Τουλάχιστον 19 νεκροί και 32 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στο Μεξικό - Δείτε βίντεο

Το τουριστικό λεωφορείο αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα και έπεσε πάνω σε κτίριο - Στους τραυματίες περιλαμβάνονται πολλές γυναίκες και παιδιά
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεσσαλονίκη: Πορεία φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της πόλης          
Θεσσαλονίκη: Πορεία στο κέντρο της πόλης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησαν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
WRC: Εκκίνηση στη νέα σεζόν από το Μόντε Κάρλο – Δείτε ζωντανά την πρώτη ειδική (videos+photos)
WRC: Μια νέα αποχή ξεκινά το 2022 στο Παγκόσμια Πρωτάθλημα Ράλι, το οποίο παραδοσιακά ανοίγει αυλαία από το Μόντε Κάρλο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα νέα πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά στο ΚΙΝΑΛ
Τα νέα πρόσωπα που αποτελούν τους στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, σε θέσεις ευθύνης στο Κίνημα Αλλαγής, ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Πορεία φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της πόλης
Θεσσαλονίκη: Πορεία στο κέντρο της πόλης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησαν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Πορεία φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της πόλης
Ζητούν ενίσχυση των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε σχολεία και πανεπιστήμια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
www.protothema.gr
Τόνγκα: 57χρονος κολύμπησε 27 ώρες για να σωθεί μετά το τσουνάμι (pics)
Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Ένας 57χρονος επέζησε κολυμπώντας 27 ώρες μετά το τσουνάμιΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εύα Καϊλή: Ετοιμάζουμε σχέδιο δράσεις για παιδιά και γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
Τι αναφέρει η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή για τις κακοποιήσεις γυναικών και τα δικαιώματα των θυμάτωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 20 Ιανουαρίου
Με τέσσερις νέες ταινίες και μία επανέκδοση ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για τις ταινίες...
www.zougla.gr
Φλορίντα Πετρουτσέλι: «Έχω υπάρξει σε δουλειές που έκλεινε η κάμερα και δεν μιλούσαν μεταξύ τους»
Το πρωινό ξύπνημα, τα παιδιά της και οι συμβουλές του συζύγου της, τα χρόνια που δεν υπήρχε ωραία αύρα στις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΦΗ: Κάταγμα στα πλευρά ο Γιαννούλης
Παιχνίδι κατοχής, ταχύτητες, τελειώματα φάσεων και ασκήσεις τακτικής περιελάμβανε η σημερινή (20/1) προπόνηση του ΟΦΗ, με την οποία συνεχίστηκε...
www.zougla.gr
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 39,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο του 2021
Αύξηση 39,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2020, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.
iefimerida.gr
Ρωσία: «Εικασίες τα περί επικείμενης εισβολής στην Ουκρανία»
Με κάθε τρόπο επιχειρεί η Ρωσία να πείσει ότι δεν επίκειται εισβολή της στην Ουκρανία, ούτε κάποια άλλη επιθετική ενέργεια. Ένα από τα «σενάρια» που χρησιμοποιεί, είναι πως στήνεται προβοκάτσια στην Ουκρανία, κάτι που θα έχει τραγικές συνέπειες. Σε αυτή την «γραμμή» κινήθηκε η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείο Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. «Δυτικά και ουκρανικά μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: «Εικασίες τα περί επικείμενης εισβολής στην Ουκρανία» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Τροπολογία του ΚΙΝΑΛ για τις άδειες σε γονείς που τα παιδιά τους νοσούν
Τη δική του τροπολογία κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ σχετικά με τη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού σε γονείς τα παιδιά των οποίων νοσούν από κορονοϊό, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που συζητείται στην Ολομέλεια. Η τροπολογία του ΚΙΝΑΛ προτείνει «οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορονοϊό COVID-19 των τέκνων τους, να δικαιούνται ειδική άδεια ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Τροπολογία του ΚΙΝΑΛ για τις άδειες σε γονείς που τα παιδιά τους νοσούν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Ο Μεντβέντεφ κέρδισε τον Κύργιο και τα έβαλε με τους θεατές «γιατί μάλλον έχουν χαμηλό IQ»
Ο Ρώσος τενίστας αφότου κέρδισε με 3-1 σετ τον Αυστραλό τα έβαλε με την εξέδρα για τα «siuuuu» που πέρασε για γιουχαΐσματα
www.protothema.gr
Ρωσία: Η FSB έπεισε την Κεντρική Τράπεζα για την απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) έπεισε την επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, να προχωρήσει...
www.zougla.gr
Δικηγόρος Γκιώνη στο iefimerida: Δέχεται απειλές για τη ζωή του, δεν επικοινώνησαν μαζί μας οι κυπριακές αρχές
Απειλές για τη ζωή του δέχεται ο γνωστός ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης, ο οποίος με τις αναρτήσεις του, έφερε στο φώς της δημοσιότητας την καταγγελία της 24χρονης για βιασμό.
iefimerida.gr
Οικονόμου: Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στην άρση των περιορισμών που μπήκαν λόγω της Όμικρον
Ο κυβερνητικό εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μίλησε για την άρση των περιοριστικών μέτρων και για την άφιξη των Rafale στην ελληνική επικράτεια.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ: Ρίχνει βόμβα με Κονοπλιάνκα - Τα δεδομένα της μεταγραφής (pics)
ΠΑΟΚ: Ουκρανός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο «Δικέφαλος», λόγω του Ζοσέ Μπότο είναι πιθανός προορισμός για τον Εβγέν Κονοπλιάνκα!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Burnout: Δέκα ερωτήσεις που αποκαλύπτουν ότι πάσχετε – Πώς να το ξεπεράσετε
Νιώθετε τελευταία ότι σας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σας και δεν μπορείτε να αποδώσετε στη δουλειά; Επειδή κανένας μας δεν είναι ένα προγραμματισμένο ρομπότ, οι πιεστικές καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε burn out. Δείτε ποια συμπτώματα θα σας ανησυχήσουν και πώς μπορείτε να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας
www.protothema.gr
«Yves Saint Laurent Museum Marrakech», λεύκωμα από PHAIDON
Την ιστορία πίσω από μουσείο-ορόσημο στο Μαρακές, αφιερωμένο στον Yves Saint Laurent, αφηγείται λεύκωμα που εξέδωσε προσφάτως ο οίκος PHAIDON.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη «ξέσπασε» για τις φήμες εγκυμοσύνης: «Νιώθω τεράστια πίεση, είμαι 34 και δεν ξέρω αν θα προλάβω»
Η αθλητικογράφος λύγισε στον αέρα εκπομπής, μιλώντας για τα μηνύματα που δέχεται σχετικά με τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της 
www.protothema.gr
Δημήτρης Μοθωναίος: Ο μηχανισμός άρνησης είναι μεγάλος όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στο σπίτι
Σε εξομολόγηση ψυχής για το #metoo προχώρησε ο Δημήτρης Μοθωνάιος.  Απέναντι στη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα βρέθηκε ο γνωστός ηθοποιός, έναν χρόνο περίπου μετά από την καθηλωτική εξομολόγηση που έκανε στην ίδια εκπομπή για την προσωπική του εμπειρία στο #metoo. «Έχω την αίσθηση ότι και η μητέρα μου χρειάστηκε να το ακούσει πολύ ... Περισσότερα To άρθρο Δημήτρης Μοθωναίος: Ο μηχανισμός άρνησης είναι μεγάλος όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στο σπίτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρετανία: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν αύξησε τις νοσηλείες των ηλικιωμένων
Η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού δεν έχει οδηγήσει σε αύξηση των νοσηλειών των ηλικιωμένων στη Βρετανία. Αυτό αναφέρουν οι επιστημονικοί σύμβουλοι στη Βρετανία σε υπόδειξή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και παρά το γεγονός πως υπήρξαν περισσότερα κρούσματα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. “Η αύξηση των νοσηλειών, η οποία αναμένεται μετά την παρατηρούμενη αύξηση ... Περισσότερα To άρθρο Βρετανία: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν αύξησε τις νοσηλείες των ηλικιωμένων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αμυράς: Η κυβέρνηση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης σε ρεύμα και φυσικό αέριο
Τη θέση πως η κυβέρνηση στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες εξέφρασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.
iefimerida.gr
Η Lidl Ελλάς «Κορυφαίος Εργοδότης» σε Ελλάδα και Ευρώπη για 6η συνεχόμενη φορά
Η βράβευση αποτελεί λαμπρή απόδειξη για το περιβάλλον εργασίας που προσφέρει.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πενταμελής η ελληνική αποστολή για την Κίνα
Πέντε αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά «χρώματα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν το διάστημα 4-20...
www.zougla.gr
Τον Φεβρουάριο η πρεμιέρα της Νατάσσας Μποφίλιου στο VOX
Θα παρουσιάσει τα τραγούδια από το τελευταίο της άλμπουμ και παλαιότερες επιτυχίες της
www.protothema.gr
To ΑΠΘ βλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου της παραλλαγής Όμικρον στην Θεσσαλονίκη
Σταδιακή αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα στη Θεσσαλονίκη αποτυπώνεται στις μετρήσεις του τελευταίου δεκαημέρου για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ. Στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ φαίνεται πως η διασπορά […]
www.makeleio.gr
Tsitsipas pushed to 4 sets, advances to 3rd round of Australian Open
He beat Sebastian Baez
www.protothema.gr
Κοζάνη: Aκρωτηριάστηκε το πόδι 50χρονου που εκτελούσε εργασίες σε πυλώνα της ΔΕΗ
Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή των Λιβερών Κοζάνης
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ: Επέκταση συμβολαίου και δανεισμός για τον Κωνσταντέλια
Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός, για το επόμενο εξάμηνο, του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Έουπεν. Ο 18χρονος μέσος παραχωρήθηκε μέχρι το τέλος...
www.zougla.gr
ΚΑΣ: Εγκρίθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Κόρινθο
Εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Ποσειδωνία Κορίνθου. Όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας: «Ο Αρχαίος Δίολκος της Κορίνθου, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά και καινοτόμα έργα της αρχαιότητας. Σήμερα έχουμε καλά νεα, καθώς πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό ... Περισσότερα To άρθρο ΚΑΣ: Εγκρίθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Κόρινθο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γερμανία: Ο επίτιμος πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ κατηγορείται για απραξία απέναντι σε παιδόφιλους κληρικούς
Κατηγορίες κατά του επίτιμου πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ διατυπώνονται σε ανεξάρτητη έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη, στη Γερμανία...
www.zougla.gr
Γαλλία: Ευρωβουλευτής εγκατέλειψε τη Μαρίν Λε Πεν για τον επίσης ακροδεξιό Ερίκ Ζεμούρ
Ένας Γάλλος ευρωβουλευτής εγκατέλειψε σήμερα τον Εθνικό Συναγερμό, το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λε Πέν, για να ενταχθεί στις τάξεις του επίσης ακροδεξιού προεδρικού υποψηφίου Ερίκ Ζεμούρ. Μάλιστα υποστηρίζει πως η Μαρίν Λε Πεν δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές του Απριλίου. Ο Ζεμούρ, ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας, βλέπει ... Περισσότερα To άρθρο Γαλλία: Ευρωβουλευτής εγκατέλειψε τη Μαρίν Λε Πεν για τον επίσης ακροδεξιό Ερίκ Ζεμούρ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπέττυ Βακαλίδου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Μιλάμε σαν αντράκια»
Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» ήταν η Μπέττυ Βακαλίδου η οποία μίλησε μεταξύ άλλων για τη γνωριμία αλλά και τη συνεργασία της με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην...
www.zougla.gr
Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τους 300 εκατομμύρια ακολούθους στο instagram – Στην πρώτη θέση ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τους 300 εκατομμύρια ακολούθους στο instagram και βρίσκεται στην 4η θέση με τους περισσότερους followers στη συγκεκριμένη πλατφόρμα των social media. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ουσιαστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 390 εκατομμύρια ακολούθους, αφού πάνω από αυτόν υπάρχει μόνο το… ίδιο το instagram, με 460 εκατομμύρια ακολούθους. Ανάμεσα στους δύο κορυφαίους ... Περισσότερα To άρθρο Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τους 300 εκατομμύρια ακολούθους στο instagram – Στην πρώτη θέση ο Κριστιάνο Ρονάλντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Lidl Ελλάς «Κορυφαίος Εργοδότης» σε Ελλάδα και Ευρώπη για 6ησυνεχόμενη φορά
Η βράβευση αποτελεί λαμπρή απόδειξη για το περιβάλλον εργασίας που προσφέρει. Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Lidl Ελλάς βραβεύτηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute με τον τίτλο του Κορυφαίου Εργοδότη σε Ελλάδα και Ευρώπη, για τον προσανατολισμό και τις δράσεις της με επίκεντρο τους εργαζομένους της. Μάλιστα, η Lidl Ελλάς είναι 1 ... Περισσότερα To άρθρο Η Lidl Ελλάς «Κορυφαίος Εργοδότης» σε Ελλάδα και Ευρώπη για 6ησυνεχόμενη φορά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προφυλακιστέος ο 46χρονος για τον ανηλεή ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αργυρούπολη – Προσπαθεί να βγει τρελός
Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 46χρονος που απολογήθηκε για τον βάναυσο ξυλοδαρμό σε βάρος της συντρόφου του πριν μία βδομάδα στην Αργυρούπολη. Ο 46χρονος, δάσκαλος πολεμικών τεχνών, κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 40χρονης […]
www.makeleio.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Η αστυνομία της Κύπρου ακόμη αναζητά τον Γκιώνη για πληροφορίες
Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της κυπριακής Αστυνομίας
www.protothema.gr
Βρετανία - Τζόνσον: «Δεν έχω στοιχεία» περί εκφοβισμού Συντηρητικών βουλευτών από συνεργάτες μου
 Εκπρόσωπος του Τζόνσον δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός καταδικάζει κάθε μορφή εκφοβισμού και παρενόχλησης, με αφορμή σχετικούς ισχυρισμούς του Συντηρητικού βουλευτή Γουίλιαμ Ραγκ
www.protothema.gr
Βέλγιο: Μια 19χρονη έγινε η νεότερη γυναίκα που έκανε τον γύρο του κόσμου με μηχανοκίνητο αεροσκάφος
Ιστορία έγραψε μια 19χρονη Βρετανοβελγίδα, καθώς έγινε η νεότερη γυναίκα που έκανε μόνη της τον γύρο του κόσμου με ένα μηχανοκίνητο αεροσκάφος. Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο που έκανε το συγκεκριμένο εγχείρημα πετώντας επί πέντε μήνες με ένα υπερελαφρύ μηχανοκίνητο αεροσκάφος, το Shark, και ολοκλήρωσε μια Οδύσσεια καλύπτοντας πέντε ηπείρους. Η 19χρονη Ζάρα Ράδεφορντ προσγειώθηκε ... Περισσότερα To άρθρο Βέλγιο: Μια 19χρονη έγινε η νεότερη γυναίκα που έκανε τον γύρο του κόσμου με μηχανοκίνητο αεροσκάφος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Gov.gr: Ηλεκτρονικά η ανανέωση αδειών κυκλοφορίας για τα μοτοποδήλατα
Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν από το απόγευμα της Τετάρτης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βρετανία: «Η μετάλλαξη Όμικρον δεν αύξησε τις νοσηλείες ηλικιωμένων», σύμφωνα με επιστήμονες
Κύμα κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον, στη Βρετανία, δεν οδήγησε σε αύξηση των νοσηλειών των ηλικιωμένων όπως αναμενόταν.
iefimerida.gr
Ρωσία: Απαγορεύονται οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα μετά από «πιέσεις» της FSB
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) έπεισε την επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, να προχωρήσει στην πλήρη απαγόρευση των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα στην Ρωσία. Αυτό αναφέρει, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax και την εφημερίδα RBK, το πρακτορείο Bloomberg το οποίο επικαλείται δύο πηγές. Σύμφωνα με το Bloomberg, η FSB έκανε την πρόταση ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: Απαγορεύονται οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα μετά από «πιέσεις» της FSB δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός spoiler: Nέο φονικό θα ταράξει τα νερά -Ποιος ήρωας γίνεται φονιάς και κόβει λαιμό με το μαχαίρι
Δεν έχουν τέλος οι καταιγιστικές εξελίξεις στον Σασμό.
iefimerida.gr
Ο Άκης Δείξιμος παραδέχεται πως φέρει κι εκείνος ευθύνη για την σύλληψη του αδερφού του, Κώστα Δόξα
Ο ίδιος ήταν που καθυστέρησε να καταβάλλει το ποσό της διατροφής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Κώστας Δόξας
www.protothema.gr
Αυστρία: Χαλαρώνει η κυβέρνηση τα μέτρα εισόδου στη χώρα
Σε χαλάρωση των κανονισμών εισόδου στη χώρα προχωρά από τη Δευτέρα η Αυστρία.
iefimerida.gr