Τηλεφωνική απάτη σε κινητά: Μην απαντήσετε ποτέ σ’ αυτό τον αριθμό – Σας χρεώνει πάνω από 100 ευρώ

Καινούριους τρόπους για να βάλουν το χέρι στην τσέπη ανυποψίαστων σκαρφίζονται επιτήδειοι! Ποιος είναι ο νέος αριθμός απάτη που δεν πρέπει να απαντάτε; Στη συγκεκριμένη τηλεφωνική απάτη έχουν βρει ένα τρόπο να χρεώνουν τους λογαριασμούς ακόμα και μέσω αναπάντητης κλήσης, ή από κλήσεις κατά τις οποίες καλούν και είτε μιλούν αγγλικά, είτε δεν μιλούν καθόλου […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία «Ελπις» – Θεσσαλία: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Που χρειάζονται αλυσίδες
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει βάλει στον πάγο ολόκληρη τη με την κατάσταση να είναι εξαιρετικά δύσκολη και στη Θεσσαλία με το χιόνι να έχει κατακλύσει τα πάντα. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε  απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία, χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης, αλλά και απαγόρευση ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπις» – Θεσσαλία: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Που χρειάζονται αλυσίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Νίκος Παππάς για κακοκαιρία: Απροετοίμαστο το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη
«Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη πιάστηκε για μια ακόμα φορά απροετοίμαστο και σε πανικό», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Ο κορονοϊός «χτυπάει» τον Τομ Κρουζ για πέμπτη φορά
Αναβάλλονται ξανά οι πρεμιέρες των ταινιών Mission Impossible 7 και 8 λόγω Covid-19.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Sitecore: Τέθηκε σε λειτουργία το τεχνολογικό hub των Αθηνών – 100 νέες προσλήψεις το 2022
Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το νέο τεχνολογικό hub της Sitecore στην Αθήνα, στο πλαίσιο επενδυτικού πλάνου 1,2 δις. ευρώ, που εκπονεί η πολυεθνική και μεταξύ άλλων προβλέπει τριπλασιασμό των νέων θέσεων εργασίας για προγραμματιστές και μηχανικούς λογισμικού. Από την νέα επένδυση αναμένεται να δημιουργηθούν 100 περίπου νέες θέσεις εργασίας μέσα στο 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ... Περισσότερα To άρθρο Sitecore: Τέθηκε σε λειτουργία το τεχνολογικό hub των Αθηνών – 100 νέες προσλήψεις το 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Ρέθυμνο: Άφησαν τον σκύλο αλυσοδεμένο μέσα στην παγωνιά
Λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει ακόμα ένα μεγαλόσωμο σκυλί που ζει σε παρόμοιες συνθήκες με το πρώτο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
N. Παππάς: «Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη πιάστηκε για μια ακόμα φορά απροετοίμαστο και σε πανικό»
«Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη πιάστηκε για μια ακόμα φορά απροετοίμαστο και σε πανικό», τονίζει
www.zougla.gr
To απίθανο βίντεο του Σάκη Tανιμανίδη: Δείχνει την αντίδραση που είχαν οι κόρες του με το χιόνι
Το χιόνι δίνει μεγάλη χαρά σε μικρούς και μεγάλους, όπως συνέβη και με τις κόρες του Σάκη Tανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπας, οι οποίες το βλέπουν για πρώτη φορά στη ζωή τους.
iefimerida.gr
Τσιτσιπάς μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open: «Επικό ματς, είμαι περήφανος και ευγνώμων»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίηση του μετά την επική πρόκριση επί του Τέιλορ Φριτζ στα προημιτελικά του Australian Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση κόντρα στον Αμερικανό και να προκριθεί στους “8” της διοργάνωσης μέσα σε αποθέωση από το κοινό της Μελβούρνης. Μετά το ... Περισσότερα To άρθρο Τσιτσιπάς μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open: «Επικό ματς, είμαι περήφανος και ευγνώμων» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής
Αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής, για αύριο και μεθαύριο, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς».
iefimerida.gr
Ελ Τσάπο: «Ζωή και κότα» στη φυλακή, με βιάγκρα, σεξ και φαγητό από ακριβά εστιατόρια
Οι τρεις εθισμοί του Μεξικανού ναρκοβαρόνου τους οποίους αναγκάστηκε να στερηθεί όταν μεταφέρθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο -  Οι σεξουαλικές μονομαχίες με τον άλλο ναρκοβαρόνο, Σάλαζαρ
www.protothema.gr
Στρατής Χατζησταματίου, Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος στον Αρναούτογλου
Απολαυστική η εκπομπή «The 2Night Show» σήμερα το βράδυ, καθώς ο Γρηγόρης Αρναούτογολου έχει καλεσμένους τους Στρατή Χατζησταματίου, Νικόλα Ράπτη και Σταύρο Σβήγκο. Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Στρατή Χατζησταματίου, τον Μανωλάκη από τη σειρά «Σασμός». Ο νεαρός ηθοποιός μιλάει με αγάπη για την τέχνη της υποκριτικής, που ... Περισσότερα To άρθρο Στρατής Χατζησταματίου, Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος στον Αρναούτογλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Ελ. Βενιζέλος»: Κανονικά οι περισσότερες πτήσεις - Συνεχείς και εκχιονισμοί των διαδρόμων
Οι πτήσεις πραγματοποιούνται στην πλειονότητά τους - Συνιστάται στους επιβάτες να μεταβαίνουν νωρίτερα και να έχουν επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία που θα πετάξουν
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Άλιμος όπως... Αλάσκα
Μετά τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας (24/1) ο Άλιμος, η Αργυρούπολη και όλες οι κοντινές περιοχές, δε θύμιζαν σε τίποτα Νότια προάστια αλλά κάτι από… Σιβηρία. Οι γειτονιές ντύθηκαν στα λευκά ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους όπως η λεωφόρος Αλίμου. Τα αυτοκίνητα κινούνταν με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Άλιμος όπως... Αλάσκα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρόδος: Συνελήφθησαν 22 άτομα για προμήθεια και κατοχή πλαστών δελτίων ασύλου
Σε βάρος όσων συνελήφθησαν σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της προμήθειας-κατοχής πλαστών δελτίων αιτούντος διεθνή προστασία
www.protothema.gr
Νεαρός επιχειρεί να κάνει backflip
Σε ένα bmx park, ένας νεαρός με ένα πατίνι επιχειρεί να κάνει ένα backflip σε μια ράμπα. Ένα είναι σίγουρο, ο νεαρός είχε το θάρρος να προσπαθήσει το κόλπο και...
www.zougla.gr
Ψηφιακή Μέριμνα: Ποιοι δικαιούνται Voucher 200 ευρώ
Στη Βουλή η τροπολογία «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», που προβλέπει μεταξύ άλλων τους δικαιούχους του voucher 200 ευρώ για τεχνολογικό εξοπλισμό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Προβλήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη 
Προβλήματα στους δρόμους - Βλάβες στην ηλεκτροδότηση
www.protothema.gr
Κλειστά τα δικαστήρια αύριο
Αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής για αύριο 25 και μεθαύριο 26 Ιανουαρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα. Αναλυτικά, η σχετική υπουργική απόφαση, που εξέδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει τα εξής: «Με Απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων […]
www.makeleio.gr
Turkish F-16 fighters fly over Greek isles
Two pairs flew over the Greek islands
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Η περιπέτεια της Ελένης Μενεγάκη και η απουσία του Ουγγαρέζου!
Κακοκαιρία Ελπίδα: Και μπορεί η Ελένη Μενεγάκη να ενθουσιάστηκε με το κατάλευκο τοπίο και να έπαιξε με το χιόνι στον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσωσε το ball girl από ένα έντομο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε και πάλι viral με μία εξαιρετική κίνηση που έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Τέιλορ Φριτζ για τη φάση των “16” του Australian Open. Με την αναμέτρηση να κρίνεται σε μία κλωστή στο πέμπτο και τελευταίο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε να… σώσει το ball girl από ένα έντομο! ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσωσε το ball girl από ένα έντομο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» – Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει για όσους δεν μπόρεσαν να πάνε στη δουλειά τους
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα όσον αφορά στις μετακινήσεις όσων πρέπει να πάνε στην εργασία τους. Για αυτό τον λόγο το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση. Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε, με βάση την κείμενη νομοθεσία, να μην ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς» – Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει για όσους δεν μπόρεσαν να πάνε στη δουλειά τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απελπισία στους δρόμους της Αττικής - Ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό - Οδηγοί εγκλωβισμένοι επί ώρες
 Μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο συμβαίνει στην Αττική που με 7 ώρες χιονόπτωσης έχει παραλύσει στην κυριολεξία. Εκατοντάδες οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι επί ώρες στην Αττική Οδό η οποία ανοιγοκλείνει προκειμένου να προλαβαίνουν να καθαρίζουν τα συνεργεία το χιόνι. Ταυτόχρονα είναι κανονικός Γολγοθάς για τους οδηγούς η κίνηση στους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης ... Περισσότερα To άρθρο Απελπισία στους δρόμους της Αττικής - Ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό - Οδηγοί εγκλωβισμένοι επί ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χρίστος Αντωνιάδης: Αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησα το τραγούδι
«Όταν σταμάτησα το φλερτ με την κόρη, μου την έπεφτε η μάνα της», λέει ο Χρίστος Αντωνιάδης. Ο Χρίστος Αντωνιάδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και την Ελένη Μουστάκη. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που έφυγε παλιότερα από το τραγούδι, αλλά και για τις εμμονικές θαυμάστριες που είχε. «Το νέο ... Περισσότερα To άρθρο Χρίστος Αντωνιάδης: Αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησα το τραγούδι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηράκλειο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογενειών με μικρά παιδιά - Πήγαν εκδρομή στα χιόνια και αποκλείστηκαν
Συναγερμός σήμανε στην ΕΜΑΚ για δύο οικογένειες που αποκλείστηκαν από την κακοκαιρία Ελπίς στο Ηράκλειο Κρήτης.  Λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης από την κακοκαιρία Ελπίς οι οικογένειες εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Λιβάδι στο Ηράκλειο Κρήτης και ειδοποίησαν τις αρχές, καθώς ένα από τα παιδάκια που έχουν μαζί τους αρρώστησε με αμυγδαλίτιδα. Όπως μεταδίδει το Creta24.gr, άνδρες της ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογενειών με μικρά παιδιά - Πήγαν εκδρομή στα χιόνια και αποκλείστηκαν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΚΙΝΑΛ για κακοκαιρία: Ο κρατικός μηχανισμός αρκέστηκε σε συστάσεις και άκαρπες συσκέψεις
Το ΚΙΝΑΛ προχώρησε σε αιχμηρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει τη χώρα από την κακοκαιρία «Ελπίς».
iefimerida.gr
Κακοκαιρία: Κλειστά σήμερα και αύριο τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες της Αττικής με απόφαση Τσιάρα
Ποιες διαδικασίες εξαιρούνται από την αναστολή εργασιών σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια
www.protothema.gr
Απαγορεύεται το κυνήγι λόγω κακοκαιρίας
Εντολή προς τα Δασαρχεία όλης της χώρας να προβούν σε απαγόρευση της θήρας στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και...
www.zougla.gr
Ρωσία: Κατηγορεί ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την «επιθετική ατμόσφαιρα» στην Ουκρανία
Η Δύση ευθύνεται για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή με την ανάπτυξη δυνάμεων στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, αναφέρει το Κρεμλίνο - Καταγγέλλει «υστερία» από την πλευρά της Ευρώπης
www.protothema.gr
Οι δίδυμες κορούλες του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα βλέπουν για πρώτη φορά χιόνι και ενθουσιάζονται
Δείτε το βίντεο που ανάρτησε ο παρουσιαστής στο Instagram
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν διακοπές ρεύματος
Η κακοκαιρία Ελπίδα έχει προκαλέσει και προβήματα ηλεκτροδόστησης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απροσπέλαστοι οι δρόμοι! «Σπινιαρίσματα» στο Παγκράτι, μικροτροχαία στην Βουλιαγμένης από το πυκνό χιόνι
«Σφυροκοπά» το λεκανοπέδιο της Αττικής η κακοκαιρία «Ελπίς», με πυκνά χιόνια από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 24.01.2022, με αποτέλεσμα τα προβλήματα όχι απλώς να μην λείπουν, αλλά να εντείνονται όσο περνά η ώρα. Όπως σας έχει ενημερώσει το newsit.gr, η κατάσταση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής είναι απελπιστική, με τα λεωφορεία να είναι ... Περισσότερα To άρθρο Απροσπέλαστοι οι δρόμοι! «Σπινιαρίσματα» στο Παγκράτι, μικροτροχαία στην Βουλιαγμένης από το πυκνό χιόνι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γερμανία: Ένοπλος τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους στη Χαϊδελβέργη – Έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας
Η γερμανική αστυνομία ανέφερε πως ένοπλος που έδρασε μόνος του σκοτώθηκε αφού τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους με όπλο σε μια επίθεση σε αμφιθέατρο διαλέξεων στην πανεπιστημιακή πόλη Χαϊδελβέργη (νοτιοδυτική Γερμανία), Νωρίτερα η αστυνομία ανέφερε μέσω του Twitter πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και πως μεγάλη αστυνομική δύναμη και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο σημείο. https://t.co/sXJehD7c1AGermany: Lone gunman ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Ένοπλος τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους στη Χαϊδελβέργη – Έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Επιχείρηση διάσωσης 2 οικογενειών από το Λιβάδι του Κρουσώνα
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λιβάδι του Κρουσώνα, στους ορεινούς όγκους του Ηρακλείου, καθώς δύο οικογένειες με συνολικά πέντε μικρά παιδιά, αποκλείστηκαν από τα χιόνια στο κατάλυμα όπου διέμεναν. Στην επιχείρηση συμμετέχει δύναμη της ΕΜΑΚ με 7 άνδρες και ένα ερπυστριοφόρο όχημα. Συνολικά έχουν εγκλωβιστεί 9 άτομα, τέσσερις ενήλικες και 5 παιδιά […]
www.makeleio.gr
Αναστολή δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής για την 25η.01.2022 και...
www.zougla.gr
Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για «υστερία» και δημιουργία εντάσεων
Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα, Δευτέρα, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης μετά την ανακοίνωση...
www.zougla.gr
Οι πιο δημοφιλείς τάσεις στον ερωτικό τομέα για το 2022, σύμφωνα με τους ειδικούς
Βιωσιμότητα και αποδοχή τα σημαντικότερα.
www.protothema.gr
Θέατρο ΕΛΕΡ: Ματαίωση παράστασης λόγω καιρού και αλλαγή στο πρόγραμμα του Cinema & Sibilima
Λόγω καιρικών συνθηκών, η σημερινή παράσταση των Sibilima Ensemble μεταφέρεται για τις 14 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται...
www.zougla.gr
Ληστεία στα ΕΛΤΑ στην Πάτρα: «Επαγγελματίες» οι δράστες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ
Τον τρόμο έζησαν οι δύο υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ληστείας στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ σήμερα Δευτέρα (24.1.2022) το πρωί στην Πάτρα, όταν εισέβαλαν δύο κουκουλοφόροι, τους απείλησαν με όπλα και τους έδεσαν, αφού περίμεναν να τους ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο για να αρπάξουν 20.000 ευρώ. Η ληστεία που διαπράχθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα ΕΛΤΑ ... Περισσότερα To άρθρο Ληστεία στα ΕΛΤΑ στην Πάτρα: «Επαγγελματίες» οι δράστες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Masterchef 6: Οι κριτές δεν χαρίζονται σε κανέναν – Οι λεπτομέρειες κρίνουν τα πάντα
Οι auditions του MasterChef 2022, είναι ένα βήμα πριν το τέλος τους και οι τρεις chef κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έχουν δοκιμάσει πια αρκετά πιάτα, που είτε τους εξέπληξαν θετικά, είτε τους απογοήτευσαν. Τα κριτήρια επιλογής τους παραμένουν υψηλά και αυστηρά και δεν σκοπεύουν να χαριστούν σε κανέναν. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ... Περισσότερα To άρθρο Masterchef 6: Οι κριτές δεν χαρίζονται σε κανέναν – Οι λεπτομέρειες κρίνουν τα πάντα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Κωτσόβολος ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, για ηλεκτρονική απάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η εταιρεία Κωτσόβολος ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως κυκλοφορεί δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ψευδείς αναφορές για παραχώρηση μιας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΥΠΕΝ: Μέτρα για την ηλεκτροδότηση κατά της διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίς -Η εικόνα της ΡΑΕ για το φορτίο
Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη από το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ υπό τον Κώστα Σκρέκα, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την κακοκαιρία «Ελπίς».
iefimerida.gr
Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Από 1η Φεβρουαρίου δεν θα αναγνωρίζεται χωρίς τρίτη δόση
Το μέτρο αφορά όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών, διευκρίνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς - Οι άνω των 60 που έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό, μπορούν να αναγνωρίζουν τον εμβολιασμό τους στην πλατφόρμα 
www.protothema.gr
Απίστευτο! Εγκλωβισμένοι στους δρόμους από τις 9.30 το πρωί!
Οι καταγγελίες καταφτάνουν με γρήγορους ρυθμούς στην εφημερίδα μας για την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας και της Περιφέρειας. Όπως αναφέρει άνθρωπος που βρίσκεται εγκλωβισμένος σε αμάξι: “Στην Αττική οδό πριν βγεις στην έξοδο 11 στο ρεύμα προς Κηφισιά είναι εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι από τις 9.30 το πρωί.  Πολιτική προστασία δεν απαντάει, αστυνομία δεν απαντάει, πυροσβεστική δεν απαντάει. Βρίσκονται […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χιονίζει ασταμάτητα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Αρκετό χιόνι έπεσε και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Ως και 50.000 στρατιώτες ετοιμάζεται να στείλει ο Μπάιντεν στην Ανατολική Ευρώπη
Σε πρώτη φάση το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την αποστολή χιλίων έως πέντε χιλιάδων στρατιωτών σε Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία, που συνορεύουν με τη Ρωσία - Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία
www.protothema.gr
«Με δυσκολία προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη Μαραθώνος» λέει ο δήμαρχος -Προβλήματα και σε ηλεκτροδότηση
«Προσπαθούμε να κρατήσουμε τη λεωφόρο Μαραθώνος ανοιχτή» με τη χιονόπτωση να ειναι σφοδρη τις τελευταίες ώρες.
iefimerida.gr