Wall Street: Άνοδος κοντά σε επίπεδα ρεκόρ

Σε αρνητικό έδαφος η μετοχή της Pfizer, η οποία τον προηγούμενο μήνα κατέγραφε άνοδο 6,3%
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Γαλλία – κορονοϊός: Παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα για τη χαλάρωση των μέτρων
Σε σταδιακή χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού αναμένεται να προχωρήσει η Γαλλία παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Η Γαλλία θα παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για τη χαλάρωση των περιορισμών της COVID-19 αργότερα σήμερα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Ατάλ, αν και προειδοποίησε ότι το κύμα των μολύνσεων Όμικρον που σαρώνει ... Περισσότερα To άρθρο Γαλλία – κορονοϊός: Παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα για τη χαλάρωση των μέτρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αγωγών για το τροχαίο που κόστισε τη ζωή του Π. Παντελίδη
Τα σενάρια πως οδηγός του αυτοκινήτου, την ώρα του τραγικού δυστυχήματος δεν ήταν ο Παντελής Παντελίδης αλλά η μία από τις δύο κοπέλες...
9 m
www.zougla.gr
Ozark: Ξεκινάει αύριο η τελευταία σεζόν στο Netflix
Το πρώτο μέρος της τέταρτης και τελευταίας σεζόν της επιτυχημένης σειράς, θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα στις 10 το πρωί
9 m
www.protothema.gr
Τατάρ: Ζήτημα χρόνου η αναγνώριση του ψευδοκράτους, σίγουρα θα έρθει
Ο Τατάρ χαρακτήρισε σωστή την κίνηση των Τούρκων  για τα Βαρώσια και είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει αίτηση 400 Ελληνοκύπριοι, ζητώντας επιστροφή των περιουσιών τους
www.protothema.gr
«Τα Ραντεβού μου» στην Εφορία: Επέκταση της πλατφόρμας για όλες τις ΔΟΥ – Πώς θα τα κλείσετε
Η πλατφόρμα «Τα Ραντεβού μου» επεκτείνει την λειτουργία της για όλες τις ΔΟΥ της χώρας, με σκοπό να διευκολύνει ακόμα περισσότερους πολίτες με τις υποχρεώσεις τους προς την Εφορία. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από σήμερα, Πέμπτη (20.01.2022), πρόσβαση στην παραπάνω υπηρεσία έχουν όλοι οι πολίτες μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr).  ... Περισσότερα To άρθρο «Τα Ραντεβού μου» στην Εφορία: Επέκταση της πλατφόρμας για όλες τις ΔΟΥ – Πώς θα τα κλείσετε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο ΠΑΣ έμεινε με έναν τερματοφύλακα, στον «αέρα» το ματς με τον Ολυμπιακό
Στον «Αγιαξ της Ηπείρου» υπάρχει πλέον μόλις 1 «ετοιμοπόλεμος» τερματοφύλακας για το επερχόμενο ματς με τον Ολυμπιακό και είναι ορατός ο κίνδυνος της αναβολής
www.protothema.gr
Στο gov.gr η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Οι πολίτες θα μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς Taxisnet και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση – Η βεβαίωση θα αποστέλλεται στη θυρίδα του πολίτη ηλεκτρονικά, ενώ θα ειδοποιείται με SMS και email 
www.protothema.gr
Η Γη της Ελιάς: Ο Θεοδόσης μετακομίζει στο σπίτι της Μαργαρίτας
Απόψε, στις 21:00, στο MEGA
www.protothema.gr
Ηλεκτρονική ανανέωση σε άδειες κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων – Τα βήματα στο gov.gr
Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν από χθες το απόγευμα, Τετάρτης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Αυτές είναι οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες
Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας «Ελπίς» που θα πλήξει τις επόμενες μέρες τη χώρα. Η ΓΓΠΠ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά […]
www.makeleio.gr
Εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ οι μελέτες αποκατάστασης της Διόλκου στην Κόρινθο
Εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο - ΚΑΣ, οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Ποσειδωνία...
www.zougla.gr
Τον ξυλοκόπησε η 62χρονη πεθερά του και της έκανε μήνυση
Πρόκειται για έναν 40χρονο που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας
www.protothema.gr
Ο Νίκος Μακρόπουλος και η Άντζελα Δημητρίου μιλούν για την συνύπαρξή τους στη σκηνή του «Σπίτι με το MEGA»
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου στις 21:40, στο MEGA
www.protothema.gr
Μάρτυρας οικογένειας Παντελίδη: Είμαι 1000% σίγουρος πως οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου
Ο ιατροδικαστής, εμπειρογνώμονας της οικογένειας του τραγουδιστή κατέθεσε ότι «με τέτοιο ποσοστό αλκοόλης ο Παντελίδης δεν θα μπορούσε να βάλει το κλειδί στο αυτοκίνητο» - «Η κόρη μου δεν ήταν σε καμία περίπτωση η οδηγός» λέει ο πατέρας της Φρόσως Κυριάκου
www.protothema.gr
Ευθείες απειλές από Τσαβούσογλου σε Ελλάδα και Κύπρο: «Υποθάλπουν τρομοκράτες, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα»
Παραλήρημα από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, που έκανε λόγο  εκπαίδευση τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα - Ακόμη «ανακάλυψε» 9 απόπειρες της Ελλάδας και της Κύπρου να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας τον τελευταίο χρόνο
www.protothema.gr
Το συγκινητικό μήνυμα της Ευγενίας Σαμαρά για τον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή
Δύσκολες στιγμές βιώνει το τελευταίο διάστημα η Ευγενία Σαμαρά καθώς πριν από ενάμιση μήνα, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, στον οποίο είχε τεράστια αδυναμία....
www.zougla.gr
Κίνδυνος αναβολής του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός για τη Superleague 1
Αμφίβολη φαίνεται πως είναι αυτή τη στιγμή η διεξαγωγή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο “Γ. Καραϊσκάκης” (23.01.2022 / 19:30) για την 19η αγωνιστική της Superleague 1. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Κίνδυνος αναβολής του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός για τη Superleague 1 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο gov.gr η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν από το απόγευμα της Τετάρτης, 19 Ιανουαρίου...
www.zougla.gr
Ο ΠΑΣ έμεινε με έναν τερματοφύλακα, στον «αέρα» το ματς με τον Ολυμπιακό
Στον «Αγιαξ της Ηπείρου» υπάρχει πλέον μόλις 1 «ετοιμοπόλεμος» πορτιέρε για το επερχόμενο ματς με τον Ολυμπιακό
gazzetta.gr
Στο Netflix το τηλεοπτικό ντεμπούτο του Σβαρτσενέγκερ - Όσα ξέρουμε για τη σειρά «Utap»
Στη σειρά του Netflix, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα υποδυθεί έναν πράκτορα της CIA.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Έλληνας ηθοποιός πίσω από τη βρετανική καμπάνια για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, αλλά έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στη χώρα μας κι όχι μόνο, πρωταγωνιστώντας στο βίντεο του «Lost My Marbles» που εντάσσεται στη μεγάλη καμπάνια «Reutine Parthenon». Το βίντεο γυρίστηκε μέσα στην πανδημία και εντάσσεται στις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα από ... Περισσότερα To άρθρο Ο Έλληνας ηθοποιός πίσω από τη βρετανική καμπάνια για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
O Τατάρ ονειρεύεται... αναγνώριση του ψευδοκράτους
«Αν όχι σήμερα, αν όχι αύριο, αργότερα, η αναγνώριση της τδβκ, σίγουρα θα έρθει», υποστήριξε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Προειδοποίηση και συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για τα ακραία φαινόμενα
Κακοκαιρία Ελπίδα: Έκτακτη ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με συστάσεις προς τους πολίτες για τα επερχόμενα ακραία καιρικά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες
Μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία «Ελπίς», η ΓΓΠΠ προέβη σε συστάσεις προς τους πολίτες
www.protothema.gr
Euroleague: Πότε ορίστηκαν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που είχαν αναβληθεί λόγω κρουσμάτων
Στις 20 Μαρτίου (21:30) θα διεξαχθεί η εξ αναβολής αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής της Euroleague Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ όπως ήταν ήδη γνωστό στις 8 Μαρτίου (21:00) οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στο ΣΕΦ σε εξ αναβολής αγώνα της 21ης αγωνιστικής και στις 15 Μαρτίου τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας (21:00) σε εξ αναβολής […]
www.makeleio.gr
Μάθημα ανθρωπιάς από πωλήτρια στη λαϊκή αγορά - Βρήκε 5.000 ευρώ και τα παρέδωσε στην αστυνομία
Μια επαγγελματίας πωλήτρια στη λαϊκή αγορά του Παπάγου, έδωσε μαθήματα ανθρωπιάς όταν βρήκε μια δεσμίδα των 5.000 ευρώ, σε χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ, σήμερα Πέμπτη (20.1.2022) το πρωί, καθώς παρέδωσε το χρηματικό ποσό στην αστυνομία. Η πωλήτρια στη λαϊκή αγορά του Παπάγου είπε ότι δεν θα μπορούσε να σκεφτεί να πράξει κάτι διαφορετικό από αυτό ... Περισσότερα To άρθρο Μάθημα ανθρωπιάς από πωλήτρια στη λαϊκή αγορά - Βρήκε 5.000 ευρώ και τα παρέδωσε στην αστυνομία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απειλές Τσαβούσογλου σε Ελλάδα και Κύπρο: «Στηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις - Όποιος παίζει με αυτά θα πληρώσει βαρύ τίμημα»
Νέα επίθεση και απειλές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Άλλο οι διαφορές που έχουμε σε διαφορά θέματα και άλλο η τρομοκρατία. Αυτό είναι ζήτημα ασφάλειας. Όποιος παίζει με αυτά μπορεί να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», τόνισε. Αυτή την φορά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε Ελλάδα και Κύπρο ότι ... Περισσότερα To άρθρο Απειλές Τσαβούσογλου σε Ελλάδα και Κύπρο: «Στηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις - Όποιος παίζει με αυτά θα πληρώσει βαρύ τίμημα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τροχαίο Παντελίδη: «Οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου» λέει ο ιατροδικαστής της οικογένειας του τραγουδιστή
Με την κατάθεση του ιατροδικαστή, Αντώνη Θεοδωρίδη, εκ μέρους της οικογένειας του τραγουδιστή αλλά και του πατέρα της Φρόσω Κυριάκου συνεχίστηκε η συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το τροχαίο με θύμα τον Παντελή Παντελίδη. Το περιεχόμενο των καταθέσεων των δύο μαρτύρων ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο. Ο μάρτυρας της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη ... Περισσότερα To άρθρο Τροχαίο Παντελίδη: «Οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου» λέει ο ιατροδικαστής της οικογένειας του τραγουδιστή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας, η οποία θα χτυπήσει σε δύο κύματα θα βρεθεί τα επόμενα 24ωρα όλη η χώρα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να δίνει συμβουλές προς τους πολίτες. Η ΕΜΥ μάλιστα εξέδωσε και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δίνοντας αναλυτικές λεπτομέρειες για την πορεία της κακοκαιρίας. Γι’ αυτόν τον λόγο η γενική ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πωλήτρια σε λαϊκή βρήκε 5.000 ευρώ και τα παρέδωσε στην αστυνομία
Πωλήτρια σε λαϊκή βρήκε 5.000 ευρώ και τα παρέδωσε στην αστυνομία.
gazzetta.gr
FIFA: Ανακοίνωσε αλλαγές για να σταματήσει το «πάρε-δώσε» δανεικών παικτών
Με ανακοίνωσή της η FIFA γνωστοποίησε τις αλλαγές που θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής για τον περιορισμό των δανεικών ποδοσφαιριστών.
gazzetta.gr
ΚΙΝΑΛ: Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι Τύπου που επέλεξε ο Ανδρουλάκης -Όλα τα πρόσωπα
Μια ομάδα σαραντάρηδων με έντονο άρωμα γυναίκας και ένα φρέσκο δίδυμο στην ενημέρωση επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώνοντας τα πρόσωπα που στελεχώνουν το επιτελείο του στο ΚΙΝΑΛ.
iefimerida.gr
ΑΑΔΕ: «Τα Ραντεβού μου» σε όλες τις εφορίες της χώρας
Η πλατφόρμα «Τα Ραντεβού μου» έχει ήδη διαχειρισθεί περισσότερα από 54.000 ραντεβού κατά τη φάση της σταδιακής ενεργοποίησής της από τον Νοέμβριο 2021 έως σήμερα
www.protothema.gr
Η απόδοση της Τούμπας δείχνει ότι όταν “θέλει” η ΑΕΚ “μπορεί”
Ο Βασίλης Σαμπράκος γράφει για την αδυναμία της ΑΕΚ του Αργύρη Γιαννίκη στην αγωνιστική νοοτροπία, μετά το νέο δεδομένο που δημιούργησε η καλή απόδοσή της απέναντι στον ΠΑΟΚ.
gazzetta.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: «Δεν έχω καμία εμπλοκή» λέει στο protothema.gr ο Τράφαλης
Τι λέει ο 27χρονος Βασίλης Τράφαλης λίγο μετά τις κλήσεις σε ανωμοτί κατάθεση από την Εισαγγελία
www.protothema.gr
Λουτράκι: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν νεκρό. Το άτυχο αγοράκι, σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, ήταν ανήσυχο το προηγούμενο βράδυ και κάποια στιγμή κοιμήθηκε. Το πρωί όμως το μόλις οκτώ μηνών βρέφος δεν ξύπνησε και οι γονείς του ... Περισσότερα To άρθρο Λουτράκι: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός Spoiler 20/1: Χωρίζουν Αστέρης και Αργυρώ! (videos)
Σασμός Spoiler 20/1: Μαρίνα και Αντώνης ανταλλάσσουν λόγια βαριά! Όσα θα δούμε σήμερα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος που καταγγέλθηκε από 17χρονη ότι τη βίασε
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 16χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 17χρονης ότι τη βίασε. Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό, εξύβριση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πράξεις τις οποίες ο 16χρονος αρνήθηκε. Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση […]
www.makeleio.gr
Τρία αντικαταθλιπτικά βότανα που ανεβάζουν την διάθεση
Ανακαλύψτε τα βότανα που ανάμεσα στο πλήθος των ιδιοτήτων που τους αποδίδονται υπόσχονται να μας φτιάξει και τη διάθεση
www.protothema.gr
Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα: Η Πένη βάζει λόγια στον Άλφρεντ για την κόρη της
Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Χρήστος Κούτρας: Θετικός στον κορωνοϊό ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ
Χωρίς το τηλεοπτικό του «μισό» εμφανίστηκε στην καθημερινή εκπομπή στον ΣΚΑΙ ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντσούνος και αυτό γιατί ο Χρήστος Κούτρας βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Νέα στοιχεία για περιστατικά εγκάρσιας μυελίτιδας μετά το εμβόλιο της Janssen και της AstraZeneca
Η εγκάρσια μυελίτιδα έχει προστεθεί ως ανεπιθύμητη ενέργεια με άγνωστη συχνότητα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαλαβάνη: Το μήνυμα που έλαβε και ξέσπασε: «Δεν είμαι έγκυος! Παιδιά, τρώω και έχω πάρει κιλά»
H Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη ότι έλαβε ένα μήνυμα πρόσφατα εξαιτίας μίας φωτογραφίας που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
WRC: Σεμπαστιέν εναντίον Σεμπαστιέν στο πρώτο shakedown των Rally1 (vid)
Ο Οζιέ ήταν οριακά μπροστά από τον Λεμπ στην πρώτη εμφάνιση των υβριδικών θηρίων της νέας εποχής του WRC.
gazzetta.gr
ΠΑΟΚ – Φερνάντο Βαρέλα: «Δεν πάω πουθενά, σταματήστε το»
Ο Φερνάντο Βαρέλα θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του από τον ΠΑΟΚ την περίοδο του Ιανουαρίου. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Φερνάντο Βαρέλα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο από τον ΠΑΟΚ, κάτι που επανέλαβε και σε δήλωση του σε Μέσα της Ρουμανίας. Πάντως, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ -που ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ – Φερνάντο Βαρέλα: «Δεν πάω πουθενά, σταματήστε το» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κάποια πράγματα παρεξηγούνται στη Ρωσία
Ένας άνδρας πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε ένα εμπορικό κέντρο και πήγε στα μαγαζιά. Μετά από λίγη ώρα επιστρέφοντας στον χώρο στάθμευσης βρήκε έναν άνδρα...
www.zougla.gr
Rafale: «Πραγματικά πολύ καλοί οι Έλληνες πιλότοι», λέει ο Γάλλος «δάσκαλος» των μαχητικών
Εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις των Ελλήνων πιλότων εμφανίστηκε ο Γάλλος «δάσκαλος» των μαχητικών -Τι λέει για τις ιδιαιτερότητες των αεροσκαφών
www.protothema.gr