Tι θα δούμε την Τρίτη στον «Σασμό»;

Μαθιός και Αστέρης έρχονται σε άγρια σύγκρουση για τη σχέση του Αστέρη με την Αργυρώ...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ιερακοθηρία με τον Σεΐχη του Ντουμπάι - Ο Έλληνας κτηνίατρος μοιράζεται την εμπειρία με το iefimerida.gr [εικόνες]
Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας του Ντουμπάι πήγαν στο Πακιστάν για το ετήσιο παραδοσιακό κυνήγι με γεράκια. Μαζί τους, ο «δικός μας» Παναγιώτης Αζμάνης.
1m
iefimerida.gr
Ιωάννινα: Εξιχνιάστηκε απάτη με αγγελία για πώληση οχήματος
Το θύμα είχε καταθέσει 3.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαρισμό των απατεώνων
www.protothema.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Το «Αχίλλειον» απαντά για τη φερόμενη εμπλοκή ατόμου του μαγαζιού
Εν μέσω του σάλου που έχει ξεσπάσει για τον ομαδικό βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, το γνωστό καφέ – μπαρ “Αχίλλειον” στο κέντρο της πόλης εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή τη φερόμενη εμπλοκή στην υπόθεση, ατόμου του μαγαζιού.  Σύμφωνα με όσα αναφέρει η επιχείρηση στην ανακοίνωσή της, το εν λόγω άτομο ήταν εργαζόμενος στο μαγαζί και ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Το «Αχίλλειον» απαντά για τη φερόμενη εμπλοκή ατόμου του μαγαζιού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΝΔ: «Απαράδεκτο ο Τσίπρας δια της σιωπής του να καλύπτει την ανεπίτρεπτη παρέμβαση του Πολάκη»
Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει θέση για το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα δύο ζώδια που θα σας ραγίσουν την καρδιά και το ένα που λατρεύει να είναι σε σχέση
Σε ποια ανήκετε εσείς;
www.protothema.gr
Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Instagram – «Η αγάπη μου»
Η Δέσποινα Βανδή είναι ερωτευμένη και δεν έχει κανένα λόγο να κρύβει την ευτυχία της στην προσωπική της ζωή. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται σε σχέση το τελευταίο διάστημα με τον καταξιωμένο ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη και φαίνεται και δείχνει να περνά υπέροχα. Το βράδυ του Σαββάτου 15/1, η Δέσποινα Βανδή έδωσε το παρών στην πρεμιέρα του ... Περισσότερα To άρθρο Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Instagram – «Η αγάπη μου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απάντησε σε Οικονόμου ο ΣΥΡΙΖΑ: «Πάει πολύ να μας κουνάτε το δάκτυλο»
Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Παύλο Πολάκη
www.protothema.gr
Survivor: «Θα φύγω, δεν θα την παλέψω», λέει η Μυριέλλα και ο Λιανός ανακοινώνει αποχωρήσεις, «δεν άντεξαν»
Ανατρεπτικό και γεμάτο εντάσεις το σημερινό (16/1) επεισόδιο του Survivor, με εντάσεις κλάματα και αποχωρήσεις
www.protothema.gr
Πετσέτες στην κουζίνα: Εσείς πόσο συχνά τις αλλάζετε;
Οι πετσέτες που χρησιμοποιούμε καθημερινά στην κουζίνα μάς λύνουν τα χέρια: σκουπίζουμε τα πιάτα, τα ποτήρια, τα χέρια μας και φυσικά τον πάγκο εργασίας όταν μαγειρεύουμε. Ποια είναι η πικρή αλήθεια;
www.protothema.gr
Αυτά είναι τα ΤΟΠ 4 πιο ιδιότροπα ζώδια
Συχνά, γίνονται δυσάρεστα ή εκνευριστικάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σπύρος Παπαδόπουλος για Ολυμπιακό: «Έμπαινα στο γήπεδο με "φοράκια" επειδή δεν είχα λεφτά για εισιτήριο»
Ο Σπύρος Παπαδόπουλος μίλησε για τον Ολυμπιακό και είπε πώς έμπαινε στο γήπεδο, όταν ήταν μικρός, ενώ δεν είχε λεφτά
www.protothema.gr
Πάτρα: Λουκέτο για δύο μήνες σε κλαμπ - Έπαιζε μουσική, είχε τετραπλάσιους πελάτες πάνω από το όριο [βίντεο]
Βαριές καμπάνες έπεσαν σε γνωστό κλαμπ της Πάτρας που παραβίασε τα μέτρα για τον κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην υπόθεση απαγωγής 28χρονου
Στη σύλληψη ενός 69χρονου και την ταυτοποίηση 12 ακόμη συνεργών του που επίσης ενέχονται σε υπόθεση αρπαγής και αναζητούνται, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής....
