Τουρκία: Προφυλακίστηκε ιδρυτικό στέλεχος του κόμματος του Αλί Μπαμπατζάν -Κατηγορείται για «κατασκοπεία»

Δικαστήριο της Τουρκίας διέταξε την προφυλάκιση, εν αναμονή της δίκης του Μετίν Γκιουρτζάν, ιδρυτικού στελέχους του αντιπολιτευόμενου κόμματος Δημοκρατίας και Προόδου (DEVA) που κατηγορείται για «πολιτική και στρατιωτική κατασκοπεία», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεοδωρικάκος για βιασμό 24χρονης: Ο ένοχος θα πληρώσει όποιος κι αν είναι
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για την καταγγελία βιασμού της 24χρονης και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έγκλημα στο Ηράκλειο: Η ερωτική αντιζηλία όπλισε το χέρι του 34χρονου
Ηράκλειο: Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια της 34χρονης ΡουμάναςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικονόμου: Ελλάδα, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσπίζει τα «Απάτητα Βουνά»
Στο γεγονός ότι το υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος βάζει φρένο σε έργα ΑΠΕ σε έξι βουνοκορφές και απάτητα βουνά στην Ελλάδα, αναφέρεται ο Γιάννης Οικονόμου.
iefimerida.gr
Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγνώριστη! Κάνει την «έκπληξη» με το μεγάλο άλμα στην καριέρα της
Άλλαξε τα μαλλιά της και το στυλ της και έγινε μία δυναμική γυναίκα των '70s. Η μεγάλη τηλεοπτική της επιστροφή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην αδελφή της: Θα έπρεπε να είχα χαστουκίσει εσένα και τη μαμά στα μούτρα!
Εντείνεται η κόντρα των δύο αδελφών πριν από την έκδοση των «απομνημονευμάτων» της Τζέιμι Λιν
www.protothema.gr
"Ξεφτίλισε" το Rafale έτσι απλά... - Δείτε το video
«Τιτανομαχία» συνδυαστικής ιπποδύναμης άνω των 7.000 ίππων μεταξύ του γαλλικού υπερ- μαχητικού Rafale και του επίσης γαλλικού hypercar Bugatti Chiron.
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: «Αετομαχία» στην Τούμπα
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος φάσης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συλλογή κοσμημάτων ουδέτερη ως προς το φύλο θα κυκλοφορήσει ο οίκος Balmain
Ο γαλλικός οίκος μόδας Balmain εισέρχεται στον κλάδο της υψηλής κοσμηματοποιίας με μια νέα, ουδέτερη ως προς το φύλο πρόταση που θα κυκλοφορήσει...
www.zougla.gr
Australian Open – Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξημερώματα της Πέμπτης κόντρα στον Σεμπαστιάν Μπάες
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε εύκολα στο δεύτερο γύρο του Australian Open, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Σεμπαστιάν Μπάες για μία θέση στην επόμενη φάση του τουρνουά. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα δώσει το επόμενο παιχνίδι του αύριο Πέμπτη (20/01) στη Margaret Court Arena, όντας το τρίτο παιχνίδι του κορτ και πρώτο για τους άνδρες, με ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open – Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξημερώματα της Πέμπτης κόντρα στον Σεμπαστιάν Μπάες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Διανομέας παρέδωσε καφέ σε νεαρή κοπέλα και γδύθηκε μπροστά της
Μια 35χρονη περιγράφει τα όσα είδε να εκτυλίσσονται μπροστά της χθες το πρωί στην Πάτρα με ένα διανομέα να παρενοχλεί νεαρή κοπέλα
www.protothema.gr
Τόνγκα: Μάχη με τον χρόνο για να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια -Η τέφρα έχει καλύψει το αεροδρόμιο
Συνεχίζεται και σήμερα η μάχη ενάντια στον χρόνο στα νησιά Τόνγκα.
iefimerida.gr
Βόλος: Ποινική δίωξη σε δύο νεαρούς για τον βιασμό 20χρονης -Τι είπαν στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι
Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό άσκησε ο εισαγγελέας του Βόλου σε δύο νεαρούς άνδρες 22 και 24 ετών από τη Λάρισα
iefimerida.gr
Squid was found living 6,200 meters below sea level (photos)
The previous record was held by another Bigfin squid which was found 4,700 meters below the Pacific Ocean
www.protothema.gr
Οι διαφορές μεταξύ γενεών
Σε ένα βίντεο ένας άνδρας δείχνει τις διαφορές μεταξύ των γενεών από το 1970 έως σήμερα, συγκρίνοντας την αντίδρασή των ανδρών όταν χτυπούν κατά λάθος πάνω σε ένα τοίχο...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Εικόνες ντροπής στο υπό κατάληψη ΕΠΑΛ Ευόσμου – ΜΑΤ και ξύλο με βροχή από καταγγελίες
Ξανά στο επίκεντρο το πολύπαθο ΕΠΑΛ στον Εύοσμο που τελεί υπό κατάληψη. Μαθητές καταγγέλλουν πως δέχτηκαν επίθεση από εξωσχολικούς και για ακόμα μία φορά στο σχολείο έκαναν την εμφάνισή τους αστυνομικοί… Το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου τελεί ξανά υπό κατάληψη με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται περιμετρικά του σχολείου, μετά τις καταγγελίες που προηγήθηκαν. Σύμφωνα με ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Εικόνες ντροπής στο υπό κατάληψη ΕΠΑΛ Ευόσμου – ΜΑΤ και ξύλο με βροχή από καταγγελίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βατόπουλος: «Αυτό είναι το κλειδί για το τέλος της πανδημίας»
«Η πανδημία θα τελειώσει όταν όλος ο πληθυσμός έχει ανοσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
O «ελληνικός Τιτανικός»: Το πιο πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στη χώρα μας
Σαν σήμερα το 1947 βυθίστηκε στον Νότιο Ευβοϊκό το επιβατηγό «Χειμάρρα» που χαρακτηρίστηκε ως Ο Τιτανικός της Ελληνικής Ακτοπλοΐας».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δημήτρης Χριστοδούλου: Ο «πρέσβης» του ελληνικού βιβλίου
Χάρη στις περιπλανήσεις του στον κόσμο και την αγάπη του προς την Τέχνη, ο Δημήτρης Χριστοδούλου έχει καταφέρει σήμερα να ανοίξει...
www.zougla.gr
Η λεωφόρος της Λάρισας που μετατράπηκε σε γκαλερί τέχνης
Τρία έργα τέχνης κοσμούν τη λεωφόρο της Λάρισας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπράιτον: Ο εισβολέας οπαδός αγκάλιασε τον Γουέμπστερ και απολογήθηκε που «ξέφυγε»!
Ο οπαδός της Μπράιτον που κατάφερε να συμμετέχει στην... έκταση του γκολ του Γουέμπστερ απέναντι στην Τσέλσι απολογήθηκε αμέσως στους άνδρες ασφαλείας για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο!
www.protothema.gr
Τα υβριδικά είναι πιο επικίνδυνα για φωτιά από τα αμιγώς ηλεκτρικά
Σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ, βασισμένα πάνω σε στοιχεία από περιστατικά πυρκαγιών που έχει καταγράψει η NHTSA έρχεται να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ράλι Μόντε Κάρλο 2022: Αρχίζει το «ματς» του WRC με τα υβριδικά εργοστασιακά
Οι εργοστασιακές ομάδες, οι κορυφαίες φιγούρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA  έχουν συγκεντρωθεί στο Μόντε Κάρλο και είναι ...
www.zougla.gr
Έκλεψε Audi με επιβάτη να κοιμάται στο πίσω κάθισμα!
Δεν κατάφερε να πάει και πολύ μακριά καθώς δεν πρόσεξε ότι είχε μαζί του και ένα απροσδόκητο φορτίο.
www.protothema.gr
Μέσι: Ξεπέρασε τον κορονοϊό κι επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από έναν μήνα αποχής
Υστερα από σχεδόν ένα μήνα απουσίας λόγο κορονοϊού, ο Λιονέλ Μέσι τέθηκε ξανά τη διάθεση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην Παρί Σεν Ζερμέν.
