Το μήνυμα του Φαν’τ Σιπ στους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας

Το μήνυμα του Φαν’τ Σιπ στους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας

Ο Τζον Φαν’τ Σιπ αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, ύστερα από παρουσία περίπου 2,5 ετών. Ο Ολλανδός τεχνικός, ο οποίος δεν μπόρεσε να οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, δέχτηκε πλήθος μηνυμάτων από διεθνείς παίκτες, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για τη συνεργασία που είχαν. Ο ίδιος θέλησε να τους ευχαριστήσει ... Περισσότερα

To άρθρο Το μήνυμα του Φαν’τ Σιπ στους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Ποιος είναι ο νέος υπαρχηγός και ο νέος επιτελάρχης
Ανακοινώθηκαν από την Πυροσβεστική τα ονόματα του νέου υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και του νέου επιτελάρχη. Ο μέχρι σήμερα Αττικάρχης Ιωάννης Πετρούτσος, θα αναλάβει καθήκοντα υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με απόφαση του νέου αρχηγού αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου, ενώ την θέση του επιτελάρχη καταλαμβάνει ένας άλλος έμπειρος σε διοίκηση, αλλά και μάχιμες υπηρεσίες αξιωματικός, ο ... Περισσότερα To άρθρο Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Ποιος είναι ο νέος υπαρχηγός και ο νέος επιτελάρχης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Τουρκία: Κλιμακώνει τις προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα με νέα παράνομη NAVTEX
Πιστή στην τακτική των προκλήσεων και της παράλογης απαίτησης για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, παραμένουν ο Τουρκοι επιχειρώντας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Ελλάδα και τον Αμπντουλαγιέ Νταμπό
Ακόμα μία μεταγραφική κίνηση είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκλεισε τον 20χρονο μέσο Αμπντουλαγιέ Νταμπό. Οι πρωταθλητές Ελλάδας συνεχίζουν να είναι δραστήριοι στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, φέρνοντας στην Ελλάδα τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή Αμπντουλαγιέ Νταμπό. Ο 20χρονος μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες της Ναντ και θα αποτελέσει το δεύτερο χτύπημα των ερυθρόλευκων από ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Ελλάδα και τον Αμπντουλαγιέ Νταμπό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σκέρτσος: Η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων δεν εφαρμόστηκε στην Αττική Οδό
Την ευθύνη για μη εφαρμογή της απόφασης απαγόρευσης βαρέων οχημάτων στην Αττική Οδό απέδωσε στην εταιρία διαχείρισης ο υπουργός Επικρατείας …Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέα επίθεση από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην αδερφή της: «Είσαι ένα αποβράσμα που προσπαθεί να βγάλει λεφτά από εμένα»
Η οργισμένη ανάρτηση της ποπ σταρ στο Instagram
www.protothema.gr
Αποκαλύψεις για το νεκρό Γάλλο χορευτή στον Πειραιά: Το όνομα που χάραξε στη δεξαμενή πριν πεθάνει!
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον Γάλλο χορευτή, Τζόις – Τίμοθι Ράντοτσικ, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε δεξαμενή στον Πειραιά στις αρχές του Μαΐου του 2021 και ενώ ήταν αγνοούμενος από τις 21 Αυγούστου 2020. Ο Γάλλος χορευτής είχε βρεθεί νεκρός σε μια δεξαμενή της ερειπωμένης έπαυλης Μαυρομιχάλη στον Πειραιά και μέσα σ’ αυτήν ... Περισσότερα To άρθρο Αποκαλύψεις για το νεκρό Γάλλο χορευτή στον Πειραιά: Το όνομα που χάραξε στη δεξαμενή πριν πεθάνει! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Ποιοί θα είναι ο νέος υπαρχηγός και νέος επιτελάρχης
Τα ονόματα τους αναμένεται να ανακοινωθούν και επισήμως εντός της ημέρας μετά την δημοσίευση των ονομάτων στο ΦΕΚ
www.protothema.gr
Η Εύα Καϊλή μιλά για την γνωριμία της με τον σύντροφό της και την κόρη τους Αριάδνη, πώς επέλεξαν το όνομά της
Για την γνωριμία της με τον σύντροφό της, την κόρη τους αλλά και τη ζωή τους μεταξύ Αθήνας, Βρυξελλών και Μιλάνου, μίλησε η Εύα Καϊλή.
iefimerida.gr
Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Ποιοί θα είναι ο νέος υπαρχηγός και νέος επιτελάρχης
Ο μέχρι σήμερα Αττικάρχης Ιωάννης Πετρούτσος, θα αναλάβει καθήκοντα υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με απόφαση του νέου αρχηγού αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου, ενώ την θέση του επιτελάρχη καταλαμβάνει ένας άλλος έμπειρος σε διοίκηση, αλλά και μάχιμες υπηρεσίες αξιωματικός, ο Γεώργιος Πουρναράς, ο οποίος μέχρι χτες ήταν συντονιστής του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδος. Τα ονόματα τους αναμένεται […]
www.makeleio.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν απειλεί τα ΜΜΕ με αντίποινα, αν διασπείρουν «επιβλαβές» περιεχόμενο
Ο πρόεδρος προχώρησε σε μία κίνηση που ενισχύει τη λογοκρισία στη χώρα - Υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης περίπου το 90% των μέσων ενημέρωσης
www.protothema.gr
Πώς θα φτιάξετε σπιτικές υγιεινές twix σοκολάτες
Τα υλικά και η διαδικασία βήμα-βήμα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Παιχνίδια πολέμου» ΗΠΑ και Ρωσίας στην Ουκρανία - Πόκερ στο διπλωματικό τραπέζι, στρατεύματα στα σύνορα
Κανένα σημείο επαφής μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας - Επιμένουν για ρωσική εισβολή οι Αμερικανοί και στέλνουν στρατό στην Ανατολική Ευρώπη - «Να σταματήσει η επέκταση του ΝΑΤΟ», η αντίδραση του Κρεμλίνου
www.protothema.gr
Β. Κεγκέρογλου: «Αντί για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, γίνονται διευθετήσεις»
Για ανάλωση των ευρωπαϊκών πόρων με αδιαφάνεια και χωρίς σχέδιο μίλησε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου στην συζήτηση...
www.zougla.gr
Σε ποια σημεία της Β. Ελλάδας είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες
Με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας των χιονοπτώσεων και της επιδείνωσης...
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Να δοθούν τώρα στη δημοσιότητα τα πρακτικά συνεδριάσεων για το χιονιά
Πρώτα έριξαν τις ευθύνες στην ΕΜΥ για να διαψευσθούν πανηγυρικά. Μετά, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα γελοιοποιηθούν, έβγαλαν εκτός επικράτειας του κράτους Μαραθώνος και Κατεχάκη, λέει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της Κουμουνδούρου
www.protothema.gr
Πρόταση δυσπιστίας -Χαρακόπουλος: O Τσίπρας μιμήθηκε πρώτα τον Ανδρέα Παπανδρέου και τώρα τον Γεώργιο Παπανδρέου
«Όπως φαίνεται, ο κ. Τσίπρας, αφού επιδόθηκε στη μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα, μάλλον σε απόγνωση, αποφάσισε να μιμηθεί και τον Γεώργιο Παπανδρέου», ανέφερε, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή, ο βουλευτής της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.
iefimerida.gr
Ποιοί θα κάτσουν στο σκαμνί για την «Ελπίδα» - Έρευνα της Δικαιοσύνης για παραλείψεις Δημάρχων
Η εισαγγελική έρευνα για τον ΔΕΔΔΗΕ θα εξετάσει την ύπαρξη ποινικών ευθυνώνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποιοί θα κάτσουν στο σκαμνί για την «Ελπίδα» - Δήμαρχοι και περιφέρεια στο μικροσκόπιο της έρευνας
Η εισαγγελική έρευνα για τον ΔΕΔΔΗΕ θα εξετάσει την ύπαρξη ποινικών ευθυνώνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πιστωθούν στους δικαιούχους
ΟΠΕΚΑ - Όλες οι ειδήσεις: Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022, τελευταία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα – Διακοπές ρεύματος: Άνοιξε η πλατφόρμα για όσους υπέστησαν ζημιές – Ποιοι θα αποζημιωθούν
Η κακοκαιρία Ελπίδα προκάλεσε πολλά πρόβλημα, ειδικά στην Αττική, με τις διακοπές ρεύματος να ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τις 24 ή τις 48 ώρες. Για το ενδεχόμενο αποζημιώσεων όσων επλήγησαν από την κακοκαιρία Ελπίδα αλλά και για τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, στην ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα – Διακοπές ρεύματος: Άνοιξε η πλατφόρμα για όσους υπέστησαν ζημιές – Ποιοι θα αποζημιωθούν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λάρισα: Βρήκαν πλαστική σακούλα μέσα σε μια φρατζόλα ψωμί
Δεν πίστευε στα μάτια της μια γυναίκα από την Λάρισα, όταν έκοψε τη φραντζόλα ψωμιού που είχε αγοράσει από το φούρνο της γειτονιάς της. Η γυναίκα είδε ότι μέσα στο ψωμί υπήρχε μια… πλαστική σακούλα! Το περιστατικό – όπως ήταν αναμενόμενο – προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στην γυναίκα από την Λάρισα. Η ίδια μάλιστα αφού βρήκε ... Περισσότερα To άρθρο Λάρισα: Βρήκαν πλαστική σακούλα μέσα σε μια φρατζόλα ψωμί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Dancing with the Stars: Αυτό το ζευγάρι κέρδισε στον τελικό
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου διεξήχθη μέσα o μεγάλος τελικός του «Dancing With The Stars». Καλεσμένος στο show ήταν ο Νίκος Κοκλώνης...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Παίρνει και Αμπντουλαγιέ Νταμπό (vids)
Άμεσες κινήσεις του Ολυμπιακού γι' ακόμα μια μεταγραφή, με τον Αμπντουλαγιέ Νταμπό της Ναντ να έχει κλείσει στους Πειραιώτες! Μέσα στην ημέρα αναμένεται η άφιξή του στην Ελλάδα.
gazzetta.gr
ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ: Ο ΟΛΛΑΝΔΟΣ “ΒΑΡΩΝΟΣ”, ΤΑ… ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Ρεπορτάζ εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ Το κυβερνητικό έγκλημα που έγινε με την κακοκαιρία και ειδικά στην Αττική οδό είναι από αυτά που δεν παραγράφονται. Και μάλιστα είναι από αυτά που δεν οφείλονται μόνο στην ανικανότητα του Κούλη και της παρέας του. Αυτή είναι μιι εκδοχή που στην ουσία τους “απαλλάσσει” από τις πραγματικές ευθύνες και τις σκοπιμότητες […]
www.makeleio.gr
Παναθηναϊκός: Το ρεκόρ των 23 ασίστ και τα 13/54 υπό πίεση σουτ της Μπασκόνια σε τρία δεκάλεπτα (vid)
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια άνετη νίκη επί της Μπασκόνια και το Gazzetta αναλύει τα τρία δεκάλεπτα όπου οι «πράσινοι» ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού.
gazzetta.gr
Έρευνα: Tο σχήμα γενειάδας που μαγεύει τις γυναίκες
Κι όμως η επιστήμη έχει άποψη και στο μούσι σου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η σιωπή του χιονιού!
Μια ιστορία αληθινή, μια ιστορία που δεν μπόρεσε να χαθεί μέσα στο απέραντο λευκό. Ευτυχώς, όλα ξαναγράφονται!
gazzetta.gr
Συγκέντρωση εργαζομένων στο Σύνταγμα, κλειστοί δρόμοι περιμετρικά του Κέντρου
Αυτή την ώρα οι κεντρικό δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος είναι κλειστοί
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Με τρεις αγώνες ανοίγει η αυλαία της 20ης αγωνιστικής της Super LeagueΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μαρούσι: Υπό κατάρρευση δέντρο στο 5ο Δημοτικο Σχολείο θέτει σε κίνδυνο τους μαθητές
To δέντρο έχει κυριολεκτικά λυγίσει από τον χιονιά και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή
www.protothema.gr
Στη Σαλαμίνα η φάλαινα που εντοπίστηκε στον Άλιμο
Στη Σαλαμίνα φαίνεται πως βρίσκεται η νεαρή φάλαινα που ξεβράστηκε το πρωί της Παρασκευής στον Άλιμο, σύμφωνα με την κτηνίατρο και μέλος του ερευνητικού...
www.zougla.gr
Χάμες Ροντρίγκες: Αντέδρασε στις αποδοκιμασίες του κόσμου της Κολομβίας (vid)
Ο κόσμος της Κολομβίας αποδοκίμασε έντονα τους παίκτες μετά την ήττα (1-0) από το Περού και ο Χάμες Ροντρίγκες αντέδρασε προς την εξέδρα προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια.
gazzetta.gr
Το «Σπίτι με το MEGA» υποδέχεται τον σολίστα του μπουζουκιού, Θανάση Πολυκανδριώτη
Απόψε, στις 21:40, στο MEGA - Δείτε το πρώτο μουσικό απόσπασμα
www.protothema.gr
Australian Open: Τιμωρία σε Τσιτσιπά και Μεντβέντεφ για τον ημιτελικό
Με χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκαν Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Στέφανος Τσιτσιπάς έπειτα από τον χθεσινό μεταξύ τους αγώνα στα ημιτελικά του Australian Open...
www.zougla.gr
Ελληνικό: Σκυλάκι έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε - Δείτε βίντεο
Πολίτες προσπαθούσαν να επαναφέρουν στη ζωή το άτυχο ζώο - «Ίσως η Σέρι μου να έσωσε κάποιο παιδάκι» είπε ο ιδιοκτήτης
www.protothema.gr
Σκυλάκι έπαθε ηλεκτροπληξία από πεσμένα καλώδια στο Ελληνικό - Δείτε βίντεο
Πολίτες προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή το άτυχο ζώο - «Ίσως η Σέρι μου να έσωσε κάποιο παιδάκι που θα περνούσε από εδώ» είπε ο ιδιοκτήτης της
www.protothema.gr
Peugeot 3008 Advanced Grip Control: Υψηλά περιθώρια πρόσφυσης σε κάθε έδαφος [βίντεο]
Ένας από τους λόγους των πολλών βραβείων που έχει κατακτήσει το Peugeot 3008 μέχρι σήμερα είναι το προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πρόσφυσης Advanced Grip Control που του επιτρέπει να κινείται με ασφάλεια σε ολισθηρό έδαφος χωρίς τη χρήση τετρακίνησης.
iefimerida.gr
Λαύριο: Ενισχύθηκε στους φόργουορντ με Πίπεν
Στο Λαύριο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 24χρονος power forward Ντάνι Πίπεν.
gazzetta.gr
Τέιλορ Σουίφτ: Ενοχλητικός θαυμαστής της έπεσε πάνω στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του
Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησε την Παρασκευή (28.01.2022) η αστυνομία της Νέας Υόρκης, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα και σύμφωνα με μαρτυρίες ο 31χρονος επιχείρησε να παραβιάσει και την πόρτα του κτιρίου.  Ο Μόργκαν Μανκ, ... Περισσότερα To άρθρο Τέιλορ Σουίφτ: Ενοχλητικός θαυμαστής της έπεσε πάνω στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Doodle Boy: Ο12χρονος που κατάφερε να υπογράψει συμβόλαιο με τη Nike
Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν συγχαρεί τον Τζο για την εξαιρετική δουλειά και τα έργα του
www.protothema.gr
Ούτε μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν! Άλλα λέει ο Σκέτσος, άλλα η Αραμπατζή
Σε σύγκρουση ήρθαν τα λεγόμενα του υπουργού Επικρατείας με αυτά της Φωτεινής Αραμπατζή. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε τον Γιάννη Ραγκούση ότι ζητά ανερυθρίαστα τα πρακτικά των συσκέψεων προετοιμασίας για την αντιμετώπιση της «Ελπίδας» και πρόσθεσε με βεβαιότητα: «Μία κυβέρνηση σοβαρή, συνεπής, συνετή, προγραμματισμένη είναι το λιγότερο το οποίο έχει και καταγράφει». Ωστόσο, αμέσως […]
www.makeleio.gr
Βουλή: «Σφαγή» Πολάκη-Μαρκόπουλου - «Είσαι ο Γκέμπελς του Μητσοτάκη»
Νέα επίθεση προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκανε ο Παύλος Πολάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά, «δεν ντρέπεστε λίγο».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η ασυναγώνιστη Άσλεϊ Μπάρτι κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ
Η αχτύπητη Άσλεϊ Μπάρτι επικράτησε με 2-0 την Ντανιέλ Κόλινς στον τελικό και κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ! Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της μπροστά στο κοινό της στη Μελβούρνη κι έφτασε δίχως να ιδρώσει ιδιαίτερα στην κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Η ασυναγώνιστη Άσλεϊ Μπάρτι κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Πώς εξηγείται ο υψηλός αριθμός θανάτων -Ανεμβολίαστοι το 80% και άνω
Τα τελευταία στοιχεία για τους θανάτους από κορωνοϊό δεν αφήνουν περιθώριο για παρερμηνείες: Ανεμβολίαστοι και πολίτες άνω των 60 ετών βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο.
iefimerida.gr
Η Αθηνά NewYork ξεκαθαρίζει αν χώρισε με τον Αλέξη Παππά
Δείτε το story που ανάρτησε στο Instagram
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μαρτυρία 34χρονης που έπεσε θύμα εκδικητικής πορνογραφίας από τον πρώην σύντροφό της (βίντεο)
Ανέβασε βίντεο με σκηνές από τις προσωπικές τους στιγμές και κατέστρεψε την καριέρα της - Εκείνος αρνείται τις κατηγορίες και ρίχνει τις ευθύνες  στον φίλο του
www.protothema.gr
Μπάρτι - Κόλινς 2-0: «Βασίλισσα» της Μελβούρνης το Νο1 του κόσμου
H Ασλεϊ Μπάρτι κατέκτησε τον τίτλο στο Australian Open χωρίς να χάσει σετ στο τουρνουά, μετά και το 2-0 στον τελικό επί της Ντανιέλ Κόλινς.
gazzetta.gr