιστῶς, ἀνευφημοῦσα κραυγάζει σοι, Στέφανε θεῖε, ὁσίων τὸ καύχημα. Κάθισμα Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθεὶς. Τῶν Μοναστῶν ὑπογραμμὸς ἀνεδείχθης, τῶν Ἀθλητῶν καλλωπισμὸς ἀνεφάνης, δι’ ἀμφοτέρων Στέφανε κοσμούμενος· ὅθεν ἀξιάγαστε, καὶ διπλοῦς τοὺς στεφάνους, ἔλαβες ἀσκήσεως, καὶ ἀθλήσεως Πάτερ. Ἀλλ’ ἐκτενῶς Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν σὲ ὑμνούντων, ἱκέτευε Στέφανε.
1m
www.pronews.gr
Nadja: To πολύχρωμο διαμέρισμα στην Αθήνα με τις μεταμοντέρνες πινελιές [εικόνες]
Μοτίβα στα πλακάκια, γεωμετρικά σχέδια και μια φωτεινή κίτρινη σκάλα είναι τα πρώτα που παρατηρεί κανείς στο εντυπωσιακό διαμέρισμα στην περιοχή του Παπάγου, που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Point Supreme.
1m
iefimerida.gr
Συγκλονίζει η Σοφία Μπεκατώρου για τον βιασμό της: Ότι και αν είπα δεν σταμάτησε,ένιωθα εγκλωβισμένη
Συγκλονίζει η εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατώρου για τον βιασμό της από παράγοντα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
www.newsbomb.gr
Μαρία Λόη: Η Ελληνίδα σεφ που μαγείρεψε για Μπάϊντεν και Ομπάμα – Έχει γειτόνισσα τη Lady Gaga
Η Ελληνίδα σεφ, Μαρία Λόη, δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, έχει μαγειρέψει για τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Μπαράκ Ομπάμα, και έχει ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Μαρία Λόη: Η Ελληνίδα σεφ που μαγείρεψε για Μπάϊντεν και Ομπάμα – Έχει γειτόνισσα τη Lady Gaga δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επίτροπος Ισότητας ΕΕ: Μετεξεταστέα η Τουρκία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Την ανησυχία της ΕΕ για τις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία εξέφρασε η Επίτροπος Ισότητας της ΕΕ, Έλενα Ντάλι (η ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Επίτροπος Ισότητας ΕΕ: Μετεξεταστέα η Τουρκία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο κορονοϊός τους άφησε άνεργους κι εκείνοι έγιναν… COVID boys
Είναι από τους ανθρώπους που έκαναν την κρίση, ευκαιρία. Ο λόγος για δυο νεαρούς Βέλγους, που έμειναν άνεργοι εξαιτίας της πανδημίας και αποφάσισαν να αλλάξουν ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Ο κορονοϊός τους άφησε άνεργους κι εκείνοι έγιναν… COVID boys δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δοκιμάζουμε το ολοκαίνουργιο crossover της Citroën, το C4 C-Cross
Ας υποθέσουμε ότι βλέπεις μπροστά σου για πρώτη φορά το νέο C4 C-Cross χωρίς να γνωρίζεις τίποτα απολύτως γι’ αυτό. Είναι βέβαιο πως ακόμα κι ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Δοκιμάζουμε το ολοκαίνουργιο crossover της Citroën, το C4 C-Cross δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύλληψη αρχιφύλακα από τους «αδιάφθορους» των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
Ένας αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη από τους «αδιάφθορους» των Εσωτερικών Υποθέσεων με την αυτόφωρη διαδικασία, μετά από καταγγελία πολίτη για…
www.newsbomb.gr
Επανέναρξη στο πρωτάθλημα Ισραήλ
Οι μπασκετικές δραστηριότητες επιστρέφουν σε δράση στην πρώτη κατηγορία του Ισραήλ. 
gazzetta.gr
Τι θα συμβεί στον οργανισμό μας αν τρώμε καθημερινά 7 καρύδια (vid)
Γνωρίζετε -πραγματικά- πόσο χρήσιμα είναι για την υγεία μας τα καρύδια; 
www.newsbomb.gr
Κρήτη: Πήγαινε την πεθερά στο νοσοκομείο και πλήρωσε πρόστιμο
Στην Κρήτη η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο σε έναν οδηγό. Ο νεαρός άνδρας από τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου μετέφερε την πεθερά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Πήγαινε την πεθερά στο νοσοκομείο και πλήρωσε πρόστιμο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εξομολόγηση ψυχής από την Σοφία Μπεκατώρου στο Live News: Γιατί μπήκα στο δωμάτιο και γιατί μίλησα τώρα
Δείτε την συγκλονιστική εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατώρου για τον βιασμό της στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο. Περιγράφει λεπτό προς λεπτό όλα όσα έζησε και εξηγεί γιατί αποφάσισε να μιλήσει τώρα. To άρθρο Εξομολόγηση ψυχής από την Σοφία Μπεκατώρου στο Live News: Γιατί μπήκα στο δωμάτιο και γιατί μίλησα τώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Η επιλογή του Ζοάο Βίκτορ και το θετικό κλίμα από τον παίκτη
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι ένα όνομα που έχει πέσει επίσης στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό για μία λύση στη θέση του εξτρέμ με την πλευρά του παίκτη να βλέπει πολύ θετικά μία τέτοια προοπτική.
gazzetta.gr
Συγκλονίζει η Μπεκατώρου: Έχασα την εκτίμηση στον εαυτό μου - Πότε αποφάσισα να μιλήσω
Η Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας μίλησε με λεπτομέρειες για τον βιασμό που υπέστη στο ξεκίνημά της από παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας - Γιατί το «έθαψε» βαθιά μέσα στον εαυτό της τόσα χρόνια - Πότε και γιατί αποφάσισε να το εξωτερικεύσει 
www.protothema.gr
Κομισιόν: Ανησυχητική η κατάσταση στην Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας κάλεσε την Τουρκία να σημειώσει πρόοδο στα θεμελιώδη δικαιώματα - «Βαθιά ανησυχητικές» οι αποφάσεις των αρχών εναντίον δημάρχων από κόμματα της αντιπολίτευσης 
www.protothema.gr
Ο Ρικ Πιτίνο αγοράζει την Ορτέζ
Ο Ρικ Πιτίνο είναι έτοιμος να εμπλακεί ξανά στο ευρωπαϊκο μπάσκετ, αυτή τη φορά από τη θέση του ιδιοκτήτη, καθώς συμμετέχει σε επενδυτικό σχήμα που ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Ο Ρικ Πιτίνο αγοράζει την Ορτέζ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρευνα: Τα πιο αηδιαστικά πράγματα που κρατάμε στο αυτοκίνητο!
Τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντηλα είναι το πιο συνηθισμένο σκουπίδι στην καμπίνα ενός αυτοκινήτου, αλλά όχι και το πιο σιχαμερό, όπως φαίνεται. Ο ρυθμός της καθημερινότητας δεν ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Έρευνα: Τα πιο αηδιαστικά πράγματα που κρατάμε στο αυτοκίνητο! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπεκατώρου για τον βιασμό: «Έκανα τώρα την καταγγελία γιατί τώρα μπορώ να το διαχειριστώ» (vid)
Η Σοφία Μπεκατώρου μίλησε για τον βιασμό από παράγοντα στην Ισπανία, τον πόλεμο που δέχτηκε από παράγοντες της Ομοσπονδίας τα επόμενα χρόνια και το πώς αποφάσισε να καταγγείλει τον βιασμό της.
gazzetta.gr
Αυτόφωρο σε βάρος Αρχιφύλακα στην Αττική
Σε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος ενός Αρχιφύλακα, έπειτα από καταγγελία που έγινε από ιδιώτη για επίθεση εις βάρος του.Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος Αρχιφύλακα, ο οποίος υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής.Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο καταγγελίας ιδιώτη, σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός, προχθές (Τρίτη 19/01/2021), του επιτέθηκε σε περιοχή της Αττικής και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, ενώ επιπλέον του απέσπασε το κινητό τηλέφωνο για να μην ειδοποιήσει την Αστυνομία για το περιστατικό.Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Βαρύνεται με τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράνομης βίας ενώ από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κινούνται ήδη οι διαδικασίες για την πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης.
www.dikaiologitika.gr
Συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπεκατώρου για τον βιασμό: «Γιατί έκανα τώρα την καταγγελία» (vid)
Η Σοφία Μπεκατώρου μίλησε για τον βιασμό από παράγοντα στην Ισπανία, τον πόλεμο που δέχτηκε από παράγοντες της Ομοσπονδίας τα επόμενα χρόνια και το πώς αποφάσισε να καταγγείλει τον βιασμό της.
gazzetta.gr
Lotus: Ένα νέο μοντέλο θα αντικαταστήσει τις Elise, Exige και Evora
Η Lotus θα παρουσιάσει το νέο της σπορτσκαρ το καλοκαίρι του 2021, με την παραγωγή του να είναι προγραμματισμένη για το 2022 όπως αποκάλυψε στο ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Lotus: Ένα νέο μοντέλο θα αντικαταστήσει τις Elise, Exige και Evora δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από φωτιά σε γηροκομείο
Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γηροκομείο τη πόλης Χάρκοβο, στην…
www.newsbomb.gr
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ικανοποίηση για τις αποφάσεις του Τζο Μπάιντεν
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνεχάρη τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Εξοχ. κ. Joseph Biden για την ανάληψη των καθηκόντων του, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για δύο υψηλού συμβολισμού αποφάσεις που έλαβε αμέσως μετά την ορκωμοσία του.Συγκεκριμένα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρεται στις εξής αποφάσεις του νέου Προέδρου: 1. Να άρει τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που είχαν επιβληθεί σε 13 χώρες, με κατά πλειοψηφία μουσουλμανικό πληθυσμό. Υπενθυμίζεται ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εδώ και αρκετές δεκαετίες, έχει εγκαινιάσει επίσημο ακαδημαϊκό διάλογο με το Ισλάμ και έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα περί τα 15 κοινά συνέδρια, στα οποία συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν όλη την ανθρωπότητα και τα οποία αποβλέπουν στην καλύτερη γνωριμία και τον αλληλοσεβασμό των δύο μονοθεϊστικών θρησκειών, καθώς και στην εδραίωση της ειρήνης και της αλληλεγγύης στον κόσμο. Μέσα στο πλαίσιο του διαθρησκειακού αυτού διαλόγου ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στα 30 χρόνια της πατριαρχίας του, έχει επισκεφθεί επίσημα πολλές μουσουλμανικές χώρες, όπως π.χ. το Ιράν, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, την Λιβύη, την Αίγυπτο, το Μαρόκο κ.ά., και έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις και σταθερή επικοινωνία με θρησκευτικούς ηγέτες του Ισλάμ και με προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου. Ταυτοχρόνως, έχει συγκαλέσει συναντήσεις κορυφής με εκπροσώπους των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Πόλη, στις Βρυξέλλες κ.α. Είναι, άλλωστε, διεθνώς γνωστές οι Διακηρύξεις του Βοσπόρου (1994, 2005) και των Βρυξελλών (2001). Και, 2. Να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Είναι γνωστές οι αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και για να εμπνεύσει σεβασμό και αγάπη για τον πλανήτη γη - τον κοινό μας "οίκο". Ο Παναγιώτατος έχει συγκαλέσει μέχρι τώρα εννέα μεγάλα διεθνή, διεπιστημονικά και διαθρησκειακά οικολογικά συμπόσια εν πλω, μικρότερα σχετικά σεμινάρια στη Χάλκη, ενώ τα τελευταία χρόνια συγκαλεί τα θεματικά συνέδρια "Halki Summit", το τέταρτο των οποίων αρχίζει τις εργασίες του διαδικτυακά την προσεχή Τρίτη, 26 Ιανουαρίου. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει συμμετάσχει σε πολλές περιβαλλοντικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου, έχει εκφωνήσει σειρά ομιλιών για οικολογικά ζητήματα και έχει δημοσιεύσει πολλά ανάλογα κείμενα. Για την συμβολή του αυτή στην προστασία της Δημιουργίας έχει χαρακτηριστεί ως "ο πράσινος Πατριάρχης". Σε ό,τι αφορά στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έλαβε μέρος σε διάφορες φάσεις της προετοιμασίας της, συνόδευσε μάλιστα, τον Πρόεδρο της Γαλλίας Hollande, κατόπιν προσκλήσεως εκ μέρους του, σε σχετικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Φιλιππίνες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξέφρασε επανειλημμένα την αντίθεσή του στην στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Πρωτόκολλο του Κιότο και αργότερα, στην απόφασή τους να αποχωρήσουν από την Συμφωνία των Παρισίων. Ήταν επόμενο, λοιπόν, να χαιρετίζει τώρα και να εξαίρει με ενθουσιασμό την απόφαση του Προέδρου Biden να επανενταχθεί η χώρα του στην κοινή παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
www.dikaiologitika.gr
Γιατί πρέπει επειγόντως να ξεκινήσεις το ποδήλατο;
Είναι κάτι πολύ παραπάνω από καλή γυμναστική.
www.newsbomb.gr
Πόλο: Τρομερή η Εθνική Γυναικών – Κάνει όνειρα για Ολυμπιακούς Αγώνες
Πόλο: Η Εθνική Γυναικών πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση, νίκησε 8-5 την Ουγγαρία και τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της, δείχνοντας ικανή να…
www.newsbomb.gr
Γαλλία: Χιλιάδες υγειονομικοί στους δρόμους διεκδικούν αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας
Στα όρια τους έχουν φτάσει οι υγειονομικοί στη Γαλλία οι οποίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Στο Παρίσι, εκατοντάδες ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Γαλλία: Χιλιάδες υγειονομικοί στους δρόμους διεκδικούν αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρίχνει «βόμβα» ο Πιτίνο: Αγοράζει την Ορτέζ με τον Τζαμάλ Μάσμπερν
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γαλλία, ο Ρικ Πιτίνο μαζί με τον άλλοτε ΝΒΑer Τζαμάλ Μάσμπερν και τον βοηθό του στους Νικς, Στου Τζάκσον, αγοράζει την ομάδα της Ορτέζ
www.protothema.gr
Αρχιφύλακας της ΕΛΑΣ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο -Ασκησε βία και προξένησε επικίνδυνη σωματική βλάβη σε πολίτη
Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος Αρχιφύλακα, ο οποίος υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής.
iefimerida.gr
Πορτογαλία: Κλείνουν σχολεία και πανεπιστήμια καθώς «θερίζει» ο κορονοϊός
Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε σήμερα ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα κλείσουν για τουλάχιστον 15 ημέρες, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Πορτογαλία: Κλείνουν σχολεία και πανεπιστήμια καθώς «θερίζει» ο κορονοϊός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ: «Η βία είναι κατακριτέα, χρήζει τιμωρίας και δημόσιας κατακραυγής»
Η ανακοίνωση της εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες με αφορμή την υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου. 
gazzetta.gr
Στο αυτόφωρο Αρχιφύλακας για ξυλοδαρμό πολίτη
Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο καταγγελίας ιδιώτη, σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός τού επιτέθηκε, ενώ επιπλέον του απέσπασε το κινητό τηλέφωνο για να μην ειδοποιήσει την Αστυνομία για το περιστατικό
www.protothema.gr
Πύργος: Κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση από αντιδήμαρχο (video)
Υπάλληλος που εργάζεται σε υπηρεσία του δήμου Πύργου, κατήγγειλε ότι ο τότε αντιδήμαρχος την παρενοχλούσε σεξουαλικά μέσω facebook. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο της ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Πύργος: Κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση από αντιδήμαρχο (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο λόφος του Στρέφη ξαναγίνεται τόπος περιπάτου και αναψυχής
Κώστας Μπακογιάννης: «Παρεμβάσεις που επαναφέρουν τη μαγεία του λόφου»
www.newsbomb.gr
Κρατάει τον Ζιντάν έως το καλοκαίρι η Ρεάλ
Προσπάθεια να ρίξουν τους τόνους καταβάλλουν οι άνθρωποι της Ρεάλ, μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την...
www.zougla.gr
«Χαστούκι» ΕΕ προς Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα: «Πρέπει να υπάρξει άμεση δράση»
Ευθύνες στην κυβέρνηση Ερντογάν αποδίδουν οι Βρυξέλλες για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα
www.newsbomb.gr
Πορτογαλία: Κλείνουν σχολεία και πανεπιστήμια - Οι θάνατοι και τα κρούσματα δεν σταματούν να αυξάνονται
Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε σήμερα ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα κλείσουν για τουλάχιστον 15 ημέρες,...
www.zougla.gr
Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με «πράσινες» περιοχές – Η Ευρωπαϊκή έρευνα που μας δίνει ελπίδες
Ολοένα και πιο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία εξέλιξης της πανδημίας για η χώρα μας, σύμφωνα με τους αναθεωρημένους χάρτες που δημοσιεύτηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου Νόσων και οι οποίοι αποτυπώνουν την επιδημιολογική εικόνα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι χάρτες αυτοί αποτυπώνουν τα νέα δεδομένα που αφορούν το συνδυαστικό δείκτη τεστ, νέων […]
www.makeleio.gr
Ουκρανία: 15 νεκροί από φωτιά σε γηροκομείο
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε γηροκομείο στην ανατολική Ουκρανία.Από τη φωτιά, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκα, στο γηροκομείο στην ανατολική πόλη Χάρκοβο, όπως ανέφερε κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας την Πέμπτη.
www.dikaiologitika.gr
ΕΠΟ: «Κλείδωσε» η υποψηφιότητα Ζαγοράκη για την προεδρία με την στήριξη των «μεγάλων» και της κυβέρνησης
Ο Θοδωρής Ζαγοράκης, όλα δείχνουν ότι, θα είναι ο... εκλεκτός των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου για την προεδρία της ΕΠΟ.
iefimerida.gr
Πορτογαλία: Ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού - Κλείνουν σχολεία και πανεπιστήμια
Ανακοινώθηκαν 13.544 λοιμώξεις τις τελευταίες 24 ώρες και 221 νέοι θάνατοι
www.protothema.gr
Euroleague: Αυξήθηκε το όριο! Με περισσότερο κόσμο η ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Euroleague: Με... μισογεμάτο γήπεδο θα δίνει από εδώ και στο εξής τους εντός έδρας αγώνες της η ΤΣΣΚΑ, καθώς ο…
www.newsbomb.gr
Χατζηδάκης στον ΣΕΒ: Ναι στην ανταγωνιστικότητα, αλλά με προστασία των εργαζομένων
Οι τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εργασιακό νομοσχέδιο, μεταρρύθμιση επικουρικών συντάξεων, νομοσχέδιο για την κατάρτιση), βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
iefimerida.gr
Με κρητικό 106 ετών ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στο δημοτικό γηροκομείο Χανίων
Ο 106χρονος Αντώνης έδωσε την εκκίνηση σήμερα για τον εμβολιασμό των φιλοξενουμένων στο δημοτικό γηροκομείο Χανίων και του προσωπικού της δομής.Η πρώτη δόση του εμβολίου κατά της πανδημίας Covid-19 χορηγήθηκε από κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Χανίων, αλλά και απεσταλμένων του ΕΟΔΥ από την Αθήνα, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του δημοτικού γηροκομείου. Στο σημείο βρέθηκε ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο γενικός γραμματέας του δήμου, Γιώργος Φραγκιαδάκης, όπου μαζί με τον πρόεδρο του ΔΣ του γηροκομείου, Γιάννη Σημαντηράκη και τον επόπτη των ΚΟΜΥ Χανίων, Στέφανο Ντουκάκη, επιθεώρησαν την ομαλή τήρηση της διαδικασίας. Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Χανίων τόνισε: «Είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο σύνολο των ατόμων που βρίσκονται στο δημοτικό γηροκομείο Χανίων, ώστε να νιώσουν και οι ίδιοι ασφαλείς αλλά και να θωρακιστεί η δομή από τον αόρατο κίνδυνο. Με τις διαβεβαιώσεις των επιστημόνων οι ηλικιωμένοι θα αποκτήσουν ανοσία που θα υπερβαίνει τα 90-95%». Ο πρόεδρος του ΔΣ, Γιάννης Σημαντηράκης, ο οποίος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που εμβολιάστηκαν, τόνισε ότι ο χώρος των εμβολιασμών έχει απομονωθεί, έχουν μπει ειδικά κρεβάτια νοσηλείας σε περίπτωση ανάγκης και έχει γίνει επιπλέον απολύμανση στο εσωτερικό της δομής.
www.dikaiologitika.gr
Μυστήριο με τους πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη – «Εξαφανίστηκαν» οι τραυματίες
Αρχικά υπήρξε κινητοποίηση στην Αστυνομία, στην περιοχή του Ιπποκρατείου, στη Θεσσαλονίκη για πυροβολισμούς.  Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν δύο ανθρώπους και στη ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Μυστήριο με τους πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη – «Εξαφανίστηκαν» οι τραυματίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπόρις Τζόνσον: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ρήγμα στις σχέσεις με τον Τζο Μπάιντεν
Εκπρόσωπος του Μπόρις Τζόνσον δηλώνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο Τζο Μπάιντεν, συμμερίζονται πολλές αξίες. Αφορμή δημοσιεύματα για ρήγμα μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Αμερικανός ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Μπόρις Τζόνσον: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ρήγμα στις σχέσεις με τον Τζο Μπάιντεν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Τσεχική Ομοσπονδία αμφισβητεί το ρεκόρ του Κριστιάνο: «Ο Μπίτσαν έχει 821 γκολ» (vids)
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας υποστηρίζει ότι ο Γιόζεφν Μπίτσαν, τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεπέρασε (;) σε γκολ το βράδυ της Τετάρτης (20/01) ως κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών, έχει 821 γκολ και όχι 759.
gazzetta.gr
Κάτια Ταραμπάνκο: Η πρώτη ανάρτηση στο instagram μετά την αποχώρηση από το Survivor
Δείτε το βίντεο που κοινοποίησε κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα
www.protothema.gr
Αγγελική Λάμπρη στoν Νίκο Μουτσινά: «Στο Survivor πήγαινα στα αποφάγια των ντόπιων»
Η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της στο Survivor
www.protothema.gr