www.zougla.gr
ΥΠΑΑΤ: Στην κτηνοτροφία κατευθύνεται το 73% των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων
Σε περισσότερους από 19 τομείς του πρωτογενή τομέα χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις στη χώρα μας από το 2015, με το 73% αυτών...
www.zougla.gr
Η Τέχνη της Στρατηγικής: 50 κανόνες για τον πόλεμο, την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την καθημερινή ζωή
Οι διακεκριμένοι καθηγητές Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς και Κωνσταντίνος Κολιόπουλος ενώνουν για άλλη μια φορά τις δυνάμεις...
www.zougla.gr
Έφτασε μέχρι την Ελλάδα το κρουστικό κύμα απ΄το ηφαίστειο στην Τόνγκα!
Πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo κατέγραψαν τη διακύμανση της ατμοσφαιρικής πίεσης που σχετίζεται με την έκρηξη του ηφαιστείου Hunga Tonga-Hunga Ha’apai της νήσου Τόνγκα στον Ειρηνικό, η οποία σημειώθηκε στις 07:10 το πρωί του Σαββάτου 15/01 ώρα Ελλάδας. Στις 10 το βράδυ του Σαββάτου η ατμοσφαιρική πίεση στην Ελλάδα ανέβηκε ξαφνικά […]
www.makeleio.gr
Πρίγκιπας Χάρι: «Η οικογένειά μου δεν είναι ασφαλής στη Βρετανία» - Τι ζητάει απο την κυβέρνηση
Νέο σίριαλ εκτυλίσσεται στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο πρίγκιπας Χάρι δηλώνει έτοιμος να κινηθεί νομικά εναντίον της κυβέρνησης, ζητώντας αστυνομική…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
O ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε ανακοίνωση για το θέμα Πολάκη... χωρίς ούτε λέξη για τον βουλευτή -«Πάει πολύ να μας κουνάτε το δάχτυλο»
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει να σχολιάσει τα όσα αποκαλύπτονται για το επεισόδιο με τον Παύλο Πολάκη σε ψαροταβέρνα του Μοσχάτου.
iefimerida.gr
Νίκος Αναστασιάδης: Αν το σχέδιο για τον EastMed δεν είναι εφικτό, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε άλλες επιλογές
Για την κατασκευή του αγωγού EastMed αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης τονίζοντας πως αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα εξεταστούν άλλες επιλογές. Εάν το σχέδιο αυτό δεν είναι εφικτό, τότε είμαστε έτοιμοι με τους συνεργάτες μας να εξετάσουμε άλλες υπαλλακτικές επιλογές. Σε κάθε περίπτωση η μελέτη και άλλων επιλογών δεν θεωρώ ότι ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Αναστασιάδης: Αν το σχέδιο για τον EastMed δεν είναι εφικτό, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε άλλες επιλογές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για τον βιασμό της 24χρονης - «Μιλάμε για κύκλωμα που δρα χρόνια»
Θεσσαλονίκη: Τι αναφέρει η 24χρονη για την υπόθεση βιασμού - Για κύκλωμα έκανε λόγο ο Ηλίας Γκιώνης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκος-Ολυμπιακός: Θες να δεις ντέρμπι αλλά το κορίτσι θέλει έξοδο
Και σε ποιον δεν έχει τύχει να παίζεται αγώνας και να βρίσκεται έξω με το κορίτσι. Το θέμα είναι πώς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πιρς Μόργκαν κατά Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ψεύτης, παραβάτης και σύμβολο αντιεμβολιαστών»
Ο πασίγνωστος δημοσιογράφος, Πιρς Μόργκαν, προχώρησε σε ένα πολύ αιχμηρό σχόλιο κατά του Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την απόφαση απέλασης του από την Αυστραλία. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αυστραλία αποφάσισε υπέρ της οριστικής απέλασης του Νόβακ Τζόκοβιτς από την χώρα, αφαιρώντας του το δικαίωμα συμμετοχής στο Australian Open, γεγονός που… ικανοποίησε μεγάλη μερίδα πολιτών, που είχαν ... Περισσότερα To άρθρο Πιρς Μόργκαν κατά Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ψεύτης, παραβάτης και σύμβολο αντιεμβολιαστών» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρήτη: Βρέφος 20 ημερών νοσηλεύεται με κορωνοϊό στο Νοσοκομείο Χανίων
Έχει εισαχθεί στη Μονάδα Νεογνών - Βρίσκεται υπό στενή επιτήρηση από τους γιατρούς
www.protothema.gr
«Μεγάλο κύκλωμα πίσω από τον βιασμό της 24χρονης» λέει ο δικηγόρος της
Σοκάρουν τα στοιχεία της υπόθεσης βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο δικηγότος της κάνει λόγο για «μεγάλο κύκλωμα».
iefimerida.gr
Σκόπια: Ψηφίζεται σήμερα η κυβέρνηση Κοβάτσεφσκι
Διαξιφισμοί ανάμεσα σε βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού και κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διάρκεια συζήτησης των Προγραμματικών Δηλώσεων της νέας κυβέρνησης - Πρόωρές εκλογές ζητάει η αντιπολίτευση
www.protothema.gr
Meteo: Έφτασε και στη χώρα μας το κρουστικό κύμα από την έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα
Πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo κατέγραψαν τη διακύμανση της ατμοσφαιρικής...
www.zougla.gr
Golden Visa: Ο κορωνοϊός έβαλε «φρένο» – Infographic
Με 1.035 χορηγήσεις αδειών έκλεισε το 2021 το πρόγραμμα Golden Visa, καλύτερα μεν από το 2020, κατά πολύ χαμηλότερα ωστόσο σε σύγκριση με τα νούμερα του 2019
www.protothema.gr
To GRMN είναι το νέο, πιο σκληροπυρηνικό Toyota GR Yaris
Μετά το teaser η πρεμιέρα της πιο σπέσιαλ έκδοσης του GR Yaris, η οποία ονομάζεται GRMN και είναι συλλεκτική μιας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικοδόμος στη Ρόδο ανάγκαζε κορίτσια 15 και 17 να ερωτοτροπούν μεταξύ τους μέσα στο αυτοκίνητό του
Τον οικοδόμο κατήγγειλαν τα δύο ανήλικα κορίτσιαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δένδιας: Η Τουρκία να σεβαστεί επιτέλους τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη
«Πρέπει να συμμορφωθεί με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες», λέει ο υπουργός Εξωτερικών. 
www.protothema.gr
Απώλεια μαλλιών: 5 βιταμίνες για να την προλάβετε & πού θα τις βρείτε (εικόνες)
Το στρες, η γήρανση και η ανισορροπία των ορμονών, είναι μερικές από τις αιτίες της απώλειας μαλλιών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ρωσία: Καταγράφηκαν 29.230 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 686 θάνατοι
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 29.230 νέα κρούσματα κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Ανατιμήσεις-«ΦΩΤΙΑ»! Ποιά προϊόντα έχουν πάρει την ανηφόρα στα Σούπερ Μάρκετ;
Η μεγάλη κρίση ακρίβειας που έχει χτυπήσει τη χώρα, όπως και κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έχει προκαλέσει αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και σε πολλά προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Ακόμη και στα είδη πρώτη ανάγκης πλέον οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 10%. Από την μέγγενη των αυξήσεων δεν γλίτωσε ούτε το ψωμί. Βέβαια […]
www.makeleio.gr
Σε νησί τέχνης μετατρέπει τον Σκορπιό ο Ριμπολόβλεφ
Στα χνάρια του Εμίρη του Κατάρ που ήθελε να δημιουργήσει art island στο Ιόνιο, βρίσκεται ο Ρώσος μεγιστάνας Ριμπολόβλεφ.
iefimerida.gr
Νέος κύκλος ανακατατάξεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο
Σε ένα κύκλο νέων ανακατατάξεων εισέρχεται ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, με αρκετές αλυσίδες να διερευνούν πιο στοχευμένα εξαγορές...
www.zougla.gr
ΝΔ για το επεισόδιο Πολάκη: Ο Τσίπρας με τη σιωπή του καλύπτει τον βουλευτή του
«Προφανώς αυτά που τους συνδέουν με τον συνεργάτη και φίλο του, είναι τόσα πολλά ώστε όλοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο κ.Πολάκης είναι η άλλη όψη του κ. Τσίπρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για το περιστατικό με την παρέμβαση Πολάκη σε αστυνομικό
www.protothema.gr
Survivor Spoiler: Η ανακοίνωση Λιανού για τους παίκτες που αποχωρούν: «Δεν άντεξαν να συνεχίσουν»
Σε κομβικό σημείο φαίνεται πως βρίσκεται το Survivor απόψε (16/1) καθώς θα παρακολουθήσουμε μαζική αποχώρηση παικτών, κυρίως από την Μπλε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καθηγητής Π.Γαλιατσάτος: «Για πέντε χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας θα εμβολιαζόμαστε»
Μια όχι και τόσο αισιόδοξη έκβαση της πανδημίας επισήμανε ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Johns Hopkins, Παναγιώτης Γαλιατσάτος. Αν και η εκτίμησή του είναι πως το νέο στέλεχος θα φύγει γρήγορα, τόνισε πως εκτός του ότι θα πάμε και σε πέμπτη δόση, ακόμα και πέντε χρόνια μετά την πανδημία (όποτε αυτή τελειώσει) θα πρέπει να εμβολιάζετε […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκης: Στα δικαστήρια οι 27 συλληφθέντες για τα επεισόδια
Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν πριν από λίγα λεπτά οι 27 συλληφθέντες από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου.
iefimerida.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Το τεράστιο ποσό που θα πληρώσει μετά τη δικαστική του ήττα από τους Αυστραλούς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε τη δικαστική διαμάχη -διάρκειας δέκα ημερών- με την κυβέρνηση της Αυστραλίας, θα απελαθεί από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να πληρώσει και ένα τεράστιο ποσό, δικαστικών εξόδων. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όχι μόνο χάνει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον δέκατο τίτλο του στο Australian Open που θα του έδινε περίπου 1,7 εκατ. ... Περισσότερα To άρθρο Νόβακ Τζόκοβιτς: Το τεράστιο ποσό που θα πληρώσει μετά τη δικαστική του ήττα από τους Αυστραλούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζόκοβιτς: Η αντίδραση του Κύργιου στην απόφαση της απέλασης του Σέρβου τενίστα
Το γεγονός ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πρέπει άμεσα να φύγει από την Αυστραλία δεν άρεσε καθόλου στον Νικ Κύργιο, ο οποίος αντέδρασε μέσω social media
www.protothema.gr
Σεμέδο για την επίθεση που δέχτηκε: «Ο Ολυμπιακός με βοήθησε να αναγεννηθώ, τον έχω πάντα στο πλευρό μου»
Τι έγραψε στο instagram o ποδοσφαιριστής
www.protothema.gr
Μάρω Λεονάρδου: «Όταν μου ανακοίνωσε η κόρη μου πως ήταν έγκυος στα 16, στην αρχή ήταν ένα σοκ»
Σε εξομολόγηση εφ’ όλης της ύλης προχώρησε η Μάρω Λεονάρδου στον ΣΚΑΪ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
5 στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν τα ταξίδια του 2022
Οι τάσεις που θα επηρεάσουν την συμπεριφορά των ταξιδιωτών την χρονιά που θα διανύσουμε
www.protothema.gr
Νίκος Δούκας: Σε δύο άξονες η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
Από δύο άξονες θα αποτελείται η πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΕΛΓΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής...
www.zougla.gr
«Η ζωή είναι πιο ακριβή από το εμβόλιο – Δεν το κάνω, όλοι ξέρουμε τι γίνεται» – Ηλικιωμένοι «βράζουν» με την υποχρεωτικότητα [ΒΙΝΤΕΟ]
www.makeleio.gr
Αναστασιάδης: Εάν το σχέδιο για τον EastMed δεν είναι εφικτό, θα εξετάσουμε εναλλακτικές
Εναλλακτικές επιλογές θα εξετάσει η Κύπρος, εάν το σχέδιο για τον EastMed δεν είναι εφικτό, όπως δήλωσε ο Νίκος Αναστασιάδης.
iefimerida.gr