Τζο Μπάιντεν: «Η ανάκαμψη της απασχόλησης είναι πολύ ισχυρή» – Απογοητευτικά πάντως τα στοιχεία τον Νοέμβριο

Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι η ανάκαμψη της απασχόλησης είναι “πολύ ισχυρή”, παρά τα απογοητευτικά στοιχεία της δημιουργίας θέσεων εργασίας που καταγράφηκαν τον Νοέμβριο και την άφιξη της παραλλαγής Όμικρον που επισκιάζει τις προοπτικές της πρώτης οικονομίας στον κόσμο. “Οι Αμερικανοί επιστρέφουν στην εργασία και η ανάκαμψη της απασχόλησης είναι πολύ ισχυρή”, ... Περισσότερα

To άρθρο Τζο Μπάιντεν: «Η ανάκαμψη της απασχόλησης είναι πολύ ισχυρή» – Απογοητευτικά πάντως τα στοιχεία τον Νοέμβριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεσσαλονίκη: 16χρονη κατήγγειλε 15χρονο για βιασμό - Συνελήφθη ο ανήλικος
Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Κατάληψη και ΜΑΤ μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών
Υπό κατάληψη τέλει το 2ο ΕΠΑΛ Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Χιόνια και στην Πάρνηθα – Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του τελεφερίκ, πού χρειάζονται αλυσίδες
Έντονη χιονόπτωση στην Πάρνηθα με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, και στα δυο ρεύματα, στο ύψος του…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Ηράκλειο: Φονική παράλληλη σχέση – Τον σκότωσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας που συνόδευε σπίτι
Αποκαλύψεις για το έγκλημα στο Ηράκλειο με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε δύο συλλήψεις… Άμεσα αντανακλαστικά και χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος έδειξαν οι αστυνομικοί που κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση θανάτου του 30χρονου Ιρακινού που είχε βρεθεί αιμόφυρτος στην είσοδο της πολυκατοικίας του, στα Καμίνια. Ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια με τον ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Φονική παράλληλη σχέση – Τον σκότωσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας που συνόδευε σπίτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Αυτά είναι τα ζώδια που πιστεύουν στο Κάρμα και τη Θεία Δίκη
Αφήνουν τη ζωή και το… σύμπαν να πάρουν την εκδίκηση για εκείνα.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει με ακρίβεια ποιος ασθενής θα πεθάνει
Επιστήμονες στη Γερμανία ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει τις πρωτεΐνες στο αίμα ασθενούς με βαριά νόσηση από κορονοϊό και το οποίο μπορεί να προβλέψει τις πιθανότητες επιβίωσης του ακόμα και εβδομάδες πριν την τελική έκβαση. Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charite του Βερολίνου, με επικεφαλής τους δρες Φλόριαν Κουρθ και Μάρκους Ράλσερ, ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει με ακρίβεια ποιος ασθενής θα πεθάνει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το «χάπι» του βιασμού: Τι είναι αυτή η επικίνδυνη ουσία και τι προκαλεί
Τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων περιμένουν οι αρχές για να διαπιστώσουν εάν χορηγήθηκε στην 24χρονη το «χάπι» του βιασμού.
iefimerida.gr
Λεβαντόφσκι για Μέσι: «Δεν ξέρω γιατί δεν με ψήφισε, ελπίζω να μην είναι κάτι προσωπικό»
Την έκπληξη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι προκάλεσε το γεγονός ότι δεν έλαβε ούτε μία ψήφο από τον Λιονέλ Μέσι, για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς από την FIFA.
gazzetta.gr
Η Μάρω Λύτρα στα 51 της σηκώνει βάρη στο γυμναστήριο -Ετσι διατηρείται σε φόρμα [εικόνα]
Η Μάρω Λύτρα αποκάλυψε στο Ιnstagram ότι κάνει ασκήσεις με βάρη για να κρατιέται σε φόρμα.
iefimerida.gr
Βασιλακόπουλος: Γιατί δεν χρειάζεται τεστ PCR για να βγούμε από την καραντίνα
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας εξήγησε το λόγο που δεν απαιτείται μοριακό τεστ  - Πώς εξηγείται ο αυξημένος αριθμός των θανάτων από κορωνοϊό 
www.protothema.gr
«Ορφανά» εννιά κιλά χασίς στην Καλλιθέα -Τα άφησαν στον δρόμο
Περίπου εννιά κιλά χασίς βρέθηκαν μέσα σε μία τσάντα στην Καλλιθέα μέσα στη μέση του δρόμου.
iefimerida.gr
«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Από το ζενίθ στο… ναδίρ - Πάγωσε η αγορά
Το Newsauto.gr αποκαλύπτει ότι δεν θα μπορούν να ενταχθούν αναδρομικά όσοι αποκτήσουν κάποιο ηλεκτρικό όχημα έως την επαναλειτουργία του προγράμματος.
www.protothema.gr
Ο Stan επιμένει: Ήμουν παρών στο δυστύχημα με τη Ferrari
Τόσο ο φίλος του Μονογυιού που τον ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του, όσο και η αδελφή του Κατερίνα Μονογυιού είχαν διαψεύσει τον τραγουδιστή
gazzetta.gr
Ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται στα μωρά μέσω του θηλασμού
Ευχάριστα νέα για γυναίκες που θηλάζουν τα μωρά τους και νοσούν από κορονοϊό. Σύμφωνα με νέα μικρή αμερικανική επιστημονική έρευνα, οι μητέρες που πρόσφατα μολύνθηκαν από τον κορονοϊό δεν τον μεταδίδουν στα μωρά τους μέσω θηλασμού.  Η μελέτη βρήκε ότι μολονότι ένα χαμηλό ποσοστό του μητρικού γάλακτος περιέχει γενετικό υλικό του κορονοϊού, αυτό δεν «μεταφράζεται» ... Περισσότερα To άρθρο Ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται στα μωρά μέσω του θηλασμού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Survivor Spoiler 19/1: Αποχώρηση και «χωρισμός» - Ο παίκτης που φεύγει σήμερα (video)
Survivor Spoiler 19/1: Το κοινό πήρε την απόφαση από το βράδυ της Δευτέρας (17/1) και σήμερα θα δούμε την αποχώρηση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το χάπι βιασμού είναι άχρωμο, άοσμο, άγευστο και δεν το καταλαβαίνεις: Πως λειτουργεί
Αναλυτικά όλα όσα γνωρίζουμε για το χάπι του βιασμού που πλέον κάνει αισθητή την παρουσία του και στην χώρα μας.
gazzetta.gr
Κύπελλο Ελλάδος γυναικών: Ντερμπάρες με Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Τα 6 από τα 8 εισιτήρια για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου στο βόλεϊ γυναικών θα «τσεκαριστούν» σήμερα στην 1η αγωνιστική της Γ' φάσης του θεσμού όπου ξεχωρίζουν τα δύο μεγάλα ντέρμπι.
gazzetta.gr
Ρωσίδα κρεμάστηκε με το μπουφάν της μέσα στο Αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου -Σε εξέλιξη έρευνες
Σοκ προκάλεσε σε αστυνομικούς του τμήματος Δραπετσώνας - Κερατσινίου η εικόνα μίας γυναίκας από την Ρωσία η οποία κρεμάστηκε μέσα στα κρατητήρια.
iefimerida.gr
Η έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα δημιούργησε πρωτόγνωρους «κυματισμούς» σε όλη την ατμόσφαιρα της Γης
Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να κατανοήσουν τα μεγάλα κύματα που διέτρεξαν τη γήινη ατμόσφαιρα μετά την έκρηξη στην Τόνγκα - Το συμβάν πυροδότησε ένα ασυνήθιστο μοτίβο ατμοσφαιρικών βαρυτικών κυμάτων
www.protothema.gr
Το σίριαλ έχει ακόμα πολλά επεισόδια! Σκληρή απάντηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην αδελφή της: “Θα έπρεπε να είχα χαστουκίσει εσένα και τη μαμά στα μούτρα!”
Δεν λέει να κοπάσει η κόντρα ανάμεσα στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την μικρότερη αδελφή της, Τζέιμι Λιν, με την 40χρονη ποπ σταρ να δημοσιεύει πριν μερικές ώρες νέα ανάρτηση με αιχμές κατά της οικογένειάς της. Στο νέο της post στο Instagram η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται με τους followers της αναμνήσεις από την δύσκολη περίοδο μετά τον χωρισμό της από τον Τζάστιν […]
www.makeleio.gr
WEC: Η Peugeot ξεκίνησε τις δοκιμές του 9X8 Hypercar (vid)
H Peugeot έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις δοκιμές του Hypercar της, ενόψει του ντεμπούτου του στο WEC.
gazzetta.gr
Αυτό είναι το πρόγραμμα άσκησης της Σερ - Ακόμα και μια 20χρονη θα δυσκολευόταν να το ακολουθήσει
Η 75χρονη τραγουδίστρια συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το σώμα της.
www.protothema.gr
Το νέο αυτοκίνητο ασφαλείας της Formula E
H Porsche Taycan Turbo S είναι το νέο αυτοκίνητο ασφαλείας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E του 2022.
www.protothema.gr
Εύοσμος: Κατάληψη και ΜΑΤ στο 2ο ΕΠΑΛ μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών
Μερίδα μαθητών με εξωσχολικούς εμφανίστηκαν στην πόρτα του σχολείου και προπηλάκισαν όσους προσπαθούσαν να τους σταματήσουν - Κατέβασαν το πανό που ζητούσε «μόρφωση και υγεία για τους μαθητές»
www.protothema.gr
Καβάλα: Θρίλερ με νεκρή φωτογράφο στη θάλασσα – Η μυστήρια διαμονή σε ξενοδοχείο της πόλης
Σε πλήρη εξέλιξη στην Καβάλα το θρίλερ του θανάτου νεαρής φωτογράφου που πρόσφατα είχε πάρει διαζύγιο. Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης… Το πτώμα της άτυχης γυναίκας ξεβράστηκε από τη θάλασσα στην παραλία της Κεραμωτής την περασμένη Κυριακή 16 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το proininews.gr, οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή ... Περισσότερα To άρθρο Καβάλα: Θρίλερ με νεκρή φωτογράφο στη θάλασσα – Η μυστήρια διαμονή σε ξενοδοχείο της πόλης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αργυρούπολη: «Ήταν νταής, έδερνε» -Μαρτυρίες για τα σχολικά χρόνια του 46χρονου που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του
Το iefimerida.gr μίλησε με δύο συμμαθητές του 46χρονου Β.Γ, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει το επόμενο 24ωρο για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του.
iefimerida.gr
Καζακστάν: Φόβοι για νέο ξέσπασμα διαδηλώσεων – Δυνάμεις ασφαλείας μπλόκαραν δρόμους και πλατείες
Νέες μεγάλες κινητοποιήσεις φοβάται η κυβέρνηση του Καζακστάν, με τις δυνάμεις ασφάλειες ναι έχουν ήδη αποκλείσει δρόμους και πλατείες. Το Καζακστάν συγκλονίστηκε αυτόν τον μήνα από τα χειρότερα βίαια επεισόδια τα τελευταία 30 χρόνια, κατά τα οποία τουλάχιστον 225 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι από αυτούς στην Αλμάτι. Σήμερα, οργάνωση της οποίας ηγείται ... Περισσότερα To άρθρο Καζακστάν: Φόβοι για νέο ξέσπασμα διαδηλώσεων – Δυνάμεις ασφαλείας μπλόκαραν δρόμους και πλατείες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φιλιππίνες: Εντοπίστηκε καλαμάρι που ζει 6.200 μέτρα κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έκανε μια ομάδα ερευνητών στη θάλασσα των Φιλιππίνων, καθώς αναζητούσε ένα ναυάγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εντοπίστηκε ένα γιγάντιο καλαμάρι στα 6.200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.  Ο εντοπισμός του εν λόγω καλαμαριού bigfin (γένος Magnapinnidae) έσπασε το ρεκόρ ενός άλλου καλαμαριού bigfin που είχε βρεθεί στα 4.700 μέτρα ... Περισσότερα To άρθρο Φιλιππίνες: Εντοπίστηκε καλαμάρι που ζει 6.200 μέτρα κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
H πολυτελής αλυσίδα Nobu των Ντε Νίρο, Ματσουχίσα και Τέπερ έρχεται στη Σαντορίνη
Από την ερχόμενη άνοιξη το ντεμπούτο του Nobu Hotel and Restaurant Santorini
www.protothema.gr
Αυτά είναι τα 6 «απάτητα βουνά» -Πού βρίσκονται, τι θα απαγορεύεται, τι θα επιτρέπεται
Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε χθες ρύθμιση για τα «απάτητα βουνά».
iefimerida.gr
Θ. Πλεύρης: Προς παράταση μιας εβδομάδας τα μέτρα για τον κορωνοϊό
Παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου θα πάρουν τα μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τεστ αίματος και προβλέπει την πιθανότητα επιβίωσης ασθενών
Μπορεί να προβλέψει τις πιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς ακόμη και εβδομάδες πριν την τελική έκβαση
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών -ΜΑΤ στους γύρω δρόμους
Υπό κατάληψη τελεί το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη από σήμερα Τετάρτη, νωρίς το πρωί.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Λήστεψε ζαχαροπλαστείο και ψιλικατζίδικο με… ψεύτικο όπλο
Ληστείες με ψεύτικο όπλο έκανε ένας 31χρονος στη ΘεσσαλονίκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο θρυλικός δημοσιογράφος μόδας, Άντρε Λιόν Τάλεϊ
Ο Άντρε Λιόν Τάλεϊ (Andre Leon Talley), o θρυλικός δημοσιογράφος μόδας που βοήθησε στη διαμόρφωση της Vogue κατά τη διάρκεια της πολλών δεκαετιών...
www.zougla.gr
Κόνι Μεταξά: Με κορόιδευαν αλλά όταν έκλεισαν όλα ήμουν η μόνη που είχα δουλειά
Τι είπε η γνωστή performer για τη σχέση της με τον Μάριο Καπότση
www.protothema.gr
Θεοδωρικάκος για βιασμό 24χρονης: Ο ένοχος θα πληρώσει όποιος κι αν είναι
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για την καταγγελία βιασμού της 24χρονης και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έγκλημα στο Ηράκλειο: Η ερωτική αντιζηλία όπλισε το χέρι του 34χρονου
Ηράκλειο: Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια της 34χρονης ΡουμάναςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επισπεύδεται η θέσπιση του νέου κατώτατου μισθού - Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για τo νέο χρονοδιάγραμμα
Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισπεύδεται η εκκίνηση και η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας για...
www.zougla.gr
Πιστοποιητικό νόσησης με rapid test για εμβολιασμένους – Όλες οι διευκρινήσεις
Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε προ ολίγων ημερών, οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό νόσησης με θετικό rapid test εντός 14 ημερών από τη νόσηση, όταν ανεμβολίαστοι και μερικώς εμβολιασμένοι υποχρεούνται σε θετικό PCR και αναμονή 30 ημερών για την απόκτησή του. Ως πλήρως εμβολιασμένοι ορίζονται κατά την […]
www.makeleio.gr
Οικονόμου: Ελλάδα, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσπίζει τα «Απάτητα Βουνά»
Στο γεγονός ότι το υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος βάζει φρένο σε έργα ΑΠΕ σε έξι βουνοκορφές και απάτητα βουνά στην Ελλάδα, αναφέρεται ο Γιάννης Οικονόμου.
iefimerida.gr
Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγνώριστη! Κάνει την «έκπληξη» με το μεγάλο άλμα στην καριέρα της
Άλλαξε τα μαλλιά της και το στυλ της και έγινε μία δυναμική γυναίκα των '70s. Η μεγάλη τηλεοπτική της επιστροφή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ζάλγκιρις: Χάνει και Στρέλνιεκς λόγω τραυματισμού
Η Ζάλγκιρις θα κληθεί να αγωνιστεί χωρίς τον Γιάνις Στρέλνιεκς εξαιτίας του τραυματισμού του στο πρόσφατο παιχνίδι για το Κύπελλο Λιθουανίας.
gazzetta.gr
Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην αδελφή της: Θα έπρεπε να είχα χαστουκίσει εσένα και τη μαμά στα μούτρα!
Εντείνεται η κόντρα των δύο αδελφών πριν από την έκδοση των «απομνημονευμάτων» της Τζέιμι Λιν
www.protothema.gr
"Ξεφτίλισε" το Rafale έτσι απλά... - Δείτε το video
«Τιτανομαχία» συνδυαστικής ιπποδύναμης άνω των 7.000 ίππων μεταξύ του γαλλικού υπερ- μαχητικού Rafale και του επίσης γαλλικού hypercar Bugatti Chiron.
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: «Αετομαχία» στην Τούμπα
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος φάσης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συλλογή κοσμημάτων ουδέτερη ως προς το φύλο θα κυκλοφορήσει ο οίκος Balmain
Ο γαλλικός οίκος μόδας Balmain εισέρχεται στον κλάδο της υψηλής κοσμηματοποιίας με μια νέα, ουδέτερη ως προς το φύλο πρόταση που θα κυκλοφορήσει...
www.zougla.gr