To Τραμ φτάνει στον Πειραιά – Ξεκινούν την Τετάρτη τα δρομολόγια

Το Τραμ υποδέχεται την ερχόμενη Τετάρτη 8/12 ο Πειραιάς, καθώς τίθεται σε λειτουργία η επέκταση του. Η επέκταση του τραμ περιλαμβάνει τη λειτουργία 11 νέων στάσεων: Γήπεδο Καραϊσκάκη, Μικράς Ασίας, Λαμπράκη, Ευαγγελίστρια, Πλατεία Δεληγιάννη, Δημαρχείο, Αγία Τριάδα, Πλατεία Ιπποδαμείας, 34ου Συντ. Πεζικού, Ανδρούτσου, Ομηρίδου Σκυλίτση. Σύντομα αναμένεται να παραδοθεί και η 12η στάση, με την επωνυμία […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Βρετανία: Η αστυνομία ζητά περιορισμούς στο περιεχόμενο της έκθεσης για τα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ
Η έρευνα για τα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ, που ίσως καθορίσει το μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, μπορεί να καθυστερήσει λόγω της αστυνομίας.
5 m
iefimerida.gr
Πάτρα: Βγαίνει από τη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού το βρέφος 3 μηνών με κορωνοϊό
Σύντομα θα βγει από τη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών το βρέφος 3 μηνών που έχει προσβληθεί από κορωνοϊό.
6 m
iefimerida.gr
Αλεξάνδρα Ταβουλάρη: «Είμαι ευγνώμων για όλες τις συνεργασίες μου»
Η ταλαντούχα Αλεξάνδρα Ταβουλάρη διανύει μια εξαιρετικά χαρούμενη και δημιουργική περίοδο στη ζωή της καθώς απολαμβάνει τη μητρότητα...
6 m
www.zougla.gr
Η ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης για την αδυναμία μετακίνησης των πολιτών στο οδικό δίκτυο
Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης. Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Καιρός: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει της νέας κακοκαιρίας
Νέα κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευή (28.01.2022) και – σύμφωνα με την ΕΜΥ – τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Κυριακής (30.01.2022). Μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.  Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, όπως αναφέρει το Έκτακτο ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει της νέας κακοκαιρίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Με courier στους ασθενείς τα χάπια κατά της Covid-19
Για πρώτη φορά, θεραπεία κατά της Covid-19 θα παραδίδεται κατ’ οίκον στους πολίτες. Και μάλιστα τις παραδόσεις των χαπιών κατά του κορονοϊού θα κάνουν courier. Αυτό ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, μιλώντας σήμερα (28.01.2022) στο Πρώτο Πρόγραμμα και δίνοντας λεπτομέρειες για την έναρξη του προγράμματος της πειραματικής χορήγησης των χαπιών κατά της Covid-19. ... Περισσότερα To άρθρο Με courier στους ασθενείς τα χάπια κατά της Covid-19 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Όταν ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας έπαιζε κιθάρα με Σαββόπουλο και Κατσιμιχαίους
Δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τη μουσική, έστω και αν τον κέρδισε η δημοσιογραφία και πλέον είναι Πρόεδρος στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η φωτογραφία που «αποκάλυψε» μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποδεικνύει ότι ο Κωνσταντίνος Ζούλας συμμετείχε ενεργά σε σημαντικά μουσικά και τηλεοπτικά δρώμενα, όπως στην εκπομπή ... Περισσότερα To άρθρο Όταν ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας έπαιζε κιθάρα με Σαββόπουλο και Κατσιμιχαίους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Πάτρα: Χαμόγελα για το βρέφος που νοσεί με κορονοϊό - Παίρνει εξιτήριο από την ΜΕΘ
Η πορεία της υγείας του μόλις 3 μηνών βρέφους εξελίσσεται ικανοποιητικά και μέσα στις επόμενες ώρες θα λάβει εξιτήριο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βρήκαμε το πανωφόρι που προτιμούν όλες οι celebrities
Από την Kim Kardashian μέχρι την Dua Lipa και τη Hailey Beiber.
www.protothema.gr
Επανήλθαν οι λογαριασμοί του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου σε Twitter και Instagram
Επανήλθαν οι λογαριασμοί του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου στο Twitter και στο Instagram, οι οποίοι είχαν μπλοκαριστεί έπειτα...
www.zougla.gr
Πολιτική Προστασία: Οδηγίες στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων
www.protothema.gr
Θανάσης Βισκαδουράκης: Οι πρώτες αναρτήσεις της γυναίκας του μετά την αποχώρησή του από το Survivor
«Για μένα είσαι πάντα νικητής γιατί είσαι γεννημένος Survivor», έγραψε στο μήνυμά της η Κατερίνα Βισκαδουράκη
www.protothema.gr
Συγκίνηση για το κήτος που «επέλεξε» να βγει στον Άλιμο για βοήθεια: Πάσχει από σοβαρή πάθηση
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το κήτος έδιειξαν αυξημένα λευκά αιμοσφαίριαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μητσοτάκης σε ΠτΔ: Η προσπάθεια για να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό κράτος είναι συνεχής
Στην πρόσφατη κακοκαιρία αναφέρθηκε στις πρώτες του κουβέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία του Σεμέδο στην Πόρτο
Άμεσες είναι οι εξελίξεις στο σίριαλ Πόρτο – Σεμέδο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Πορτογάλοι. Το σημερινό (28/1) δημοσίευμα της “O Jogo” αναφέρει ότι η μετακίνηση του Σεμέδο από τον Ολυμπιακό στην Πόρτο πρόκειται να τελειώσει εντός της ημέρας. Από την πλευρά της η “Record” τονίζει ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με τον ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία του Σεμέδο στην Πόρτο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ενεργητικότητα: Τέσσερα αιθέρια έλαια για άμεση τόνωση
Στρεφόμαστε στην εναλλακτική πρακτική της αρωματοθεραπείας που μας προτείνει πολύτιμα αιθέρια έλαια με την δυναμική να τονώσουν την ενεργητικότητα και να καταπολεμήσουν την κόπωση
www.protothema.gr
Τραγωδία στη Γαλλία: Νεκρό βρέθηκε 10χρονο αγόρι μέσα σε βαλίτσα -Βασική ύποπτη η μητέρα του
Η σορός του παιδιού βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα πεταμένη στα σκουπίδια, ενώ το σώμα του έφερε τραύματα από μαχαίρι -Εξακολουθεί να αναζητείται η μητέρα του
www.protothema.gr
ΠΟΕΔΗΝ: Από 1η Φεβρουαρίου άλλοι 10.000 υγειονομικοί σε αναστολή - Δεν έχουν κάνει αναμνηστική δόση
Περισσότεροι από 10.000 υγειονομικοί πρόκειται να προστεθούν από την 1η Φεβρουαρίου, στους 4.700 συναδέλφους τους που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασίας,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γαλλία: Βρέθηκε νεκρό 10χρονο αγόρι μέσα σε βαλίτσα - Βασική ύποπτη η μητέρα του
Η σορός του παιδιού βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα πεταμένη στα σκουπίδια, ενώ το σώμα του έφερε τραύματα από μαχαίρι -Εξακολουθεί να αναζητείται η μητέρα του
www.protothema.gr
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον πρώην σύζυγό της: «Ήμασταν στα κάγκελα από έρωτα»
Πως κατάφεραν μετά το διαζύγιο τους να δημιουργήσουν μία υπέροχη σχέση μεταξύ τους. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έλενα Χριστοπούλου: «Η Βίκυ Καγιά με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλάνε κανονικά»
Η φημολογούμενη κόντρα μεταξύ των δύο γυναικών κρατάει τα δύο τελευταία χρόνια - Πώς είναι οι σχέσεις τους σήμερα
www.protothema.gr
Η Τράπεζα Πειραιώς εντάχθηκε στον Δείκτη Gender Equality 2022 της Bloomberg
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει πως είναι μία από τις 418 εταιρίες από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν στον Δείκτη Gender Equality Index (GEI) της Bloomberg για το 2022.
iefimerida.gr
Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: «Και από αυτή την κακοκαιρία πήραμε τα μαθήματά μας»
Στην πρόσφατη κακοκαιρία αναφέρθηκε κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Κυρία Πρόεδρε, ειδικά για τους συμπολίτες μας στην Αττική η οποία δοκιμάστηκε από αυτή την πρωτοφανή χιονόπτωση της «Ελπίδας», αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι ότι η προσπάθεια για να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και ... Περισσότερα To άρθρο Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: «Και από αυτή την κακοκαιρία πήραμε τα μαθήματά μας» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Enraged with Tsitsipa’s father, Medvedev scolded the umpire: “Are you stupid?” (video)
Russian tennis player believes that Stefanos Tsitsipas takes instructions from his father and coach
www.protothema.gr
Το ''ποντίκι'' στον υπολογιστή είδος προς εξαφάνιση...
Το είχε πει στην Αθήνα όταν μας επισκέφτηκε ο Μπίλ Γκαίητς κι αξίζει να το θυμηθούμε. Σε μια ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής, στο μακρινό... 2008, σα σήμερα...
www.zougla.gr
Μεντβέντεφ: «Εκανα λάθος με τον διαιτητή, αλλά χαίρομαι που κέρδισα»
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ παραδέχτηκε το λάθος του για την αντίδρασή του στον διαιτητή την ώρα του ματς.
gazzetta.gr
Σκρέκας: Εγινε το πρώτο βήμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ -Εγκριση χρηματοδότησης από την ΕΕ
Σε δήλωση με αφορμή την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου EuroAsia Interconnector από την Κομισιόν προχώρησε ο Κώστας Σκρέκας.
iefimerida.gr
Γιατί στο Σικάγο βάζουν φωτιές στις γραμμές των τρένων;
Πρόκειται για μία μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως για να αποφευχθεί η διακοπή της λειτουργίας των τρένων τους κρύους μήνες
www.protothema.gr
Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Προτεραιότητα να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό κράτος
Στο επίκεντρο της συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας βρέθηκε το ζήτημα της αντιμετώπισης κρίσεων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ψυχίατρος Ιωάννας Παλιοσπύρου: Περιγράφει την συγκλονιστική στιγμή που την συνάντησε
«Πρέπει να σου πω ότι ήταν η μοναδική στιγμή στη ζωή μου που αντιμετώπισα έναν άνθρωπο χωρίς πρόσωπο», είπε ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Εκτός αποστολής και πάλι ο Χατζηγιοβάνης
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη λειψή προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (28/1, 15:00) με τον Αστέρα Τρίπολης για τη Superleague. Η κακοκαιρία και τα πολλά προβλήματα που δημιούργησε επηρέασαν την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι δεν έπαιξαν τη ρεβάνς κυπέλλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ έχασαν και προπονήσεις καθώς δε γινόταν να ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Εκτός αποστολής και πάλι ο Χατζηγιοβάνης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μειώθηκε η πιστωτική επέκταση το Δεκέμβριο
«Φρέναρε» ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας το Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε σε 10,1%, από 12,2% το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γειτονιές θαμμένες στο χιόνι για 5η ημέρα: Το iefimerida σε Πεντέλη, Βριλήσσια, Μαρούσι, Χαλάνδρι [εικόνες]
Τραγική παραμένει η κατάσταση σε περιοχές των βόρειων προαστίων που παραμένουν αποκλεισμένες μετά τη σφοδρή χιονόπτωση της κακοκαιρίας Ελπίδα.
iefimerida.gr
Γειτονιές θαμμένες στο χιόνι για 5η ημέρα: Το iefimerida σε Πεντέλη, Βριλήσσια, Μελίσια, Χαλάνδρι [εικόνες]
Τραγική παραμένει η κατάσταση σε περιοχές των βόρειων προαστίων που παραμένουν αποκλεισμένες μετά τη σφοδρή χιονόπτωση της κακοκαιρίας Ελπίδα.
iefimerida.gr
Αλεξάντερ Λουκασένκο: Η Λευκορωσία θα μπει σε πόλεμο, αν η Ρωσία δεχτεί επίθεση
Αν η Ρωσία δεχθεί επίθεση τότε η Λευκορωσία θα μπει σε πόλεμο, δήλωσε ο Λευκορώσος πρόεδρος, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα υποδεχθεί “εκατοντάδες χιλιάδες” ρώσους στρατιώτες στην περίπτωση σύγκρουσης. Οι δηλώσεις αυτές του προέδρου της Λευκορωσίας γίνονται την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τους δυτικούς όσον αφορά την Ουκρανία έχουν ... Περισσότερα To άρθρο Αλεξάντερ Λουκασένκο: Η Λευκορωσία θα μπει σε πόλεμο, αν η Ρωσία δεχτεί επίθεση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου για κακοκαιρία: Οφείλουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας
Τι είπαν στην συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο - Συζήτησαν για την κακοκαιρία, τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας αλλά και για τις ξένες επενδύσεις στη χώρα, όπως αυτή της JP Morgan
www.protothema.gr
Συνταγή για πανεύκολα μπισκότα λεμονιού -Χωρίς μίξερ, γίνονται στο πι και φι
Ένα γευστικό σνακ μπορεί να μας φτιάξει την ημέρα.
iefimerida.gr
Το απόλυτο κόλπο για να στεγνώσουν τα βρεγμένα ρούχα σε δύο ώρες, χωρίς στεγνωτήριο
Μια γυναίκα μοιράστηκε μια απλή λύση για το στέγνωμα βρεγμένων ρούχων σε μόλις δύο ώρες, χωρίς στεγνωτήριο.
iefimerida.gr
Αστέρας Τρίπολης: Η τραγική ιστορία του Σόνι - Η φυγή από το Καμερούν και τα πρώτα χρήματα (photos)
Ο Κέβιν Ολιβιέ Σόνι αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στη ζωή του, στο Καμερούν, την απόφαση να φύγει σε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παγκράτι: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου που σήκωσε στο πόδι την περιοχή
Στους κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει η ζωή των κατοίκων στο Παγκράτι. Πλήρης αποκατάσταση της βλάβης στην περιοχή ανακοίνωσε ΕΔΑΑ (Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής). Όπως αναφέρει η ΕΔΑΑ, η βλάβη που αναστάτωσε την Πέμπτη (27.01.2022) το Παγκράτι προκλήθηκε από διαρροή σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ, ενώ τις εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ανέλαβε εξειδικευμένο τεχνικό κλιμάκιο της εταιρείας που ... Περισσότερα To άρθρο Παγκράτι: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου που σήκωσε στο πόδι την περιοχή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ταξίδι στη Σκανδιναβία: Φωτογραφίες από τις τέσσερις «παγωμένες» πρωτεύουσες
Τις περισσότερες φορές, όταν οι Έλληνες σκεφτόμαστε τη Σκανδιναβική χερσόνησο, το μυαλό μας πηγαίνει σε πυκνό χιόνι, παγωμένη ατμόσφαιρα, σκοτεινή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξενεί τις «Ημέρες Αφγανών Γυναικών»
Το Ευρωκοινοβούλιο τηρεί την υπόσχεσή του να συνεχίσει να παλεύει για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν.
iefimerida.gr
Καπραβέλος για κορονοϊό: Να μην εφησυχάζουμε, έρχεται νέο κύμα τον Μάιο
Στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού αναφέρθηκε ο διευθυντής ΜΕΘ Νίκος Καπραβέλος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (28.01.2022) στην ΕΡΤ. Σημείωσε μάλιστα ότι την άνοιξη του 2022 θα ξεκινήσει το πέμπτο κύμα της πανδημίας, το οποίο θα έχει – όπως εκτιμά – τις ίδιες συνέπειες με αυτό που βιώνουμε σήμερα.  Ο Νίκος Καπραβέλος επισήμανε ότι η ... Περισσότερα To άρθρο Καπραβέλος για κορονοϊό: Να μην εφησυχάζουμε, έρχεται νέο κύμα τον Μάιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στα 188,1 δισ. ευρώ ανήλθαν οι τραπεζικές καταθέσεις - Αυξήθηκαν κατά 16,3 δισ. ευρώ μέσα στο 2021
Στα υψηλότερα επίπεδα από το Σεπτέμβριο 2011 ανήλθαν οι τραπεζικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο του 2021, ανερχόμενες σε 188,1 δισ. ευρώ.…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΤΣΣΚΑ-Ζενίτ-Ούνικς: Η Ρωσία αντεπιτίθεται και θέλει 3 ομάδες στα playoffs
ΤΣΣΚΑ, Ζενίτ και Ούνικς παλεύουν για να μπουν στην 8άδα και το Gazzetta γράφει για τις ρωσικές ομάδες που διαπρέπουν φέτος στη Euroleague.
gazzetta.gr
Γερμανία: Οι κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας είναι βαρύτερες από τις οικονομικές -Τι λένε οι πολίτες
Σημαντικά επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην κοινωνία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως αναδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου Allensbach στη Γερμανία.
iefimerida.gr
Διαρροή αερίου στο Παγκράτι: «Πλήρης η αποκατάσταση της βλάβης» λέει η ΕΔΑ Αττικής
Η ΕΔΑ Αττικής και τα τεχνικά της κλιμάκια παραμένουν σε επιφυλακή
www.protothema.gr