Το ΔΝΤ εξετάζει να αναθεωρήσει επί τα χείρω τις προβλέψεις για παγκόσμια ανάπτυξη λόγω της μετάλλαξης Omicron

«Καμπανάκι» από τη Γκεοργκίεβα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ - Η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί το υψηλό ποσοστό πληθωρισμού
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Γιώργος Λιάγκας: Είναι παιδιά που δεν έχουν καμία, μα καμία παιδεία
“Καταπέλτης” ο Γιώργος Λιάγκας για τους influencers στο Πρωινό! Σκληρή μα σαφή θέση απέναντι στου influencers πήρε, το πρωινό της Δευτέρας, ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1. Αφορμή στάθηκε το #Cancel_kopsialis για το οποίο και τοποθετήθηκαν με δικά τους βίντε, στηρίζοντας τον, η Δήμητρα Αλέξανδράκη και η Super Κική. Τα συγκεκριμένα βίντεο ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Λιάγκας: Είναι παιδιά που δεν έχουν καμία, μα καμία παιδεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Αναβλήθηκε ο αγώνας Αναγέννηση Καρδίτσας-Παναθηναϊκός
Η αναμέτρηση της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Παναθηναϊκό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου αναβλήθηκε οριστικά λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα και την αδυναμία μετάβασης του Τριφυλλιού
6 m
www.protothema.gr
Συμπληρώματα διατροφής: Πότε είναι απαραίτητα και τι πρέπει να προσέχουμε;
Τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής;Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Σασμός Spoiler 24/1: Ο γάμος της Θοδώρας και η δολοφονία του Πετρή φέρνουν τα πάνω κάτω
Σασμός Spoiler 24/1: Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο! Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Ηράκλειο: Βρήκε χώμα από τη Μικρά Ασία στο εικονοστάσι της μητέρας του
Η μητέρα του, που έμενε στη Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο και φύλαγε μέσα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σοβαρό πρόβλημα στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης του διαδρόμου 03 στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Εκτός λειτουργίας τέθηκε το σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά το μεσημέρι. Τα αεροπλάνα δεν προσγειώνονταν...
www.zougla.gr
Τηλεκπαίδευση την Τρίτη στα σχολεία που παραμένουν κλειστά
Με τηλεκπαίδευση και χωρίς τη δήλωση των self test θα λειτουργήσουν και την Τρίτη τα σχολεία που παραμένουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Οδηγοί εγκλωβισμένοι επί δέκα ώρες στους δρόμους από την επέλαση του χιονιά: Τι έφταιξε - Τα λάθη - Οι παραλείψεις
Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Αττική Οδό, προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους όπως η Μεσογείων και η Κηφισίας, ασυνεννοησία μετααξύ των αρμοδίων και... μπαλάκι οι ευθύνες - Πώς «κόπηκε στα δύο» η εθνική οδός - Μέσα σε πέντε ώρες καθαρίστηκαν μόλις 15 χιλιόμετρα
www.protothema.gr
Ο Χρίστος Αντωνιάδης μιλάει για τις θαυμάστριές του: «Όταν σταμάτησε το φλερτ με την κόρη, μου την έπεφτε η μάνα»
Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για μία ακραία περίπτωση που έζησε με θαυμάστριά του
www.protothema.gr
Στα «λευκά» και ο Πειραιάς - Δείτε φωτογραφίες
Ισχυρό το κύμα της κακοκαιρίας και στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας
www.protothema.gr
Κινητοποίηση του στρατού στην Αττική Οδό - Γενική αργία η Τρίτη (25/1)
Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία κινητοποίηση του στρατού και δυνάμεων της Πυροσβεστικής στην Αττική οδό, ώστε να γίνει ο απεγκλωβισμός...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Τρίτη στη Δυτική Μακεδονία
Η κακοκαιρία Ελπίδα σφυροκοπά προκαλώντας πολλά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.  Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός που επικρατεί σε πολλές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, καθώς και οι εκκρεμότητες με τους ελέγχους των δευτεροβάθμιων επιτροπών των σχολικών μονάδων στην ΠΕ Φλώρινας εξαιτίας του σεισμού, υποχρεώνει τους δημάρχους να προβούν είτε στο κλείσιμο των σχολείων είτε ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Τρίτη στη Δυτική Μακεδονία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η «Ελπίδα» έντυσε στα λευκά την Ακρόπολη (video)
Κακοκαιρία Ελπίδα: Μαγικές εικόνες στο ιστορικότερο μνημείο της χώρας μας Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας
Η ΓΑΔΑ επισημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες στον νομό Αττικής απαιτούν αντιολισθητικές αλυσίδες
www.protothema.gr
Αυτά είναι τα πιο ικανά SUV για δύσκολες καιρικές συνθήκες
Με κάθε ένα από αυτά τα SUV και οι πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες “μαλακώνουν”. Τουλάχιστον για τον οδηγό αλλά και για όσους είναι μέσα σε αυτά.
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις εργοδοτών
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Τι πρέπει να εφαρμόζουν εργοδότες σε περιπτώσεις μεγάλης κακοκαιρίας Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Γλυφάδα – Γέρακας 7 ώρες και βλέπουμε!
Η Αττική Οδός μπορεί να ήταν η πιο κραυγαλέα περίπτωση ταλαιπωρίας σήμερα από την κακοκαιρία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, όμως οι οδηγοί εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται σε πολλούς κεντρικούς δρόμους όπως η λεωφόρος Μεσογείων, ή η Κηφισίας ή η Βουλιαγμένης ή η Μαραθώνος που είναι πλέον κλειστές σε πολλά σημεία τους.  Η απελπισία είναι λίγη για ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Γλυφάδα – Γέρακας 7 ώρες και βλέπουμε! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λεπτό προς λεπτό η εξέλιξη της κακοκαιρίας «Ελπίδα» -Δείτε Live
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» σαρώνει όλη τη χώρα, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε πεζούς και εποχούμενους.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χάος στην Αθήνα! Αφημένοι στην τύχη τους οι οδηγοί στην Αττική Οδό - Ο στρατός στη μάχη απεγκλωβισμού τους - Γενική αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Μπαίνει ο στρατός στη μάχη απεγκλωβισμού χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές είναι σε εξέλιξη ευρεία κινητοποίηση στρατού και δυνάμεων για Αττική οδό. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού θα γίνει από έξι σημεία. «Το μέλημά μας είναι πως θα βγάλουμε τον κόσμο από την Αττική οδό» λένε. Στις 20:00 θα κάνει ανακοινώσεις ο Χρ. ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χάος στην Αθήνα! Αφημένοι στην τύχη τους οι οδηγοί στην Αττική Οδό - Ο στρατός στη μάχη απεγκλωβισμού τους - Γενική αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αστέρας Τρίπολης-Απόλλων Σμύρνης 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) o αγώνας ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον...
www.zougla.gr
Κατεχάκη: Πληροφορίες για επιβάτη οχήματος που έχει υποστεί εγκεφαλικό
Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε πολίτης το βράδυ της Τρίτης, ο οποίος ανέφερε πως ένας επιβάτης οχήματος στην Κατεχάκη...
www.zougla.gr
Νέα στρατηγική συνεργασία Public και iRepair φέρνει μια νέα εμπειρία service στα καταστήματα Public
Το Public Group ανακοινώνει τη στρατηγική του συνεργασία με την iRepair, την κορυφαία εταιρεία επισκευαστικών κέντρων ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα...
www.zougla.gr
Νίκος Ανδρουλάκης: Ανεπαρκές το “επιτελικό” κράτος της ΝΔ
Με αφορμή την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανεπαρκές “επιτελικό” κράτος. Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σε δήλωσή του αναφέρει: «Χιλιάδες συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται στην Αττική Οδό και σ΄ άλλα σημεία τις τελευταίες ώρες από το ανεπαρκές ‘επιτελικό’ κράτος της ΝΔ. Εδώ και μέρες ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Ανδρουλάκης: Ανεπαρκές το “επιτελικό” κράτος της ΝΔ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μέχρι τη θάλασσα έφτασε το χιόνια σε Εύβοια και Φθιώτιδα
Μεγάλες περιοχές όπως το Μαντούδι, το Αλιβέρι, τα Ψαχνά και οι Ωρεοί παραμένουν χωρίς ρεύμα - Το Μαρτίνο, η Λάρυμνα και η Μαλεσίνα δοκιμάζονται ιδιαίτερα, καθώς το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 50 εκατοστά και η χιονόπτωση συνεχίζεται
www.protothema.gr
Τσίπρας για κακοκαιρία «Ελπίδα»: Μόνος ανεύθυνος ο κ. Μητσοτάκης
Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τους χειρισμούς της στην κακοκαιρία «Ελπίδα» εξαπέλυσαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με ξεχωριστές τοποθετήσεις.
iefimerida.gr
Ανδρουλάκης: Ανεπαρκές το επιτελικό κράτος
«Πυρά» του προέδρου του ΚΙΝΑΛ στην κυβέρνηση για τα προβλήματα από την κακοκαιρίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γενική αργία αύριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Έκτακτη ενημέρωση στις 20:00
Γενική αργία αύριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο οίκος Schiaparelli άνοιξε την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι
H συλλογή "An Age Of Discipline" μάς εισάγει σε μία νέα εποχή για την ιστορία του οίκου.
www.protothema.gr
Η Αττική Οδός "πέθανε" χωρίς καμία... Ελπίδα
Χιλιάδες οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους εδώ και ώρες στον… ασφαλέστερο και ακριβότερο αυτοκινητόδρομο της χώρας.
www.protothema.gr
Συνομιλίες ΗΠΑ και ΕΕ για την κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα μιλήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσει τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας...
www.zougla.gr
Euroleague: Αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού το ματς Μακάμπι-Φενέρμπαχτσε
Νέα αναβολή προέκυψε σε αγώνα της Euroleague, λόγω κορωνοϊού. Τα πολλά περιστατικά Covid-19 που...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Γενική αργία αύριο παντού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ανακοινώσεις στις 20:15 από τον Χρήστο Στυλιανίδη - Δεν θα λειτουργήσουν αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες
www.protothema.gr
ALERT! Γενική αργία αύριο παντού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στρατός στην Αττική Οδό  για απεγκλωβισμούς
www.protothema.gr
Απολύθηκε ο Ρανιέρι από τη Γουότφορντ
Η Γουότφορντ απέλυσε τον Κλαούντιο Ρανιέρι μετά από μόλις τρεις μήνες στην τεχνική της ηγεσία και βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση αντικαταστάτη
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Μπαίνει ο στρατός στην Αττική Οδό -Γενική αργία αύριο σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Μπαίνει ο στρατός στη μάχη απεγκλωβισμού χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα.
iefimerida.gr
Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Ford Bronco Raptor των 412 ίππων
Η κορυφαία έκδοση επιδόσεων της νέας γενιάς του εμβληματικού 4x4 Ford Bronco έχει 412 ίππους και δυνατότητες που θυμίζουν αγωνιστικό Baja.
iefimerida.gr
Τέλος ο Κλαούντιο Ρανιέρι από την Γουότφορντ
Ο Κλαούντιο Ρανιέρι δεν κατάφερε να στεριώσει περισσότερο από τρεις μήνες στον πάγκο της Γουοτφορντ. Η Γουότφορντ βρίσκεται στο -3 από τη γραμμή της σωτηρίας στην Premier League και η βαριά εντός έδρας ήττα από την Νόριτς αποτέλεσε την… τελευταία σταγο΄να για τον Κλαούντιο Ρανιέρι. Όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα “Athletic”, ο πρώην προπονητής της Εθνικής ... Περισσότερα To άρθρο Τέλος ο Κλαούντιο Ρανιέρι από την Γουότφορντ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Στο πόδι οι τεχνικοί για να διορθώσουν τις βλάβες
Με το χιόνι που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίς» να πέφτει πυκνό σε όλη τη χώρα, πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του newsit.gr προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα: Σε μία γραμμή στο Χαλάνδρι, σε δύο στο Ψυχικό και μία σε Πεύκη, Κηφισιά. Στην Ανατολική Αττική προβλήματα ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Στο πόδι οι τεχνικοί για να διορθώσουν τις βλάβες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιρλανδία: Μετέφεραν πτώμα στο ταχυδρομείο για να εισπράξουν τη σύνταξή του
Οι αστυνομία ερευνά αν ο άνδρας πέθανε την ώρα που βρισκόταν στο ταχυδρομείο ή αν ήταν ήδη νεκρός - Οι δύο ύποπτοι αρνούνται τις κατηγορίες ότι είχεε πεθάνει στο σπίτι
www.protothema.gr
Οι auditions του MasterChef 2022 βρίσκονται ένα βήμα πριν το τέλος τους
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο - Στις 21:00, στο Star
www.protothema.gr
Σαν σήμερα γεννήθηκε η Σάρον Τέιτ - Το πιο διάσημο θύμα του διαβόητου δολοφόνου Τσαρλς Μάνσον
Η Αμερικανίδα Σάρον Τέιτ, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 1943, υπήρξε μια πολλά υποσχόμενη ηθοποιός, προτού αποτελέσει το πιο διάσημο...
www.zougla.gr
Αττική Οδός: Επεμβαίνει ο στρατός για να σώσει τους εγκλωβισμένους οδηγούς
Φόβοι για τους οδηγούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό - Επεμβαίνει ο στρατόςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Πάνω από 6.200 κρούσματα στην Αττική, περισσότερες μολύνσεις η Θεσσαλονίκη από το κέντρο της Αθήνας
Σε σταθερά υψηλά επίπεδα παραμένει η πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα σημερινά (24/1) στοιχεία του ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
Σήφης Βαλυράκης: Περιμένοντας τη δικαιοσύνη, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του
Σήφης Βαλυράκης: Έναν χρόνο μετά το θάνατό του, η ελληνική δικαιοσύνη καλείται να πράξει το καθήκον της - Το άρθρο του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βοιωτία - Φθιώτιδα: «Κόλλησαν» στα χιόνια και τα τραίνα
Πάνω από 4,5 ώρες καθυστέρηση, για την αμαξοστοιχία intercity 54 που ξεκίνησε από την Αθήνα στις 12:22’ με προορισμό Λιανοκλάδι και...
www.zougla.gr
Πού έχουν γίνει διακοπές ρεύματος στην Αττική - Σε απόγνωση οι πολίτες
Μεγάλες διακοπές ρεύματος σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί στα Κάτω Πατήσια, στον Διόνυσο...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Μόνο στο τμήμα Πειραιάς-Νέα Ιωνία η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο
Επιδεινώνονται τα προβλήματα στις συγκοινωνίες της Αθήνας λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr