Υεμένη: Μπαράζ βομβαρδισμών από την Σαουδική Αραβία στην Σαναά

Υεμένη: Μπαράζ βομβαρδισμών από την Σαουδική Αραβία στην Σαναά

Η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε αντίποινα για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τους σιίτες αντάρτες Χούτι, καταστρέφοντας κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής την εγκατάσταση από όπου απογειώθηκε ο πύραυλος στη Σαναά της Υεμένης. «Καταστρέψαμε εγκαταστάσεις στη Σαναά που συνδέονταν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones», ανέφερε μέσω Twitter το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων, το SPA, που ... Περισσότερα

To άρθρο Υεμένη: Μπαράζ βομβαρδισμών από την Σαουδική Αραβία στην Σαναά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τρόμος στη Συγγρού: Συγκλονιστικά βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την ισχυρή έκρηξη
Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Μακροζωία: Η απλή κίνηση που πρέπει να κάνουμε πριν σηκωθούμε από το κρεβάτι
Ανακαλύψτε την αποτελεσματική κίνηση με το διττό όφελος για το σώμα και την υγιή γήρανση - Κάντε την κάθε πρωί πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι
9 m
www.protothema.gr
Κίνηση στους δρόμους: Κλειστή η λεωφόρος Συγγρού και στα δύο ρεύματα, έπειτα από την ισχυρή έκρηξη σε κτίριο
Ισχυρότατη έκρηξη που προκάλεσε και φωτιά σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί σε -υπό ανακαίνιση- κτίριο επί της λεωφόρου Συγγρού 3, κοντά στους Στύλους του Ολυμπίου Διός
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Εξελίξεις για φορ - Τα δεδομένα για Ζάχαβι και Τικίνιο
Ολυμπιακός: Εξελίξεις αναμένονται στους «ερυθρολεύκους» σε ό, τι έχει να κάνει με το θέμα της απόκτησης επιθετικού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Χωρίς ρεύμα δεκάδες νοικοκυριά από τη Δευτέρα – Που υπάρχουν ακόμα προβλήματα
Την ώρα που οι θερμοκρασίες στην Αθήνα μετά βίας ξεπερνούν το μηδέν, πολλά νοικοκυριά εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αξίζει να σημειωθεί, πως δεκάδες είναι τα σπίτια όπου το μοναδικό θερμαντικό μέσο είναι τα air condition ή οι σόμπες που δουλεύουν μόνο με ρεύμα. Πολίτες καταγγέλλουν στο newsit.gr πως είναι χωρίς ρεύμα από τη ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Χωρίς ρεύμα δεκάδες νοικοκυριά από τη Δευτέρα – Που υπάρχουν ακόμα προβλήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οικονόμου για κακοκαιρία «Ελπίδα»: Εγιναν λάθη και θα αποδοθούν ευθύνες
Για το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίς» μίλησε ο Γιάννης Οικονόμου.
iefimerida.gr
Ελλάδα: Πρώτη φορά εταιρείες θα πληρώσουν αποζημιώσεις - Έρχονται βαριές καμπάνες
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι οι εγκλωβισμένοι οδηγοί θα λάβουν 2.000 ευρώ και δεν χάνουν το δικαίωμα να κινηθούν νομικά κατά της Αττικής Οδού.
www.protothema.gr
Το πιο ιδιαίτερο πρωινό στον κόσμο -Θα νομίζετε ότι σας έχουν σερβίρει ομελέτα
Στην Τζαμάικα μπορεί να ξεγελαστείτε και να νομίζετε ότι σας σέρβιραν ομελέτα, όμως το πρωινό βασίζεται σε ένα μαγειρεμένο φρούτο
www.protothema.gr
Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 13χρονης από το Παλαιό Φάληρο – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
Αίσιο τέλος δόθηκε στην περιπέτεια με την εξαφάνιση της 13χρονης Μαρίας – Αυγούστα Σ., που εξαφανίστηκε από το Παλαιό Φάληρο την περασμένη Παρασκευή καθώς βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24.1.2022), όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού. Η 13χρονη Μαρία – Αυγούστα Σ. βρέθηκε στην περιοχή του Γέρακα Αττικής και είναι καλά στην υγεία της, αναφέρει ... Περισσότερα To άρθρο Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 13χρονης από το Παλαιό Φάληρο – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η ώρα της απόδοσης ευθυνών σε πρόσωπα και δομές
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμων για να καταλάβει ότι το τελευταίο 48ωρο, τίποτε σχεδόν δεν πήγε καλά στην Αττική,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι Planet of Zeus στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός
Tο «STAGES A/LIVE», η σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Ωνάση για την υποστήριξη της ανεξάρτητης ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζει...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Η θεραπεία με πλάσμα αναρρωσάντων «δουλεύει» μόνο σε μερικές περιπτώσεις
Υπάρχει ένα μικρό χρονικό «παράθυρο» που η συγκεκριμένη θεραπεία φέρνει αποτελέσματα, επιβεβαιώνει νέα έρευνα
www.protothema.gr
H Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει στο φακό με μποξεράκι
Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε το γνωστό μοντέλο από το Μπέβερλι Χιλς
www.protothema.gr
Hot Greek celebs workout on snow-covered roof-top in sexy lingerie (video)
The two girls were just doing their exercise routine…for the fans
www.protothema.gr
Έτσι θα αποζημιωθείτε για ζημιές από καιρικά φαινόμενα
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λάβετε το Πιστοποιητικό Καιρικών Συνθηκών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
www.protothema.gr
Survivor: Οργή στο Twitter για τη Μυριέλλα - Ατάκα «φωτιά» για το ειδύλλιο με Κατσαούνη
Την ώρα που όλοι μιλούσαν για τη «βασίλισσα» Πελαγία, Κουρεντή και Κατσαούνης φαίνεται πως κούρασαν το κοινό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο «παραβατικός» Φαίδων Γεωργίτσης που έπαιξε μπάσκετ στην «Πανιωνάρα» και πρωταγωνίστησε σε ερωτικές ταινίες!
Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ένας ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, ένα γνήσιος Πανιώνιος, παιδί της Κατοχής άρα και «παραβατικός» που δραπέτευσε από το ναυτικό για να γίνει ηθοποιός.
www.protothema.gr
Μετρό: Κλειστοί οι σταθμοί «Παλλήνη» και «Κάντζα»
Οι συρμοί της Γραμμής 3 προς και από Αεροδρόμιο πραγματοποιούν στάση στο Κορωπί
www.protothema.gr
Κάτοικος Αμαρουσίου: «Τηλεφώνησα στον Δήμο για να έρθει εκχιονιστικό και μου είπαν "είναι αργία, δεν το καταλάβατε;"»
Τσουνάμι απίστευτων καταγγελιών από πολίτες που είτε είναι εγκλωβισμένοι, είτε δεν έχουν ρεύμα
www.protothema.gr
Ποιες οι πιθανότητες επαναμόλυνσης από κορωνοϊό και πότε
Οι επιστήμονες διερεύνησαν τον κίνδυνο επαναμόλυνσης μετά από μόλυνση με SARS-CoV-2 σε σύγκριση με τον κίνδυνο μόλυνσης σε άτομα χωρίς προηγούμενη μόλυνση
www.protothema.gr
Ηγουμενίτσα: Χιλιάδες νεκρά ψαριά στη λιμνοθάλασσα του Δρεπάνου – Πότε και γιατί πέθαναν μαζικά
Οι εικόνες με τα νεκρά ψάρια στην Ηγουμενίτσα κάνουν τις τελευταίες ώρες το γύρου διαδικτύου…  Περίπου 370.000 ψάρια, 12 ειδών υπολογίζεται πως πέθαναν από το ψύχος στη Λιμνοθάλασσα του Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα. Τα ψάρια πέθαναν μαζικά στη λιμνοθάλασσα, όταν γύρω στις 06.00 το πρωί της Τρίτης (25-01-2022) η θερμοκρασία των νερών έφτασε στους 0 βαθμούς ... Περισσότερα To άρθρο Ηγουμενίτσα: Χιλιάδες νεκρά ψαριά στη λιμνοθάλασσα του Δρεπάνου – Πότε και γιατί πέθαναν μαζικά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εξέγερση στην Ουκρανία: Διαδηλωτές πήγαν να μπουκάρουν στο ουκρανικό κοινοβούλιο
Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στο Κίεβο, καθώς εκπρόσωποι διαφόρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο του ουκρανικού κοινοβουλίου. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πλήθος κόσμου να κυματίζει τις εθνικές σημαίες της Ουκρανίας και διάφορα άλλα πανό. Η αστυνομία χρειάστηκε να κλείσει ορισμένους δρόμους και να εκτρέψει την κυκλοφορία […]
www.makeleio.gr
Οι πιθανότητες επαναμόλυνσης από κορονοϊό και πότε
H προηγούμενη μόλυνση μείωσε τον κίνδυνο επαναμόλυνσης κατά 87%Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκρέκας: 200.000 παροχές τέθηκαν εκτός ηλεκτροδότησης - Σήμερα αναμένεται η αποκατάσταση των βλαβών
O Κώστας Σκρέκας μίλησε για τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πώς θα βάλεις μπροστά το αμάξι αν μείνει από μπαταρία
Μη βρεθείς προ εκπλήξεως και δεν γνωρίζεις πώς να το κάνεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μετρό: Άνοιξε η στάση «Κορωπί» κλειστή ακόμα η Παλλήνη και η Κάντζα
Οι συρμοί της Γραμμής 3 του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο πραγματοποιούν στάση στο Κορωπί και κινούνται χωρίς στάση στους σταθμούς Παλλήνη και Κάντζα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. με πρόγραμμα αργίας θα κυκλοφορήσουν σήμερα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ όπως και τα τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρόλεϊ ξεκίνησαν από ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό: Άνοιξε η στάση «Κορωπί» κλειστή ακόμα η Παλλήνη και η Κάντζα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οικονόμου για κακοκαιρία Ελπίδα: Έγιναν λάθη, υπήρξε πρόβλημα συντονισμού, θα αναζητηθούν ευθύνες
Ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρθηκε σε λάθη και προβλήματα συντονισμού για την κακοκαιρία Ελπίδα και προανήγγειλε ότι θα αναζητηθούν ευθύνεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κλειστή η Συγγρού και η Αττική Οδός – Η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της Αττικής
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» καθώς και η επίσημη αργία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, φαίνεται πώς έχει κρατήσει χιλιάδες εργαζόμενους στα σπίτια τους. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε στον χάρτη που ακολουθεί η κίνηση είναι περιορισμένη και γίνεται με ευκολία σε όλα τα οδικά δίκτυα. Κλειστή παραμένει τόσο στο ρεύμα της ανόδου […]
www.makeleio.gr
Αυξημένες προκρατήσεις για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν σπεύσει να κλείσουν τη διαμονή τους για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Νορβηγός πρέσβης στην Αθήνα καθάρισε με φτυάρι τα χιόνια έξω από την πόρτα του σπιτιού του [εικόνες]
Η κακοκαιρία Ελπίς άφησε από το πρωί της Δευτέρας την Αττική καλυμμένη με χιόνι ως το κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα και καθιστώντας τις μετακινήσεις αυτοκινήτων και πεζών σχεδόν αδύνατες, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στη Χαριλάου
Εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, τοποθέτησαν άγνωστοι, τα ξημερώματα, σε είσοδο πολυκατοικίας, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Eurovision 2022: Σε ποιον ημιτελικό θα διαγωνιστεί η Ελλάδα;
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ημιτελικών για την Eurovision 2022 από την οποία προκύπτει σε ποιον ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι χώρες αλλά και σε ποιο από τα δύο μέρη του θα εμφανιστούν. Στο πρώτο μέρος της κλήρωσης καθορίστηκε σε ποιον ημιτελικό θα ψηφίσουν οι Big 5, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται κι η Ιταλία που θα φιλοξενήσει τον ... Περισσότερα To άρθρο Eurovision 2022: Σε ποιον ημιτελικό θα διαγωνιστεί η Ελλάδα; δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων σε Τσεχία και Βουλγαρία
Κάτω από το 30% των κατοίκων της Βουλγαρίας έχουν ανοσοποιηθεί έναντι του κορωνοϊού καταγράφοντας υψηλά επίπεδα κρουσμάτων και θανάτων
www.protothema.gr
ΠΑΝΕ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥΣ! ΘΑ ΠΑΡΕΒΡΕΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΞΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ «ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ»
Εξαφανισμένος ήταν τα τελευταία 24ωρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς την ώρα που η χώρα διαλυόταν από την κακοκαιρία «Ελπίς», ο πρωθυπουργός δεν έκανε ούτε μια δήλωση, ούτε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο. Αποτέλεσμα ήταν πολλοί πολίτες να αναρωτηθούν για την τύχη του. Αφού πέρασε η «μπόρα» οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου αποφασίζουν σήμερα να εμφανίσουν τον άφαντο πρωθυπουργό, […]
www.makeleio.gr
Panama Papers: Πάνω από 30 πρόσωπα παραπέμπονται σε δίκη στον Παναμά για το σκάνδαλο
Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται πάνω από 30 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή προσωπικοτήτων απ’ όλο τον κόσμο χάρη σε δικηγορικό γραφείο του Παναμά, που αποκαλύφθηκε το 2016 χάρη στη δημοσιογραφική έρευνα Panama Papers. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δικαιοσύνης του Παναμά, η απόφαση αφορά την άσκηση «ποινικών διώξεων ... Περισσότερα To άρθρο Panama Papers: Πάνω από 30 πρόσωπα παραπέμπονται σε δίκη στον Παναμά για το σκάνδαλο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στη Χαριλάου – Φωτιά και ζημιές από την έκρηξη
Εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, τοποθέτησαν άγνωστοι, τα ξημερώματα, σε είσοδο πολυκατοικίας, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Από την έκρηξη που προκλήθηκε ξέσπασε φωτιά, η οποία σβήστηκε από περίοικους, ενώ αναφέρθηκαν μικροφθορές στην είσοδο. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή της. Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. To άρθρο Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στη Χαριλάου – Φωτιά και ζημιές από την έκρηξη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία: Αποκαταστήσαμε το 90% των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση
Περίπου 70 υποσταθμοί παραμένουν χωρίς τάση - Σαράντα ετών τα δίκτυα ηλεκτροδότησης,  πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τονίζει ο κ. Μανιάτης
www.protothema.gr
Νίκος Κοκλώνης για το πρόβλημα υγείας: Κάτι δείκτες ήταν χάλια, δεν ήξερα αν θα τα βγάλω πέρα
Ο Νίκος Κοκλώνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The 2night Show που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μίλησε για το θέμα που αντιμετώπισε με την υγεία του και πως τον έκανε να βλέπει την ζωή. Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε για άγνωστες πτυχές της προσωπικής αλλά και της επαγγελματικής του ζωής. Ο αγαπημένος παρουσιαστής και παραγωγός απάντησε ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Κοκλώνης για το πρόβλημα υγείας: Κάτι δείκτες ήταν χάλια, δεν ήξερα αν θα τα βγάλω πέρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Ξανά δανεικός ο Λοβέρα
Ο Μάξι Λοβέρα φαίνεται ότι θα δοθεί δανεικός και πάλι από τον Ολυμπιακό. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στο λιμάνι, αλλά δύσκολα θα πάρει μία δεύτερη ευκαιρία. Ο Λοβέρα αγωνίστηκε για 15 λεπτά με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και για 5 λεπτά με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη. Αυτός μοιάζει να είναι ο απολογισμός του, ύστερα ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Ξανά δανεικός ο Λοβέρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας: Μαρτυρία οδηγού ταξί - «Από την αριστερή λωρίδα με πέταξε στη δεξιά»
Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας:  H έκρηξη έγινε στον ημιώροφο του 6ώροφου κτηρίου, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που έχει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα λόγω αργίας τα σουπερ μάρκετ
Αναστέλλεται σήμερα λόγω αργίας η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, πλην των καταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων και άλλων δομών υγείας, πρατηρίων υγρών καυσίμων. Με τροποποιημενο ωράριο θα λειτουργήσουν τα σουπερμάρκετ. Πιο συγκεκριμένα, θα ισχύει ωράριο από τις 10:00 έως και τις 18:00. Τα πρατήρια καυσίμων και τα φαρμακεία θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το κανονικό τους ωράριο και τον προγραμματισμό των […]
www.makeleio.gr
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πιο σέξι από ποτέ στο Μπέβερλι Χιλς -Ποζάρει με αντρικό εσώρουχο και ετοιμάζει πρωινό
Στο Mπέβερλι Χιλς βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και περνάει όμορφες και ξεχωριστές στιγμές.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στη Χαριλάου
Εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, τοποθέτησαν άγνωστοι, τα ξημερώματα, σε είσοδο πολυκατοικίας...
www.zougla.gr
Διάστημα: Τμήμα πυραύλου της Space X που είχε εκτοξευθεί το 2015 βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη
Σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη βρίσκεται τμήμα πυραύλου της Space X.
iefimerida.gr
Ρέθυμνο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ανθρώπων που παγιδεύτηκαν στα χιόνια
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική για τρεις επιβάτες ενός οχήματος που αποκλείστηκαν στα χιόνια, στο Ρέθυμνο.
iefimerida.gr
Αργία: Τι ισχύει για τις πληρωμές των εργαζομένων -Τα 5 «SOS»
Νέα αργία κηρύχθηκε για σήμερα, Τετάρτη, στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
iefimerida.gr
Κρήτη: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας -Η αστυνομία αναζητά τον δράστη
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη.
iefimerida.gr