Τι απέγινε η ξεχασμένη και υπέρ-σπάνια Ferrari Daytona που βρέθηκε παρατημένη;

Η συγκεκριμένη Ferrari 365 GTB/4 (aka Ferrari Daytona) αποτελεί μοναδικό κομμάτι και βρέθηκε να σκονίζεται σε έναν αχυρώνα στην Ιαπωνία.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ και της Τζιάνα στο σημείο της συντριβής
Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, ένας γλύπτης -με δική του πρωτοβουλία- προχώρησε στην ανέγερση του αγάλματος του θρύλου του ΝΒΑ και της Τζιάνα, στο σημείο που έχασαν τις ζωές τους σε συντριβή ελικοπτέρου. Ένα άγαλμα του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζιάνα τοποθετήθηκε στο σημείο της ... Περισσότερα To άρθρο Άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ και της Τζιάνα στο σημείο της συντριβής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Λέκκας στο Newsbomb.gr: «Λεωφόρος εγκλωβισμού η Αττική Οδός - Κανένα επιχειρησιακό σχέδιο»
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μίλησε στο Newsbomb.gr για το... φιάσκο της Αττικής Οδού αλλά και τον κρατικό μηχανισμό,…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Η γυναικεία ομάδα του βόλεϊ του Παναθηναϊκού στον ΟΠΑΠ: «Μεγάλο μας όνειρο ο τελικός του CC»
Ο προπονητής και οι αθλήτριες των «πρασίνων» μιλούν για τον αποψινό προημιτελικό με την ΤενερίφηΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Απροσπέλαστοι δρόμοι και απελπισμένοι κάτοικοι – «Χάος» σε γειτονιές της Αττικής
Τέσσερις μέρες μετά τη σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την Αττική και χιλιάδες δρόμοι παραμένουν καλυμμένοι με χιόνι που έχει μετατραπεί σε πυκνό στρώμα πάγου. Πλέον, οι πολίτες έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και βγαίνουν με φτυάρια να καθαρίσουν τους δρόμους. Την ίδια ώρα συνεργεία των Δήμων προσπαθούν με κάθε τρόπο να καθαρίσουν τους ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Απροσπέλαστοι δρόμοι και απελπισμένοι κάτοικοι – «Χάος» σε γειτονιές της Αττικής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
To Germany's Next Top Model διαφημίζει Μύκονο και Αθήνα - Ενθουσιασμένη η Χάιντι Κλουμ
Στα τρέιλερ βλέπουμε να κάνουν πασαρέλα δύο κυρίες άνω των 60 και δύο plus size μοντέλα
8 m
www.protothema.gr
Διαμαρτυρία στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για τον θάνατο αστέγου από υποθερμία
Σε εξέλιξη είναι, την Πέμπτη, διαμαρτυρία που πραγματοποιούν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο...
9 m
www.zougla.gr
Αποκάλυψη: Νέα κρατική επιδότηση - μαμούθ για ηλεκτρικά ΙΧ, ποδήλατα κλπ - Οι αλλαγές στο νέο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
Ποιες επιδοτήσεις αυξάνονται, πόσα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις και τι επιπλέον κερδίζουν οι ΑμεΑ, οι πολύτεκνοι και οι νέοι έως 29 ετών.
9 m
www.protothema.gr
Σκουρλέτης κατά Τσίπρα: Κατ’ επίφαση δημοκρατική η πρότασή του για εκλογή προέδρου
O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης κλήθηκε να σχολιάσει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από την βάση του κόμματος. Εκτιμά πως μια τέτοια διαδικασία θα προκαλέσει νέο κύμα εσωστρέφειας, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για αιφνιδιαστική κίνηση που «είναι κατ’ επίφαση δημοκρατική». Ειδικότερα, η πρόταση εκλογής προέδρου και κεντρικής ... Περισσότερα To άρθρο Σκουρλέτης κατά Τσίπρα: Κατ’ επίφαση δημοκρατική η πρότασή του για εκλογή προέδρου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Ηράκλειο: Αγωνία στην προσγείωση για ιδιωτικό αεροπλάνο – Έκλεισε για 3 ώρες ο κεντρικός διάδρομος
Συναγερμός σήμανε περίπου στις 03:30 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου CL60 από το Oxford International Airport, κατά την προσγείωσή του, αντιμετώπισε πρόβλημα στο μπροστινό τροχό του (ριναίο). Το αεροσκάφος, με τέσσερις επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος, κατάφερε να προσγειωθεί κανονικά, ωστόσο ο κεντρικός διάδρομος στον οποίο ακινητοποιήθηκε παρέμεινε κλειστός για περίπου τρεις ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Αγωνία στην προσγείωση για ιδιωτικό αεροπλάνο – Έκλεισε για 3 ώρες ο κεντρικός διάδρομος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Δόμνα Μιχαηλίδου για το ίδρυμα και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις: «Δεν ήθελα να βγει το όνομα δημόσια»
Καλεσμένη σε βραδινή εκπομπή η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μίλησε για την κατάσταση που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και για τα βήματα που έχουν γίνει στον τομέα της τεκνοθεσίας.
www.protothema.gr
Κακοκαιρία - Καταγγελία: Κατάκοιτοι ηλικιωμένοι παραμένουν για 4η ημέρα χωρίς ρεύμα στην Ηλιούπολη
Ο δήμος καθάρισε το σημείο και επιδιόρθωσε τη βλάβη, αλλά τέσσερις ημέρες μετά δεν έχουν ακόμα ρεύμα
www.protothema.gr
O «Πινόκιο» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έρχεται τον Δεκέμβριο - Δείτε το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας
Ο οσκαρικός σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο διασκευάζει το κλασικό ιταλικό παραμύθι του Πινόκιο. Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το «ιδιόρρυθμο...
www.zougla.gr
ΔΕΙΤΕ ΤΟ! Αυτό είναι το σημείο του σώματος που αποκαλύπτει πόσο γρήγορα γερνάμε
Τον τρόπο για να μάθουμε πόσο γρήγορα γερνάμε φαίνεται πως βρήκαν οι ερευνητές κοιτώντας μέσα στα μάτια μας. Είναι άραγε τα μάτια ο καθρέπτης και της ηλικίας μας; Λένε πως τα μάτια είναι ο καθρέπτης της ψυχής, όμως σύμφωνα με νεότερη έρευνα αποκαλύπτουν και κάτι ακόμη: πόσο γρήγορα γερνάμε και πόσο κινδυνεύει η υγεία μας. […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λήστεψε και έδειρε οδηγό ταξί
Υπό την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας δύο άγνωστοι λήστεψαν οδηγό ταξί, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο 47χρονος οδηγός κατήγγειλε την εις βάρος του ληστεία στην Άμεση Δράση και απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την καταγγελία, αργά το βράδυ της Τετάρτης παρέλαβε δύο πελάτες -έναν άνδρα και μία γυναίκα- από […]
www.makeleio.gr
Το Subaru Outback πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στις Δοκιμές Ασφάλειας του Euro NCAP
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία (88,8%) στο νέο ευρωπαϊκών...
www.zougla.gr
Κρήτη: Συνεχίζονται τα προβλήματα στους δρόμους -Πού απαιτούνται αλυσίδες
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης καλεί τους οδηγούς, οι οποίοι κινούνται στο τμήμα του οδικού δικτύου που είναι χιονισμένο, να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες
www.protothema.gr
Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: «Πόλεμος» δήμων - ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος
Μαίνεται ο «πόλεμος» ανάμεσα στους δήμους και τον ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε χαμηλό από το 2008 η ανεργία στην Ισπανία
Η ισπανική ανεργία μειώθηκε στο 13,33% στο δ΄ τρίμηνο του 2021 από το 14,57% πριν από τρεις μήνες, για να διαμορφωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008...
www.zougla.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έφαγε κοτόπουλο στη συνέντευξη Τύπου και παραδέχθηκε τα «χάλια» των Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει πολλές φορές την ιδιαίτερη “αγάπη” που έχει για το κοτόπουλο, ενώ έχει αποδείξει -με τις δηλώσεις του- πως δεν… μασάει τα λόγια του, μετά από κάποια κακή εμφάνιση των Μιλγουόκι Μπακς. Παρά την ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε χαλαρός και χαμογελαστός στη συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έφαγε κοτόπουλο στη συνέντευξη Τύπου και παραδέχθηκε τα «χάλια» των Μπακς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κόστα Ρίκα: Αντιεμβολιαστές εισέβαλαν σε νοσοκομείο -Προσπάθησαν να βγάλουν διά της βίας εξάχρονο ασθενή
Ομάδα φερόμενων ως πολέμιων του εμβολιασμού κατά της COVID-19 εισέβαλε χθες σε νοσοκομείο στην Κόστα Ρίκα, αποπειρώμενη να βγάλει διά της βίας αγόρι έξι ετών που είχε εισαχθεί σε αυτό, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές. Η ομάδα των αντιεμβολιαστών επιτέθηκε σε φύλακες, ασθενείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. «Το νοσοκομείο υπέστη επίθεση από ομάδα αντιεμβολιαστών, που εισέβαλε […]
www.makeleio.gr
Η γυναικεία ομάδα του βόλεϊ του Παναθηναϊκού στον ΟΠΑΠ: «Μεγάλο μας όνειρο ο τελικός του Challenge Cup»
Η μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν απέχει μερικές μόνο ώρες για το γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Στις 20:00, οι «πράσινες»...
www.zougla.gr
Australian Open: Στον τελικό του διπλού Κύργιος και Κοκκινάκης! (vids)
Κύργιος και Κοκκινάκης θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο διπλό του Australian Open.
gazzetta.gr
Πιο κοντά σε ένα αυτοματοποιημένο μέλλον - Ρομπότ έκανε χειρουργείο σε έντερο χοίρου χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
Χειρουργική επέμβαση στον μαλακό ιστό ενός εντέρου χοίρου πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην ιστορία ένα ρομπότ, χωρίς καμία βοήθεια ή παρέμβαση από ανθρώπινο χέρι. Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση από το ρομπότ αποτελεί ορόσημο στον δρόμο για μία πλήρως αυτοματοποιημένη χειρουργική στο μέλλον. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε μία από τις πιο ευαίσθητες ... Περισσότερα To άρθρο Πιο κοντά σε ένα αυτοματοποιημένο μέλλον - Ρομπότ έκανε χειρουργείο σε έντερο χοίρου χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Παγετός στη χώρα με μείον 15 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ο ήλιος ανεβάζει σταδιακά τη θερμοκρασία
Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε για άλλη μια ημέρα στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας με μείον 15,4 βαθμούς Κελσίου -  Χιόνια ξανά από το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία
www.protothema.gr
Καιρός - Χιόνια Αθήνα: Παγωμένο πρωινό με μείον 15 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ο ήλιος ανεβάζει σταδιακά τη θερμοκρασία
Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε για άλλη μια ημέρα στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας με μείον 15,4 βαθμούς Κελσίου -  Χιόνια ξανά από το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον θάνατο αστέγου από το κρύο
«Δεν ανεχόμαστε να χάνονται ζωές από το κρύο», δήλωσαν εκπρόσωποι των σωματείων
www.protothema.gr
11 ημέρες χωρίς ύπνο: Ο άνθρωπος που κατέχει το πιο τρομακτικό ρεκόρ
Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος χωρίς να κοιμηθεί; Ένας 17χρονος Αμερικανός έδωσε κάποτε την απάντηση με κίνδυνο της ζωής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιστορική στιγμή στο Διάστημα: Το πρώτο ανθρώπινο σκουπίδι στο φεγγάρι – Τμήμα πυραύλου της Space X θα πέσει στη Σελήνη!
Μία ιστορική στιγμή για την παρουσία της ανθρωπότητας στο Διάστημα θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες, αφού τμήμα πυραύλου της αμερικανικής εταιρείας Space X πρόκειται να συγκρουστεί με τη Σελήνη. Πρόκειται για ένα μεγάλο τμήμα του “Falcon 9”, που είχε εκτοξευθεί το 2015 και έκτοτε περιφερόταν επί σχεδόν επτά χρόνια. Όπως υπολογίζουν οι επιστήμονες, θα πέσει […]
www.makeleio.gr
Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις κρίσεις στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων
Προεδρεύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
www.protothema.gr
Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις στην Αττική μέσα σε τρεις ημέρες
Συνολικά, 2.354 κλήσεις στην Αττική έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις 24 Ιανουαρίου έως και σήμερα στις 8 το πρωί. Επιπλέον αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν: * 1054 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο * 522 κοπές δέντρων * 412 μεταφορές ατόμων από και προς υγειονομικές μονάδες για αιμοκάθαρση ή για παροχή ιατρικής […]
www.makeleio.gr
Σύντομη πτήση ενός μεγάλου τηλεκατευθυνόμενου ελικοπτέρου
Ένας άνδρας χειρίζεται ένα τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο στην εξοχή και θα αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα στην προσγείωση. Στην προσπάθειά του να το προσγειώσει...
www.zougla.gr
Ο εγκλωβισμένος οδηγός στην Αττική Οδό που άνοιξε το φορτηγό και μοίρασε στον κόσμο φαγητό
Η εξομολόγηση της περιπέτειας στην Αττική Οδό, του διανομέα οδηγού για την εταιρεία «Στεργίου» στο Gazzetta: «Ήρθαν το βράδυ τρία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προκλητικός Στέφανος Μάνος: «Οι οδηγοί θα έπρεπε να πληρώσουν την αποζημίωση των 2.000 ευρώ»
Ο επί χρόνια βουλευτής και υπουργός, Στέφανος Μάνος είπε πως θα έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμο οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν και δεν είχαν αλυσίδες ή καλά λάστιχα.
gazzetta.gr
Ήλιος με «δόντια» - Παγετός και χαμηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια της χώρας
Ισχυρός παγετός και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και την Πέμπτη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας...
www.zougla.gr
Δήμος Αθηναίων: Αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δένδρων
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για να αποζημιωθούν
www.protothema.gr
Νέο ξέσπασμα Κοψιάλη: «Xοροπηδάνε πάνω στο πτώμα μου και στη δυστυχία της οικογένειάς μου»
Η απάντηση του influencer σε όσους σελέμπριτι τον έκαναν unfollow και το ευχαριστώ σε όσους τον στηρίζουν
www.protothema.gr
EU: €657 million for the EuroAsia Interconnector
The project will connect the electricity networks of Israel, Cyprus & Greece was approved by the EU following a proposal by the Commission
www.protothema.gr
Hines: Βλέπει ευκαιρίες σε τουρισμό, logistics και κατοικία στην Ελλάδα το 2022
Το σχόλιο του επικεφαλής της Hines Greece Πολ Γομόπουλου για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς με αφορμή την επενδυτική στρατηγική του ομίλου το 2022
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για τον θάνατο άστεγου από υποθερμία – «Δεν ανεχόμαστε να πεθαίνουν στο κρύο»
Σε εξέλιξη είναι από τις 09.00 μπροστά στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρία που πραγματοποιούν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων της πόλης, με αφορμή τον θάνατο του 60χρονου αστέγου από υποθερμία στο κέντρο της πόλης. Με κεντρικό σύνθημα “δεν ανεχόμαστε να χάνονται ζωές από το κρύο στην πόλη μας” τα εργατικά σωματεία τονίζουν πώς ένας τέτοιος θάνατος δεν ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για τον θάνατο άστεγου από υποθερμία – «Δεν ανεχόμαστε να πεθαίνουν στο κρύο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκαλύφθηκε το 1993: Το μεγάλο μυστικό του εγκεφάλου του Λένιν που οι Σοβιετικοί δεν ήθελαν ποτέ να διαρρεύσει
Η Ρωσία ήταν πάντα μια πολύ ιδιαίτερη χώρα όσον αφορά τους πολιτικούς της ηγέτες. Ανέκαθεν ο ρώσικος λαός δημιουργούσε πολιτικούς που έμοιαζαν με αναμφισβήτητους αρχηγούς, με μυθικές φιγούρες που τίποτα δεν μοιάζει ικανό να τις ταρακουνήσει από την εξουσία. Άσχετα αν τελικά πάντα υπάρχει ένας αντικαταστάτης, όπως είναι απόλυτα λογικό, η Ρωσία μοιάζει να το […]
www.makeleio.gr
Μαρίνα Λαμπροπούλου: Ο εξάχρονος γιος μου βρήκε νεκρό τον πατέρα του
Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η παρουσιάστρια και χορεύτρια Μαρίνα Λαμπροπούλου. Η ίδια μίλησε για τη ζωή της αλλά και για την τραγική απώλεια του πρώην συζύγου της. Η Μαρίνα Λαμπροπούλου, που φέτος συμμετέχει ως κριτής στο Dancing With The Stars, αποκάλυψε πως τον πρώην σύζυγό της βρήκε νεκρό ο μόλις έξι ετών ... Περισσότερα To άρθρο Μαρίνα Λαμπροπούλου: Ο εξάχρονος γιος μου βρήκε νεκρό τον πατέρα του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις στην Αττική από τη Δευτέρα
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 1054 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο
www.protothema.gr
Στην περιοχή των 36.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin
Στην περιοχή των 37.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin, στον απόηχο των ανακοινώσεων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος & Λίνα Πρίντζου: Ζημιές στο σπίτι τους μετά την ισχυρή έκρηξη στη Συγγρού
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τετάρτης...
www.zougla.gr
Δήμος Αθηναίων: Αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δένδρων
Τους ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων εξαιτίας της κακοκαιρίας, θα αποζημιώσει ο Δήμος Αθηναίων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Τέσσερις ημέρες χωρίς ρεύμα στο κέντρο της Αθήνας - Καταγγελίες στο Newsbomb.gr
Μπορεί η κακοκαιρία Ελπίδα να έχει υποχωρήσει ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν στις κεντρικότερες συνοικίες της Αθήνας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2021 για την MYTILINEOS
Ιστορικά υψηλές επιδόσεις για το 2021 ανακοίνωσε σήμερα η MYTILINEOS, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 40% και των καθαρών κερδών κατά 26%. Ειδικότερα...
www.zougla.gr