Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης (2/12)

Κλήρωση Τζόκερ: Τζακ πο τσημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ καθώς δεν αναδείχθηκε κάποιος επιτυχημένο δελτίο στην πρώτη  κατηγορία -…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Δανία: Πετάει μάσκες και πιστοποιητικά -Από 1η Φεβρουαρίου καταργούνται οι περιορισμοί κατά του κορωνοϊού
«Πετάει» τις μάσκες η Δανία και καταργεί σχεδόν όλα τα μέτρα κατά του κορωνοϊού.
8 m
iefimerida.gr
Ηλίας Γκιώνης: Στην Κυπριακή Αστυνομία επιστολή 47 σελίδων για κύκλωμα μαστροπείας
Στα χέρια της Κυπριακής Αστυνομίας βρίσκεται επιστολή 47 σελίδων του ακτιβιστή Ηλία Γκιώνη...
8 m
www.zougla.gr
Σύρος: Η θάλασσα μοιάζει να φλέγεται - Φαινόμενο Sea Smoke
To σχετικά σπάνιο αλλά εντυπωσιακό φαινόμενο του Sea Smoke, όπως ονομάζεται έδωσε το παρών , λίγα 24ωρα πριν στο νησί…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση του Δήμου Αθηναίων για τον αποχιονισμό στο Γκύζη
Ανοιχτές όλες οι αρτηρίες της Αθήνας - Σαρώνονται όλοι οι μικροί δρόμοι - 57 συνεργεία και 213 εργαζόμενοι μαζεύουν τα πεσμένα δέντρα - 290 τόνοι αλάτι έπεσαν στους δρόμους μέσα σε 72 ώρες
www.protothema.gr
Η Ιταλία σημείωσε 167.206 νέα περιστατικά Covid-19 μέσα σε ένα 24ωρο
Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία τα νέα περιστατικά κορωνοϊού ήταν 167.206, ενώ 426 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19...
www.zougla.gr
Κόρινθος: Πανέξυπνος σκύλος προσαρμόζεται στο... λευκό τοπίο και μεταφέρει το φαγητό του μακριά από το χιόνι [βίντεο]
Ένας σκύλος στην πόλη της Κορίνθου έχει γίνει viral, καθώς μεταφέρει την σακούλα που έχει μέσα το φαγητό που του δίνουν οι πολίτες σε σημείο που δεν έχει χιόνι.
iefimerida.gr
Σασμός – επόμενα επεισόδια: Άγγελος και Στέλλα έρχονται σε σύγκρουση
Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Σασμός» που έχει καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Συγκλονίζουν τα επόμενα επεισόδια στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός». Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης 27 Ιανουαρίου 2022. Σασμός: Πέμπτη 27 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 82 Ο Αστέρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην απόγνωση για το έγκλημα που διέπραξε. Η ... Περισσότερα To άρθρο Σασμός – επόμενα επεισόδια: Άγγελος και Στέλλα έρχονται σε σύγκρουση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Basket League: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Ιωνικός-ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός-Ηρακλής
Όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, η εξ αναβολής αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στην...
www.zougla.gr
Δημοσκόπηση για την κακοκαιρία: Οργή για το φιάσκο της Αττικής Οδού
Κατά της κυβέρνησης και της εταιρείας διαχείρισης της μεγάλης οδού της Αττικής στρέφονται οι πολίτες, σε νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την Abacus, για λογαριασμό του Alpha. Συγκεκριμένα, οι πολίτες κρίνουν αρνητικά τη διαχείριση της «Ελπίδας», στον απόηχο των τραγικών σκηνών που έλαβαν χώρα στην Αττική Οδό και όχι μόνο. Για το ποιος φταίει για τον εγκλωβισμό των οδηγών […]
www.makeleio.gr
Η υποπαραλλαγή της «Omicron» είναι πιο μεταδοτική αναφέρουν Δανοί επιστήμονες
Δεν έχουν στοιχεία αν είναι και πιο επικίνδυνη - Η Δανία αίρει τους περιορισμούς κατά της Covid-19  - «Ο κορωνοϊός δεν πρέπει να θεωρείται πλέον ως μια απειλητική για την κοινωνία ασθένεια» ανέφερε η Μέτε Φρεντέρικσεν 
www.protothema.gr
Έρευνα Prorata: Πλήγμα για την κυβέρνηση η διαχείριση της κακοκαιρίας
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν είναι ικανοποιημένη από τα «αντανακλαστικά» του κρατικού μηχανισμού, ενώ την μεγαλύτερη ευθύνη για το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor: Κατσαούνης κατά Σοϊλέδη - «Του κόπηκε η μαγκιά» (video)
Survivor: Ο Γιώργος Κατσαούνης δεν φαίνεται να έχει πάρει με καλό μάτι την είσοδο του Άρη ΣοϊλέδηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Έχω να μιλήσω μήνες με τον Μεντβέντεφ»
Στέφανος Τσιτσιπάς: Μολονότι δεν έχουν συχνή επικοινωνία, ο Έλληνας τενίστας διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ντοκουμέντο: Η Τροχαία ζήτησε το κλείσιμο της Αττικής Οδού από το πρωί της Δευτέρας και η εταιρεία αρνήθηκε
Έγγραφο-ντοκουμέντο της Τροχαίας, που ζητούσε από την Αττική Οδό να κλείσει ο δρόμος πολύ νωρίτερα από ότι έγινε, παρουσίασε ο ΣΚΑΙ.
iefimerida.gr
Ιωάννα Παλιοσπύρου: Έδειξε την πραγματική «ελπίδα» - Η χαρά της δίπλα στον χιονάνθρωπο
Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το σύμβολο τους γυναικείας δύναμης, παίρνει τη ζωή της σιγά σιγά πίσω. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαριά τιμωρία και πρόστιμο για πρώην προπονητή της Βέρντερ Βρέμης -Είχε πλαστό πιστοποιητικό για τον κορωνοϊό
Βαρύς ο πέλεκυς για τον πρώην προπονητή της γερμανικής ομάδας Βέρντερ Βρέμης, Μάρκους Άνφανγκ
iefimerida.gr
Woman expelled from Venice for posing naked at war heroes statue
The tourist was also fined 450 euros
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Συνεδριάζουν αύριο οι εμπειρογνώμονες για τα περιοριστικά μέτρα - Εντείνεται ο προβληματισμός για τις ανθρώπινες απώλειες
Ένας στους πέντε θανάτους από κορωνοϊό συνέβη το τελευταίο δίμηνο - Ο Δεκέμβριος «έκλεισε» με 2.633 νεκρούς και ο Ιανουάριος έχει καταγράψει ήδη 2.170 - «Γκρίζα» η εικόνα για την πορεία της διασποράς καθώς ο χιονιάς περιόρισε τη διενέργεια τεστ από τον ΕΟΔΥ
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: «Γλυπτά» από πάγο στη λίμνη των Ιωαννίνων και στον κάμπο της Αργολίδας - Δείτε φωτογραφίες
Κρυστάλλινοι σταλακτίτες «στόλισαν» περιμετρικά της λίμνης  Παμβώτιδας - Εντυπωσιακές εικόνες και από τους κάμπους της Αργολίδας με τους παγωμένους πορτοκαλεώνες
www.protothema.gr
Το υπ. Υποδομών καλεί αύριο την Αττική Οδό για τις αποζημιώσεις των 2.000 ευρώ
Με τους επικεφαλής της Αττικής Οδού συναντάται την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης σχετικά με την καταβολή της αποζημίωσης των 2.000 ευρώ σε όσους εγκλωβίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν στην Αττική Οδό.
iefimerida.gr
Κόπα Άφρικα: Στα πέναλτι η πρόκριση της Αιγύπτου στα προημιτελικά
Μετά από 120 λεπτά χωρίς γκολ, η Αίγυπτος «λύγισε» στα πέναλτι την Ακτή Ελεφαντοστού (5-4 στη… ρουλέτα) και πέρασε για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα. Ένταση, τρομερές ευκαιρίες, δοκάρι, μεγάλες αποκρούσεις, κίτρινες. Το μόνο που δεν είχε ωστόσο, το ματς της Αιγύπτου με την Ακτή Ελεφαντοστού ήταν γκολ σε κανονική διάρκεια και παράταση, με τις ... Περισσότερα To άρθρο Κόπα Άφρικα: Στα πέναλτι η πρόκριση της Αιγύπτου στα προημιτελικά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Α.Κάνακης: Τι σχολίασε για την Σία Κοσιώνη και για τους εγκλωβισμένους οδηγούς
Η εκπομπή Ράδιο Αρβύλα, το βράδυ της Τετάρτης (26/01) βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα του Ant1 και ο Αντώνης Κανάκης θέλησε να κάνει ένα σχόλιο τόσο για την Σία Κοσιώνη η οποία παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, όσο και για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. «Αυτή η ανεξάρτητη δημοσιογραφία μας συγκινεί. Η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων, […]
www.makeleio.gr
Στόλτενμπεργκ για Ουκρανία: Ελπίζουμε για το καλύτερο, προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο
iefimerida.gr
Φάση «φωτιά» στο Λαμία-Άρης: Πέρασε ή όχι η μπάλα την γραμμή; (photos+video)
Λαμία-Άρης: Δείτε τη φάση με την ευκαιρία των «κιτρινόμαυρων» και την απόκρουση του Σαράνοφ πάνω στη γραμμή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός: Τσουχτερό κρύο την Πέμπτη (27/1) – Προσοχή στον παγετό
Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Βόμβα» Σκουρλέτη στον ΣΥΡΙΖΑ: «Κατ’ επίφαση δημοκρατική η πρόταση Τσίπρα για εκλογή προέδρου»
Απόλυτα αντίθετος με την πρόταση Τσίπρα για εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση εμφανίζεται ο Πάνος Σκουρλέτης.
iefimerida.gr
Άρτα: Βίντεο από τη διάσωση πυροσβέστη με ελικόπτερο - Αίσιο τέλος στην περιπέτειά του
Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η 5η ΕΜΑΚ το μεσημέρι της Τετάρτης (26/1) για τη διάσωση 48χρονου πυροσβέστη που εγκλωβίστηκε σε ορεινή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Δανία αίρει τους περιορισμούς κατά της Covid-19
Παρά τα κρούσματα ρεκόρ και τον αυξανόμενο αριθμό νοσηλειών, η Δανία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα άρει όλους τους περιορισμούς στο εσωτερικό...
www.zougla.gr
Ξέσπασμα πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας για Βλάχοβιτς: «Γιατί τους πουλάμε πάντα στην Γιουβέντους;»
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και φαν της Φιορεντίνα Ματέο Ρέντσι αντέδρασε στην... σχεδόν τελειωμένη μετακίνηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς στην Γιουβέντους
www.protothema.gr
Πώς θα λειτουργήσουν την Πέμπτη σχολεία, Δημόσιο, Τράπεζες, καταστήματα και μέσα μεταφοράς σε Αττική - Κρήτη
Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστές αύριο και μεθαύριο - Κλειστοί οι  βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί - Κανονικά λειτουργούν τα μέσα σταθερής τροχιάς - Μετά τις 06.00 το πρωί λεωφορεία και τρόλεϊ - Τηλεργασία στο Δημόσιο - Ανοίγει το λιανεμπόριο - Που απαγορεύεται η κυκλοφορία  - Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες
www.protothema.gr
ΝΑΤΟ: Ελπίζουμε για το καλύτερο, προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία
Το ΝΑΤΟ έστειλε σήμερα, Τετάρτη, εγγράφως την απάντησή του στη Ρωσία για τις εγγυήσεις ασφαλείας που αξιώνει η Μόσχα, δήλωσε ο γενικός γραμματέας...
www.zougla.gr
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ έδωσαν την απάντησή τους -Ο πλανήτης αναμένει με κομμένη την ανάσα την αντίδραση της Ρωσίας
Με κομμένη την ανάσα αναμένει ο πλανήτης την αντίδραση της Ρωσίας, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ απάντησαν στα αιτήματα της Μόσχας.
iefimerida.gr
Ωράριο καταστημάτων την Παρασκευή 27/01 για Αττική και Κρήτη
Μετ’ εμποδίων επανέρχεται η κανονικότητα -αυτή τη φορά από την κακοκαιρία- καθώς τα καταστήματα σε Αττική και Κρήτη, που επλήγησαν από τη «Ελπίδα» ανοίγουν ξανά την Πέμπτη, 27.01.2022. Πιο συγκεκριμένα και με βάση την επίσημη ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, τα καταστήματα στις Περιφέρειες Αττικής και Κρήτης δύναται να λειτουργήσουν από τις 10.00 το ... Περισσότερα To άρθρο Ωράριο καταστημάτων την Παρασκευή 27/01 για Αττική και Κρήτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Football.london»: «Στη λίστα της ΑΕΚ ο Γουίλσιρ»
Στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ έχει προστεθεί το όνομα του Τζακ Γουίλσιρ, σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα...
www.zougla.gr
Body of man washes ashore in Crete
An investigation is underway
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Κλειστά σχολεία αλλά με τηλεκπαίδευση την Πέμπτη και την Παρασκευή
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, προβλέπεται εφαρμογή τηλεκπαίδευσης κατά τις πρωινές ώρες, και για την Πρωτοβάθμια και για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
www.protothema.gr
Πάνω από 167.000 τα κρούσματα στην Ιταλία και 426 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Πάνω από ένα εκατομμύριο τα διαγνωστικά τεστ που έγιναν σήμερα
www.protothema.gr
Αρναούτογλου: Έρχεται νέος χιονιάς το Σάββατο -Θα πλήξει και τα ορεινά της Αττικής
Νέο κύμα κακοκαιρίας με χιόνια - αν και κατά πολύ ηπιότερο από της «Ελπίδας» έρχεται το Σάββατο και θα πλήξει και την Αττική, όπως προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου.
iefimerida.gr
Ουγκάντα: Ελέφαντας ποδοπάτησε και σκότωσε Σαουδάραβα τουρίστα κατά τη διάρκεια ενός σαφάρι
Ένας τουρίστας από τη Σαουδική Αραβία ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από ελέφαντα, κατά τη διάρκεια ενός σαφάρι σε εθνικό πάρκο στην…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο αμερικάνος ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν «πετάει το μπαλάκι» στους Ρώσους, έπειτα από την απάντηση στα αιτήματα της Μόσχας
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σχολίασε την εξέλιξη με την απάντηση της Ουάσινγκτον στα ρωσικά αιτήματα, που επιδόθηκε την Τετάρτη.
iefimerida.gr
Βόλεϊ: MVP της 18ης αγωνιστικής η Μάρθα Ανθούλη
Η διεθνής διαγώνια της Θέτιδας Βούλας, Μάρθα Ανθούλη, αναδείχθηκε MVP της 18ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών...
www.zougla.gr
Σέρρες: Απίστευτη ανατροπή με τον «βιασμό» της 20χρονης! «Ήθελα να εκδικηθώ τον πρώην άντρα μου για τον χωρισμό μας!»
Με το κεφάλι καλυμμένο με κουκούλα η 20χρονη βγαίνει από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών μαζί με το δικηγόρο της, όπου κατέθεσε ενώπιον της ανακρίτριας. Οι δύο νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις δηλώσεις της κοπέλας ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών όπου αποκάλυψε ότι το έκανε για να εκδικηθεί το χωρισμό της, από τον άντρα με τον οποίο […]
www.makeleio.gr
Ιταλία – Κορονοϊός: 426 νεκροί και πάνω από 167.000 νέα κρούσματα
Το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία τα νέα κρούσματα κορονοϊού ήταν 167.206 ενώ 426 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της νόσου.  Συνολικά στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν 1.097.287 διαγνωστικά τεστ, το 15,2% από τα οποία προέκυψαν θετικά. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 1.665 ασθενείς με Covid-19, δηλαδή 29 λιγότεροι από χθες. Στους νοσοκομειακούς θαλάμους ... Περισσότερα To άρθρο Ιταλία – Κορονοϊός: 426 νεκροί και πάνω από 167.000 νέα κρούσματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δήμος Αθηναίων: Καθαρό το οδικό δίκτυο -Μεγάλη επιχείρηση εκχιονισμού στο Γκύζη [εικόνες & βίντεο]
Καθαρές είναι οι κεντρικές και περιφερειακές οδοί της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.
iefimerida.gr
Δήμος Αθηναίων: Καθαρό το οδικό δίκτυο -Μεγάλη επιχείρηση εκχιονισμού στο Γκύζη [εικόνες]
Καθαρές είναι οι κεντρικές και περιφερειακές οδοί της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.
iefimerida.gr
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού
Αποκαταστάθηκε, πριν από λίγο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση «σκούπα» της Αστυνομίας στο campus
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr