Χρυσή Μπάλα: Απόψε η απονομή – Ο Μέσι το μεγάλο φαβορί για την 7η κατάκτηση στην καριέρα του

Ο Λιονέλ Μέσι εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον... εαυτό του και να κατακτήσει για έβδομη φορά…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Εύοσμος Θεσσαλονίκης: Σοκαριστικό βίντεο - 15 νεαροί ξυλοκοπούν δύο άτομα έξω από το ΕΠΑΛ
Ανησυχία προκαλεί ένα ακόμη βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει νεαρά άτομα να ασκούν βία σε…Περισσότερα...
4 m
www.newsbomb.gr
Η κοιλάδα του θανάτου: Γιατί σκοτώνεται όποιος προσπαθεί να τη διασχίσει (pics)
Η χερσόνησος του Καμτσάτκα είναι ένα από τα πλέον επικίνδυνα μέρη του πλανήτη, σε σημείο που ούτε τα ζώα δεν…Περισσότερα...
4 m
www.newsbomb.gr
Νίκος Ανδρουλάκης για Rafale: Ντροπή να τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για επικοινωνιακή προπαγάνδα
Προσπάθεια κομματικής αξιοποίησης από το κυβερνών κόμμα βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης πίσω από την παράδοση των Rafale. «Αγοράστηκαν με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενα πολιτικής εκμετάλλευσης», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Με αφορμή την άφιξη των έξι Rafale ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Ανδρουλάκης για Rafale: Ντροπή να τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για επικοινωνιακή προπαγάνδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Γιώργος Ορφανός: Θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Ζέρβας «αγοράσε» στελέχη μου
Ανέφερε ότι η εικόνα του δημάρχου Θεσσαλονίκης πριν ένα χρόνο και σήμερα είναι η ημέρα με τη νύχτα
6 m
www.protothema.gr
Εκνευρισμός και αμηχανία από τον τουρκικό Τύπο για την παραλαβή των Rafale
Εκνευρισμός και ενδιαφέρον από τον τουρκικό Τύπο για την άφιξη των 6 μαχητικών αεροσκαφών στην Ελλάδα – Αναφορές στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, ενώ η Τουρκία βρίσκεται εκτός του προγράμματος των F-35
6 m
www.protothema.gr
Για ποιούς κτυπάει η καμπάνα: Η ακατανόμαστη αρχοντομουτσουνάρα, τα σχέδια για το Κόκκινο δωμάτιο και ο φόβος για το Black Out
ΝΤΙΝ Τσουνάμι αντιδράσεων και σχολίων στα σόσιαλ μίντια προκάλεσε η διαφήμιση γνωστής μάρκας προϊόντων μαλλιών. Το αποτέλεσμα ήταν το θέμα, ή μάλλον τα σχόλια ορισμένων… ινφλουέσερ να καταλήξουν και στα πλατό εκπομπών για να σχολιαστούν αναλόγως. Στο επίκεντρο του σχολιασμού ένα πρόσωπο που απασχολεί αρκετές φορές τις εκπομπές με τις θέσεις του και κατακρίνεται για ... Περισσότερα To άρθρο Για ποιούς κτυπάει η καμπάνα: Η ακατανόμαστη αρχοντομουτσουνάρα, τα σχέδια για το Κόκκινο δωμάτιο και ο φόβος για το Black Out δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Τα στεγαστικά προβλήματα των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα σε έκθεση ανθρωπιστικών οργανώσεων
Την έκταση των στεγαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες...
9 m
www.zougla.gr
Κορονοϊός – Βενετία: Πολυτελές ξενοδοχείο αρνήθηκε τη διαμονή στον Τζον Μάλκοβιτς γιατί είχε λήξει το εμβολιαστικό πάσο του
Πολυτελές ξενοδοχείο στη Βενετία αρνήθηκε στον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Τζον Μάλκοβιτς να μείνει σε μία από τις σουίτες του, την οποία είχε κλείσει, γιατί το εμβολιαστικό πάσο του είχε λήξε. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Il Gazzettino, ο 68χρονος πρωταγωνιστής, ο οποίος πήγε στη Βενετία στο πλαίσιο διήμερων γυρισμάτων για την αμερικανική σειρά Ripley, αναγκάστηκε ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Βενετία: Πολυτελές ξενοδοχείο αρνήθηκε τη διαμονή στον Τζον Μάλκοβιτς γιατί είχε λήξει το εμβολιαστικό πάσο του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Σοκ στην Ιταλία! Εννιά χρόνια κάθειρξη στον Ρομπίνιο για βιασμό
Σοκ στην ιταλική και τη βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική κοινότητα με πρωταγωνιστή τον Ρομπίνιο. Όπως έγινε γνωστό, ο Βραζιλιάνος σταρ καταδικάστηκε σε εννιά χρόνια κάθειρξη για τον βιασμό μιας κοπέλας αλβανικής καταγωγής το 2013, όταν έπαιζε στη Μίλαν! Όπως αναφέρεται, ο πρώην παίκτης της Μίλαν μαζί με άλλους πέντε φίλους, κατηγορούνταν ότι στις 22 Ιανουαρίου του 2013, […]
www.makeleio.gr
LIVE BLOG, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ντέρμπι «Δικεφάλων» για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου ΕλλάδαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Coronavirus Greece: 20,107 new cases, 88 deaths, 683 intubated
Since the beginning of the pandemic, 3,931 patients have been discharged from the ICU
www.protothema.gr
«Η Ελλάδα στον τουρισμό φέτος θα ξεπεράσει και τα επίπεδα του 2019», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της TUI
Είχε τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό - Ιδρύεται το Co-Lab της TUI στη Ρόδο - Πέρυσι 1,5 εκατομμύριο πελάτες της TUI επισκέφτηκαν την Ελλάδα, αναμένονται διπλάσιοι φέτος
www.protothema.gr
Συνάντηση Καραμανλή με Πάιατ: Στο επίκεντρο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.
iefimerida.gr
Συνάντηση Καραμανλή με Πάιατ: Στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα
Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.
iefimerida.gr
Ζβέρεφ: «Δεν κάνουμε τεστ, περισσότεροι οι παίκτες με Covid-19»
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πιστεύει ότι υπάρχουν πιθανώς περισσότεροι παίκτες στο Australian Open που έχουν Covid-19, αλλά δεν υποβάλλονται σε τεστ...
www.zougla.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Στη «μάχη» για τη θεραπεία του κορονοϊού
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο Σέρβος τενίστας αγόρασε το 80% της εταιρείας βιοτεχνολογίας «QuantBioRes», η οποία αναπτύσσει θεραπεία κατά του κορονοϊού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αντιδρά η «εσωκομματική αντιπολίτευση» στην πρόταση Τσίπρα για εκλογή από τη βάση
Με πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία, φαίνεται ότι θα περάσει εν τέλει η εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βρετανία: Δεν παραιτείται ο Τζόνσον, παρά τις αντιδράσεις για τα κορωνοπάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ
Το ότι δεν παραιτείται ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
iefimerida.gr
Κύπελλο ποδοσφαίρου, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (19:00, Cosmote Sport 1)
Το ντέρμπι Δικεφάλων ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου - Επτά σερί νίκες μετρά ο ΠΑΟΚ, με πολλά προβλήματα στην Θεσσαλονίκη η ΑΕΚ
www.protothema.gr
Super League 2, Πιερικός - Ολυμπιακός Β' 1-2: Διπλό στην Κατερίνη οι Πειραιώτες
Με δύο γκολ του Σαπουντζή ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε με 2-1 του Πιερικού στην Κατερίνη και ανέβηκε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα
www.protothema.gr
Μητσοτάκης για παραλαβή Rafale: Νέο κεφάλαιο στην περιφερειακή ικανότητα της Ελλάδας
Στην παραλαβή των Rafale, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
iefimerida.gr
Euroleague: Στις 20 Μαρτίου ο αγώνας Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Στις 20 Μαρτίου (21:30) θα διεξαχθεί η εξ αναβολής αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής της Euroleague Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Όπως ήταν ήδη...
www.zougla.gr
Μητσοτάκης: Απαλλάσσονται από κάθε φόρο πτητικά και καταδυτικά επιδόματα – Η σημασία της απόφασης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε γνωστό ότι καταργείται κάθε φόρος στα επιδόματα επικινδυνότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,74%
Οι τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισαν με άνοδο με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 950 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Jumbo, της Aegean Airlines και της Motor Oil. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 951,65 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο ... Περισσότερα To άρθρο Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,74% δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εμμανουέλ Μακρόν: Απειλείται το οικοδόμημα της ΕΕ και χρειάζεται νέα πνοή
Παρουσιάζοντας, σήμερα, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τους κύριους στόχους και την πολιτική στρατηγική της Γαλλικής Προεδίας στην...
www.zougla.gr
Καιρός – Γιάννης Καλλιάνος: Χιόνια στην Αττική το Σάββατο και 1 βαθμός Κελσίου την Κυριακή
Βαρυχειμωνιά, με χιόνια και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θα σαρώσει τη χώρα από την ερχόμενη Παρασκευή (21.01.2022). Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου στην εκπομπή “Live News” του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA, την Παρασκευή αναμένονται χιονοπτώσεις και στα πεδινά της Μακεδονίας, ενώ από το Σάββατο αναμένονται χιόνια από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Η θερμοκρασία ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Γιάννης Καλλιάνος: Χιόνια στην Αττική το Σάββατο και 1 βαθμός Κελσίου την Κυριακή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Rapid test: Σε ποια σημεία θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ την Πέμπτη (20/1)
Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται σε 174 κεντρικά σημεία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε παιδιά το ένα στα τέσσερα κρούσματα κορωνοϊού την τελευταία εβδομάδα
Τα κρούσματα κορωνοϊού στα παιδιά αποτελούν το 25% του συνόλου, για την τελευταία εβδομάδα.
iefimerida.gr
Μ. Ξενογιαννακοπούλου: Η κυβέρνηση αδιαφορεί για την άδεια ειδικού σκοπού των εργαζόμενων γονιών
Για «κατάλυση ακόμη και των στοιχειωδών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων» από την κυβέρνηση...
www.zougla.gr
Σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 19 Ιανουαρίου τιμώνται οι Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρεύς
Σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, τιμώνται από την Εκκλησία μας οι Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρεύς. Ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος γεννήθηκε το 301 μ.Χ. σε κάποιο χωριό της Άνω Αιγύπτου και έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μεγάλου (379 – 395 μ.Χ.). Σε ηλικία 30 χρόνων αποσύρθηκε στην έρημο της Νιτρίας και […]
www.makeleio.gr
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Οι έντεκα του Ραζβάν Λουτσέσκου (vid)
O Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, που θα ξεκινήσει το αποψινό ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τους Ζαμπά, Σβαμπ και Σίντκλεϊ να παίρνουν φανέλα βασικού.
gazzetta.gr
Κάτι ξαναψήνεται: Η grande εμφάνιση της Σπυροπούλου στο σούπερ μάρκετ και οι... τρίχες έγιναν viral
Κάτι ξαναψήνεται: Η αγαπημένη απογευματινή εκπομπή του ΣΚΑΙ έγινε και πάλι σήμερα (19/1) trend στο Twitter με hashtag #KatiXanapsinetai.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Ρομπίνιο καταδικάστηκε σε 9ετή κάθειρξη για βιασμό
Ύστερα από απόφαση του ανώτατου ιταλικού δικαστηρίου, ο Ρομπίνιο καταδικάστηκε σε 9ετή κάθειρξη, κρίνοντας τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή ένοχο για τον βιασμό μιας κοπέλας αλβανικής καταγωγής το 2013. Στις 22 Ιανουαρίου του 2013, ο τότε ποδοσφαιριστής τη Μίλαν, Ρομπίνιο, μαζί με πέντε φίλους του κατηγορούνταν ότι βίασε μία 23χρονη κοπέλα σε κλαμπ του Μιλάνου, εκμεταλλευόμενος το ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ρομπίνιο καταδικάστηκε σε 9ετή κάθειρξη για βιασμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναγιωτόπουλος για παράδοση Rafale: Ιστορική μέρα, αλλάζουν οι συσχετισμοί δυνάμεων στους ουρανούς
«Είναι μια μέρα που δικαιούμαι να αισθάνομαι περήφανος και συγκινημένος αλλά όχι ικανοποιημένος ακόμη- πρέπει να γίνουν κι άλλα», ανέφερε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Σε μια εβδομάδα νόσησαν 36.300 νέοι κάτω των 17 ετών
Αποτελούν το 25% των ασθενών που καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα από 10 Ιανουαρίου 2022 έως 16 Ιανουαρίου 2022
www.protothema.gr
Ν. Ανδρουλάκης: Είναι ντροπή η ΝΔ να χρησιμοποιεί τα Rafale για να κάνει επικοινωνιακή προπαγάνδα
O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τη ΝΔ για επικοινωνιακή προπαγάνδα με αφορμή την παραλαβή των έξι πρώτων Rafale...
www.zougla.gr
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια με τους Μπακς»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... ορκίστηκε πίστη στους Μιλγουόκι έως το τέλος της καριέρας του, αποκαλύπτοντας ότι θέλει να παίξει στους Μιλγκουόκι Μπακς για 20...
www.zougla.gr
Βίοι Παράλληλοι: Κωνσταντίνος Διαδήμας (Γιος)-Χρήστος Τράκκας (Πατέρας)
Μια πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη ενός πατέρα και ενός γιου που έδωσαν τη δική τους μάχη προκειμένου να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα...
www.zougla.gr
Chuck Norris: «Ραγίζει» καρδιές η κίνησή του
Πίσω από τη σκληράδα και τις ταινίες δράσεις, κρύβεται μια ιστορία που αξίζει το σεβασμό όλων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σοκ στη Γαλλία: Νεκρός στα 37 του ο ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ, σε δυστύχημα στο σκι -Έγινε γνωστός για τον ρόλο του Ιβ Σεν Λοράν
Ο βραβευμένος με Σεζάρ, Γάλλος ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από ένα δυστύχημα στο σκι στη Σαβοΐα.
iefimerida.gr
Ίδρυμα Λεβέντη για την ακυρωθείσα δωρεά στο μουσείο Δήλου: Δεν υφίσταται καμία σχέση με το IFG
Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, με αφορμή δημοσιεύματα για την ακυρωθείσα δωρά στο μουσείο Δήλου, διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το International Foundation for Greece (IFG).
iefimerida.gr
Έφαγε “πόρτα” ο ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς από ξενοδοχείο γιατί έληξε το… εμβολιαστικό του πάσο
Πολυτελές ξενοδοχείο στη Βενετία αρνήθηκε στον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Τζον Μάλκοβιτς να μείνει σε μία από τις σουίτες του, όπου είχε κλείσει, καθώς το εμβολιαστικό πάσο του είχε λήξει, μετέδωσαν σήμερα ιταλικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Il Gazzettino, ο 68χρονος πρωταγωνιστής, ο οποίος βρέθηκε στη Βενετία στο πλαίσιο διήμερων γυρισμάτων για την αμερικανική […]
www.makeleio.gr
Δείκτης Θετικότητας: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Ο δείκτης θετικότητας παραμένει σε υψηλό επίπεδο σε αρκετές περιοχές της χώρας με τη Φλώρινα να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς φτάνει το 4,69%. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα Ιωάννινα με 3,98%, στη Μύκονο 3,97%, στο Ρέθυμνο με 3,94%, ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών με 3,92%, η Καστοριά με 3,81%, ο Πειραιάς με 3,77%, τα Χανιά ... Περισσότερα To άρθρο Δείκτης Θετικότητας: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρσεναλ: Πρόταση από Αλ-Νασρ για τον Ομπαμεγιάνγκ!
Την ώρα που ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ παρουσιάζεται με το ένα πόδι εκτός Άρσεναλ, η Αλ-Νασρ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την περίσταση και κατέθεσε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.
gazzetta.gr
Παναθηναϊκός: Γκολάρα από Καρλίτος για το 4-0 με την Αναγέννηση!
Το ζευγάρι εξ αρχής είχε φαβορί και ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν εκτός από σκορ πρόκρισης και θέαμα. Η γκολάρα του Καρλίτος στην φάση του 4-0 ήταν κάτι παραπάνω από θεαματική.
gazzetta.gr
Μάρκου στο Gazzetta: «Μεγάλη πρόκριση για την ομάδα και μεγάλη εμπειρία για εμένα»
Ο Άγγελος Μάρκου που όχι απλά πήρε ευκαιρία να παίξει σε Ευρωπαϊκό αγώνα, αλλά την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο έχοντας 8 πόντους κόντρα στην Χόροντοκ, μιλάει στο Gazzetta για την εμπειρία του αυτή, τον Βαν ντεν Ντρις, ενώ δεν κρύβει πως θα ήθελε στην επόμενη φάση την Τερουέλ.
gazzetta.gr
Σασμός: Η Καλλιόπη προσπαθεί να γλιτώσει τον Αστέρη μ' ένα παράτολμο σχέδιο
Η καπετάνισσα τα κάνει θάλασσα και τα ψέματα χωρίζουν την Μαρίνα και τον Αντώνη. Ανάμεσα στο διωγμό έρχεται και η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr