Τυνησία: Πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον βρέθηκε στη χώρα

Οι υγειονομικές αρχές της Τυνησίας κατέγραψαν το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον του κορωνοϊού.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κορονοϊός – Λαμία: Διασωληνώθηκε δημοσιογράφος που έγινε γνωστός σε τηλεοπτικές εκπομπές
Ο κορονοϊός τον έστειλε στο νοσοκομείο και οι γιατροί αποφάσισαν να τον διασωληνώσουν. Ο δημοσιογράφος νόσησε όπως φαίνεται από τον γιο του… Αγωνία για τον δημοσιογράφο που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά τα έντονα συμπτώματα που του προκάλεσε ο κορονοϊός. Το οξυγόνο του είχε πέσει, η δύσπνοια είναι γίνει βασανιστική για τον ίδιο και οι γιατροί ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Λαμία: Διασωληνώθηκε δημοσιογράφος που έγινε γνωστός σε τηλεοπτικές εκπομπές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Κύπελλο Ελλάδος: Τα βλέμματα στην Τούμπα - Το σημερινό πρόγραμμα
Κύπελλο Ελλάδος: Ώρα... προημιτελικών, με τρία παιχνίδια να διεξάγονται απόψε.Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Μπράιτον: Ο εισβολέας οπαδός αγκάλιασε τον Γουέμπστερ και απολογήθηκε που «ξέφυγε»! (vid)
Ο οπαδός της Μπράιτον που κατάφερε να συμμετέχει στην... έκταση του γκολ του Γουέμπστερ απέναντι στην Τσέλσι απολογήθηκε αμέσως στους άνδρες ασφαλείας για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο!
6 m
gazzetta.gr
Τι προβλέπεται για την άδεια εργασίας των γονέων σε περίπτωση νόσησης τέκνων
Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς, όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορωνοϊό και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας....
6 m
www.zougla.gr
Δέσποινα Ολυμπίου: Η σπάνια ανάρτηση με τον γιο της και η αποκάλυψη για την απάτη
Μια σπάνια φωτογραφία με τον γιο της δημοσίευσε η γνωστή τραγουδίστρια, συνοδεύοντάς το με ένα μακροσκελές σχόλιο,εξηγώντας τους σοβαρούς λόγους…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Βασιλακόπουλος: Γιατί δεν χρειάζεται PCR για να βγούμε από την καραντίνα
Τους λόγους για τους οποίους δεν συνιστάται διενέργεια PCR test για την έξοδο από την καραντίνα, τόνισε ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
iefimerida.gr
Θρίλερ με την σορό άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη στην Κω
Σορός άνδρα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, εντοπίστηκε εντός του λιμενίσκου στον Λιμνιώνα Κεφάλου στην Κω. ‘Αμεσα στην εν λόγω περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας λιμενικής Αρχής, όπου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης απεγκλώβισαν τη σορό από τον λιμενοβραχίονα του λιμενίσκου. Ο εν λόγω άνδρας είχε κανονική διάπλαση και ήταν […]
www.makeleio.gr
Τέλος Απριλίου θα καθοριστεί το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού – Το νέο χρονοδιάγραμμα
Η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού θα έρθει νωρίτερα, το Μάιο, όπως είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας ορίζεται το νέο χρονοδιάγραμμα. Από την 1η Ιανουαρίου ισχύει η αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό και μέσα στον χρόνο θα γίνει και μια δεύτερη. Το ύψος της δεν είναι ακόμη γνωστό. Θα ... Περισσότερα To άρθρο Τέλος Απριλίου θα καθοριστεί το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού – Το νέο χρονοδιάγραμμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βουλγαρία: Αριθμός ρεκόρ νέων περιστατικών καταγράφηκε το προηγούμενο 24ωρο
Η Βουλγαρία ανακοίνωσε αριθμό ρεκόρ 11.181 νέων περιστατικών covid-19 για το προηγούμενο 24ωρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία...
www.zougla.gr
Πετρέλαιο: Νέο ασύλληπτο ρεκόρ στην τιμή του βαρελιού Brent
Η τιμή του βαρελιού του αργού πετρελαίου Brent έσπασε σήμερα νέο ρεκόρ επταετίας στα futures –συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης– που διατίθενται στις ασιατικές αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας έφτασε επακριβώς τα 89,03 δολάρια γύρω τις 05:08 (ώρα Ελλάδας), ξεπερνώντας τα 86,84 δολάρια, το επίπεδο που είχε φτάσει χτες, για πρώτη φορά από το ... Περισσότερα To άρθρο Πετρέλαιο: Νέο ασύλληπτο ρεκόρ στην τιμή του βαρελιού Brent δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σχολεία: Ειδική άδεια και τηλεργασία για γονείς μαθητών που νοσούν από κορωνοϊό -Τι προβλέπει η νέα τροπολογία
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορωνοϊό και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από COVID, σε πλαίσιο που να ευθυγραμμίζεται με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2022.