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς: «Στα social παρακολουθώ Σακίρα, Ντι Κάπριο και WWF»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξηγεί τους λόγους που ακολουθεί συγκεκριμένες διασημότητες και λογαριασμούς στα social
www.protothema.gr
Από σήμερα η δωρεάν διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, προμηθεύονται από σήμερα Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, έως και το Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, πέντε δωρεάν.....
www.zougla.gr
Κορινθία: Πανέμορφοι κύκνοι εμφανίστηκαν στο Καλαμάκι
Ένα πανέμορφο θέαμα αντίκρισαν οι περαστικοί της παραλία Καλαμακίου στην Κορινθία, καθώς είδαν υπέροχους κύκνους! Όσοι βρέθηκαν στο σημείο κατέγραψαν τους πανέμορφους κύκνους, που έκλεψαν την παράσταση στα καθαρά νερά της παραλίας Καλαμακίου . Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι κάτοικοι της περιοχής καθόντουσαν δίπλα τους και τα τάισαν.  Δείτε στις μαγευτικές εικόνες που ακολουθούν. To άρθρο Κορινθία: Πανέμορφοι κύκνοι εμφανίστηκαν στο Καλαμάκι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος λόγω χιονόπτωσης
Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος του τελεφερίκ...
www.zougla.gr
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Άστοχες οι λέξεις «νέοι» και «ωραίοι» για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης, ζητώ συγγνώμη
Η παρουσιάστρια δέχτηκε χιλιάδες μηνύματα ότι καλύπτει τους θύτες της 24χρονης και παίρνει το μέρος τους μετά τη δήλωσή της ότι «ωραία, νέα παιδιά δεν θα είχαν ανάγκη να ναρκώσουν μια κοπέλα για να συνευρεθούν μαζί της»
www.protothema.gr
ΡΑΕ: Σε αναμονή του θεσμικού πλαισίου, νέες άδειες για αποθήκευση
Τα ΕΛΠΕ, μετά τη Θεσσαλονίκη σχεδιάζουν μονάδα και στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας - Με 400 MW οι Smart Energy Solutions και Epirus Storage
www.protothema.gr
Κτηματολόγιο: Παράταση έως τις 7 Μαρτίου για τη συλλογή δηλώσεων σε 6 δήμους των Χανίων
Παρατείνεται μέχρι την 7η Μαρτίου 2022 (για τους κάτοικους εσωτερικού), η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο για 6 δήμους της ΠΕ Χανίων.
iefimerida.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Μάχη «Δικεφάλων» για τα προημιτελικά στην Τούμπα
Τρεις αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου διεξάγονται σήμερα (19/1) με το μεγάλο ματς ΠΑΟΚ - ΑΕΚ να τραβάει τα βλέμματα
www.protothema.gr
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Είμαι πολύ στενοχωρημένη - Ζητώ και πάλι συγγνώμη για το νέοι και ωραίοι»
Σταματίνα Τσιμπτσιλή: «Προσπάθησαν να παραποιήσουν τα λεγόμενα και τα πιστεύω μου» - Όσα είπε η παρουσιάστριαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι Ταλιμπάν ζητούν από τη διεθνή κοινότητα αναγνώριση της κυβέρνησής τους
Αναγνώριση της κυβέρνησής τους ζητούν οι Ταλιμπάν από τη διεθνή κοινότητα.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Δωρεάν μάσκες υψηλής προστασίας για όλους
Δωρεάν μάσκες υψηλής προστασίας θα διαθέσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ μέσω των φαρμακείων σε μία προσπάθεια να περιορίσει την διάδοση του κορονοϊού.  Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανακοινώσει την Τετάρτη ένα σχέδιο, για τη διανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων μασκών προστασίας προσώπου υψηλής ποιότητας από την COVID-19 χωρίς οικονομική χρέωση, μέσω των φαρμακείων, αλλά και σημείων ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Δωρεάν μάσκες υψηλής προστασίας για όλους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλαξίδι: Οι καλύτερες διευθύνσεις για ένα πλούσιο διήμερο στον πιο ρομαντικό προορισμό της Ελλάδας
Τι να δείτε, που να μείνετε, που να φάτε
www.protothema.gr
Αυστραλία: Συνελήφθη άνδρας για την εξαφάνιση εννιάχρονης - Λείψανα βρέθηκαν σε βαρέλι
Μια υπόθεση εξαφάνισης που συγκλονίζει απασχολεί την Αυστραλία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Καϊρί Ίρβινγκ κατηγορεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του
Ο Καϊρί Ίρβινγκ άφησε «αιχμές» κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης μετά το τέταρτο ματς της σειράς των περσινών play off, ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Μπρούκλιν Νετ. Ο ανεμβολίαστος Αμερικανός γκαρντ, που επανήλθε πρόσφατα στην ομάδα του μόνο για τους εκτός έδρας αγώνες, κατηγόρησε ουσιαστικά τον ... Περισσότερα To άρθρο Ο Καϊρί Ίρβινγκ κατηγορεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Rafale εναντίον Bugatti: Η κόντρα του αιώνα [βίντεο]
Με αφορμή την έλευση των ελληνικών Rafale θυμόμαστε ξανά τη μεγάλη κόντρα του γαλλικού μαχητικού με μια Bugatti Chiron Sport.
iefimerida.gr
Κάλυμνος: Οικογενειακό δράμα πίσω από τη μήνυση μητέρας στο ίδιο το παιδί της – «Δεν αντέχεται όλο αυτό»
Η Κάλυμνος στο επίκεντρο για μια υπόθεση που φτάνει ενώπιον της δικαιοσύνης. Η μάνα έκανε μήνυση στον γιο της, που έδωσε τις δικές του απαντήσεις… Ακόμα ένα οικογενειακό δράμα, αυτή τη φορά στην Κάλυμνο, με τα αίτια να κρύβονται στα ναρκωτικά. Ο γιος που είναι χρήστης φέρεται να έχει μετατρέψει σε κόλαση τη ζωή των ... Περισσότερα To άρθρο Κάλυμνος: Οικογενειακό δράμα πίσω από τη μήνυση μητέρας στο ίδιο το παιδί της – «Δεν αντέχεται όλο αυτό» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Stan απαντά σε εκείνους που αμφισβήτησαν την παρουσία του στο δυστύχημα του Τζώρτζη Μονογυιού
Ο Stan πριν από λίγες ώρες, με μια μακροσκελή του ανάρτηση...
www.zougla.gr
O «ελληνικός Τιτανικός»: Το πιο πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στη χώρα μας
Σαν σήμερα το 1947 βυθίστηκε στον Νότιο Ευβοϊκό το επιβατηγό «Χειμάρρα» που χαρακτηρίστηκε ως Ο Τιτανικός της Ελληνικής Ακτοπλοΐας»
www.protothema.gr
ΠΑΓΩΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ! ΑΥΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΙ “ΑΡΙΣΤΟΙ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ: «ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ 100 ΕΥΡΩ…»
Μια σοβαρή καταγγελία ακούστηκε στο Ανατρεπτικό Δελτίο για μια γυναίκα στα Μεσόγεια η οποία, ύστερα και από τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, αποφάσισε να βάλει τέρμα στη ζωή της. Δείτε το βίντεο…
www.makeleio.gr
«Τη σκότωσε ο σύζυγός της»: Ακτιβιστές μετονομάζουν δρόμους των Τιράνων με τα ονόματα θυμάτων 20 γυναικοκτονιών
«Η βία της πατριαρχίας μετατρέπει τις γυναίκες σε θύματα» δήλωσε στην ανακοίνωσή της η φεμινιστική κολεκτίβα που προχώρησε σε μια συμβολική χειρονομία στη μνήμη των αλβανικής καταγωγής γυναικών. Δύο από αυτές δολοφονήθηκαν στην Ελλάδα.
www.protothema.gr
Survivor: Ξέσπασε σε κλάματα η Μυριέλλα με το μήνυμα του συντρόφου της στο έπαθλο επικοινωνίας
Στο χθεσινό επεισόδιο του survivor, Μαχητές και οι Διάσημοι...
www.zougla.gr
Survivor: Ξέσπασε σε κλάματα η Μυριέλλα με το μήνυμα του συντρόφου της στο έπαθλο επικοινωνίας
Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, Μαχητές και οι Διάσημοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στο αγώνισμα επάθλου όπου ήταν η επικοινωνία με τα δικά τους πρόσωπα....
www.zougla.gr
Σαμπρίνα: Ήταν μία δύσκολη περίοδος της ζωής μου, πάθαινα κρίσεις πανικού
«Οι εταιρείες μου έλεγαν να γίνω Barbie ξανθιά, όμως δεν είμαι έτσι στη ζωή μου», λέει η Σαμπρίνα. Η Σαμπρίνα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και την Ελένη Μουστάκη. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις συμβουλές που της έδιναν οι εταιρείες όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και την απόφαση να ... Περισσότερα To άρθρο Σαμπρίνα: Ήταν μία δύσκολη περίοδος της ζωής μου, πάθαινα κρίσεις πανικού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr