Tι θα δούμε στις «Άγριες Μέλισσες» την Πέμπτη

Η σύγκρουση του Νικηφόρου και της Ασημίνας, μετά την αποκάλυψη του Σέργιου για την επίσκεψή του στη φυλακή...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δρόμο για τον τελικό του Australian Open
Με πολλά ειδικά στοιχήματα και 0% γκανιότα από το Pamestoixima.gr ο προημιτελικός με τον Σίνερ στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του Έτοιμος για μία ακόμα πρόκριση, που θα τον στείλει πιο κοντά στον τελικό του Australian Open, είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Στην φάση των «16» βρέθηκε να χάνει και 2-1 σετ από τον ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δρόμο για τον τελικό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Απείρανθος: Το «μαρμάρινο» χωριό της Νάξου που τον χειμώνα μεταμορφώνεται
Το «χωριό που στιχουργεί» με τους πύργους και τα ιδιαίτερα έθιμα
8 m
www.protothema.gr
Μπ@υρδ@λο όλα! Ακυβέρνητο καράβι – Κάθε μέρα και μια αργία. Τσακίσου και φύγε ρε προδότη Στυλιανίδη!
Την παράταση της αργίας και αύριο, Τετάρτη, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης. Κατά την έκτακτη ενημέρωση για την πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων, ο κ. Στυλιανίδης έκανε λόγο για πολύ δύσκολη νύχτα και πρωτόγνωρες καταστάσεις, σημειώνοντας πως η συγγνώμη της Πολιτείας […]
8 m
www.makeleio.gr
Ερίκ Καντονά: Kick Racism Out of Football
Ο Ερίκ Καντονά καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του στα γήπεδα, έπραττε πάντα όπως ένιωθε, και μια μέρα σαν την σημερινή ένιωσε ότι πρέπει να κλωτσήσει τον ρατσισμό έξω από το ποδόσφαιρο!
9 m
gazzetta.gr
Σχολεία: Κλειστά και την Τετάρτη στην Αττική
Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία στην Αττική και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου λόγω του κύματος κακοκαιρίας «Ελπίς» όπως αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κλειστά και αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών […]
www.makeleio.gr
Κορωνοπάρτι μέχρι τελικής πτώσης σε γνωστό κλαμπ στα Πατήσια - Δείτε βίντεο
Ο κακός χαμός σημειώθηκε στο γνωστό νυχτερινό μαγαζί - Χόρευαν ακόμα και πάνω στο μπαρ
www.protothema.gr
Σχολεία: Κλειστά και αύριο στην Αττική, δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση
Την απόφαση για κλειστά σχολεία και αύριο Τετάρτη (26.01.2022) στην Αττική έλαβε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
www.protothema.gr
Ζήτησε αναβολή ο Άρης, θετική η Λαμία, αλλά η ΕΠΟ θέλει αγώνα
Η ΠΑΕ Αρης ζήτησε την αναβολή του αυριανού (26/1, 20:00) αγώνα με τη Λαμία για το Κύπελλο Ελλάδας, η ομάδα της Φθιώτιδας είναι θετική αλλά η ΕΠΟ θέλει να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι.
gazzetta.gr
Επιχείρηση απεγκλωβισμού μικρού αγοριού στην Παλλήνη από την Πυροσβεστική
Ένα ειδικό ερπυστριοφόρο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας επιστρατεύτηκε για να απεγκλωβιστεί ένα μικρό αγοράκι και ο πατέρας του από το σπίτι τους...
www.zougla.gr
Κανονικά φεύγουν τα πλοία από Πειραιά και Λαύριο - Παραμένει το απαγορευτικό στην Ραφήνα
Κανονικά πραγματοποιούνται από το μεσημέρι τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, μετά τη βελτίωση την ύφεση της κακοκαιρίας σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας, ενώ τα δρομολόγια των πλοίων για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου. Κλειστές είναι ... Περισσότερα To άρθρο Κανονικά φεύγουν τα πλοία από Πειραιά και Λαύριο - Παραμένει το απαγορευτικό στην Ραφήνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Με αυτά τα drones… πετάς στα σύννεφα! Δες τα καλύτερα του 2021
Είτε τα χρησιμοποιείς για ψυχαγωγία, είτε για εργασία, τα drones αποτελούν μία από τις εντυπωσιακότερες κατηγορίες gadgets της αγοράς
www.protothema.gr
Κ. Σκρέκας: Έως το βράδυ της Τρίτης η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περισσότερες περιοχές
Έχουν μειωθεί κατά 50% οι περιοχές που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης στόχος είναι να έχει αποκατασταθεί...
www.zougla.gr
Συνταγή για τυρόπιτα με 3 υλικά στην τοστιέρα: Γίνεται μούρλια, μέσα σε μόλις 10 λεπτά
Κάνει κρύο και το μόνο που θέλουμε είναι να κάτσουμε μέσα και να απολαύσουμε τη ζεστασιά του σπιτιού μας.
iefimerida.gr
Κανονικά από το μεσημέρι τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά και Λαύριο
Κανονικά πραγματοποιούνται από το μεσημέρι τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, μετά τη βελτίωση των καιρικών...
www.zougla.gr
Πολιτική Προστασία: Γενική αργία στην Αττική με 10 πόντους χιόνι, αλλά όχι στην Εύβοια με 1,5 μέτρο
Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε ξανά και ξανά όταν λέμε ότι δεν υπάρχει καμία οργάνωση, κανένας προγραμματισμός και κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία στην Κρήτη: Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τα περισσότερα προβλήματα – Οι κλειστοί δρόμοι από παγετό
Στο επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο της Κρήτης, επικεντρώνονται τα περισσότερα προβλήματα, από την κακοκαιρία που πλήττει γι’ άλλη μια ημέρα το νησί. Καλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστοί δρόμοι από τη σφοδρή κακοκαιρία υπάρχουν και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, την Τρίτη (25.01.2022). Παράλληλα επαναλαμβάνεται η ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία στην Κρήτη: Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τα περισσότερα προβλήματα – Οι κλειστοί δρόμοι από παγετό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μεγάλη η απουσία της κυβέρνησης των “αρίστων” – Αναζητείται ο πρωθυπουργος – Μήπως έφυγε πάλι για κανά 3ημερο;
Η χώρα διαλύεται λόγω της κυβερνητικής ανικανότητας και της κακοκαιρίας «Ελπίς» και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραμένει άφαντος, ούτε μια δήλωση, ούτε μια ανάρτηση, ούτε φυσικά ένα διάγγελμα (όπως αρέσκεται να κάνει). Αρκετοί πολίτες τις τελευταίες ώρες ανησύχησαν για την υγεία τους πρωθυπουργού και αναρωτήθηκαν μήπως έχει εγκλωβιστεί σε κάποιον από τους κεντρικούς δρόμους της […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Οι Ένοπλες δυνάμεις βοηθούν στους απεγκλωβισμούς πολιτών - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η κινητοποίηση ξεκίνησε από χθες το απόγευμα, με οχήματα και στρατιώτες να πηγαίνουν στην Αττική Οδό, ώστε να μεταφέρουν εγκλωβισμένους οδηγούς
www.protothema.gr
Η Αθηνά Οικονομάκου «εγκλωβίστηκε» στο Παρίσι
Ακυρώθηκε η πτήση της προς την Αθήνα λόγω της κακοκαιρίας
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Χωρίς ρεύμα πέντε χωριά στο νησί της Νάξου
Πρόκειται για τα χωριά Κωμιακή, Κόρωνος, Σκαδό, Μέση και Απόλλωνας
www.protothema.gr
Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο στα Αραχωβίτικα-Ένας νεκρός
Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 12 το μεσημέρι στην Παλαιά Εθνική οδό Πατρών Κορίνθου, στο ύψος των Αραχωβιτίκων. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν και το ένα τυλίχτηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και αστυνομία. To δυστύχημα συνέβη όταν ένα ΙΧ, το οποίο οδηγούσε άνδρας, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με φορτηγό στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. […]
www.makeleio.gr
Φατί: Δεν συμφωνεί με το χειρουργείο της Μπαρτσελόνα και μένει εκτός για 6-8 εβδομάδες (vid)
Ο Ανσού Φατί αποφάσισε να μην περάσει την πόρτα του χειρουργείου που του πρότεινε η Μπαρτσελόνα κι έτσι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες.
gazzetta.gr
Ο κορυφαίος βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος επιστρέφει στην Ελλάδα για μία βραδιά στο Μέγαρο
Ο Λεωνίδας Καβάκος ετοιμάζει νέο άλμπουμ και μία συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία: Ξεκίνησαν τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά και Λαύριο -Απαγορευτικό στη Ραφήνα
Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία
www.protothema.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια της 1ης φάσης του κυπέλλου στο πόλο ανδρών
Ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Απόλλωνα στην 1η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.
gazzetta.gr
«Σκοτεινό αδιέξοδο» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αγγελάκη το μυθιστόρημα του Βλαντιμίρ Ναμπίκοφ Σκοτεινό Αδιέξοδο σε μετάφραση...
www.zougla.gr
Χαλάει η διάθεσή σας το χειμώνα; Τι φταίει και πώς αντιμετωπίζεται
Δεν ανήκετε σε αυτούς που θα βγουν να παίξουν χιονοπόλεμο και να φτιάξουν χιονάνθρωπο, αντιθέτως στην καρδιά του χειμώνα η διάθεσή σας είναι πολύ πεσμένη. Δείτε για ποιο λόγο σας κυριεύει η μελαγχολία του χειμώνα και τι μπορείτε να κάνετε
www.protothema.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Η ΕΠΟ όρισε διαιτητές στα Ολυμπιακός – Παναιτωλικός και Λαμία – Άρης
Εξέλιξη που… δείχνει πως οι δυο συγκεκριμένοι αγώνες ρεβάνς για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας δεν θα πάρουν αναβολή, όπως έγινε στα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Αναγέννηση – Παναθηναϊκός. Πιο συγκεκριμένα, στον επαναληπτικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναιτωλικό, η ΚΕΔ όρισε τον διεθνή Μανούχο, με βοηθούς τους Ι.Δημητριάδη, Χριστακόγλου, ενώ 4ος θα είναι ο Αναστασόπουλος ... Περισσότερα To άρθρο Κύπελλο Ελλάδας: Η ΕΠΟ όρισε διαιτητές στα Ολυμπιακός – Παναιτωλικός και Λαμία – Άρης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Τζάνετ Τζάκσον εξομολογείται: Είχα θέματα με το βάρος μου, ο Μάικλ με αποκαλούσε «γουρούνι»
Η Τζάνετ Τζάκσον ισχυρίστηκε ότι ο αδερφός της Μάικλ την εκφόβιζε για το βάρος της και την αποκαλούσε «γουρούνι» όταν ήταν παιδιά.
iefimerida.gr
Ο Κασουλίδης ενημέρωσε Μπορέλ για τα ΜΟΕ που θα προωθήσει η Λευκωσία
Για τις προτάσεις που ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προτίθεται να προωθήσει προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ενημέρωσε τον Ύπατο Εκπρόσωπο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Πώς θα παραλάβουν οι οδηγοί τα εγκλωβισμένα αυτοκίνητα τους
Νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των εγκλωβισμένων αυτοκινήτων στην Αττική Οδό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Τσιτσιπάς στο δρόμο για τον τελικό του Australian Open
Έτοιμος για μία ακόμα πρόκριση, που θα τον στείλει πιο κοντά στον τελικό του Australian Open, είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Στην φάση των «16» βρέθηκε να χάνει και 2-1 σετ από τον Αμερικανό Τάιλερ Φριτζ, όμως στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα μίλησε η καρδιά του Έλληνα πρωταθλητή. «Είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Έδωσα τα πάντα και είχα τον […]
www.makeleio.gr
Όταν ο ΠΑΟΚ «χόρευε» πάνω στο χιόνι (vids)
Καλό το Ζάγκρεμπ και η Μόσχα, αλλά σαν την (χιονισμένη) Τούμπα δεν έχει! Εκεί, όπου στο λευκό τοπίο της, ο ΠΑΟΚ πριν από πολλά χρόνια είχε συντρίψει την ΑΕΚ και λίγο αργότερα πέτυχε μια από τις πιο επικές ανατροπές κόντρα στον ΟΦΗ.
gazzetta.gr
Ποια είναι τα δύο βραβεία που κέρδισαν τα Kia EV6 και Carnival
Τα βραβεία GOOD DESIGN για πρώτη φορά ξεκίνησαν να δίνονται το 1950. Είναι ένας από τους παλαιότερους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον ...
www.zougla.gr
Η αποκλειστική φωτογράφιση της Μαρίας Σάκκαρη για το Marie Claire Φεβρουαρίου και όσα είπε πριν από το Australian Open
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και μία από τις 10 καλύτερες αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχει όλα τα βλέμματα στραμμένα επάνω της. 
www.protothema.gr
Σκρέκας: «Έως το βράδυ η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περισσότερες περιοχές»
Μέχρι το βράδυ θα έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα ηλεκτροδότησης.
gazzetta.gr
Κλειστά όλα τα σχολεία και την Τετάρτη στην Αττική - Δεν θα γίνει τηλεκπαίδευση
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρίστυ Λυκοπούλου: Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό επεισόδιο η πρώην παίκτρια της Φάρμας
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Κρίστυ Λυκοπούλου, μία από τις παίκτριες που γνωρίσαμε στη Φάρμα.
iefimerida.gr
Νότια Σινική Θάλασσα: Αμερικανικό F-35 συνετρίβη σε αεροπλανοφόρο
Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη στο κατάστρωμα αεροπλανοφόρου στη νότια Σινική Θάλασσα, όπως ανάφερε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανικός στόλος του Ειρηνικού.
iefimerida.gr
Ουκρανία: Η Δύση ενώνει τις δυνάμεις της και απειλεί με άνευ προηγουμένου κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Όλοι εναντίον ενός - Μόσχα ΗΠΑ, Βρετανία, χώρες του ΝΑΤΟ και Ε.Ε, απάνταντι στη Ρωσία εάν αυτή επιχειρήσει επίθεση στην Ουκρανία
www.protothema.gr
Αττική Οδός: “Ελάτε να πάρετε τα αυτοκίνητα”!
Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους στην Αττική Οδό, εξέδωσε η εταιρεία. Η οποία φυσικά, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και ζητά από τους οδηγούς να μιλήσουν με την Πυροσβεστική. Η Αττική Οδός σε ανακοίνωσή της αναφέρει: Οι οδηγοί των οποίων τα οχήματα έχουν παραμείνει στα παρακάτω τμήματα της Αττικής […]
www.makeleio.gr
Ολλανδός, από την Αριστερά, ο νέος πρόεδρος της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Με απόλυτη πλειοψηφία (με 164 ψήφους έναντι 80 της άλλης υποψήφιας, Μαρία Μεζέντσεβα, από την Ουκρανία) ο Tiny Kox, Ολλανδός...
www.zougla.gr
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Οι ευρωβουλευτές ζητούν ριζική αλλαγή της στρατηγικής της ΕΕ
Με κοινή τους δήλωση οι ευρωβουλευτές τεσσάρων πολιτικών ομάδων καταδικάζουν τις ενέργειες του Μίλοραντ Ντόντικ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και καλούν σε παύση της στρατηγικής κατευνασμού της ΕΕ απέναντί του.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης τα μεγαλύτερα προβλήματα
Κλειστοί δρόμοι και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες, ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις
www.protothema.gr
Κλειστά σχολεία και αύριο στην Αττική – Δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση
Κλειστά θα είναι και αύριο Τετάρτη (25.01.2022) τα σχολεία στην Αττική. Καθώς ο νομός έχει μπει σε καθεστώς… αργίας, δεν θα γίνει ούτε και τηλεκπαίδευση. Άλλη μια μέρα να παίξουν χιονοπόλεμο θα έχουν οι μαθητές στην Αττική. Όπως ανακοινώθηκε τα σχολεία θα μείνουν για άλλο ένα 24ωρο κλειστά και δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση αφού ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστά σχολεία και αύριο στην Αττική – Δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξέσπασε 75χρονος που είχε εγκλωβιστεί 22 ώρες στην Αττική Οδό -«Έτρεμα από το κρύο»
Συγκλονίζει ένας 75χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε για 22 ώρες στην Αττική Οδό, όταν και δημιουργήθηκαν τα πρώτα προβλήματα από την κακοκαιρία Ελπίδα.
iefimerida.gr
Καταδίκη της Τουρκίας από το ΕΔΑΔ για την παράνομη φυλάκιση του ανταποκριτή της Die Welt
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε, την Τρίτη, την Τουρκία για τη φυλάκιση, το 2017 και το 2018, του πρώην ανταποκριτή...
www.zougla.gr