Το συγκινητικό μήνυμά της ηθοποιού Ευγενίας Δημητροπούλου για το κοριτσάκι που υιοθέτησε από τη Σιέρα Λεόνε

«Μπορεί να γεννήθηκε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά υπήρχε όμως πάντα μέσα στις καρδιές μας»
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
«Τρομάζει» ο αριθμός των μολύνσεων σε Σουηδία και Αυστρία λόγω επέλασης της Omicron
Καταγράφουν ρεκόρ άνευ προηγουμένου και επιβάλλουν αυστηρότερους περιορισμούς - Κομητεία στα νότια της σκανδιναβικής χώρας διακόπτει τη διεξαγωγή όλων των τεστ, θα επιτρέπονται μόνο σε νοσοκομεία και γηροκομεία
6 m
www.protothema.gr
Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία και το Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθούν τα κτίρια μετά το σεισμό
Κλειστά θα παραμείνουν έως μεθαύριο, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα καθώς και οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση των κτιρίων μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία στη Φλώρινα θα παραμείνουν κλειστά ώς την ... Περισσότερα To άρθρο Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία και το Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθούν τα κτίρια μετά το σεισμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Ο Μάριο Ντράγκι δεν θα διεκδικήσει την ιταλική προεδρία αν δεν είναι βέβαιος ότι διαθέτει τις αναγκαίες ψήφους
Ο κύριος πρωταγωνιστής της ιταλικής πολιτικής σκηνής, ο πρωθυπουργός...
8 m
www.zougla.gr
Δεκαετές ομόλογο: Η Ελλάδα άντλησε 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,84% - Ικανοποίηση Σταϊκούρα
Η Ελλάδα έλαβε προσφορές άνω των 15 δισ. ευρώ στο βιβλίο προσφορών για το νέο δεκαετές ομόλογο και τελικά άντλησε 3 δισ.…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Διαλυνάς για Θεσσαλονίκη: Υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα μαστροπείας, άτομο που γνωρίζει και θέλει να καταθέσει
Για μάρτυρας που έχει στοιχεία για την ύπαρξη κυκλώματος μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη κάνει λόγο ο γνωστός δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς.
9 m
iefimerida.gr
Με Μέικον ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές
Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο έργο αυτή την εβδομάδα στην Euroleague, καθώς αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εφές Αναντολού, στην Τουρκία. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη θα παραταχθεί, μάλιστα, χωρίς τους Γιώργο Παπαγιάννη και Λευτέρη Μαντζούκα κόντρα στους Τούρκους, ωστόσο ο Έλληνας τεχνικός θα έχει τουλάχιστον στη διάθεση του τον Νταρίλ Μέικον. Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε τις ... Περισσότερα To άρθρο Με Μέικον ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναγιωτόπουλος: Τα Rafale κάνουν τη διαφορά στους συσχετισμούς δυνάμεων στους ουρανούς
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για μια «ιστορική ημέρα» - Η ένταξη των αεροσκαφών στην Πολεμική Αεροπορία «υλοποιείται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους» είπε ο διοικητής της 332 Μοίρας
www.protothema.gr
Αυτό είναι το νέο ζευγάρι της showbiz (pic)
H ανάρτηση στο Instagram που επιβεβαίωσε τις φήμες!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Obrela: Νέα εξαγορά στην κυβερνοασφάλεια – Η σημασία και το success story που επένδυσαν Όμιλος Λάτση και Ταμβακάκης
Η Obrela Security Industries, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο, ανακοινώνει ότι στις 30/12/2021 απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Encode. H Encode δραστηριοποιείται επίσης με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. «Ορόσημο» χαρακτήρισε την εξαγορά ο κ. Γιώργος Πατσής, CEO και συνιδρυτής της Obrela Security Industries, στην οποία ... Περισσότερα To άρθρο Obrela: Νέα εξαγορά στην κυβερνοασφάλεια – Η σημασία και το success story που επένδυσαν Όμιλος Λάτση και Ταμβακάκης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση για την επιλογή των διευθυντών στο Δημόσιο
Μέσα στο προσεχές φθινόπωρο τοποθέτησε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θανάσης Παπαϊωάννου, τον πανελλήνιο...
www.zougla.gr
Οι απειλές του Κάνιε Γουέστ δεν περνάνε στον Πιτ Ντέιβιντσον: «Είναι γελοίος», δηλώνει ο ηθοποιός
Ο ηθοποιός χαρακτήρισε γελοίο τον ράπερ και δήλωσε πως διασκεδάζει με όλη αυτή την ταραχή γύρω από την Καρντάσιαν και τον Γουέστ
www.protothema.gr
Χαμός σε κηδεία: Έβαλαν σημαία με σβάστικα στο φέρετρο (pics)
Τα... είδαν όλα σε κηδεία στη Ρώμη όταν οι φίλοι του εκλιπόντος άπλωσαν μια σημαία με σβάστικα πάνω στο φέρετρο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο δημοσιογράφος Τόλης Γλύστρας
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε την Τρίτη ο δημοσιογράφος Τόλης Γλύστρας...
www.zougla.gr
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Λιποθύμησε οπαδός και διέκοψε τον αγώνα
Προσωρινή διακοπή είχαμε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους στο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ένας οπαδός του Παναιτωλικού λιποθύμησε στις εξέδρες του γηπέδου του Αγρινίου, με τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων να παρεμβαίνουν. Η επείγουσα αυτή ιατρική ανάγκη προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του αγώνα. Σύμφωνα πάντα ... Περισσότερα To άρθρο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Λιποθύμησε οπαδός και διέκοψε τον αγώνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία και το πανεπιστήμιο προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση των κτηρίων μετά τον σεισμό
Κλειστά θα παραμείνουν έως μεθαύριο, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα καθώς και οι...
www.zougla.gr
Μητροπολίτης Ηλείας: Νέα ηχηρή παρέμβαση για τον κορονοϊό
«Να τηρείται τα υγειονομικά πρωτόκολλα», τόνισε προς τους πιστούς, ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλλαγές στα ταξίδια στην Κύπρο: Τι ισχύει από 1η Μαρτίου
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο Σχέδιο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κατρίνης: Ώρα να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ελληνική αμυντική βιομηχανία, λέει ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΚΙΝΑΛ
www.protothema.gr
Τα «Νέα»: Ποιοι στήνουν γέφυρα μετακινήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΚΙΝΑΛ
Κινητικότητα στην Κεντροαριστερά διαπιστώνει δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» και αναφέρει συγκεκριμένη κίνηση πρώην στελεχών και υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που ετοιμάζονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες υπέρ του ΚΙΝΑΛ.
iefimerida.gr
Βρετανία: «Όχι» απάντησε ο Τζόνσον σε ερώτηση της αντιπολίτευσης αν θα παραιτηθεί
Έντονες οι πιέσεις στον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί από τον πρωθυπυοργικό θώκο της Βρετανίας με αφορμή τον σάλο που έχει προκληθεί από τα πάρτι κατά παραβίασιν των μέτρων του lockdown στην Ντάουνινγκ Στριτ
www.protothema.gr
Η μετάλλαξη Όμικρον έφερε ρεκόρ κρουσμάτων σε Σουηδία και Αυστρία
Νέο ρεκόρ ημερησίων κρουσμάτων κορονοϊού κατέγραψαν η Σουηδία και η Αυστρία με την μετάλλαξη Όμικρον να κυριαρχεί ολοκληρωτικά.  Η Σουηδία μετρά 37.886 μολύνσεις τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας υγείας, καθώς το τέταρτο κύμα της πανδημίας κλιμακώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Τα στοιχεία ημερήσιων μολύνσεων συνήθως αναθεωρούνται καθώς τυχόν καθυστερημένες καταγραφές ... Περισσότερα To άρθρο Η μετάλλαξη Όμικρον έφερε ρεκόρ κρουσμάτων σε Σουηδία και Αυστρία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άγιος Παντελεήμονας: Πακιστανός κρατούσε σπίτι του ανήλικη για έξι μήνες
Ένας Πακιστανός 29 ετών απήγαγε ανήλικη κοπέλα και την κρατούσε στο σπίτι του στον Άγιο Παντελεήμονα για έξι μήνες μέχρι να την εντοπίσει η Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη κοπέλα με καταγωγή από την Αλβανία, είχε φύγει από ίδρυμα της Παλλήνης, καθώς δεν της άρεσε πλέον η δομή φιλοξενίας. Μετά από αρκετά χρόνια στον ίδιο […]
www.makeleio.gr
Συναυλία - αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση με τη συμμετοχή των δύο παιδιών του
Mία μουσική παράσταση για τη ζωή και το έργο του Γρήγορη Μπιθικώτση παρουσιάζει o Δήμος Αθηναίων, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου στις 20:30, ανήμερα...
www.zougla.gr
The Best Cities for International Students (infographic)
Two are in Australia
www.protothema.gr
Ημαθία: Σκύλος «ξετρύπωσε» λαθραία καπνικά προϊόντα και παράνομα φυτοφάρμακα
Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ημεδαπών κι ενός αλλοδαπού, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, λαθραίων καπνικών προϊόντων καθώς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ημαθία: Αστυνομικός σκύλος «ξετρύπωσε» λαθραία καπνικά προϊόντα και παράνομα φυτοφάρμακα
Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο Ελλήνων κι ενός ξένης καταγωγής, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, λαθραίων καπνικών...
www.zougla.gr
Παρέμβαση της ΔΟΕ για τις δηλώσεις του Γιώργου Πιλίδη στο Survivor
Ο Γιώργος Πιλίδης δήλωσε στο Survivor ότι του έχει ζητηθεί στο παρελθόν να στήσει αγώνα σε τελικό ευρωπαϊκού. Η δήλωση του Έλληνα πρωταθλητή της πάλης έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις μετά τη δήλωση του Γιώργου Πιλίδη για προσπάθεια χειραγώγησης τελικού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην πάλη συνεχίζονται. Ύστερα από την άμεση αντίδραση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης, ... Περισσότερα To άρθρο Παρέμβαση της ΔΟΕ για τις δηλώσεις του Γιώργου Πιλίδη στο Survivor δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς να φορέσουμε τις γούνες με το πέρασμα των γιορτών
Μέσα στο κρύο των ημερών, ποντάρουμε στην ικανότητά τους να μας χαρίζουν ζεστασιά μέρα-νύχτα.
www.protothema.gr
Κορονοϊός – Ολλανδία: Κούρεμα υπό τους ήχους συμφωνικής ορχήστρας – Οι πρωτότυπες διαμαρτυρίες για το lockdown
Μουσεία και αίθουσες συναυλιών στην Ολλανδία άνοιξαν για λίγο τις πόρτες τους σήμερα για να διαμαρτυρηθούν επειδή παραμένουν κλειστά στο πλαίσιο του lockdown για τον κορονοϊό. Προσέφεραν μαθήματα γιόγκα μπροστά από πίνακες διάσημων ζωγράφων ή ένα κούρεμα υπό τους ήχους μιας συμφωνικής ορχήστρας. Οι αρχές στην Ολλανδία χαλάρωσαν το προηγούμενο σαββατοκύριακο το lockdown που είχαν ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Ολλανδία: Κούρεμα υπό τους ήχους συμφωνικής ορχήστρας – Οι πρωτότυπες διαμαρτυρίες για το lockdown δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός – Βρετανια: Τέλος σε μάσκες, τηλεργασία και πιστοποιητικό εμβολιασμού
Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε σήμερα το τέλος της ισχύος του βασικού κορμού των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού στη Βρετανία. Έτσι από τις 27 Ιανουαρίου η χρήση μάσκας στη Βρετανία δεν θα είναι νομικά υποχρεωτική ενώ η εξ αποστάσεως εργασία δεν θα συνιστάται επισήμως. Επίσης το υγειονομικό πιστοποιητικό δεν θα επιβάλλεται πλέον για την πρόσβαση ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Βρετανια: Τέλος σε μάσκες, τηλεργασία και πιστοποιητικό εμβολιασμού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπάσκετ: Θετικός στον κορωνοϊό παίκτης του Κολοσσού Ρόδου
Στον Κολοσσό μετρούν αντίστροφα για τον εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (23/1, 17:00) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της...
www.zougla.gr
Δένδιας: Θα συνεχίσουμε να βγάζουμε σε... διεθνή φόρα τις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις
Οι υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Ελλάδος συναντήθηκαν σήμερα και συζήτησαν μεταξύ άλλων για την  τουρκική προκλητικότητα και το Κυπριακό, αλλά και για  περιφερειακά, ευρωπαϊκά, διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος -  «Η Ελλάδα ως «σταθερό και διαχρονικό στήριγμα της επίλυσης του Κυπριακού» τόνισε ο Κασουλίδης
www.protothema.gr
Η Citroen αναβιώνει το θρυλικό 2CV;
Μια ενδεχόμενη ηλεκτρική αναβίωση του 2CV, ενός από τα εμβληματικότερα αυτοκίνητα της ιστορίας, κίνησε τη φαντασία ενός αυτόνομου σχεδιαστή - και το αποτέλεσμα είναι ικανό να βάλει ακόμα και τη Citroen σε πειρασμό.
iefimerida.gr
Ο Πελοπίδας Καλλίρης διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Με Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη καιτου Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για τηΔίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση κυρίου Νίκου Παπαθανάση, στη θέση τουΔιοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ορίστηκε οκύριος Πελοπίδας Καλλίρης. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ είναι επιφορτισμένη με τον κεντρικό σχεδιασμό καιπρογραμματισμό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στοπλαίσιο της κατάρτισης και ... Περισσότερα To άρθρο Ο Πελοπίδας Καλλίρης διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η «πράσινη» μετάβαση της Αττικής στην Ανακύκλωση, ξεκίνησε .
Στόχος είναι να μπει οριστικό τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς της ταφής των απορριμμάτων χωρίς καμία επεξεργασία.
www.protothema.gr
Δημήτρης Αρβανίτης: Η αποκάλυψη για Ζωή της Άλλης, Οικονομάκου και Ρουμελιώτη
«Ήταν χυδαία η συμπεριφορά του, αν δεν ντρέπεται γι’ αυτό, ας αλλάξει επάγγελμα», λέει ο Δημήτρης Αρβανίτης. Ο Δημήτρης Αρβανίτης μίλησε στη στήλη “Vintage Stories” της εκπομπής «Πάμε Δανάη». Ο γνωστός σκηνοθέτης διηγήθηκε άγνωστες ιστορίες από τις μεγάλες τηλεοπτικές του επιτυχίες. «Το 1994 έκανα μια σειρά πολύ μπροστά από την εποχή της, το “Τολμηρές ιστορίες” ... Περισσότερα To άρθρο Δημήτρης Αρβανίτης: Η αποκάλυψη για Ζωή της Άλλης, Οικονομάκου και Ρουμελιώτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα Μέτρα: Παράταση για μία εβδομάδα εισηγείται η επιτροπή
Παράταση για μία εβδομάδα των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς εισηγήθηκε η Επιτροπή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία και το πανεπιστήμιο
Κλειστά θα παραμείνουν έως μεθαύριο, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα καθώς και οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση των κτιρίων μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ώς την ερχόμενη […]
www.makeleio.gr
Κλέφτης αυτοκινήτου περικυκλώνεται από υπαλλήλους
Σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Αυστραλία, ένας κλέφτης προσπαθεί να διαφύγει με ένα SUV αλλά περικυκλώνεται από τους υπαλλήλους...
www.zougla.gr
Γιωρίκας Πιλίδης: Παρέμβαση της ΔΟΕ για τις δηλώσεις περί «στημένων» - Παίρνει διαστάσεις το θέμα
Γιωρίκας Πιλίδης: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις, μετά τις δηλώσεις του πρωταθλητή της πάλης περί «στημένων» αγώνων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μέτρα: Παράταση άλλη μια εβδομάδα εισηγείται η επιτροπή των ειδικών
Παράταση των μέτρων που ισχύουν από τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς έως το τέλος του μήνα εισηγείται η επιτροπή των ειδικών, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr. Η εισήγηση αυτή ήταν μονόδρομος για τους επιστήμονες καθώς το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των νεκρών σε ημερήσια βάση είναι απαγορευτικός για οποιαδήποτε σκέψη έστω και χαλάρωσης των μέτρων. To άρθρο Μέτρα: Παράταση άλλη μια εβδομάδα εισηγείται η επιτροπή των ειδικών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προειδοποιεί ο Πούτιν: Οι παραδόσεις όπλων στο Κίεβο αυξάνουν την ένταση γύρω από την Ουκρανία
Η Ρωσία προειδοποιεί για την στρατιωτική παρουσία της Δύσης στην περιοχή της ΟυκρανίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Alert! Παράταση των μέτρων για μία εβδομάδα εισηγείται η Επιτροπή
www.protothema.gr
Ευρωκοινοβούλιο: Τι δείχνουν οι νέοι συσχετισμοί, μετά την εκλογών αντιπροέδρων
Νέο πολιτικό συσχετισμό αποτυπώνει η εκλογή του πρέδρου και των αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου στην Ευρώπη.
iefimerida.gr
Παράταση των μέτρων αποφάσισε η Επιτροπή -Για μια εβδομάδα
Την παράταση των μέτρων προτείνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ύστερα από σημερινή της συνεδρίαση.
iefimerida.gr
Παναγιώτης Ρέτσος: Νέα σελίδα στην καριέρα του - Εκεί υπογράφει (photos+video)
Νέα σελίδα στην καριέρα του Παναγιώτη Ρέτσο, με τον Έλληνα αμυντικό να αφήνει την Μπάγερ Λεβερκούζεν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Μάριο Ντράγκι δεν θα διεκδικήσει την ιταλική προεδρία, αν δεν είναι βέβαιος ότι διαθέτει τις αναγκαίες ψήφους
Ο κύριος πρωταγωνιστής της ιταλικής πολιτικής σκηνής, ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, άρχισε να αναλαμβάνει...
www.zougla.gr