Χάντμπολ ανδρών: Συνεχίζει αήττητος ο ΠΑΟΚ, 23-20 τη Δράμα

Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το απόλυτο της συγκομιδής στον 2ο όμιλο της Α1 χάντμπολ των ανδρών. Ο «Δικέφαλος του βορρά» επιβλήθηκε στη Δράμα της τοπικής ομάδας...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Δημοσκόπηση ABACUS: «Αντέχει» η ΝΔ, στα όρια της αυτοδυναμίας - Μάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ
Δημοσκόπηση: Διατηρεί τις δυνάμεις της η κυβέρνηση με βάση τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας από την Abacus. Άνοδος για το…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Με τηλεργασία από την Πέμπτη η επιστροφή στις δουλειές, κανονικά θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι για το διήμερο αργίας
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας - Οι εργοδότες-επιχειρήσεις για τις δύο αυτές ημέρες απαλλάσσονται από την καταβολή των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό
9 m
www.protothema.gr
Η Τσεχία δωρίζει στην Ουκρανία 4.000 βλήματα πυροβολικού
Ο Τσέχος υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα προμηθεύσει με 4.000 βλήματα πυροβολικού, μέσα τις επόμενες ημέρες, την Ουκρανία...
9 m
www.zougla.gr
Κλείνει Καρβάλιο και Κεϊτά ο Ολυμπιακός!
Ακάθεκτος συνεχίζει ο Ολυμπιακός τη μεταγραφική του ενίσχυση, καθώς, μετά τους Κανέ και Κλίτσα που αναμένεται να...
9 m
www.zougla.gr
Οργή στον ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα δημοσκόπηση: Επίθεση σε Μητσοτάκη και Alpha
«Ο πανικός του κ. Μητσοτάκη είναι γνωστός και δεν κρύβεται. Το ίδιο και η επιρροή του στα ΜΜΕ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του με αφορμή την δημοσκόπηση της εταιρείας Abacus που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης, 26.01.2022, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha (σ.σ. δείτε εδώ αναλυτικά όλα τα ευρήματα). Και συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ: ... Περισσότερα To άρθρο Οργή στον ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα δημοσκόπηση: Επίθεση σε Μητσοτάκη και Alpha δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στοχευμένη επίθεση και όχι μαζική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προβλέπουν οι Βρετανοί
Η Μόσχα δεν διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων για να προχωρήσει σε μαζική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό διαπιστώνει...
www.zougla.gr
Ο έξυπνος τρόπος να καθαρίζεις ρόδια γρήγορα χωρίς να ταλαιπωρείσαι
Ναι, υπάρχει.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ας μάθουμε επιτέλους να ξεχωρίζουμε τους influencers με τους… πωλητές προϊόντων
Στον «μαγικό» κόσμο των social media βλέπουμε χρήστες με χιλιάδες followers και τους χαρακτηρίζουμε αμέσως influencers. ΌΧΙ, αυτοί δεν είναι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέα ενημέρωση ΔΕΔΔΗΕ: Ολονύχτιες εργασίες για να αποκατασταθεί και η τελευταία μεμονωμένη παροχή ρεύματος
Νεότερη ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ζημιών στις κύριες γραμμές Μέσης Τάσης σε όλες τις περιοχές. Δυσκολίες πρόσβασης στα σημεία των ζημιών, καθώς τα προβλήματα εντοπίζονται σε μικρότερους δρόμους που δεν έχουν καθαριστεί από τα χιόνια. Αυτή την ώρα (20:00) ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι τα συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά, ... Περισσότερα To άρθρο Νέα ενημέρωση ΔΕΔΔΗΕ: Ολονύχτιες εργασίες για να αποκατασταθεί και η τελευταία μεμονωμένη παροχή ρεύματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το MotoGP καλεί τον Razgatlioglu
Οι σειρήνες του MotoGP έχουν αρχίσει και ηχούν δυνατά στα αφτιά του Toprak Razgatlioglu. Ο Τούρκος πρωταθλητής Superbike έχει αρχίσει να σκέφτεται...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» Καρβάλιο και Κεϊτά - Έρχονται Πέμπτη στην Ελλάδα
Ολυμπιακός: Ζοάο Καρβάλιο και Ντιμπί Κεϊτά έρχονται την Πέμπτη για να  ντυθούν στα «ερυθρόλευκα».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το υπουργείο Υποδομών καλεί αύριο την Αττική Οδό για τις προϋποθέσεις της αποζημίωσης των 2.000 ευρώ
Θα αξιοποιηθούν κάμερες και διόδια για να καθοριστεί ποιοι και πόσοι θα είναι οι δικαιούχοι – Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται
www.protothema.gr
ΟΑΣΑ: Αποσύρονται λεωφορεία και τρόλεϊ -Κίνδυνος λόγω ολισθηρότητας των δρόμων
Σε απόσυρση λεωφορείων και τρόλεϊ προχωρά ο ΟΑΣΑ λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος.
iefimerida.gr
Η realme ανακοινώνει τη στρατηγική "Όλα σε 5G" της σειράς 9 Pro Series
H realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα smartphone στον κόσμο αφιερώνεται στον εκδημοκρατισμό των προϊόντων και της εμπειρίας 5G, λανσάροντας την πρώτη σειρά Pro+...
www.zougla.gr
Snowstorm – Attica roads and sidewalks covered in thick ice layers (photos)
Municipalities fail to clear roads and sidewalks
www.protothema.gr
Κρίσιμες ώρες στο ουκρανικό: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν τις γραπτές τους απαντήσεις στα αιτήματα ασφαλείας της Ρωσίας
Η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει να μην δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο των απαντήσεων - Η Μόσχα έχει ζητήσει μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και απομάκρυνση των συμμαχικών στρατευμάτων από χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ
www.protothema.gr
Γιατί πρέπει να πίνετε ένα ποτήρι γάλα πριν τον ύπνο (video)
Πάσχετε από αϋπνίες και γενικά δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα ζώδια που σας έχουν φέρει σε απόγνωση όπως εσείς τα ψηφίσατε
 Αναδείξατε τα επικρατέστερα ζώδια και ήρθε η ώρα να δείτε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το 35% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2021, το 37% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ προήλθαν από ΑΠΕ – Στην πρώτη θέση η Αυστρία με ποσοστό 78% και ακολουθεί η Σουηδία με 75% 
www.protothema.gr
Κυκλοφοριακό χάος στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα
Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Μεσογείων, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, τα οποία υπάρχουν ακόμα αυτή την ώρα στις άκρες των λωρίδων της λεωφόρου αλλά και όγκοι χιονιού, έχουν μικρύνει τους χώρους για τη διέλευση των οχημάτων. Και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Μεσογείων, αν κι έχουν περάσει σχεδόν τρεις ... Περισσότερα To άρθρο Κυκλοφοριακό χάος στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα - ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στη μέση τάση
Ολονύχτιες προσπάθειες της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες στο δίκτυοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ωράριο καταστημάτων την Πέμπτη (27/1): Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά σε Αττική, Κρήτη
Ανατροπές στην καθημερινότητά μας έφερε η κακοκαιρία «Ελπίς» - Το ωράριο των καταστημάτων σε Αττική και Κρήτη την Πέμπτη (27/1)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τροχαία: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κοκκινοπούλου στου Ζωγράφου
Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Κοκκινοπούλου στην περιοχή του Ζωγράφου, λόγω του πάγου.
iefimerida.gr
Σέρρες: Ανατροπή στον «βιασμό» της 20χρονης στις Σέρρες, «ήθελα να εκδικηθώ τον πρώην άντρα μου για τον χωρισμό μας»
Eνώπιον της ανακρίτριας Σερρών η κοπέλα αποκάλυψε ότι είπε ψέμματα για να εκδικηθεί το χωρισμό της από τον άντρα με τον οποίο έχει παιδί
www.protothema.gr
Αποσύρονται σταδιακά λεωφορεία και τρόλει λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος
Σταδιακά έχουν αρχίσει να αποσύρονται οχήματα από τις λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλεϊ, στις οποίες το οδόστρωμα παρουσιάζει μεγάλη ολισθηρότητα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δημοσκόπηση Abacus: Δυσαρέσκεια για τους εγκλωβισμούς στην Αττική Οδό – Τι λένε για τα 2.000 ευρώ
Η κακοκαιρία Ελπίδα πλήγωσε την κυβέρνηση σύμφωνα με τα όσα καταγράφει η δημοσκόπηση της Abacus Research για λογαριασμό του Alpha. Στην ερώτηση για το ποιος έχει την ευθύνη εγκλωβισμού των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό το 52% απαντά η ιδιωτική εταιρεία, το 41% η κυβέρνηση και το 7% οι πολίτες. Στην ερώτηση για τους εγκλωβισμούς στους ... Περισσότερα To άρθρο Δημοσκόπηση Abacus: Δυσαρέσκεια για τους εγκλωβισμούς στην Αττική Οδό – Τι λένε για τα 2.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νιούκαστλ: Δίνει 20 εκατομμύρια ευρώ στη Λεβερκούζεν για τον Μπάκερ
H Νιούκαστλ κατέθεσε πρόταση 20 εκατομμυρίων στη Μπάγερ Λεβερκούζεν για να κάνει δικό της τον νεαρό αριστερό μπακ, Μίτσελ Μπάκερ.
gazzetta.gr
Διομήδης Άργους – ΠΑΟΚ 27-33: Πανάξια πρόκριση για τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα των «Λύκων» σε αγώνα για τη β΄ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.
gazzetta.gr
Αποσύρονται σταδιακά λεωφορεία και τρόλει λόγω παγετού - Δείτε πίνακες με τις γραμμές που έκλεισαν
Λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού στο οδικό δίκτυο και αύριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται μετά τις 06:00
www.protothema.gr
ΕΟΔΥ: Τα 171 σημεία για δωρεάν rapid test, την Πέμπτη 27/1 -Πού γίνονται
Σε 171 σημεία θα βρίσκονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες, την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου.
iefimerida.gr
Αποσύρονται σταδιακά λεωφορεία και τρόλεϊ λόγω παγετού - Ποιες γραμμές έκλεισαν και ποιες θα λειτουργούν έως τις 21:00
Λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού στο οδικό δίκτυο και αύριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται μετά τις 06:00
www.protothema.gr
Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι χρειαζόταν 24 καφέδες την ημέρα στα γυρίσματα του «House of Gucci»
Ενώ όπως πρόσθεσε και η πίτσα ήταν εξίσου καλή
www.protothema.gr
Το Disney+ έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα
Έρχεται και στην Ελλάδα, πιθανότατα από το ερχόμενο καλοκαίρι, η streaming υπηρεσία της Disney+, μία κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό που υπάρχει στο χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε η Disney, η Ελλάδα είναι μία από τις 42 χώρες όπου θα ξεκινήσει και η επίσημα η λειτουργία του Disney+. Η υπηρεσία ... Περισσότερα To άρθρο Το Disney+ έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χωρίς delivery και courier αύριο η Αττική και η Κρήτη – Τι θα γίνει με τα καταστήματα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου εξηγεί πώς θα λειτουργήσουν αύριο, σε Αττική και Κρήτη, καταστήματα, delivery και courier. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του, για αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, τα καταστήματα δύναται να λειτουργήσουν από 10.00 έως 18.00. Παράλληλα, δεν επιτρέπονται οι υπηρεσίες διανομής (delivery) και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες (courier). Στην ίδια ανακοίνωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιγράφει […]
www.makeleio.gr
LIVE, Κύπελλο Ελλάδας: Ο προημιτελικός Λαμία – Άρης - Τα highlights των «8» (vids)
Κύπελλο Ελλάδας: Δείτε highlights και δηλώσεις από τους αγώνες της προημιτελικής φάσης του θεσμού. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Έσπασαν τζάμια, έπεσαν τα κουφώματα στο σπίτι του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου - Δείτε φωτογραφίες
Συγκλονιστικές εικόνες «ανέβασε» ο ηθοποιός στο Instagram - «Θα μπορούσε να μην ζούσαμε» έγραψε η σύζυγός του σtο Facebook
www.protothema.gr
Ανοιχτά τα σχολεία την Πέμπτη στα Χανιά – Ζωντανεύουν πάλι τα προαύλια
Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στα Χανιά την Πέμπτη (27.01.2022). Σχετική ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας αργά το απόγευμα της Τετάρτης (26.01.20220. Έτσι οι μαθητές των Χανίων θα επιστρέψουν στα σχολεία τους, τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας, μετά από συνεννόηση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου ... Περισσότερα To άρθρο Ανοιχτά τα σχολεία την Πέμπτη στα Χανιά – Ζωντανεύουν πάλι τα προαύλια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καλώδια της ΔΕΗ «πυροτεχνήματα» και τρόφιμα στα χιόνια για να μη χαλάσουν: Πρωτόγονες καταστάσεις στο Κάτω Χαλάνδρι (vids)
Οι κάτοικοι στο Κάτω Χαλάνδρι έφτασαν στο σημείο να βγάλουν τα τρόφιμά τους στο χιόνι, έξω στο μπαλκόνι, για να διατηρηθούν.
gazzetta.gr
Το λογισμικό των αυτοκινήτων απαιτεί μεγαλύτερη ασφάλεια από αυτό των... τραπεζών
Το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας ανακύπτει ως κυρίαρχο στα σύγχρονα αυτοκίνητα, για τα οποία το λογισμικό ρυθμίζει τα πάντα, ακόμα και την κίνησή τους.
gazzetta.gr
Λαμία – Άρης LIVE: Βγαίνει το πρώτο «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου
Η ρεβάνς Λαμία – Άρης θα κρίνει την πρώτη ομάδα που θα περάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού το 0-0 του «Βικελίδης» άφησε ανοικτή την πρόκριση. Το Λαμία – Άρης είναι το μοναδικό παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα. Η κακοκαιρία «Ελπίς», τα προβλήματα που προκάλεσε αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία – Άρης LIVE: Βγαίνει το πρώτο «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ναμπί: «Ο Ατρόμητος θα μου ταιριάξει απόλυτα»
Οι Περιστεριώτες επισημοποίησαν την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού που έδωσε το... σύνθημα για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.
gazzetta.gr
Ινφαντίνο: «Το Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια θα μειώσει τους πνιγμούς Αφρικανών μεταναστών στην Μεσόγειο»!
Σε μία πραγματικά απίστευτη δήλωση, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, προχώρησε ο Τζιάνι Ινφαντίνο...
www.zougla.gr
ΠΑΟΚ: Οι αλλαγές στο ρόστερ και οι σκέψεις για τον Εσίτι
Oι προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ του ΠΑΟΚ θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Εξετάζεται πρόταση για την παραχώρηση του Αντερον Εσίτι.
gazzetta.gr
Πωγώνι: Νεκρός βρέθηκε ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί
Με τον πλέον τραγικό τρόπο έπεσε το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 14.00, η «αυλαία» στην εξαφάνιση του 88χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το απόγευμα, στο Βασιλικό του Δήμου Πωγωνίου. Σύμφωνα με το epirus-tv-news, ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε ρεματιά σε απόσταση 1,5 με  2 χιλιόμετρα από το σπίτι του . ... Περισσότερα To άρθρο Πωγώνι: Νεκρός βρέθηκε ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
#WinterMovies: Πέντε ταινίες που μπορείτε να δείτε με την οικογένειά σας
Φτιάξτε ποπ κορν και σοκολάτα, χουχουλιάστε στον καναπέ και δείτε ταινίες οικογενειακώς..Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στη μέση τάση
Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ζημιών στις κύριες γραμμές Μέσης Τάσης σε όλες τις περιοχές, ανακοίνωσε απόψε ο ΔΕΔΔΗΕ...
www.zougla.gr
Συναγερμός στο Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα ξεβράστηκε στην παραλία Καρτερού
Το πτώμα που ξεβράστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ηράκλειο βρίσκεται σε προχωρημένη σήψηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr