«Χέλι» η Στικούδη: Το «καυτό» της τσιφτετέλι που «αγγίζει» τις 2.000.000 προβολές στο youtube

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συλλεκτικό βίντεο με τον εκρηκτικό χορό της Κατερίνας Στικούδη στην εκπομπή “Στην υγειά μας” από την εποχή που προβαλλόταν μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ! Η τραγουδίστρια, που ήταν μοντέλο ακόμα τότε, βρέθηκε καλεσμένη στην αντίστοιχη εκπομπή που παρουσίαζε ο ηθοποιός στην κρατική τηλεόραση, που με το «καυτό» της […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Τηλεργασία αύριο Τρίτη στο Δημόσιο - Ισχυρή σύσταση για τον ιδιωτικό τομέα
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να ασκηθεί εργασία εξ αποστάσεως και η προσέλευση των υπαλλήλων δεν είναι δυνατή, θα γίνει χρήση των προβλεπόμενων δικαιούμενων αδειών
4 m
www.protothema.gr
Τσικνοπέμπτη - Καθαρά Δευτέρα: Πότε «πέφτουν» φέτος
Ποιες ημερομηνίες είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα και η ΤσικνοπέμπτηΠερισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Να κλείσουν τα καταστήματα στις 19:00 προτείνει η ΓΓ Εμπορίου
Παράλληλα, η ΓΓ Εμπορίου παροτρύνει το καταναλωτικό κοινό να αποφεύγει τις μετακινήσεις με σκοπό την αγορά μη απολύτως αναγκαίων αγαθών μετά τις 19:00
6 m
www.protothema.gr
Καμπάνα: Οι τηλεδίκες, το ραδιοτηλεπτικό, η λάσπη και ο Παπαδάκης
ΝΤΙΝ Μαζί με τα χλωρά καίγονται και τα ξερά. Ωστόσο όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κάποια θέματα που… καίνε πετώντας  ύβρεις, κατάρες και λάσπη δεν θα τα καταφέρουν! Βέβαια όλοι έχουν δικαίωμα να πουν την άποψή τους, αλλά όταν ξεπερνούν τα εσκεμμένα καταλήγουν να χάνεται η ουσία που ... Περισσότερα To άρθρο Καμπάνα: Οι τηλεδίκες, το ραδιοτηλεπτικό, η λάσπη και ο Παπαδάκης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα – Αττική Οδός: Εισαγγελική παρέμβαση για τον εγκλωβισμό οδηγών
Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική οδό εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική με την έντονη χιονόπτωση. Την εντολή για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που θα διενεργήσει ο προϊστάμενος της ποινικής δίωξης Αντώνης Ελευθεριανος, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα – Αττική Οδός: Εισαγγελική παρέμβαση για τον εγκλωβισμό οδηγών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Να κλείσουν στις 19:00 τα καταστήματα προτείνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Να κλείσουν στις 19:00 τα καταστήματα προτείνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή...
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Όλοι φταίνε για το απόλυτο μπάχαλο και το χάος με τα χιόνια, εκτός από τον κ. Μητσοτάκη»
Όλοι έχουν από μία ευθύνη σε αυτή τη χώρα εκτός από τον κ. Μητσοτάκη που διεκδικεί τα πρωτεία του πιο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χρήσιμες συμβουλές για να φτιάξετε χούμους στο σπίτι
Το χούμους είναι μια σος που μπορεί να συνοδεύσει πολλά σνακ. Αντί να το αγοράσουμε έτοιμο -κινδυνεύοντας να έχουμε ένα αποτυχημένο και άγευστο προϊόν- μπορούμε εύκολα να το φτιάξουμε στο σπίτι. Με απλά υλικά.
www.protothema.gr
Χιόνια: Πώς θα τη βγάλεις εύκολα και δεν θα κρυώσεις καθόλου
Τώρα που η «Ελπίδα» επιτίθεται, εσύ ετοιμάζεις τη δική σου αντεπίθεση.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε ομάδα έκπληξη ο Μιραλάς - Ντόμινο λόγω ΠΑΟΚ
Ο Κέβιν Μιραλάς θα συνεχίσει σε ομάδα-έκπληξη - Πως εμπλέκεται ο  ΠΑΟΚΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέα καταγγελία για τον «μετρ» διοργανωτή των πάρτι στη Θεσσαλονίκη: «Μου συνέβη και μένα το ίδιο με τη Γεωργία»
«Όταν άνοιξα τα μάτια μου βρισκόμουν σε ένα σπίτι που δεν γνώριζα. Ήμουν ντυμένη, φορούσα μία πουκαμίσα, ένα σορτσάκι και μία μπλούζα. Ήταν ανοιχτή η πουκαμίσα και σηκώθηκα...», δήλωσε η 30χρονη σήμερα γυναίκα για την εμπειρία της το 2017
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» - Κολυδάς: 16 ώρες θα διαρκέσει το δεύτερο κύμα του χιονιά, που βρίσκεται σε εξέλιξη - Ύφεση από το μεσημέρι της Τρίτης
«Οι πολύ ψυχρές μάζες μας έφεραν χιονοκαταιγίδες και συνεχίζονται και στις νότιες νησιωτικές περιοχές» τόνισε ο κ. Κολυδάς
www.protothema.gr
«Ελπίδα»: Διάσημες Ελληνίδες φωτογραφίζονται στα χιόνια
Οι αναρτήσεις στο Instagram.
www.protothema.gr
Το smokey μακιγιάζ της Βικτόρια Μπέκαμ δεν είναι μαύρο -Η κομψή απόχρωση που ταιριάζει στις μελαχρινές
Το μινιμαλιστικό στιλ της Βικτόρια Μπέκαμ είναι κάτι που λατρεύουμε.
iefimerida.gr
Καλλιάνος: Σφοδρές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες, βελτίωση από την Πέμπτη
Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ολόκληρη τη νότια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κρήτη - Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι χιονοπτώσεις θα διατηρηθούν μέχρι αύριο το μεσημέρι σε όλες τις περιοχές - Πού εντοπίζονται προβλήματα
www.protothema.gr
Απόρρητη αναφορά του Μολότοφ στον Στάλιν δείχνει ότι η ΕΣΣΔ προμήθευε με όπλα το ΚΚΕ στον Εμφύλιο
Αποκαλύψεις και άγνωστες λεπτομέρειες, μετά τον αποχαρακτηρισμό απόρρητων αρχείων της ΕΣΣΔ από τα ρωσικά αρχεία - Τι αναφέρει επιστολή του 1948 Ζαχαριάδη – Βαφειάδη προς τη Μόσχα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Εισαγγελική παρέμβαση για το χάος στην Αττική Οδό
Εντολή από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για το αδίκημα της διατάραξης ή παρακώλυσης συγκοινωνιών
www.protothema.gr
Η ταινία «Ziad Antar, Από τη Βηρυτό στην Αθήνα» κάνει πρεμιέρα στο Onassis Channel την Tετάρτη, 26 Ιανουαρίου
Η νέα μικρού μήκους ταινία του βραβευμένου κινηματογραφιστή και σεναριογράφου Γιώργου Τελτζίδη κάνει πανελλήνια ψηφιακή πρεμιέρα...
www.zougla.gr
Ραγδαίες εξελίξεις: Εισαγγελική παρέμβαση για το χάος στην Αττική Οδό με τους εγκλωβισμένους οδηγούς
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Εισαγγελική παρέμβαση για το «χάος» στην Αττική ΟδόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τιερί Μιγκλέρ: Ο σχεδιαστής με τα ρούχα-γλυπτά -Η πλαστική που τον έκανε αγνώριστο [εικόνες]
Ο εμβληματικός Γάλλος σχεδιαστής μόδας Τιερί Μιγκλέρ, δημιουργίες του οποίου φόρεσαν celebrities όπως η Κιμ Καρντάσιαν, η Lady Gaga και η Μπιγιονσέ, πέθανε σε ηλικία 73 ετών.
iefimerida.gr
Παρέμβαση Εισαγγελέα για την Αττική Οδό
Την παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσε ο εγκλωβισμός οδηγών στην Αττική Οδό.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Αναβάλλεται η σημερινή ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την πανδημία
Αναβολή της σημερινής ενημέρωσης για το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης έναντι του κορονοϊούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα – Μίνα Γκάγκα: Πότε και πού θα γίνουν οι εμβολιασμοί που αναβλήθηκαν λόγω του χιονιά
Για τις τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των εμβολιασμών, καθώς λόγω της κακοκαιρίας αναβάλλονται για σήμερα Δευτέρα 24 Ιανουαρίου και αύριο Τρίτη 25 Ιανουαρίου οι εμβολιασμοί στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Μιλώντας στον Αθήνα 9.84 είπε ότι τα ραντεβού του Παίδων Πεντέλης μετατίθενται για την Πέμπτη 27/1 και την Παρασκευή 28/1 ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα – Μίνα Γκάγκα: Πότε και πού θα γίνουν οι εμβολιασμοί που αναβλήθηκαν λόγω του χιονιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΠΑΛ Εύοσμου: «Εμείς κάνουμε κουμάντο, το σχολείο είναι δικό μας»
Άγριο ξύλο, προπηλακισμοί, βωμολοχίες, τραμπουκισμοί, ακόμα και απειλές εις βάρος μαθητών...
www.zougla.gr
Θρόμβωση: Η καθημερινή συνήθεια που αυξάνει το ρίσκο – Οι επικίνδυνες 4 ώρες
Ανήκετε σε αυτούς που κολλάνε στον καναπέ και ξεχνούν να σηκωθούν κάνοντας «μαραθώνιο» παρακολούθησης τηλεόρασης; Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα προβλήματα υγείας που σας απειλούν
www.protothema.gr
Ελληνοτουρκικά: 13 παραβιάσεις και επτά υπερπτήσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16
Σημειώθηκε και μια εμπλοκή, ενώ καταγράφηκαν άλλες επτά παραβάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: 30 πόντοι χιόνι στη Δροσιά!
Τους 30 πόντους έφτασε το χιόνι στη Δροσιά Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας (24.01.2022), εν μέσω της κακοκαιρίας “Ελπίς” που σαρώνει τη χώρα.  Έκκληση στους οδηγούς να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους, στο οδικό δίκτυο της Αττικής, λόγω της χιονόπτωσης, απευθύνει η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της. Αναλυτικά, η ανακοίνωσή της αναφέρει: «Λόγω των δυσμενών ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: 30 πόντοι χιόνι στη Δροσιά! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Δεν θα πετύχουμε ανοσία της αγέλης αν δεν εμβολιαστούν οι άνω των 60, λέει ο Μαγιορκίνης
Ο καθηγητής εκτιμά ότι θα υπάρξει ύφεση της πανδημίας, ωστόσο εξηγεί ότι η διάρκεια θα εξαρτηθεί από το ποσοστό εμβολιασμού και από την ύπαρξη τυχόν νέας παραλλαγής – Τι λέει για το ενδεχόμενο επαναμόλυνσης 
www.protothema.gr
«Κάνετε το Κτηματολόγιο… κτήμα σας» με τις εκπαιδευτικές βιντεο-παρουσιάσεις των ψηφιακών εφαρμογών του
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρουσιάζει μια σειρά εκπαιδευτικών βιντεο-παρουσιάσεων, με γενικό τίτλο «Κάνετε το Κτηματολόγιο… κτήμα σας», οι οποίες απευθύνονται...
www.zougla.gr
Στρατηγική συνεργασία Volkswagen και Bosch για την κατασκευή μπαταριών
Την ώρα που η ηλεκτροκίνηση έχει «κολλήσει» στο κομμάτι των μπαταριών, μεγάλες εταιρείες συνάπτουν σχέσεις και συνεργάζονται για να περάσουμε στη νέα γενιά. Σε αυτή δηλαδή που θα επιτρέψει να έχουμε μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρίες με μικρότερο μέγεθος και βάρος, ενώ την ίδια στιγμή θα κοστίζουν λιγότερο και θα φορτίζουν πιο γρήγορα. Προς αυτή την κατεύθυνση ... Περισσότερα To άρθρο Στρατηγική συνεργασία Volkswagen και Bosch για την κατασκευή μπαταριών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τουρκία: «Εκφοβισμός» η σύλληψη της δημοσιογράφου Σεντέφ Καμπάς, λέει η αντιπολίτευση
Η Τουρκάλα δημοσιογράφος συνελήφθη, ανακρίθηκε και κρατείται προσωρινά για το αδίκημα της εξύβρισης του προέδρου - Κατηγορούν την κυβέρνηση του Ερντογάν για «καταπίεση της ελευθερίας σκέψης και λόγου»
www.protothema.gr
Τουρκία: Πολιτικής φύσεως η σύλληψη της δημοσιογράφου Σεντέφ Καμπάς, λέει η αντιπολίτευση
Συνελήφθη, ανακρίθηκε και κρατείται προσωρινά για το αδίκημα της εξύβρισης του προέδρου - Κατηγορούν την κυβέρνηση του Ερντογάν για «καταπίεση της ελευθερίας σκέψης και λόγου»
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: 19.075 νέα κρούσματα, 111 θάνατοι και 655 διασωληνωμένοι
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Δευτέρας, για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής: “Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 19.075 , εκ των οποίων 62 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται […]
www.makeleio.gr
Η Ελένη Φουρέιρα «έκαψε» την «Ελπίδα»: Με μπουρνούζι και γόβες μέσα στο χιόνι (photos)
Η Ελένη Φουρέιρα αποφάσισε να «τρελάνει» τους διαδικτυακούς της φίλους εν μέσω κακοκαιρίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ζίλε: Αποχωρεί από τη Μπάγερν το καλοκαίρι
Ο Νίκλας Ζίλε αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου που εκπνέει το καλοκαίρι και αποχωρεί μετά από μια πενταετία στη Βαυαρία. Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Νιούκαστλ οι ενδιαφερόμενες για τον θηριώδη στόπερ.
gazzetta.gr
Απίστευτο! Η Ελπίδα εξαφάνισε την Εθνική Οδό (Βίντεο)
Η Ελπίς συνεχίζει την επέλαση της και οι εικόνες που μας προσφέρει εξακολουθούν να είναι μοναδικές και σπάνιες. Αυτή τη φορά η ομάδα σε συνεργασία με το Ε.Ε.Α – meteo σας μεταφέρει εικόνες τόσο από τον κόμβο του Μαρτίνου στην Ε.Ο Αθηνών Λαμίας όπου η Ελπίδα κυριολεκτικά εξαφάνισε το οδόστρωμα πάρα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των […]
www.makeleio.gr
Επίθεση στη Χαϊδελβέργη: Δύο οι νεκροί, ανάμεσά τους ο δράστης που αυτοκτόνησε
Τουλάχιστον τέσσερις οι τραυματίες - Ένα από τα θύματα υπέκυψε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία - Αφού άνοιξε πυρ κατά των σπουδαστών, ο δράστης απομακρύνθηκε και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε
www.protothema.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Πού θα χιονίσει περισσότερο τις επόμενες ώρες - Νέα ψυχρή μάζα από το Σάββατο
Ποιες περιοχές θα δεχτούν το περισσότερο χιόνι τις επόμενες ώρες - Αναλυτική πρόγνωση από τον έμπειρο προγνώστη καιρού της ΕΡΤ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΣΥΡΙΖΑ για Αττική Οδό: Πρωτοφανής ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη
Καυστική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τους εγκλωβισμούς οδηγών στην Αττική Οδό στη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα. «Ποιος έδωσε άδεια να κυκλοφορούν με αυτές τις συνθήκες βαρέα οχήματα;», διερωτάται ανάμεσα σε άλλα η Κουμουνδούρου. Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την κατάσταση στην Αττική Οδό αναφέρονται τα εξής: ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ για Αττική Οδό: Πρωτοφανής ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΥΡΙΖΑ για εγκλωβισμένους οδηγούς στην Αττική Οδό: Πρωτοφανής ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη
Καυστική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τους εγκλωβισμούς οδηγών στην Αττική Οδό στη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα. «Ποιος έδωσε άδεια να κυκλοφορούν με αυτές τις συνθήκες βαρέα οχήματα;», διερωτάται ανάμεσα σε άλλα η Κουμουνδούρου. Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την κατάσταση στην Αττική Οδό αναφέρονται τα εξής: ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ για εγκλωβισμένους οδηγούς στην Αττική Οδό: Πρωτοφανής ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στο «Ελ. Βενιζέλος» με ανακατεύθυνση πτήσεων και στο «Μακεδονία»
Γεμάτο και το ξενοδοχείο «Sofitel» στο χώρο του αεροδρομίου
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων σε Αττική οδό, περιφερειακή Υμηττού και Αιγάλεω
Η κακοκαιρία Ελπίδα έχει προκαλέσει σφοδρές χιονοπτώσεις και βασικό μέλημα είναι να μείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο.  Με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, απαγορεύεται η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, έως την ύφεση των φαινομένων και στα δύο ρεύματα ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων σε Αττική οδό, περιφερειακή Υμηττού και Αιγάλεω δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Η κατανομή των 19.075 νέων λοιμώξεων - 6.220 στην Αττική και 1.818 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 19.075 νέα κρούσματα του νέου ιού εκ…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικονόμου: Μάχη υπό αντίξοοες συνθήκες για να ανοίξει η Αττική Οδός
Ο υφυπουργός έκανε έκκληση στους οδηγούς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της κακοκαιρίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο η ομάδα πόλο των «ερυθρόλευκων»
Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού «κόλλησε» στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Μεγάλη ταλαιπωρία για τον Ολυμπιακό. Η ερυθρόλευκη αποστολή δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την προγραμματισμένη πτήση για το Βελιγράδι ενόψει του αγώνα με τη Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς την Τετάρτη (26/1), στο πλαίσιο του Champions League. Η πτήση για ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο η ομάδα πόλο των «ερυθρόλευκων» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο η «ερυθρόλευκη» αποστολή
Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού «κόλλησε» στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Μεγάλη ταλαιπωρία για τον Ολυμπιακό. Η ερυθρόλευκη αποστολή δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την προγραμματισμένη πτήση για το Βελιγράδι ενόψει του αγώνα με τη Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς την Τετάρτη (26/1), στο πλαίσιο του Champions League. Η πτήση για ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο η «ερυθρόλευκη» αποστολή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: 6220 κρούσματα στην Αττική, 1818 στη Θεσσαλονίκη – Ο χάρτης της διασποράς
Ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει και σήμερα Δευτέρα 24 Ιανουαρίου τις περιοχές που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα που προκαλεί ο κορονοϊός με τη μετάλλαξη Όμικρον να έχει κυριαρχήσει και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, από τα συνολικά 19075 κρούσματα σε όλη τη χώρα, τα 6220 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 1818 στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 6220 κρούσματα στην Αττική, 1818 στη Θεσσαλονίκη – Ο χάρτης της διασποράς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr