Χιλή: Πρώτο κρούσμα της Όμικρον στη χώρα, ανακοίνωσαν οι αρχές

Μετάλλαξη Όμικρον: Η Χιλή ανακοίνωσε το Σάββατο το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού στο έδαφός της, που εντοπίστηκε…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χιονίζει ασταμάτητα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Αρκετό χιόνι έπεσε και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Ως και 50.000 στρατιώτες ετοιμάζεται να στείλει ο Μπάιντεν στην Ανατολική Ευρώπη
Σε πρώτη φάση το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την αποστολή χιλίων έως πέντε χιλιάδων στρατιωτών σε Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία, που συνορεύουν με τη Ρωσία - Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία
9 m
www.protothema.gr
«Με δυσκολία προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη Μαραθώνος» λέει ο δήμαρχος -Προβλήματα και σε ηλεκτροδότηση
«Προσπαθούμε να κρατήσουμε τη λεωφόρο Μαραθώνος ανοιχτή» με τη χιονόπτωση να ειναι σφοδρη τις τελευταίες ώρες.
iefimerida.gr
LIVE BLOG: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις με την κακοκαιρία «Ελπίς» - Σε κλοιό χιονιά η χώρα
Σαρώνει τη χώρα το δεύτερο και εντονότερο κύμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα» - Αναμένεται επιδείνωση τις επόμενες ώρεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τέλη κυκλοφορίας 2022 - myCAR: Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν
Τέλη κυκλοφορίας 2022: H προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: H πρόκριση στον προημιτελικό του Australian Open και ο επόμενος αντίπαλος
Στέφανος Τσιτσιπάς: Με μια εκπληκτική ανατροπή, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε 3-2 σετ του Τέιλορ Φριτζ και είναι στους «8» του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δύσκολες ώρες για τη Regina King - Αυτοκτόνησε ο γιος της στα 26α γενέθλιά του
Δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ώρες η διάσημη ηθοποιός Regina King...
www.zougla.gr
Άνοια μετά από εγκεφαλικό: Το αντιφλεγμονώδες φάρμακο που μειώνει τον κίνδυνο
Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των ατόμων που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο στη συνέχεια εκδηλώνουν άνοια. Η φλεγμονή και η συσσώρευση χοληστερόλης φαίνεται ότι εμπλέκονται σε αυτό το μηχανισμό και σύμφωνα με νεότερη έρευνα ένα γνωστό αντιφλεγμονώδες μπορεί να εξουδετερώσει τον κίνδυνο. Δείτε ποιο είναι
www.protothema.gr
Υπουργείο Εργασίας: Πληρώνεται ο εργαζόμενος που δεν μπορεί να μεταβεί στην εργασία του λόγω του χιονιού;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών
www.protothema.gr
Αναστολή εμβολιασμών: Πως θα επαναπρογραμματίσετε το ραντεβού σας
Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, οι εμβολιασμοί στους νομούς Αττικής και Εύβοιας, σήμερα από τις 15:00 και μετά και για όλη την αυριανή ημέρα, αναστέλλονται. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριος Θεμιστοκλέους: «Οι πολίτες που έχουν κλείσει ραντεβού για σήμερα και αύριο, θα λάβουν ενημερωτικό SMS στο κινητό τηλέφωνο που είχαν δηλώσει όταν ... Περισσότερα To άρθρο Αναστολή εμβολιασμών: Πως θα επαναπρογραμματίσετε το ραντεβού σας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επανενεργοποιήθηκε η Μικτή Οικονομική Επιτροπή Ελλάδας - Τουρκίας
Το συζήτησαν ο Κώστας Φραγκογιάννης με τον υφυπουργό Εμπορίου της Τουρκίας - Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη προόδου στα θέματα που περιλαμβάνονται στη Θετική Ατζέντα
www.protothema.gr
Τιερί Μιγκλέρ: Το μεγάλο reunion με τον κόσμο της μόδας πριν φύγει για πάντα
Η έκθεση ρετροσπεκτίβα που φιλοξενήθηκε στο Musée des Arts Décoratifs με 150 εμβληματικές δημιουργίες του μεγάλου σχεδιαστή - Όλοι οι αγαπημένοι φίλοι ήταν εκεί
www.protothema.gr
Φάρμα: Μετά την αποχώρηση της Χριστιάννας Σμαραγδή, οι ισορροπίες και τα στρατόπεδα αλλάζουν
Όσα θα δούμε απόψε - Στις 21:00, στον ΑΝΤ1 - Δείτε τα τρέιλερ
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Νέες συστάσεις από το υπ. Εργασίας προς εργοδότες για την ασφάλεια των εργαζομένων
Οι όποιες καταγγελίες γίνουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την παραβίαση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων θα εξετάζονται αμέσως με την απαιτούμενη προσοχή και αυστηρότητα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Κλειστά τα δικαστήρια στην Αττική Τρίτη και Τετάρτη
Κλειστά θα παραμείνουν τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες στην Περιφέρεια Αττικής Τρίτη (25.02.2022) και Τετάρτη (26.01.2022) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προκαλεί η κακοκαιρία «Ελπίδα».  Συγκεκριμένα με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής για την 25η.01.2022 και 26η.01.2022. Η απόφαση ελήφθη μετά από ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Κλειστά τα δικαστήρια στην Αττική Τρίτη και Τετάρτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Με δυσκολία προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη λεωφόρο Μαραθώνος»
Αποδέκτης της ορμής της κακοκαιρίας γίνεται από το πρωί η Αττική και η χιονόπτωση είναι έντονη, ωστόσο τα περισσότερα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στους δήμους...
www.zougla.gr
Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε μια κακοκαιρία
Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε, με βάση την κείμενη νομοθεσία...
www.zougla.gr
Καιρός – Αττική: 18 νεφροπαθείς μεταφέρθηκαν για αιμοκάθαρση από την Πυροσβεστική
Με την επέλαση του χιονιά να δημιουργεί προβλήματα στους δρόμους της Αττικής, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την μεταφορά δεκαοκτώ νεφροπαθών σε νοσοκομεία για αιμοκάθαρση. Λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα», μέχρι πριν λίγη ώρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε δεχθεί 87 κλήσεις σε όλη την ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αττική: 18 νεφροπαθείς μεταφέρθηκαν για αιμοκάθαρση από την Πυροσβεστική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Tsitsipas moves into Australian Open quarters after 5-set victory over Fritz
The Greek beat the American 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Περίπου 42.500 πολίτες σε Αττική και Εύβοια πρέπει να κλείσουν ξανά ραντεβού για εμβολιασμό
Αυτό δήλωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, με αφορμή τις ματαιώσεις των εμβολιαστικών ραντεβού σε Αττική και Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς»
www.protothema.gr
Γαλλία: Βάζει «φρένο» στα μη απαραίτητα ταξίδια προς την Ουκρανία
Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή με τη γειτονική Ρωσία - Το ΥΠΕΞ συμβουλεύει τους πολίτες να μην επισκέπτονται τη χώρα
www.protothema.gr
Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-3: Με επική ανατροπή στα προημιτελικά του Australian Open
Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, έφερε τούμπα το παιχνίδι με τον Τέιλορ Φριτζ κι επικράτησε με 3-2 σετ, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Australian Open μέσα σε αποθέωση από τους χιλιάδες Έλληνες της Μελβούρνης. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-3: Με επική ανατροπή στα προημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Στους «8» με επική… διπλή ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς (pics+vids)
Σε ένα ματς… θρίλερ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και ξεκίνησε με το αριστερό την αναμέτρηση κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γερμανία: Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Χαϊδελβέργη
Δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες
www.protothema.gr
Στους «8» του Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με επική ανατροπή!
Στους «8» του Australian Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς!
iefimerida.gr
Στον πάγο η Κρήτη - Σφοδρή βαρυχειμωνιά στο νησί - Πότε αναμένεται ύφεση της κακοκαιρίας
Στο έλεος της… κακοκαιρίας «Ελπίς» παραμένει η Κρήτη. Βαρύ το χειμωνιάτικο τοπίο. Κύρια χαρακτηριστικά η χιονόπτωση, το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια. Η κακοκαιρία Ελπίς έντυσε στα λευκά ακόμα το κέντρο του Ηρακλείου με χιονόνερο αλλά και χαλάζι. Οι χιονοπτώσεις στην Κρήτη θα συνεχιστούν και το επόμενο 24ωρο, με τα καιρικά φαινόμενα να είναι έντονα ... Περισσότερα To άρθρο Στον πάγο η Κρήτη - Σφοδρή βαρυχειμωνιά στο νησί - Πότε αναμένεται ύφεση της κακοκαιρίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο Μέγαρο Μουσικής ο Θεόδωρος Κουρεντζής -O αρχιμουσικός που μάγεψε την υφήλιο στους Δελφούς
O Θεόδωρος Κουρεντζής έρχεται στην Ελλάδα και γιορτάζει τα γενέθλιά του στο Μέγαρο Μουσικής με τη MusicAeterna ερμηνεύοντας την Ενάτη του Beethoven!
iefimerida.gr
Κακοκαιρία: Αναστέλλονται μέχρι αύριο ολοι οι εμβολιασμοί σε Αττική και Εύβοια
«Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, οι εμβολιασμοί στους νομούς Αττικής και Εύβοιας, σήμερα από τις 15:00 και μετά και για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεμιστοκλέους: Ενημερωτικό SMS σε όσους είχαν ραντεβού - Τι θα γίνει με τον εμβολιασμό των παιδιών
Σαράντα χιλιάδες ραντεβού στην Αττική αναβάλλονται λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίσημο: Η Tesla «πατάει» πόδι στην Τουρκία
Και επίσημα η Tesla εισέρχεται στην τούρκικη αγορά αυτοκινήτου σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
iefimerida.gr
Χιονοκαταιγίδες, το περίεργο φαινόμενο στην Αθήνα: Πέφτει χιόνι με κεραυνούς! Χιονοστρόβιλοι στα νησιά [βίντεο]
Με σπάνια φαινόμενα συνοδεύτηκε ο μεγάλος χιονιάς που πλήττει τη χώρα.
iefimerida.gr
Κέικ σοκολάτας με αμύγδαλα από το Ποζιτάνο της Ιταλίας
Πρόκειται για μια συνταγή από το Ποζιτάνο, όπου λατρεύουν τα αμύγδαλα και διοργανώνουν και φεστιβάλ για να γιορτάσουν την ετήσια συγκομιδή τους.
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς -υπουργείο Εργασίας: Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων
Τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων υπενθυμίζει το υπουργείο Εργασίας με αφορμή την κακοκαιρία Ελπίς.
iefimerida.gr
Νέα ανακοίνωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας
Νέα ανακοίνωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης -  Αθήνας, λόγω των δυσμενών...
www.zougla.gr
Ο Δημήτρης Σκουλός με την σύζυγό του, Τζέλα, ερωτευμένοι στα χιόνια -Χαμογελαστοί, με σκουφιά [εικόνα]
Η Αττική έχει ντυθεί στα λευκά και ο Δημήτρης Σκουλός με την σύζυγό του, Τζέλα, βρήκε την ευκαιρία να βγάλει μια τρυφερή selfie στο χιονισμένο τοπίο.
iefimerida.gr
Παγκόσμια Μέρα για την Εκπαίδευση: Μαθαίνουμε για το Erasmus+
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα για την εκπαίδευση, μαθαίνουμε για το Eramsus+, το πρόγραμμα που φέρνει την εκπαίδευση σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Η μεγάλη επιστροφή του Φορτούνη - Πότε μπαίνει δυνατά (pIcs)
Ολυμπιακός: Την πρώτη του προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη με τους συμπαίκτες του έκανε ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμαρχος Μαραθώνα: «Με δυσκολία προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη λεωφόρο Μαραθώνος»
Το βασικό οδικό δίκτυο στις περισσότερες περιοχές παραμένει ανοιχτό, ωστόσο οι δρόμοι είναι ολισθηροί και δημιουργούνται συχνά προβλήματα με την κυκλοφορία
www.protothema.gr
«Με δυσκολία προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη λεωφόρο Μαραθώνος», λέει ο δήμαρχος Μαραθώνα
Αποδέκτης της ορμής της κακοκαιρίας γίνεται από το πρωί η Αττική και η χιονόπτωση είναι έντονη, ωστόσο τα περισσότερα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στους δήμους της είναι κυκλοφοριακά. Το βασικό οδικό δίκτυο στις περισσότερες περιοχές παραμένει ανοιχτό, τα εκχιονιστικά και οι αλατιέρες των δήμων δουλεύουν από το πρωί, ωστόσο οι δρόμοι είναι ολισθηροί και δημιουργούνται […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Το «έστρωσε» για τα καλά σε κέντρο και νότια προάστια – Προβλήματα στην κυκλοφορία
Η κακοκαιρία «Ελπίς» σφυροκοπά με σφοδρές χιονοπτώσεις στο κέντρο της Αθήνας όπως και όλο το λεκανοπέδιο Αττικής δημιουργώντας ένα υπέροχο σκηνικό αλλά και συνάμα πολλά προβλήματα. Το κέντρο της Αθήνας ντύθηκε στα λευκά με τα προβλήματα να είναι πολλά, καθώς από το πρωί της Δευτέρας έχει αρχίσει να χιονίζει. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους όπως ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Το «έστρωσε» για τα καλά σε κέντρο και νότια προάστια – Προβλήματα στην κυκλοφορία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τέιλορ Φριτζ – Στέαφανος Τσιτσιπάς: Ο διαιτητής προειδοποίησε τον Έλληνα τενίστα για τον πατέρα του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχθηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι παρατήρηση από τον διαιτητή για coaching από τον πατέρα του, Απόστολο, ο οποίος βρισκόταν στις κερκίδες. O Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μία σκληρή μάχη με τον Τέιλορ Φριτζ για πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δέχθηκε παρατήρηση για coaching. ... Περισσότερα To άρθρο Τέιλορ Φριτζ – Στέαφανος Τσιτσιπάς: Ο διαιτητής προειδοποίησε τον Έλληνα τενίστα για τον πατέρα του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο διαιτητής προειδοποίησε τον Έλληνα τενίστα για τον πατέρα του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχθηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι παρατήρηση από τον διαιτητή για coaching από τον πατέρα του, Απόστολο, ο οποίος βρισκόταν στις κερκίδες. O Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μία σκληρή μάχη με τον Τέιλορ Φριτζ για πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δέχθηκε παρατήρηση για coaching. ... Περισσότερα To άρθρο Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο διαιτητής προειδοποίησε τον Έλληνα τενίστα για τον πατέρα του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρόδος: Συνελήφθησαν 22 άτομα για προμήθεια και κατοχή πλαστών δελτίων ασύλου
Συνελήφθησαν στη Ρόδο 22 άτομα για προμήθεια-κατοχή πλαστών δελτίων αιτούντος διεθνή προστασία, διευκόλυνση μη νόμιμων μεταναστών και παράνομη...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» – Αλιβέρι: Κινδύνευσε οδηγός νταλίκας
Τέλος καλό όλα καλά για τον οδηγό νταλίκας που κινδύνευσε λόγω της κακοκαιρίας, στην περιοχή του Ποντικού στο Αλιβέρι. Σύμφωνα με το evima, από το χιόνι στο δρόμο, το βαρύ όχημα άρχισε να γλιστράει επικίνδυνα και ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ομάδα διάσωσης Ευβοίας που έφτασε αμέσως στο σημείο, τον οδηγό της νταλίκας βοήθησε ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς» – Αλιβέρι: Κινδύνευσε οδηγός νταλίκας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Μαγευτικές εικόνες από το Χόρτο Μαγνησίας - Το χιόνι σκέπασε τις βάρκες
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Το χιόνι έχει ξεσπάσει την ακτήΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καρδίτσα: Στις 10 ξεκινούν αύριο τα μαθήματα σχολεία
Η απόφαση ελήφθη λόγω των συνθηκών πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν νωρίς το πρωί και με δεδομένο ότι λόγω του Covid 19 ακολουθούνται ειδικά πρωτόκολλα
www.protothema.gr
Άμεση αποκατάσταση της μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο ζητά από την κυβέρνηση βουλευτής του ΚΚΕ
«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα Μέσο Μαζικής Μεταφοράς (προαστιακός, λεωφορεία κ.λπ.), που να λειτουργεί
www.zougla.gr