Τι να (μην) περιμένουμε από τη νέα γερμανική κυβέρνηση

Σε λίγο κλείνει και τυπικά το κεφάλαιο της Ανγκελα Μέρκελ στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Η νέα τρικομματική κυβέρνηση του σοσιαλιστή καγκελάριου Ολαφ Σολτς θα μπορούσε να σημάνει ένα νέο ξεκίνημα και για την Ευρωπαϊκή Ενωση και για την Ελλάδα. Μόνο που τα πρώτα στοιχεία από το «πρόγραμμα διακυβέρνησης» των 178 σελίδων που κυκλοφόρησε προκαλoύν περισσότερο προβληματισμό και λιγότερο αισιοδοξία
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Οκτώ συλλήψεις και εννέα «λουκέτα» σε επιχειρήσεις για παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων
Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων καθώς πραγματοποίησε 55.029 - Επιβλήθηκαν πρόστιμα €187.100
www.protothema.gr
Villas Armit: Για 4η φορά στο σφυρί το συγκρότημα με τις πολυτελείς βίλες στη Μύκονο
Στην περιοχή Φωκός Άνω Μερά - Τον Οκτώβριο άλλαξαν χέρια μόνο οι 2 από τις 14 ιδιοκτησίες - Στις 27 Ιανουαρίου ο νέος πλειστηριασμός με συνολική τιμή εκκίνησης 9 εκατ.
www.protothema.gr
Australian Open: Τα ξημερώματα της Κυριακής (23/01) η μάχη της Σάκκαρη
Στη μάχη του 4ου γύρου του Australian Open θα μπει τα ξημερώματα της Κυριακής (23/01), όχι πριν τις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, η Μαρία Σάκκαρη...
www.zougla.gr
Καρδίτσα: Δουλειές με... «φούντες» σε κλειστό κατάστημα στους Σοφάδες
Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές βρέθηκαν περίπου 800 γραμμάρια κάνναβης καθώς κι ένα περίστροφο - Συνελήφθησαν οι δράστες
www.protothema.gr
Ο Τζόκοβιτς επισκέφτηκε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο για να βρει τη γαλήνη
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από την μεγάλη του περιπέτεια στην Αυστραλία επισκέφτηκε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο για να ηρεμήσει και να συγεντρώσει τις δυνάμεις του
www.protothema.gr
Κορονοϊός – Πάτρα: Αγωνία για βρέφος 10 ημερών που νόσησε – Επειγόντως σε νοσοκομείο
Το βρέφος διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό στην Πάτρα και πλέον οι γιατροί κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν τον κίνδυνο… Στα δύσκολα με το ξεκίνημα της ζωής του. Το βρέφος νόσησε στην Πάτρα και οι γονείς του, που πλέον λιώνουν από αγωνία, κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί θα υποβάλλουν το αγγελούδι σε σειρά εξετάσεων, πριν ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Πάτρα: Αγωνία για βρέφος 10 ημερών που νόσησε – Επειγόντως σε νοσοκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλλία: Αγνοείται η τύχη 75χρονου που προσπαθούσε να διαπλεύσει με κανό τον Ατλαντικό
Ένας 75χρονος Γάλλος προσπαθεί από την 1η Ιανουαρίου να διαπλεύσει μόνος του τον Ατλαντικό κωπηλατώντας.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στα λευκά το Βόρειο Αιγαίο -Χιόνι σε Λήμνο και Λέσβο
Η κακοκαιρία «Ελπίς» χτυπά ήδη μεγάλο μέρος της χώρας και το βόρειο Αιγαίο έχει μπει ήδη στο «στόχαστρο».
iefimerida.gr
Το video με το χιονισμένο τοπίο που δεν θα πιστεύετε ότι γυρίστηκε στην Ελλάδα
Έχει κατακλύσει το Instagram feed μας.
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Εξελίξεις με Σεμέδο - Έτσι τελειώνει το deal με Πόρτο
Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν, στην υπόθεση του Ρούμπεν Σεμέδο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάτρα: Στο Νοσοκομείο με κορωνοϊό βρέφος 10 ημερών
Έκτακτη διακομιδή βρέφους 10 μόλις ημερών από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων...
www.zougla.gr
Χάκαραν το κινητό της Νικολέττας Ράλλη και διέρρευσαν φωτογραφίες από τις προσωπικές της στιγμές
Όσα δήλωσε η παρουσιάστρια 
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Πέθανε από κορονοϊό ο μουσικός Χρήστος Γερμένογλου
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο σπουδαίος μουσικός, δάσκαλος, συνθέτης και συγγραφέας, Χρήστος Γερμένογλου, ο οποίος είχε νοσήσει με κορονοϊό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Δανάη Μπάρκα απαντά για τον Τίμο Ζαχαράτο
«Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν μιλούσα για την προσωπική μου ζωή, θα το δεις και σε πολύ παλιότερες συνεντεύξεις μου», λέει η Δανάη Μπάρκα. Η Δανάη Μπάρκα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τη Σόνια Καζόνι. Η παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Τίμο Ζαχαράτο, αλλά και γιατί δεν βγάζει προς τα έξω ... Περισσότερα To άρθρο Η Δανάη Μπάρκα απαντά για τον Τίμο Ζαχαράτο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλλία: Αγνοείται η τύχη ενός 75χρονου Γάλλου που προσπαθούσε να διαπλεύσει με κανό τον Ατλαντικό
Ο Ζαν-Ζακ Σαβέν, με το κανό Audacieux, μήκους οκτώ μέτρων και πλάτους 1,70, απέπλευσε την Πρωτοχρονιά από το Σάγκρες, στη νότια Πορτογαλία
www.protothema.gr
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 39χρονου από τη Θεσσαλονίκη για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 39χρονου που είχε εξαφανιστεί χθες στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Άγιος Δημήτριος: Εξάχρονος εξαφανίστηκε από το νηπιαγωγείο και τον βρήκαν περαστικοί
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη σε νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ! Η αληθινή ιστορία που ενέπνευσε τον Εξορκιστή
Το 14χρονο αγόρι που υποβλήθηκε σε πάνω από είκοσι εξορκισμούς. Έρευνα αποκάλυψε το πραγματικό του όνομα και λεπτομέρειες για τη ζωή του Στις 26 Δεκεμβρίου 1973 ο «Εξορκιστής» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Περίπου μισό αιώνα μετά παραμένει μια ταινία ορόσημο για το παγκόσμιο σινεμά και από τις τρομακτικότερες όλων των εποχών. Το φιλμ είναι […]
www.makeleio.gr
Λαμία: Ανατροπή αυτοκινήτου μετά από επικίνδυνη στροφή – Οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα
Ακόμα ένα τροχαίο στη Λαμία με τον οδηγό και τον συνοδηγό να βγαίνουν δίχως να έχουν τραυματιστεί… Το μαύρο Citroen είχε κατεύθυνση από Νοσοκομείο προς Γαλανέικα, όταν ο νεαρός οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου χτυπώντας πάνω στο τοιχίο, δίπλα στη στάση, που ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία: Ανατροπή αυτοκινήτου μετά από επικίνδυνη στροφή – Οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Ελπίς»: Στα λευκά σταδιακά η Ελλάδα - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες, πού υπάρχουν προβλήματα
Kακοκαιρία «Ελπίς»: Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έχει αρχίσει να σκεπάζει την χώρα, με τα χιόνια και το κρύο να είναι τα κύρια…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία: Οι ΗΠΑ στέλνουν στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία
Αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία, την ώρα που κορυφώνεται η κρίση με τη Ρωσία. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηλιόπουλος σε Γκάγκα: Η πανδημία χρειάζεται ενίσχυση του ΕΣΥ και πολιτική αλλαγή, όχι «υπομονή»
Αιχμές του Νάσου Ηλιόπουλου κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Έλτον Τζον συνεχίζει την περιοδεία του μετά από δύο χρόνια και φαίνεται καλύτερος από ποτέ
Ο Έλτον Τζον επέστρεψε στη σκηνή και στην περιοδεία του μετά από απουσία δύο χρόνων, λόγω προβλημάτων υγείας και της έκρηξης της πανδημίας του κορονοϊού και φάνηκε ότι… το ‘χει ακόμα και είναι καλύτερος από ποτέ. Δύο χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση στο ισχίο και μία σειρά αναβολών εξαιτίας της Covid-19 ο Έλτον Τζον συνεχίζει ... Περισσότερα To άρθρο Ο Έλτον Τζον συνεχίζει την περιοδεία του μετά από δύο χρόνια και φαίνεται καλύτερος από ποτέ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
O Mάκης Τριανταφυλλόπουλος στη Ναταλία Γερμανού για την υπόθεση της Γεωργίας και της Σεμίνας
Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται» στον τηλεοπτικό σταθμό «Αlpha» ήταν το μεσημέρι του...
www.zougla.gr
O Έντουαρντ Σνόουντεν αποκαλύπτει με ποιο τρόπο μας παρακολουθούν μέσω κινητού
Ο άνθρωπος που έκανε γνωστό το εκτεταμένο πλέγμα καταπάτησης των συνταγματικών ελευθεριών από τη CIA, την NSA και το Πεντάγωνο μίλησε πρόσφατα στον Joe Rogan («The Joe Rogan Experience») για το καθεστώς και την έκταση της παρακολούθησης των πολιτών. Εννοείται πως η αντίδραση πολλών, όπως φάνηκε από τα social media, ήταν να θέλουν να πετάξουν […]
www.makeleio.gr
H Πάολα ερωτεύτηκε: Aυτός είναι ο νέος της σύντροφος
Ερωτευμένη και πάλι είναι η Πάολα σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού ΟΚ...
www.zougla.gr
Βόλος – ΠΑΟΚ: Με τον Ζοάν Σάστρε η αποστολή του Ραζβάν Λουτσέσκου
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο (23/01, 17:15, LIVE από το Newsit.gr) τον βόλο για τη 19η αγωνιστική της Superleague 1 και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή, συμπεριλαμβάνοντας και τον Ζοάν Σάστρε. Ο Ισπανός αποτελεί την τελευταία μετεγγραφική κίνηση του “Δικεφάλου του Βορρά” και βρέθηκε για πρώτη φορά μεταξύ των επιλογών του Ρουμάνου τεχνικού, έχοντας πια ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος – ΠΑΟΚ: Με τον Ζοάν Σάστρε η αποστολή του Ραζβάν Λουτσέσκου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Έλτον Τζον επιστρέφει στη σκηνή έπειτα από 2 χρόνια
Ο Έλτον Τζον επέστρεψε και είναι καλύτερος από ποτέ. Δύο χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση στο ισχίο και μία σειρά αναβολών εξαιτίας...
www.zougla.gr
Μελίσσια: Σύλληψη 30χρονου -Δήλωσε αστυνομικός της Δίωξη ναρκωτικών της Ρουμανίας
Το βράδυ της Παρασκευής άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν στα Μελίσσια 30χρονο Ρουμάνο, ο οποίος δήλωσε πως είναι αστυνομικός.
iefimerida.gr
Πρίγκιπας Andrew: Κι άλλες αποκαλύψεις έρχονται στο φως! «Είναι ένας φρικτός, άσχημος άντρας»
Όσα αποκάλυψε η πρώην υπηρέτρια του δούκα για την ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπό της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιωνικός: Παρελθόν και ο Φουρλάνος
Η ΠΑΕ Ιωνικός και ο Σπύρος Φουρλάνος, συμφώνησαν να λύσουν την συνεργασία τους μετά από 2,5 χρόνια και πλέον ο Ελληνας άσος είναι ελεύθερος να επιλέξει τον...
www.zougla.gr
Σαλαμίνα: Θρίλερ με απειλές πίσω από την εξαφάνιση δύτη – Η επίμαχη βουτιά κοντά στην Ψυττάλεια
Ο έμπειρος δύτης έκανε βουτιά και τα ίχνη του χάθηκαν. Οι στενοί συγγενείς του καταγγέλλουν πως δέχθηκαν απειλές για να σταματήσουν τις έρευνες… Μια υπόθεση που μοιάζει να έχει βγει από σενάριο ταινίας θρίλερ και επιστημονικής φαντασίας. Κεντρικό πρόσωπο και αγνοούμενος στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας, ο δύτης Μιχάλης Κοκολάκης 46 χρόνων από τα Χανιά. ... Περισσότερα To άρθρο Σαλαμίνα: Θρίλερ με απειλές πίσω από την εξαφάνιση δύτη – Η επίμαχη βουτιά κοντά στην Ψυττάλεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο μεγαλοφυής Μέγας Αλέξανδρος: Οι εκπληκτικές λεπτομέρειες για την διοικητική μέριμνα του στρατού του που αντέγραψαν οι Αμερικάνοι
Μπορεί να έγινε παγκοσμίως γνωστός με την ιδιότητα του ικανού στρατηλάτη, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν εξίσου δεινός οικονομολόγος, με…μάστερ στα οικονομικά του πολέμου, τα οποία δεν προσφέρονταν για αδύναμους «λύτες». Πώς πληρώνονταν οι στρατιώτες και οι εξοπλισμοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου; Πόσα βραχυπρόθεσμα δάνεια συνήψε για τις ανάγκες του πολέμου και γιατί απαγόρευσε στις γυναίκες […]
www.makeleio.gr
Λαμία: Αυτοκίνητο έπεσε σε τοιχίο - Από θαύμα σώθηκαν δυο πεζοί
Τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο στον κόμβο του «Βόρειο», στα Γαλανέικα της Λαμίας. Από τύχη δεν τραυματίστηκαν δυο νεαροί...
www.zougla.gr
Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
Γερμανία: Νέος πρόεδρος του CDU ο Φρίντριχ Μερτς.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χονγκ Κονγκ: Σε καραντίνα συγκροτήματα διαμερισμάτων λόγω της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον
Έντονος είναι ο φόβος για κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στο Χονγκ Κονγκ, μετά την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού και στα χάμστερ, καθώς η διασπορά προκάλεσε το κλείσιμο δύο συγκροτημάτων με διαμερίσματα για αρκετές ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ, προειδοποίησε σήμερα για την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων ... Περισσότερα To άρθρο Χονγκ Κονγκ: Σε καραντίνα συγκροτήματα διαμερισμάτων λόγω της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μελίσσια: Θρίλερ με Ρουμάνο – Βρέθηκε με taser και πλαστές αστυνομικές ταυτότητες
Μια υπόθεση – μυστήριο σημειώθηκε την Παρασκευή, 21.01.2022, στα Μελίσσια, με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να συλλαμβάνουν έναν Ρουμάνο ο οποίος… υποδύονταν τον αστυνομικό. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Όλα έγιναν όταν οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον άνδρα μέσα σε ένα μεγάλο μαύρο όχημα. Κρίθηκε ύποπτος και του έκαναν έλεγχο, κατά ... Περισσότερα To άρθρο Μελίσσια: Θρίλερ με Ρουμάνο – Βρέθηκε με taser και πλαστές αστυνομικές ταυτότητες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς φαντάζονται το πρόσωπο του Θεού οι άνθρωποι; Εξαρτάται από το τι ψηφίζουν!
Είναι άραγε ο Θεός -αν υπάρχει- ένας σεβάσμιος γέρος με μακρύ κατάλευκο μούσι; Είναι όντως αυτή η κυρίαρχη εικόνα στο μυαλό των ανθρώπων; Όχι κατ’ ανάγκη, σύμφωνα με μια νέα έρευνα αμερικανών ψυχολόγων. Παρόλο που τόσοι λογοτέχνες, ζωγράφοι και άλλοι καλλιτέχνες, από τον Μιχαήλ ‘Αγγελο έως…τους Μόντι Πάιθον, έχουν απεικονίσει τον Θεό έως ένα βλοσυρό […]
www.makeleio.gr
Ο Οτζαλάν το 2001 για Ιράν και Τουρκία: Ή θα εκδημοκρατιστούν ή θα διαλυθούν
Ο Οτζαλάν, στο βιβλίο που έγραψε πριν χρόνια με τίτλο «Υπεράσπιση», προέβλεψε τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και είχε προτείνει λύσεις για την αποτροπή τους. Ο Οτζαλάν επέμενε από τότε ότι ο «Δημοκρατικός Εκσυγχρονισμός» είναι η μοναδική διέξοδος από τα προβλήματα. Ο ηγέτης του PKK Οτζαλάν, ο οποίος σήμερα είναι κλεισμένος σε φυλακή κλειστού τύπου […]
www.makeleio.gr
Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για το Πατρινό Καρναβάλι, ξεχύθηκαν στους δρόμους οι καρναβαλιστές - Βίντεο και φωτογραφίες
Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του  λαβάρου - Ακολούθησε  ρίψη σοκολατών από το  μπαλκόνι του Δημαρχείου
www.protothema.gr
Καλύτερα ο Σούλης στον ΠΑΣ, με 2 γκολκίπερ στο Φάληρο
Ο 27χρονος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και αυτόματα τέθηκε στη διάθεση του Μεταξά για το αυριανό ματς με τον Ολυμπιακό.
gazzetta.gr
Κορωνοϊός – Κύπρος: Μειώνεται η περίοδος αυτοπεριορισμού στενών επαφών κρουσμάτων
Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή στις 24 Ιανουαρίου 2022
www.protothema.gr
Νέος αρχηγός του CDU ο Φρίντριχ Μερτς - Είχε αποσυρθεί από την πολιτική όταν επικράτησε η Μέρκελ
Ο άνθρωπος που πριν από 2 χρόνια είχε χάσει την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (CDU) από τον Άρμιν Λάσετ, ο Φρίντριχ Μερτς, είναι πλέον ο νέος αρχηγός του κόμματος. Όπως έγινε γνωστό, ο Μερτς εξελέγη αρχηγός του κόμματος με  ποσοστό 94,62% των ψήφων των συνέδρων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν και τυπικά τη νίκη που ... Περισσότερα To άρθρο Νέος αρχηγός του CDU ο Φρίντριχ Μερτς - Είχε αποσυρθεί από την πολιτική όταν επικράτησε η Μέρκελ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επιδημιολογικό μοντέλο για τον έλεγχο των κουνουπιών μπορεί να βάλει τέλος σε μεταδοτικές νόσους
Το πρωτοποριακό σύστημα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κέρδισε το πρώτο βραβείο EIC Horizon Prize on Early Warning for Epidemics και επιχορήγηση πέντε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην Εθνική Ιταλίας
Η καριέρα του Μάριο Μπαλοτέλι έχει πάρει την κάτω βόλτα τα τελευταία χρόνια και χάθηκε από το προσκήνιο, αγωνιζόμενος στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και τώρα στην Τουρκία. Με την Ντεμίρσπορ όμως, ο ιδιόρρυθμος Ιταλός ποδοσφαιριστής έχει κάνει καλές εμφανίσεις “μετρώντας” ήδη 7 γκολ στο πρωτάθλημα, γεγονός που είναι πιθανό να τον επαναφέρει και στην ... Περισσότερα To άρθρο Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην Εθνική Ιταλίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σκρέκας: Προτάσεις στην ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι δεν ευθύνεται η ενεργειακή μετάβαση για την κρίση
www.protothema.gr
Υπουργείο Εργασίας: Οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνήσουν για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους
Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr