Χαρδαλιάς: Το υπ. Εθνικής Αμυνας και η Κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί τη σημασία ενός ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού

«Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας και η Κυβέρνηση έχει αντιληφθεί πλήρως τη σημασία της ύπαρξης ενός σύγχρονου και ισχυρού Ναυτικού», τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Εντυπωσιακό το νέο JUKE Kiiro αλλά σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων
Η συνεργασία της Nissan με την Warner Bros στην ταινία του Batman έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προώθηση του Juke...
6 m
www.zougla.gr
Καιρός – meteo: Επιδείνωση το Σαββατοκύριακο με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις
Χαλάει και πάλι ο καιρός και από τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παρουσιάσει επιδείνωση στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι βροχές και οι καταιγίδες στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – meteo: Επιδείνωση το Σαββατοκύριακο με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Σοκαριστική αποπλάνηση 14χρονης από 40χρονο: Συνελήφθη ο δράστης - Πώς έφτασαν στα ίχνη του
Οικογενειακός φίλος του 14χρονου κοριτσιού ήταν ο 40χρονος - Μια φωτογραφία που ανέβασε η μικρή από ξενοδοχείο ημιδιαμονής στο κέντρο της Αθήνας ενεργοποίησε τους γονείς της που ειδοποίησαν την αστυνομία
7 m
www.protothema.gr
Σωτήρης Μανωλόπουλος: Παραμένει για 4η ημέρα χωρίς ρεύμα ο προπονητής της Εθνικής
«Δεν τους νοιάζει αν έχεις μικρά παιδιά , δεν τους νοιάζει αν δεν έχεις θέρμανση», ξεσπά ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ μέσω του Facebook
8 m
www.protothema.gr
ΕΚΤ: Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2021 ο αριθμός των πλαστών ευρώ
Περίπου 347.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2021,  κατά 24,6% λιγότερα συγκριτικά με το 2020.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός - ΠΟΕΔΗΝ: Σε αναστολή από 1η Φεβρουαρίου 10.000 υγειονομικοί που δεν έχουν κάνει αναμνηστική δόση
«Μην διαλύετε το Ε.Σ.Υ.. Μην διαλύετε τα Νοσοκομεία έχοντας κατά νου τις ιδιωτικοποιήσεις, την κατάργηση, συγχώνευση Υγειονομικών Μονάδων», λέει η ΠΟΕΔΗΝ - Την Πέμπτη, ο Θάνος Πλεύρης είχε ανακοινώσει πως η ισχύς των πιστοποιητικών παρατείνεται ως τις 7 Φεβρουαρίου
www.protothema.gr
Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται χρόνια πολλά στην κόρη της Βαλέρια - Δείτε πόσο μοιάζουν
«Δηλώνω περήφανη μανούλα μιας ακόμη υπεροχής κόρης», γράφει η παρουσιάστρια
www.protothema.gr
ΚΙΝΑΛ: Ερώτηση στη Βουλή για την κακοκαιρία και την ταλαιπωρία των πολιτών από τον χιονιά
Να κατατεθούν στη Βουλή τα πρακτικά των συντονιστικών συσκέψεων για την αντιμετώπιση του χιονιά, ζητά το Κίνημα Αλλαγής
www.protothema.gr
Πολιτική Προστασία: Οδηγίες για την επερχόμενη κακοκαιρία - Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες
Ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την επερχόμενη κακοκαιρία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσιτσιπάς για Μεντβέντεφ: «Δεν είναι και ο πιο ώριμος άνθρωπος»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Australian Open, γνωρίζοντας την ήττα από τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας σχολίασε την επίθεση του Ρώσου τενίστα στον διαιτητή μετά το τέλος του δεύτερου σετ. «Σίγουρα έχει πλάκα», δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και πρόσθεσε ρίχνοντας το καρφί του ... Περισσότερα To άρθρο Τσιτσιπάς για Μεντβέντεφ: «Δεν είναι και ο πιο ώριμος άνθρωπος» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γκασπάρ Ουλιέλ: Συντετριμμένη η σύντροφός του στην κηδεία του - Κρατούσε αγκαλιά τον γιο τους
Και οι διάσημοι που τον αποχαιρέτησαν.
www.protothema.gr
Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από 400 ευρώ...
Αυτοκίνητα, φορτηγά αλλά και δίκυκλα θα εκποιήσει ο πρώην ΟΔΔΥ στην περιοχή της Στυλίδας σε άκρως δελεαστικές τιμές εκκίνησης.
www.protothema.gr
Καπιμπάρα χαλαρώνουν σε μια λίμνη
Στον ζωολογικό κήπο Izu Shaboten στην Ιαπωνία, μεταξύ του Νοεμβρίου και Απριλίου, φιλοξενούνται τα capybaras ή αλλιώς οι υδρόχοιροι. Ένας επισκέπτης συναντά μια οικογένεια...
www.zougla.gr
Ράιαν Ρέινολντς: Δρόμος στην Οτάβα θα πάρει το όνομά του
Οδό με το όνομά του απέκτησε ο διάσημος ηθοποιός Ράιαν Ρέινολντς στην Οτάβα του Καναδά. Ο ίδιος κατάγεται από το Βανκούβερ και μεγάλωσε στη γειτονιά Κιτσιλάνο του Βανκούβερ, πέρασε όμως μέρος των νεανικών του χρόνων στην περιοχή Βανιέρ στην Οτάβα. «Είναι σαφές ότι η Οτάβα έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Ράιαν Ρέινολντς» είπε ο ... Περισσότερα To άρθρο Ράιαν Ρέινολντς: Δρόμος στην Οτάβα θα πάρει το όνομά του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρουσάκης στο Newsbomb.gr: Θα «πνιγεί» η Αττική από το νέο κύμα κακοκαιρίας
Καιρός: Τι είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τη νέα επιδείνωση του καιρού - Προειδοποίηση για την Αττική.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Partygate» – Μπόρις Τζόνσον: Η αστυνομία ζητά «ελάχιστη αναφορά» στην έρευνα για τα πάρτι
Στο επίκεντρο έρευνας η υπόθεση partygate για τα πάρτι με οικοδεσπότη τον Μπόρις Τζόνσον. Η μητροπολιτική αστυνομία ζητά περιορισμούς στο περιεχόμενο της εσωτερικής έκθεσης της Σου Γκρέι για το σκάνδαλο. Η αστυνομία ζήτησε η έκθεση για το partygate να έχει μόνον «ελάχιστη αναφορά» στα γεγονότα στην κατοικία του Μπόρις Τζόνσον κατά παράβαση των κανόνων του ... Περισσότερα To άρθρο «Partygate» – Μπόρις Τζόνσον: Η αστυνομία ζητά «ελάχιστη αναφορά» στην έρευνα για τα πάρτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Partygate» – Μπόρις Τζόνσον: Η μητροπολιτική αστυνομία ζητά «ελάχιστη αναφορά» στην έρευνα για τα πάρτι
Στο επίκεντρο έρευνας η υπόθεση partygate για τα πάρτι με οικοδεσπότη τον Μπόρις Τζόνσον. Η μητροπολιτική αστυνομία ζητά περιορισμούς στο περιεχόμενο της εσωτερικής έκθεσης της Σου Γκρέι για το σκάνδαλο. Η αστυνομία ζήτησε η έκθεση για το partygate να έχει μόνον «ελάχιστη αναφορά» στα γεγονότα στην κατοικία του Μπόρις Τζόνσον κατά παράβαση των κανόνων του ... Περισσότερα To άρθρο «Partygate» – Μπόρις Τζόνσον: Η μητροπολιτική αστυνομία ζητά «ελάχιστη αναφορά» στην έρευνα για τα πάρτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τι είδους είναι η φάλαινα που εκβράστηκε στον Άλιμο: Πού ζει, τι τρώει, τι μέγεθος φτάνει -Κορυφαίος καταδύτης
Η νεαρή φάλαινα που εκβράστηκε στα ρηχά του Αλίμου έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων από το πρωί της Παρασκευής.
iefimerida.gr
Ποιο απίστευτο όχημα θέλουν να αποκτήσουν οι Έλληνες!
Κύριος ανταγωνιστής είναι τα ΙΧ ενώ η επιλογή του ειδικού οχήματος θα εξαρτάται από το κόστος, τον χρόνο και το επίπεδο άνεσης που αυτά προσφέρουν.
www.protothema.gr
Η πανδημία ευνόησε τη «μαύρη» οικονομία στην Ελλάδα – Διεθνής έρευνα
Ενισχυτική επίδραση στη μαύρη οικονομία ως ποσοστό επί του ΑΕΠ είχε η πανδημία του κορωνοϊού και στα 36 κράτη -…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρόταση μομφής: Ο τρόπος που βρήκε ο Ν. Ανδρουλάκης για να μιλήσει στη Βουλή -Συγκαλεί ΚΟ την Κυριακή
Με ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, την Κυριακή, πριν από τις ομιλίες Μητσοτάκη-Τσίπρα, θα ξεκαθαρίσει τις θέσεις του κόμματός του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
iefimerida.gr
Αυτό είναι με διαφορά το πιο εκνευριστικό συναίσθημα! Όλοι τρελαίνονται
Η μοναδική περίπτωση που τα νεύρα σου έχουν δική τους τιμητική. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
US Navy & China race to recover fighter jet sunken in South China Sea
The US have stepped up exercises in the region as China presses its territorial claims over the South China Sea with Beijing also ramping up pressure on Taiwan
www.protothema.gr
Ενεργειακή κρίση - Αυστρία: Πακέτο μέτρων 1,7 δισ. ευρώ για την στήριξη των νοικοκυριών
Η Αυστρία προμηθεύεται ωστόσο περίπου το 80% του φυσικού της αερίου από τη Ρωσία - Στα 300 ευρώ η εφάπαξ ενίσχυση για τους ανέργους, στα 150 ευρώ για τα νοικοκυριά που καταβάλλουν το μέγιστο επίπεδο υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
www.protothema.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης
Θετικός στον κορονοϊό είναι ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.  Ο κ. Γιατρομανωλάκης το έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media. Έγραψε:  «Δυστυχώς πριν από λίγο διαγνώσθηκα θετικός στον κορονοϊό. Για τις επόμενες μέρες θα ακολουθώ το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και θα εργάζομαι από το σπίτι. Χάρη και στην επαναληπτική δόση του εμβολίου, τα ... Περισσότερα To άρθρο Θετικός στον κορονοϊό ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βαλέρια Κουρούπη: Μείναμε χωρίς ρεύμα, που το χρυσοπληρώνουμε
«Αισθάνθηκα πολίτης 5ης κατηγορίας», λέει η Βαλέρια Κουρούπη. Η ηθοποιός Βαλέρια Κουρούπη μίλησε στην εκπομπή «Mega καλημέρα» για τα προβλήματα που αντιμετώπισε από την κακοκαιρία «Ελπίς». «Τα Μεσόγεια κυριολεκτικά χτυπήθηκαν αλύπητα από την κακοκαιρία. Είχαμε πάρα πολύ χιόνι, δεν τα βάζουμε με τον καιρό, δεν ζούμε στο Ντουμπάι, αλλά στην Ελλάδα. Δεν είχαμε φως, ευτυχώς ... Περισσότερα To άρθρο Βαλέρια Κουρούπη: Μείναμε χωρίς ρεύμα, που το χρυσοπληρώνουμε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εκτόξευση του πληθωρισμού δείχνουν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία
Προάγγελος σοβαρών πληθωριστικών πιέσεων θεωρούνται τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον γενικό δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
Συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που προβλέπεται από σήμερα αργά το βράδυ. Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων […]
www.makeleio.gr
Καιρός - Λαγουβάρδος στο protothema: Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα στοχοποιούν οι καταιγίδες από το πρωί του Σαββάτου
Πώς ερμηνεύεται η «επικινδυνότητα επεισοδίου βροχόπτωσης κατηγορίας 3» για το Σαββατοκύριακο  - Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Επικράτειας και πληθυσμού
www.protothema.gr
Netflix: Αγνώριστη η Σοφία Βεργκάρα – Υποδύεται «βασίλισσα» της κοκαΐνης
Την βασίλισσα της κοκαΐνης Γκριζέλντα Μπλάνκα υποδύεται η εντυπωσιακή ηθοποιός, Σοφία Βεργκάρα, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες. Η Βεργκάρα θα υποδυθεί την Μπλάνκο στη νέα μίνι σειρά του Νetflix. Η ηθοποιός Σοφία Βεργκάρα ενσαρκώνει την Κολομβιανή «βασίλισσα» των ναρκωτικών, μια αφοσιωμένη μητέρα που δημιούργησε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ στην ιστορία με ... Περισσότερα To άρθρο Netflix: Αγνώριστη η Σοφία Βεργκάρα – Υποδύεται «βασίλισσα» της κοκαΐνης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
On air τσακωμός Μικρούτσικου - Πουλόπουλου: «Ως δημοσιογράφος μού φωνάζεις έτσι;»
Δείτε τον διάλογο ανάμεσα στους δύο συνεργάτες
www.protothema.gr
Covid 19: Η Ευρώπη χαλαρώνει. Εμείς;
Την ώρα που η μετάλλαξη Όμικρον διατηρεί τα κρούσματα κορονοϊού στα ύψη σε όλη την Ευρώπη, η πλειοψηφία των χωρών…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Τα μέτρα που ισχύουν στην Ευρώπη - Πώς διαχειρίζονται οι χώρες πλέον την πανδημία
Την ώρα που η μετάλλαξη Όμικρον διατηρεί τα κρούσματα κορονοϊού στα ύψη σε όλη την Ευρώπη, η πλειοψηφία των χωρών…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κωνσταντίνος Φλώρος: Προσλήψεις ΕΠΟΠ και ΟΒΑ εξήγγειλε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Kατά τον ετήσιο απολογισμό του Επιτελείου
www.protothema.gr
Μεντβέντεφ για το παιχνίδι με Τσιτσιπά: «Εκανα λάθος με τον διαιτητή, αλλά χαίρομαι που κέρδισα»
Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά με 3-1 σετ και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Australian Open. Ο Ρώσος τενίστας έκλεψε την παράσταση, πάντως, για λάθος λόγο, καθώς ξέσπασε στον διαιτητή την ώρα του αγώνα και τον αποκάλεσε “ηλίθιο” επειδή δεν έδωσε ποινή στον Στέφανο Τσιτσιπά για coaching από τον πατέρα του. ... Περισσότερα To άρθρο Μεντβέντεφ για το παιχνίδι με Τσιτσιπά: «Εκανα λάθος με τον διαιτητή, αλλά χαίρομαι που κέρδισα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Injured humpback whale stranded on Edem beach, Alimos
A small humpback whale, which is probably injured, was found stranded on Edem beach in Alimos on Friday.
iefimerida.gr
Premia Properties: Τα 6 βήματα που οδήγησαν στο πιο πετυχημένο turnaround story της Ελλάδας
Ποιο είναι το μυστικό για μια επιτυχημένη εταιρεία; Η Premia Properties, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο ακινήτων, έχει την απάντηση.
iefimerida.gr
Δήμος Σαλαμίνας: Απέκτησε υπερσύγχρονο ασθενοφόρο για τα αδέσποτα ζώα
Το νέο ασθενοφόρο θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση και έκτακτων περιστατικώνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σταϊκούρας: Καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν η μεγάλη εικόνα της ελληνικής οικονομίας
Καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν είναι σήμερα η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας, όπως επισήμανε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
iefimerida.gr
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε»
Προέτρεψε όλους «να δεσμευτούμε εκ νέου για την εξάλειψη του αντισημιτισμού και κάθε προκατάληψης μίσους από την κοινωνία»
www.protothema.gr
Προ των πυλών νέα κακοκαιρία -Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες
Μετά την «Ελπίδα» που σάρωσε τη χώρα με πυκνές χιονοπτώσεις, νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται προ των πυλών, σύμφωνα με την ΕΜΥ.
iefimerida.gr
Τέλος για το Dancing With The Stars
Το Dancing With The Stars επέστρεψε στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο μέσα από τη συχνότητα του STAR, αλλά χωρίς δικαιολογημένα να χορέψει σε υψηλούς ρυθμούς τηλεθέασης, αφού τα λάθη ήταν πολλά με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να σταθεί απέναντι στο σκληρό ανταγωνισμό. Έτσι το Dancing With The Stars ρίχνει τίτλους τέλους και όπως αναφέρεται στη σχετική ... Περισσότερα To άρθρο Τέλος για το Dancing With The Stars δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Τζο Μπάιντεν απειλεί με «το όπλο» του Nord Stream 2 στην περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία
Σε «σαφή πιθανότητα» ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αναφέρεται ο Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα, απειλεί να χρησιμοποιήσει ως εργαλείο αποτροπής τον Nord Stream 2. Η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει τη Μόσχα ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία στην περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία «να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» ... Περισσότερα To άρθρο Ο Τζο Μπάιντεν απειλεί με «το όπλο» του Nord Stream 2 στην περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέο δελτίο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Racing με κυνοδρομίες στα καταστήματα ΟΠΑΠ
Εύκολη συμπλήρωση με 3 κινήσεις.  Νέο δελτίο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Racing για κυνοδρομίες είναι διαθέσιμο εδώ και λίγες ημέρες στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Το σπορ, που αποκτά ολοένα και περισσότερους φίλους, έχει πλέον το δικό του δελτίο για στοιχηματισμό. Σύμφωνα με τον κ. Πέτρο Νταλαμπέκη, ιδιοκτήτη καταστήματος ΟΠΑΠ στη Μυτιλήνη, το νέο δελτίο κυνοδρομιών θα αλλάξει τα δεδομένα στον ... Περισσότερα To άρθρο Νέο δελτίο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Racing με κυνοδρομίες στα καταστήματα ΟΠΑΠ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κοζάνη: Εισαγγελική παρέμβαση για 41χρονη που κυοφορούσε νεκρό έμβρυο για δέκα μέρες
Η «Οδύσσεια» της 41χρονης ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου, όταν διαπιστώθηκε πως κυοφορούσε νεκρό έμβρυο και απευθύνθηκε σε τρία νοσοκομεία της περιοχής για την επέμβαση αφαίρεσης - Τελικά, κατέληξε σε ιδιωτική κλινική
www.protothema.gr
Με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην πρόσφατη κακοκαιρία αναφέρθηκε στις πρώτες του κουβέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Κυρία Πρόεδρε, ειδικά για τους συμπολίτες μας στην Αττική η οποία δοκιμάστηκε από αυτή την πρωτοφανή χιονόπτωση της «Ελπίδας», αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι ότι η προσπάθεια για να χτίσουμε […]
www.makeleio.gr
Αμερικανίδα προβληματίζεται με την πρωινή συνήθεια του συζύγου της: «Είναι νορμάλ αυτό που κάνει;»
Η κτηματομεσίτης Chloe Tucker Caine που ζει με τον Βρετανό σύζυγό της στη Νέα Υόρκη, μοιράστηκε στο TikTok, την «πραγματικά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr