Τι πρέπει να δει ένας Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη: Μυστικά και must see στάσεις

Τι πρέπει να δει ένας Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη: Μυστικά και must see στάσεις

Θεσσαλονίκη αρχόντισσα και νεανική την ίδια στιγμή. Θεσσαλονίκη, πόλη με χίλια πρόσωπα, πόλη όμορφη για να την επισκέπτεσαι κάθε εποχή του χρόνου. Με τον Όλυμπο να στέκει περήφανος στο βάθος του ορίζοντα, «κοιτάζοντας» τον επισκέπτη σταθερά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, αρχίζει η είσοδος στη μαγική Θεσσαλονίκη. Πλούσια ιστορία που πατάει πάνω σε 23 ... Περισσότερα

To άρθρο Τι πρέπει να δει ένας Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη: Μυστικά και must see στάσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πάνος Γκόγκος: Aυτή είναι η κόρη του «Μάρκου Βρουλάκη» από τον Σασμό
O Πάνος Γκόγκος, ενσαρκώνει τον «Μάρκο Βρουλάκη» στο σήριαλ του Alpha Σασμός...
www.zougla.gr
ΠΑΟΚ: Δικός του ο Σοάρες – Συμφωνία με Μορεϊρένσε! (Photos)
ΠΑΟΚ: Προφορική συμφωνία με την Μορεϊρένσε για την αγορά του Φελίπε Σοάρες – Πόσα θα πληρώσει ο «δικέφαλος», πότε έρχεται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εφυγε από τη ζωή ο μουσικός Χρήστος Γερμενόγλου, μετά από μάχη με τον κορωνοϊό
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο μουσικός Χρήστος Γερμενόγλου.
iefimerida.gr
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Τροχαίο ατύχημα για τον ηθοποιό - Ένας τραυματίας από τη σύγκρουση (pics)
Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για τις προσαγωγές μελών της νεολαίας του κόμματος
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για άτομα που ήθελαν να αναρτήσουν πανό στον Λευκό Πύργο. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 15 μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησαν να μπουν μέσα στον Λευκό Πύργο ώστε να αναρτήσουν πανό για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας. Έγιναν τρεις προσαγωγές με την ένταση να τερματίζεται γρήγορα. ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για τις προσαγωγές μελών της νεολαίας του κόμματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για το πανό και τις προσαγωγές μελών του κόμματος
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για άτομα που ήθελαν να αναρτήσουν πανό στον Λευκό Πύργο. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 15 μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησαν να μπουν μέσα στον Λευκό Πύργο ώστε να αναρτήσουν πανό για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας. Έγιναν τρεις προσαγωγές με την ένταση να τερματίζεται γρήγορα. ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για το πανό και τις προσαγωγές μελών του κόμματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Έλτον Τζον επιστρέφει στη σκηνή ύστερα από 2 χρόνια
Ο Έλτον Τζον επέστρεψε και είναι καλύτερος από ποτέ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Προτεραιότητα η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε ότι το μείζον ζήτημα για την ΕΕ είναι το «πώς θα αναβαθμίσουμε το περιβάλλον της Μεσογείου, στην οποία ζουν πάνω από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες»
www.protothema.gr
«Kαραϊσκάκης, ο παρεξηγημένος ήρωας»: Τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο της Ημέρας
Το ιστορικό δράμα «Καραϊσκάκης: Ὁ παρεξηγημένος ἥρωας», του Γιάννη Κωσταρά, μία παραγωγή της Creatists σε σκηνοθεσία Μάνου Αντωνίου, έπειτα...
www.zougla.gr
Πρόβλημα με Μάρτενσον στον Παναιτωλικό
Ο Σουηδός χαφ έμεινε εκτός ενδεκάδας του αγώνα της Κρήτης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό που αισθάνθηκε στο «ζέσταμα».
gazzetta.gr
Ο ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ… ΑΝΥΠΑΚΟΥΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ! Ρεπόρτερ καλείται ως ύποπτος για ηθική αυτουργία σε διάπραξη εγκλημάτων λόγω ρεπορτάζ σε σχολείο υπό κατάληψη
Ως ύποπτος ηθικής αυτουργίας στην τέλεση αδικήματος ο δημοσιογράφος της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας News247gr, Νίκος Γιαννόπουλος λόγω ρεπορτάζ που είχε κάνει για την κατάληψη στην Ιωνίδειο Σχολή τον Οκτώβριο του 2020. Στο εν λόγω ρεπορτάζ -με τίτλο «Συνομιλώντας με τους μαθητές ενός πρότυπου σχολείου του Πειραιά που τελεί υπό κατάληψη»- ο δημοσιογράφος είχε περιλάβει και συνομιλίες […]
www.makeleio.gr
Αγρίνιο: Νέα στοιχεία για τον ιερέα που προφυλακίστηκε για βιασμό, ασέλγεια και πορνογραφία ανηλίκων
Στο αστυνομικό τμήμα στο Αγρίνιο κρατείται από χθες ο 50χρονος ιερέας, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου το καλοκαίρι.
iefimerida.gr
Super League 2, Αλμωπός Αριδαίας - Ολυμπιακός Β΄ 3-0: Τρίποντο με υπογραφή Ρόβα - Δείτε βίντεο
Ο Αλμωπός Αριδαίας επικράτησε με 3-0 του  Ολυμπιακό Β' για την 15η αγωνιστική του α' ομίλου της Super League 2 με τον Χρήστο Ρόβα να σκοράρει δις 
www.protothema.gr
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Είμαι το στήριγμα της Ιωάννας Τούνη, δεν έχει να κάνει με το αν είναι η κοπέλα μου»
Το μοντέλο μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο ίδιος και η Ιωάννα Τούνη με την υπόθεση του  revenge porn
www.protothema.gr
Εμανουέλ Μακρόν: Άνετη νίκη στις εκλογές ανεξαρτήτως αντιπάλου – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Le Monde
Άνετη χαρακτηρίζουν τα γαλλικά ΜΜΕ τη νίκη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αν γινόντουσαν εκλογές αύριο, Κυριακή (23.1.2022) χωρίς να παίζει κανένα ρόλο ποιον θα έχει αντίπαλο. Αυτό προκύπτει από τη νέα δημοσκόπηση του Ipsos-Sopra Steria για λογαριασμό της εφημερίδας Le Monde, του Ιδρύματος Ζαν Ζορές και του κέντρου πολιτικών μελετών Cevipof, σε δείγμα ... Περισσότερα To άρθρο Εμανουέλ Μακρόν: Άνετη νίκη στις εκλογές ανεξαρτήτως αντιπάλου – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Le Monde δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 2: Τα γκολ του Αλμωπού με τον Ολυμπιακό Β' και το πέναλτι που ζήτησε (vids)
Ο Αλμωπός Αριδαίας έβαλε δύο γκολ στον Ολυμπιακό Β' πριν καν συμπληρωθούν τα 50 λεπτά του ματς. Δείτε τα 3 τέρματά του.
gazzetta.gr
H Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τα 4 απλά βήματα που διατηρούν λαμπερή και αψεγάδιαστη την επιδερμίδα της
Μπορεί να μας απασχολεί η επανασύνδεσή της με τον Μπεν Άφλεκ, όμως εκτός από το ερωτικό κομμάτι, η Τζένιφερ Λόπεζ είναι μία σταρ που ξεχωρίζει και για την ομορφιά της.
iefimerida.gr
ΟΦΗ – Παναιτωλικός 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)
Ο ΟΦΗ και ο Παναιτωλικός κοντράρονται στο Ηράκλειο. Πρόκειται για την αναμέτρηση με την οποία ανοίγει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος...
www.zougla.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Επισκέφτηκε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο για να βρει τη γαλήνη
Ο Σέρβος τενίστρας Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφτηκε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο, αναζητώντας τη γαλήνη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέντε συμβουλές για να προφυλάξετε τον σκύλο σας από το κρύο
Κάποιοι από εσάς θα πιστεύετε ότι μόνον οι μικρόσωμοι σκύλοι κρυώνουν, ενώ κάποιοι άλλοι θα ισχυρίζεστε ότι τα ρουχαλάκια για σκύλους είναι, απλά, μια μόδα. Γιατί οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν τη δική τους «ενδυμασία»: το τρίχωμά τους, που τους προστατεύει από το κρύο. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι έτσι…
www.protothema.gr
Αναβλήθηκε η παρουσίαση της αγωνιστικής ομάδας MotoGP της Ducati
Οι ομάδες του MotoGP έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν τις ημερομηνίες παρουσίασης των ομάδων τους καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία πριν τις...
www.zougla.gr
Kακοκαιρία «Ελπίδα»: Δείτε πού χιονίζει τώρα – LIVE εικόνα από όλη τη χώρα
Η έντονη ταλάντωση του αεροχειμάρρου πάνω από την Ευρώπη συμβάλει στην μεταφορά πολικών αερίων μαζών προς τη χώρα μας - Δείτε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μόσχα προς ΝΑΤΟ: «Αν αγνοήσουν τις νόμιμες ανησυχίες μας θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες»
Αναλυτική ανταλλαγή απόψεων για την παροχή νομικών εγγυήσεων «κατοχύρωσης της ασφάλειας της Ρωσίας» διεξήχθη κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και ΗΠΑ, σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν του ρωσικού ΥΠΕΞ, από το οποίο δεν λείπουν οι συνήθεις το τελευταίο διάστημα προειδοποιητικού χαρακτήρα διατυπώσεις. «Κατέστη σαφές στον Άντονι Μπλίνκεν, ότι η περαιτέρω αγνόηση των νόμιμων […]
www.makeleio.gr
Formula 1: Η Alfa Romeo αλλάζει όνομα το 2022
Η Alfa Romeo θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Formula 1 το 2022 με νέα ταυτότητα.
gazzetta.gr
Το νέο devolo WiFi 5 Repeater 1200 είναι το έξυπνο boost για το WiFi
Το γρήγορο WiFi μάς παρέχει μια σταθερή online σύνδεση όταν εργαζόμαστε από το σπίτι και μας δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσουμε περισσότερο σε ένα...
www.zougla.gr
Κοκτέιλ με σαφράν έχετε δοκιμάσει;
Ένα κοκτέιλ με γοητευτικό χρώμα και έντονη γεύση όπου κυριαρχεί το Gin Saffron, δηλαδή το τζιν που είναι εμπλουτισμένο με σαφράν.
www.protothema.gr
Επιστρέφει το ηλεκτρικό VW e-Up!
Η μεγάλη ζήτηση για πρακτικά μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα οδήγησε την VW στην απόφαση να επαναφέρει στη γκάμα της το e-Up!
www.protothema.gr
Tsitsipas beats Paire to move into the 4th round of the Australian Open
The Greek will face Fritz in the final 16
www.protothema.gr
Η «προφητεία» σου για σήμερα 22/01
Δες το μήνυμα που κρύβει το Fortune Cookie σου για σήμερα 22/01Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός – Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χιόνια ήδη στην Αθήνα – Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες
Η κακοκαιρία Ελπίς χτυπά πολλές περιοχές της χώρας με τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού να είναι οι πολικές θερμοκρασίες και οι πυκνές χιονοπτώσεις. Εξαίρεση δεν αποτελεί η Αττική, καθώς έχουμε χιονοπτώσεις από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου σε Υμηττό, Πάρνηθα και Πεντέλη, χωρίς ωστόσο η κακοκαιρία να έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα με τα πιο δύσκολα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χιόνια ήδη στην Αθήνα – Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Premier League, Έβερτον – Άστον Βίλα 0-1: Ο Τζέραρντ έξυσε κι άλλο τις πληγές των «ζαχαρωτών»
Με γκολ του Μπουεντία στο φινάλε του πρώτου μέρους η Άστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ πέρασε με το 1-0 από το «Γκούντισον Παρκ» κόβωντας τον αέρα των «ζαχαρωτών» που ήθελαν νέο ξεκίνημα στην Premier League με τον Ντάνκαν Φέργκιουσον
www.protothema.gr
Rafale: Η ανέξοδη, αστοιχείωτη και επικίνδυνη κριτική - Αν δεν αντιλαμβάνεσαι, ρώτα...
Rafale: Ας συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι σε ορισμένα ζητήματα απαιτείται σοβαρότητα και αντίληψη της κρισιμότητας των καταστάσεων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αγρίνιο: Νέα στοιχεία «φωτιά» για τον ιερέα που μπήκε φυλακή για βιασμό, ασέλγεια και πορνογραφία ανηλίκων
Ο ιερέας από το Αγρίνιο είχε προφυλακιστεί το περασμένο καλοκαίρι μετά τις καταγγελίες που προκάλεσαν σάλο. Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα στοιχεία… Ήταν Ιούνιος του 2021 όταν η σύλληψη και η προφυλάκιση του 50χρονου ιερέα είχε παγώσει το Αγρίνιο. Τότε οι δικηγόροι που τον εκπροσωπούσαν έκαναν λόγο για μια υπόθεση στημένη με χαλκευμένα ... Περισσότερα To άρθρο Αγρίνιο: Νέα στοιχεία «φωτιά» για τον ιερέα που μπήκε φυλακή για βιασμό, ασέλγεια και πορνογραφία ανηλίκων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την περιπέται στην Αυστραλία
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποφάσισε να επισκεφτεί ένα μοναστήρι στο Μαυροβούνιο ώστε να βρει την ηρεμία μετά την μεγάλη περιπέτεια και τη απέλασή του από την Αυστραλία. Το Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο -εν εξελίξει- Australian Open, αφού απελάθηκε από την Αυστραλία για υγειονομικούς ... Περισσότερα To άρθρο Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την περιπέται στην Αυστραλία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Αλμωπός Αριδαίας «σόκαρε» τον Ολυμπιακό Β' νικώντας 3-0 (vid)
Ο Αλμωπός Αριδαίας επιβλήθηκε εμφατικά της ομάδας του Ολυμπιακού Β' με σκορ 3-0 στο γήπεδό του.
gazzetta.gr
Μυστηριώδης εξαφάνιση δύτη στην Σαλαμίνα – Απειλές και ερωτήματα για τον 46χρονο άνδρα
Μία μυστηριώδης εξαφάνιση που τείνει να εξελιχθεί σε…θρίλερ, έρχεται στο φως, με πρωταγωνιστή έναν 46χρονο άνδρα από τα Χανιά, που βούτηξε σε απαγορευμένη ζώνη στην θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Ορισμένοι κάνουν λόγο για σκηνοθετημένη εξαφάνιση, σημειώνοντας πως ο Μιχάλης Κοκολάκης είχε τους λόγους του να «στήσει» όλη αυτή την […]
www.makeleio.gr
Regina King: Αυτοκτόνησε ο 26χρονος γιος της ηθοποιού λίγες ημέρες μετά από τα γενέθλιά του
Τέλος στη ζωή του έβαλε ο Ian Alexander Jr., γιος της ηθοποιού Regina King, ο οποίος μάλιστα είχε γενέθλια την περασμένη Τετάρτη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φώτης Ζησιμόπουλος: Ανέβηκε στα 106,09 χλμ. τρέχοντας εντός σταδίου
Ο Φώτης Ζησιμόπουλος ανεβάζει ρυθμούς και τρελαίνει κόσμο με τις επιδόσεις του
gazzetta.gr
Ουρολοίμωξη: Πέντε πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε (εικόνες)
Η ουρολοίμωξη προκαλείται από την είσοδο βακτηρίων στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας και στη συνέχεια τον πολλαπλασιασμό τους, προκαλώντας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπρος: Στις 10 ημέρες η καραντίνα για τις στενές επαφές κρουσμάτων κορωνοϊού
Σε 10 ημέρες μειώνεται η καραντίνα για τις στενές επαφές κρουσμάτων κορωνοϊού στη Κύπρο.
iefimerida.gr
Έλτον Τζον: Επιστρέφει στη σκηνή ύστερα από 2 χρόνια
Ο Έλτον Τζον επέστρεψε και είναι καλύτερος από ποτέ.
iefimerida.gr
Πάτρα: Βρέφος δέκα ημερών νοσηλεύεται με κορωνοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
Διακομίστηκε εσπευσμένα στην Παιδιατρική Κλινική
www.protothema.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: «Είναι αθώος, όλα είναι ψέματα», λέει η παπαδιά (vid)
Στο πλευρό του 37χρονου ιερέα, τον οποίο κατήγγειλε ανήλικη για βιασμό, η σύζυγός του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσιτσιπάς για Australian Open: «Η διάθεση μου είναι πάντα ωραία στη Μελβούρνη»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την πρόκριση του στον 4ο γύρο, τον επόμενο αντίπαλο και για την αγάπη του προς το Australian Open
www.protothema.gr
Πάτρα: Στο νοσοκομείο με κορωνοϊό βρέφος 10 ημερών
Βρέφος μόλις 10 ημερών διακομίστηκε εκτάκτως από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας στο ΠΠΝΠ νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.
iefimerida.gr
Έχασαν 6χρονο από νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι
Τέλος καλό όλα καλά για ένα 6χρονο παιδί που χάθηκε από νηπιαγωγείο του Αγίου Δημητρίου, το οποίο βρήκαν περαστικοί και παρέδωσαν στην αστυνομία για να καταλήξει στην αγκαλιά του πατέρα του ενώ παράλληλα συνελήφθησαν δύο νηπιαγωγοί. Πιο συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη (18.1.2022), ένας πατέρας έφτασε στο νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο για να παραλάβει τον 6χρονο ... Περισσότερα To άρθρο Έχασαν 6χρονο από νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νίκη Βόλου – Απόλλων Λάρισας 0-2: Σεφτέ για τους Λαρισαίους
Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πέτυχε ο Απόλλωνας Λάρισας με τους Λαρισαίους να επικρατούν μέσα στο Βόλο της Νίκης με 2-0.
gazzetta.gr