iefimerida.gr
Μέσι: Ξεπέρασε τον κορονοϊό κι επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από έναν μήνα αποχής
Υστερα από σχεδόν ένα μήνα απουσίας λόγο κορονοϊού, ο Λιονέλ Μέσι τέθηκε ξανά τη διάθεση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην Παρί Σεν Ζερμέν.
gazzetta.gr
Ράπτης στο Gazzetta: «Πάνω από όλα το πρωτάθλημα αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερα στην Ευρώπη»
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup, με τον Αλέξανδρο Ράπτη να τονίζει στο Gazzetta πως μπορεί το πρωτάθλημα να είναι πάνω από όλα, αλλά οι «πράσινοι» θέλουν ακόμα περισσότερα και στην Ευρώπη.
gazzetta.gr
Ναδάλ - Χάνφμαν 3-0: Ακάθεκτος ο Ναδάλ, πέρασε στον τρίτο γύρο του Australian Open
Πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ (3-0) ο Ράφαελ Ναδάλ ξεπέρασε το εμπόδιο του Γερμανού Χάνφμαν και συνεχίζει στην Μελβούρνη.
gazzetta.gr
Έγινε viral η διαφήμιση του σαμπουάν Pantene με πρωταγωνιστές πέντε queer άτομα [βίντεο]
Αίσθηση προκαλεί στα social media η νέα διαφήμιση της εταιρείας Pantene για σαμπουάν, στην οποία προτάσσονται ήρωες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
iefimerida.gr
Σαν σήμερα γεννήθηκε η Έλενα Ναθαναήλ
Σαν σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 1947, γεννήθηκε η ηθοποιός Έλενα Ναθαναήλ, μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές παρουσίες της εγχώριας σόουζ-μπιζ...
www.zougla.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Η πανδημία απέχει από το να τελειώσει, προειδοποιεί ο ΠΟΥ – Ρεκόρ κρουσμάτων στην Ευρώπη
Η πανδημία της Covid-19 απέχει πολύ από το να λήξει, τόνισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προειδοποιώντας κατά του αφηγήματος ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι σημαντικά ηπιότερη κι έχει εξαλείψει την απειλή που συνιστά ο κορωνοϊός.
iefimerida.gr
Ο μεγαλύτερος καυγάς που έχουμε δει στο Survivor: Μπήκε ο Ατζούν για να τους χωρίσει (vid)
Τι συμβαίνει όταν τα πράγματα στον Άγιο Δομίνικο βγαίνουν εκτός ελέγχου;
gazzetta.gr
Βόλος: Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό 20χρονης
Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό άσκησε ο εισαγγελέας του Βόλου σε δύο νεαρούς άνδρες 22 και 24 ετών από τη Λάρισα, μετά από τη σχετική καταγγελία που έκανε μία 20χρονη κοπέλα. Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το καλοκαίρι η νεαρή δήλωσε στο προσωπικό της προφίλ στο facebook πως έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες σε έρημη ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό 20χρονης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Εύα Καϊλή νέα αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Εύα Καϊλή εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας το 50%+1 του συνόλου των ψηφισάντων. Η Εύα Καϊλή έλαβε 454 ψήφους και κατετάγη στην πρώτη πεντάδα. Έτσι, η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα από τον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο της διαδικασίας καλύφθηκαν οι εννέα από τις 14 θέσεις. Η Ελληνίδα […]
www.makeleio.gr
Ετοιμάζει επικοινωνιακό σόου ο Κούλης με την άφιξη των Rafale – Θα πετάξουν πάνω από την Ακρόπολη
Η ώρα των Rafale έφτασε. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένονται να εμφανιστούν στον ουρανό της Αττικής τα πρώτα έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Η «ώρα μηδέν» για την υπεροπλία της Ελλάδας από αέρος έφτασε. Το πρώτο βήμα γίνεται σήμερα, 19 Ιανουαρίου, μετά τις 12.00 το μεσημέρι στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα, όπου προσγειώνονται τα […]
www.makeleio.gr
Συγκλονίζει η 24χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της: Θυμάμαι τη στιγμή που ξεκούμπωνε το παντελόνι
Η 24χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της, μίλησε για όλα όσα εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νίκος Ανδρουλάκης: Ανακοινώνει νέα πρόσωπα - Ποιοι θα αναλάβουν καίριες θέσεις
Καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος, Δημήτρης Μάντζος, μέχρι τώρα διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος - Δείτε αναλυτικά 
www.protothema.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Μάχη «Δικεφάλων» για τα προημιτελικά στην Τούμπα
Τρεις αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου διεξάγονται σήμερα (19/1) με το μεγάλο ματς ΠΑΟΚ - ΑΕΚ να τραβάει τα βλέμματα.
gazzetta.gr
Αυστραλία: 9χρονο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαρέλι
Τραγική κατάληξη είχε ένα 9χρονο κοριτσάκι στην Αυστραλία καθώς πέντε μέρες μετά την εξαφάνισή της βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα βαρέλι. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη ενός άνδρα, με κάποια αυστραλιανά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι πρόκειται για τον πατριό της.  Η 9χρονη Charlise Mutten εθεάθη τελευταία φορά την Πέμπτη στα Blue Mountains, ενώ ήταν ... Περισσότερα To άρθρο Αυστραλία: 9χρονο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαρέλι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πλεύρης: Λογικό να υπάρχει παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα
Παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα «έδειξε» ο υπουργός Υγείας Θάνος ΠλεύρηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Θρίλερ» με τον θάνατο 38χρονης Ρουμάνας φωτογράφου στην Καβάλα
Η πρόσφατα διαζευγμένη φωτογράφος και μητέρα δύο παιδιών ανασύρθηκε νεκρή από θαλάσσια περιοχή στην Καραμωτή - Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η μαρτυρία της αδελφής της στο protothema.gr - Τα «ύποπτα» γεγονότα μετά την άφιξη της 38χρονης στη Θεσσαλονίκη
www.protothema.gr
Μεταδίδεται ο κορωνοϊός μέσω του θηλασμού; Τι δείχνει πρόσφατη έρευνα
Η μελέτη βρήκε ότι μολονότι ένα χαμηλό ποσοστό του μητρικού γάλακτος περιέχει γενετικό υλικό του κορωνοϊού, αυτό δεν «μεταφράζεται» σε παρουσία λοιμογόνων σωματιδίων του ιού
www.protothema.gr
Τόνγκα: Το τσουνάμι κατέστρεψε το υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο -Θα χρειαστούν βδομάδες για επισκευή
Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για την επισκευή του υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου το οποίο συνδέει τα νησιά Τόνγκα.
iefimerida.gr
Εν αναμονή της έναρξης συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ - Βρετανίας σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς
Την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν επίσημες συνομιλίες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα Τετάρτη ΗΠΑ και  Βρετανία, με στόχο την επίλυση...
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα ανακοινώσει ένα σχέδιο για τη δωρεάν διανομή μασκών
H κυβέρνηση Μπάιντεν θα ανακοινώσει σήμερα ένα σχέδιο, για τη διανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων μασκών προστασίας προσώπου υψηλής...
www.zougla.gr
Αναγέννηση Καρδίτσας: Οπαδοί αποθέωσαν την αποστολή στην Αθήνα (vid)
Στο ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή της Αναγέννησης Καρδίτσας βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης (18/01) οπαδοί της ομάδας προκειμένου να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές για το ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.
gazzetta.gr
Survivor 2022: Έξαλλος ο Κατσαούνης με τη Μυριέλλα -Κοροϊδεύει εμένα, τον κόσμο και αυτόν τον John
Πολύ εκνευρισμένος με τη Μυριέλλα ήταν στο επεισόδιο της Τρίτης στο Survivor 2022 ο Γιώργος Κατσαούνης.
iefimerida.gr
Ο Τάκης Ζαχαράτος αποκάλυψε αν έχει βρει την ιδανική σχέση
Τι είπε ο δημοφιλής καλλιτέχνης για την Άντζελα Δημητρίου και τον Γιώργο Μαρίνο
www.protothema.gr
Ουόριορς: Επική αντίδραση Κάρι στο buzzer-beater του Τόμπσον στο ημίχρονο (vid)
Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς δίνει το δικό του σόου στον πάγκο βλέποντας τον Κλέι να κάνει το come back.
gazzetta.gr
Βιασμός 24χρονης: Κύμα συμπαράστασης στα social media – Οργή για τον άνδρα και τους influencers
Βιασμός 24χρονης: Χιλιάδες αναρτήσεις αναστήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι χρήστες ζητούν δικαίωσηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ντάνι Άλβες: «Είναι περίεργα χωρίς τον Μέσι στη Μπαρτσελόνα, μακάρι να επιστρέψει»
Ο Ντάνι Άλβες θυμήθηκε τις κουβέντες που έκανε με τον Λιονέλ Μέσι στη Βαρκελώνη, τόνισε πως είναι πολύ περίεργα να βλέπει κανείς την Μπαρτσελόνα δίχως τον Αργεντινό και ευχήθηκε να γίνει κάτι στο άμεσο μέλλον ώστε ο ηγέτης των «μπλαουγκράνα» να επιστρέψει εκεί που ανήκει.
gazzetta.gr
Κορονοϊός - Αυστραλία: Κλάπηκαν rapid test αξίας 500.000 δολαρίων
Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, καταδίκασε το συμβάν υπενθυμίζοντας ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει έλλειψη τεστ για τον κορονοϊό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυστραλία: Εκλεψαν 42.000 τεστ αντιγόνου από αποθήκη
Ένας άνδρας έκλεψε 42.000 rapid τεστ αντιγόνου για την covid-19 από αποθήκη στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που στη χώρα υπάρχει έλλειψη τεστ.
iefimerida.gr
1.850.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 18 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr
Πέτρινα σπίτια και αυλές, γειτονιές από άλλη εποχή -Ένα «χωριό» πέντε λεπτά από το Σύνταγμα
Η φτωχογειτονιά του Αλέκου Αλεξανδράκη στη «Συνοικία το Όνειρο» εξελίχθηκε σε πανέμορφη γωνιά του αθηναϊκού κέντρου, γεμάτη με λουλουδιασμένες αυλές
www.protothema.gr
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΑΙ ΤΗΝ 24ΧΡΟΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ(ΒΙΝΤΕΟ)
“Μήπως υπήρχε οικονομικό όφελος το οποίο ήταν δελεαστικό για να τους οδηγεί σε αυτή την πράξη;”   
www.makeleio.gr
Μας απειλεί και πάλι ο ύπουλος ΠΟΥ – Θέλουν να τρυπήσουν όλη την ανθρωπότητα αλλιώς δεν θα ησυχάσουν: «Δεν έχει τελειώσει η πανδημία – Θα εμφανιστούν και νέες μεταλλάξεις»
«Ψυχρολουσία» για τους πολίτες αποτελούν οι δηλώσεις του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος επί της ουσίας επανέλαβε τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Α.Γκουτέρες μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός υποστήριξε ότι «εάν δεν καταφέρουμε να εμβολιάσουμε κάθε άνθρωπο, θα γεννήσουμε νέες παραλλαγές». Από την πλευρά του ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους στο πλαίσιο […]
www.makeleio.gr
Βόλος - Απόλλων: Η τηλεοπτική κάλυψη, οι αποστολές και οι απουσίες για τη «μονομαχία» στο Πανθεσσαλικό
Ο Βόλος υποδέχεται το μεσημέρι (15.00) τον Απόλλωνα σε εξ' αναβολής παιχνίδι για την 15η αγωνιστική της Super League Interwetten. Η τηλεοπτική κάλυψη και οι αποστολές τωμν δύο ομάδων.
gazzetta.gr
Επαγγελματίας gamer προκαλεί σε παιχνίδι επαγγελματίες αναβάτες της BMW
Πολλές φορές έχουμε δει επαγγελματίες αναβάτες αγώνων μοτοσικλέτας να παίζουν παιχνίδια στις αγαπημένες τους κονσόλες και να δοκιμάζουν νέες πίστες...
www.zougla.gr
Australian Open: Στο κυρίως ταμπλό και η Παύλου στα juniors
Η Δήμητρα Παύλου θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό του Australian Open Junior παίρνοντας μία από τις δύο κενές θέσεις που είχαν απομείνει.
gazzetta.gr
ΗΠΑ: O Μπάιντεν θα ανακοινώσει τη δωρεάν διανομή μασκών υψηλής προστασίας
H κυβέρνηση Μπάιντεν θα ανακοινώσει σήμερα ένα σχέδιο, για τη διανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων μασκών προστασίας προσώπου υψηλής ποιότητας από την COVID-19 στις ΗΠΑ.
iefimerida.gr