Χόρνετς - Σίξερς 124-127: Εμφάνιση MVP του Εμπίντ (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν ήθελε να χάσει στη Σάρλοτ. Απέναντι στους χτυπημένους από covid-19 Χόρνετς (14-12) μέτρησε 43 πόντους, 15 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τη νίκη των Σίξερς (13-11), στην παράταση, με 127-124.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πατούλης: Ευχαρίστως να αναλάβω όλες τις ευθύνες που μου αναλογούν
Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε για τις ευθύνες της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τα προβλήματα που προκλήθηκαν στους δρόμους εν μέσω…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Άρης Σερβετάλης: Έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης
Επιτήδειοι προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα από τους διαδικτυακούς του φίλους
8 m
www.protothema.gr
Τέλος στο θρίλερ στην ορεινή Άρτα: Σώος εντοπίστηκε ο πυροσβέστης
Τον μετέφεραν με φορείο σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει το Super Puma και να τον παραλάβει με ασφάλεια - Έχει κρυοπαγήματα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο
9 m
www.protothema.gr
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ! ΣΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΟΥΤΕ ΝΑ ΘΑΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΝΘΡΩΠΟΙ
Οι κεντρικοί δρόμοι μπορεί να καθάρισαν από το χιόνι, αλλά στα στενά των πόλεων ακόμα γίνεται χαμός! Οι αλήτες που δεν μπόρεσαν να χειριστούν ούτε μια κακοκαιρία, δεν μας επιτρέπουν να θάψουμε με αξιοπρέπεια τους νεκρούς μας. Δείτε στο παρακάτω βίντεο τους ανθρώπους να σέρνουν το φέρετρο στο χιόνι (και να γλιστράνε και οι ίδιοι) […]
9 m
www.makeleio.gr
Η Xiaomi παρουσίασε τη νέα σειρά Redmi Note 11
Tη διάθεση της νέας σειράς Redmi Note 11 στη διεθνή αγορά παρουσίασε σήμερα η Xiaomi. Η νέα σειρά, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, προσφέρει ακόμα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά και λειτουργίες στις κάμερες, τις ταχύτητες φόρτισης, τις οθόνες και τους επεξεργαστές, για μια προσιτή εμπειρία επιπέδου ναυαρχίδας. Η νέα σειρά αποτελείται από τα Redmi Note 11 Pro ... Περισσότερα To άρθρο Η Xiaomi παρουσίασε τη νέα σειρά Redmi Note 11 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο διάσημος ηθοποιός που ξαναβρήκε τον εαυτό του χάρη στο καράτε
Και μαζί την χαμένη του φόρμα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός – Meteo: Χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και ηλιοφάνεια την Πέμπτη 27/01
Παγερός θα είναι ο καιρός και αύριο Πέμπτη 27/01 αλλά με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές τη χώρας σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ειδικότερα ηλιοφάνεια θα επικρατήσει γενικά αύριο Πέμπτη, με λίγες νεφώσεις και με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών ή χιονόνερου στις Κυκλάδες και στα παραθαλάσσια της Κρήτης, καθώς επίσης τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Meteo: Χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και ηλιοφάνεια την Πέμπτη 27/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δήμος Αθηναίων: Χωρίς χιόνια το κεντρικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο -Επιχειρούν 57 συνεργεία
Χωρίς χιόνια είναι πλέον το κεντρικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο τoυ Δήμου Αθηναίων.
iefimerida.gr
Έντι Βαν Χάλεν, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιδραστικούς κιθαρίστες της ροκ μουσικής
Ο Έντι Βαν Χάλεν ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους, αυθεντικούς και επιδραστικούς κιθαρίστες της ροκ μουσικής. Τη δεκαετία του ’70, δημιούργησε...
www.zougla.gr
Όλγα Κεφαλογιάννη - Μίνως Μάτσας: Η βόλτα με τα παιδιά τους στο κέντρο της Αθήνας
Τα casual look τους. 
www.protothema.gr
Εκπαιδευτής adventure οδήγησης μας δείχνει πώς να οδηγούμε μοτοσικλέτα στο χιόνι!
Η οδήγηση στο χιόνι και στον πάγο είναι πάντα μια πολύ ιδιαίτερη πρόκληση. Πόσω μάλλον όταν γίνεται με μοτοσικλέτα. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες...
www.zougla.gr
5 τετρακίνητα μοντέλα παντός καιρού με 5.000 ευρώ - Οι ευκαιρίες που μπορείς να βρεις
Το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας και οι πυκνές χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας, επανέφερε στο προσκήνιο της επικαιρότητας το ενδεχόμενο απόκτησης ενός προσιτού τετρακίνητου οχήματος.
iefimerida.gr
Τσιτσιπάς: «Η πίστη σε κάνει πιο δυνατό»
Tο δικό του μήνυμα μέσω Twitter, ενόψει του ημιτελικού της Παρασκευής του Australian Open, με αντίπαλο τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, έστειλε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
www.zougla.gr
Έπαθε Κούλη! “Δεν θα παραιτηθώ” λέει ο Μπόρις Τζόνσον
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί με αφορμή μια σειρά από συναθροίσεις κατά παράβαση των κανόνων του lockdown στη Ντάουνινγκ Στριτ, δεσμευόμενος να συνεχίσει τη δουλειά του. Απαντώντας σε ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο, ο Τζόνσον κατηγορήθηκε από τον ηγέτη του αντιπολιτεύομενου Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ ότι άλλαξε τα όσα υποστηρίζει […]
www.makeleio.gr
Υπουργικό συμβούλιο: Νομοθετικές ρυθμίσεις για πυρόπληκτες περιοχές, προσλήψεις στο e-ΕΦΚΑ
Συνεδρίασε σήμερα, 26 Ιανουαρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργικό συμβούλιο.
iefimerida.gr
Formula 1: H AlphaTauri θα μας φέρει τον Άγιο Βαλεντίνο (vid)
H AlphaTauri έγινε ακόμα μια ομάδα που ανακοίνωσε τα σχέδιά της αναφορικά με την αποκάλυψη του μονοθεσίου της για το 2022.
gazzetta.gr
Πού σκαλώνει τελικά η μεταγραφή του Σεμέδο στην Πόρτο;
Λίγες ώρες έμειναν για να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Κι ένα από τα σίριαλ που είναι ανοιχτά είναι αυτό του Ρούμπεν Σεμέδο.
gazzetta.gr
Σοφία Καρβέλα: Η άγνωστη πληροφορία για τη ζωή της - Μέχρι και η Βίσση σχολίασε
Μαμά και κόρη δείχνουν πολύ «δεμένες».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Tsitsipas storms into semi-finals after beating Sinner in straight sets
He will play against Medvedev in the semi-finals
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Ο Μπουχαλάκης εκτιμάται πως θα είναι έτοιμος για Τούμπα, έρχονται Αγκιμπού Καμαρά και Κανέ
Ο Κρητικός χαφ όπως φαίνεται θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ενώ αναμένονται οι αφίξεις των Αγκιμπού Καμαρά και Κανέ.
gazzetta.gr
Η CSL προχωρά στην εξαγορά της Vifor Pharma
Η Vifor Pharma είναι ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της νεφρολογίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» - Ελένη Γερασιμίδου: 18 ώρες χωρίς ρεύμα και εγκλωβισμένη στην Παλλήνη
Ελένη Γερασιμίδου: «Πήρα εκ μέρους όλης της οικογένειας γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα προβλήματα από τα προσωπικά. Αλλά δεν πειράζει βγήκε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΛΠΕ: Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας
Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μετρό: Άνοιξαν όλες οι στάσεις από και προς το Αεροδρόμιο – Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια
Άνοιξαν και λειτουργούν κανονικά όλες οι στάσεις της διαδρομής του Μετρό από και προς το αεροδρόμιο και οι συρμοί σταματούν κανονικά στους σταθμούς Κορωπί, Κάντζα και Παλλήνη, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Έτσι, λειτουργούν κανονικά και οι τρεις γραμμές του Μετρό, καθώς νωρίτερα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα «Ειρήνη – Κηφισιά» της Γραμμής 1 ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό: Άνοιξαν όλες οι στάσεις από και προς το Αεροδρόμιο – Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Εκλογές το συντομότερο δυνατόν πριν έρθουν και άλλα δεινά
Εκλογές ζήτησε για ακόμα μια φορά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατηγορώντας προσωπικά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την διαχείριση της κακοκαιρίας.  «Ο κ. Μητσοτάκης ύστερα από τρεις μέρες πρωτοφανούς παράλυσης του κρατικού μηχανισμού, εμφανίστηκε σήμερα για να αποποιηθεί για άλλη μια φορά τις δικές του πολιτικές ευθύνες», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,Αλέξης ... Περισσότερα To άρθρο Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Εκλογές το συντομότερο δυνατόν πριν έρθουν και άλλα δεινά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Περιζήτητος ο Χουάνκαρ στο εξωτερικό
Ο Παναθηναϊκός θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του τον Χουάνκαρ, αλλά ακόμη δεν έχει φθάσει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για την ανανέωση του συμβολαίου του και φαίνεται ότι θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό ενόψει καλοκαιριού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισπανικής AS, ο πρώην παίκτης της Μάλαγα έχει ήδη αρκετές προτάσεις στα χέρια του, με ομάδες ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Περιζήτητος ο Χουάνκαρ στο εξωτερικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βίντεο-ντοκουμέντο: Το εξαώροφο κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού στις φλόγες, λίγα λεπτά μετά την έκρηξη
Βίντεο ντοκουμέντο, λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στο εξαώροφο κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού σήμερα το πρωί δημοσιεύει το iefimerida.gr.
iefimerida.gr
Ν. Ανδρουλάκης: Μισή η «συγγνώμη» του κ. Μητσοτάκη και κατόπιν εορτής
Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταφέρθηκε, την Τετάρτη, εναντίον του πρωθυπουργού για τη σημερινή πρώτη τοποθέτησή του...
www.zougla.gr
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε για να αποποιηθεί τις ευθύνες του
Σφοδρή επίθεση, προσωπικά σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Energean: Τον Μάρτιο στο Ισραήλ η πλωτή μονάδα επεξεργασίας υδρογονανθράκων
Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αναχωρήσει από το ναυπηγείο Admiralty της Σιγκαπούρης, η πλωτή μονάδα επεξεργασίας υδρογονανθράκων Energean Power που...
www.zougla.gr
Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε μετά από 3 μέρες για να αποποιηθεί των ευθυνών του
Νέο κάλεσμα για εκλογές - Τι δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την διαχείριση της κακοκαιρίας από την κυβέρνηση – Δείτε βίντεο
www.protothema.gr
Κύπρος: Στην αστυνομία το email από τον Γκιώνη για το κύκλωμα μαστροπείας
Στις Κυπριακές Αρχές έφτασε γύρω στις 15:30 το mail για το κύκλωμα μαστροπείας – Ογκωδέστατο με φωτογραφίες και πολυσέλιδη ανάλυσηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προβλήματα στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας: Δεκάδες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ -Γέμισαν οι νεκροθάλαμοι
Λόγω της κακοκαιρίας, οι ασθενείς που διασωληνώθηκαν και έπρεπε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία που διέθεταν κλίνη ΜΕΘ δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν από τον χιονιά - Τα γραφεία τελετών δεν παραλαμβάνουν τους νεκρούς
www.protothema.gr
Ο Μουρίνιο γιόρτασε στη Ρώμη τα 59α γενέθλια του
Ο Ζοσέ Μουρίνιο γιόρτασε με τούρτα και σαμπάνιες τα γενέθλια του στο προπονητικό κέντρο της Ρόμα στην Ρώμη 
www.protothema.gr
Μητσοτάκης: Ποιες αλλαγές δρομολογεί ο Μητσοτάκης μετά την «συγγνώμη» για τη διαχείριση της χιονοθύελλας
Βασικό ζητούμενο για το κυβερνητικό επιτελείο θα αποτελέσει, κατά πληροφορίες, στο εξής ένας πολύ καλύτερος σχεδιασμός, με επίκεντρο τον άμεσο και αποτελεσματικό συντονισμό υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων
www.protothema.gr
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΥΛΛΗΠΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ – ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΣΥΡΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ
Το διαβάζουμε στο makeleio.gr. ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΔΥ: ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ ΜΕ ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΥΧΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ! Λίγη υπομονή λοιπόν. Γιατί έχει φτάσει πράγματι η ώρα να τα τελικά χτυπήματα στην ομάδα των επίορκων της Ευελπίδων και της Λουκάρεως. Για να τελειώνουμε με τη σημερινή “Δικαιοσύνη” και […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Κλειστοί και αύριο οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στην Αθήνα
Τι αναφέρει ο δήμος Αθηναίων 
www.protothema.gr
Καραϊσκάκης - Ζάκυνθος 0-2: Πρώτη νίκη για την ουραγό του Νοτίου ομίλου
Η Ζάκυνθος πέρασε νικηφόρα με 0-2 από την έδρα του Καραϊσκάκη και σημείωσε την πρώτη της νίκη στον Νότιο όμιλο της Super League 2 μετά από 13 ματς.
gazzetta.gr
Πατούλης: Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής
Σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων σε σημαντικούς οδικούς κόμβους...
www.zougla.gr
Καραμανλής: Πάνω από 710 λεωφορεία στους δρόμους – Πρώτα η ασφάλεια των επιβατών
Η αποζημίωση για την Αττική Οδό θα δοθεί άμεσα και σε 25 μέρες το πόρισμα για επιπλέον κυρώσεις.
www.protothema.gr
Φωτιά στα διυλιστήρια της Ελευσίνας
Μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε στα διυλιστήρια στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο για το ενδεχόμενο έκρηξης. Η Πυροσβεστική έχει στείλει δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες. Σε ανάρτησή του ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει: «Η πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε […]
www.makeleio.gr
80χρονη ξέσπασε σε κλάματα στο Πρωινό: «Είμαστε 36 ώρες χωρίς ρεύμα αποκλεισμένοι, κρυώνω»
Δραματική έκκληση έκανε μια 80χρονη γυναίκα που μένει στο Ντράφι Αττικής, όπου για 36 ώρες είναι χωρίς ρεύμα και είναι αποκλεισμένοι εξαιτίας της κακοκαιρίας.
iefimerida.gr
Κρήτη: Πέθανε από κορωνοϊό 63χρονος αρνητής, είχε προσπαθήσει να φύγει από το νοσοκομείο
Εισήχθη πριν από 20 μέρες σε κλινική Covid στα Χανιά - Γιατροί και νοσηλευτές τον κυνηγούσαν για να μην φύγει, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη
www.protothema.gr
Η CSL προχωρά στην εξαγορά της Vifor Pharma ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα της νεφρολογίας
Η CSL Limited, μητρική εταιρεία της CSL Behring, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει τη Vifor...
www.zougla.gr
Αττική Οδός: Οδηγός που εγκλωβίστηκε στα χιόνια διηγείται στο iefimerida.gr -«Ρώτησα στα διόδια και μου είπαν περάστε»
Οδηγώντας το 4Χ4 αυτοκίνητό του και με αλυσίδες στο πορτ μπαγκάζ , ο κ. Γιώργος διευθυντικό στέλεχος σε ιδιωτική εταιρία, πέρασε στις 11 το πρωί της Δευτέρας τα διόδια της Αττικής οδού στο Κορωπί με κατεύθυνση την Περιφερειακή Υμηττού.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Ανατροπή με Ζάχαβι - Η «ερυθρόλευκη» πρόταση και η επιθυμία του (photos)
Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα παρουσιάζονται στην υπόθεση του Εράν Ζάχαβι για τους «ερυθρόλευκους».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η αλλαγή που χρειάζεται είναι στη νοοτροπία κράτους και πολιτών
Η κακοκαιρία Ελπίδα ανέδειξε για άλλη μια φορά τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, με τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr