Υπ. Μετανάστευσης: Επιπλέον χρηματοδοτήσεις σε τρεις δήμους από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Επιπλέον χρηματοδοτήσεις, ύψους 905.000 ευρώ, ενέκρινε το Ταμείο Αλληλεγγύης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε τρεις δήμους, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αγωνία για την 15χρονη που εξαφανίστηκε από το Γουδή
Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία μετά την εξαφάνιση μιας 15χρονης από το Γουδή της Αττικής. Τις πρωινές ώρες της 13ης Ιανουαρίου εξαφανίστηκε από την περιοχή Γουδή, η Μπίμπι Αμίνα Σαχάμπ Ζαντά 15 ετών, αφγανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/01/2022 για την εξαφάνιση της, Μπίμπι Αμίνα Σαχάμπ Ζαντά 15 ετών και προέβη άμεσα ... Περισσότερα To άρθρο Αγωνία για την 15χρονη που εξαφανίστηκε από το Γουδή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 m
www.newsit.gr
Κορονοϊός - Αυστρία: Υπερψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων
Η πρόταση της κυβέρνησης της Αυστρίας για υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των πολιτών άνω των 18 ετών έγινε νόμος του κράτουςΠερισσότερα...
3 m
www.newsbomb.gr
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και νέες εξετάσεις ο Πελέ
Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Πελέ, διακομίστηκε εκ νέου στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε νέες συνεδρίες χημειοθεραπείας, όπως ανέφερε η αθλητική ιστοσελίδα ESPN.
5 m
iefimerida.gr
Πρώτο τo Spotify στην αγορά του music streaming
Σύμφωνα με αναφορά της MIDIA Research, η αγορά του music streaming συνεχίζει να μεγαλώνει, με το Spotify να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση...
5 m
www.zougla.gr
ND leads SYRIZA by 11.8%, Metron Analysis poll shows
PM Mitsotakis is seen as the most suitable for PM
5 m
www.protothema.gr
Νικολέττα Ράλλη: Η φώτο της κόρης της δίπλα στο τζάκι
Μία ακόμα φωτογραφία της μικρής Σοφίας δημοσίευσε η παρουσιάστρια.Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα σε σουβλατζίδικο
Ο 49χρονος τραυματίστηκε στην περιοχή του θώρακα.
6 m
gazzetta.gr
Η Πάμελα Άντερσον είναι και πάλι ελεύθερη - Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από 13 μήνες γάμου
Τίτλοι τέλους στον γάμο της με τον οικοδόμο,  Νταν Χέιχερστ
6 m
www.protothema.gr
Το βίντεο του ΓΕΕΘΑ: Όλες οι πρόσφατες δράσεις και ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων
Το ΓΕΕΘΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τις δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, που έλαβαν χώρα τον Δεκέμβριο του 2021.
7 m
iefimerida.gr
Ριάνα: Ποζάρει μαζί με την κόρη της Μαντόνα, Λούρδη για την πιο σέξι καμπάνια εσωρούχων (pics)
Στο σόου Savage x Fenty Vol.3, του περασμένου Σεπτεμβρίου, είδαμε τη Λούρδη Λεόν να κάνει το ντεμπούτο της στην πασαρέλα…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Κομόρες: Αγωνία πάνω από τα κινητά και... παράνοια τη στιγμή που «κλείδωσε» η ιστορική πρόκριση!
Απίθανες στιγμές αγωνίας και χαράς έζησαν ο Μοχάμεντ Μπεν και οι συμπαίκτες του, οι οποίοι περίμεναν πάνω από τα κινητά τους για τη λήξη του ματς της Σιέρα Λεόνε και ξέσπασαν σε «τρελούς» πανηγυρισμούς μετά την παρθενική πρόκριση για τις Κομόρες Νήσους.
8 m
gazzetta.gr
Ουκρανία: Η Δύση ζητά από τη Ρωσία να κάνει βήματα πίσω -Με αυστηρές κυρώσεις απειλούν ΗΠΑ και Γερμανία
Άμεσα βήματα αποκλιμάκωσης της κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία ζητά από τη Ρωσία η Δύση, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια πρόθεση.
iefimerida.gr
Το αντίπαλό της στα playoffs των προκριματικών του Παγκοσμίου μαθαίνει στις 29/1 η Εθνική
Στις 29 Ιανουαρίου θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος της Εθνικής ανδρών, στον πρώτο γύρο των playoffs για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, με την κλήρωση να διεξάγεται στη Βουδαπέστη.
gazzetta.gr
Τι έδειξε το Ρολόι της Αποκάλυψης, πόσα δευτερόλεπτα χωρίζουν τον κόσμο από την... καταστροφή
Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν ακριβώς 23.58 και 20 δευτερόλεπτα - Ποια ζητήματα έλαβε υπόψη της η επιστημονική κοινότητα 
www.protothema.gr
Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στο Γουδή
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια
www.protothema.gr
Ντεκ: Έπαιξε σε αγώνα της Ρεάλ μετά από 287 μέρες και $5.5 εκατομμύρια
Ο Γκάμπριελ Ντεκ πέρασε στο παρκέ στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου ανάμεσα στη Ρεάλ και την Άλμπα, σηματοδοτώντας τη δεύτερη θητεία του στους Μαδριλένους.
gazzetta.gr
Netflix: Aγνώριστη η Σοφία Βεργκάρα στη νέα μίνι σειρά του δικτύου
Δείτε τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε - Η ηθοποιός θα υποδυθεί την Κολομβιανή έμπορο ναρκωτικών Γκριζέλντα Μπλάνκο
www.protothema.gr
Aνακοινώθηκε η ημερομηνία της τελετής απονομής των βραβείων Grammy
Η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy επαναπρογραμματίστηκε...
www.zougla.gr
Αποκάλυψη: Με αναδρομική το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» - Πάρτε ελεύθερα ηλεκτρικά...
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα υπογραφεί θα αφορά και τις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022.
www.protothema.gr
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: «Είχαμε πολύ κακό τέλος μεταξύ μας… Φρίκη»
“Τα χαλάσαμε για τα λεφτά, το οποίο δεν θέλω ούτε να το συζητάω. Φρίκη. Ντροπή και να το συζητώ”, λέει ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος κάθισε στον καναπέ του Στούντιο 4 την Πέμπτη και έδωσε μια απολαυστική, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, ήταν και […]
www.makeleio.gr
Θέρμανση: 6 tips για να κρατήσετε το σπίτι σας ζεστό το χειμώνα
Θέρμανση: Ο χειμώνας είναι για τα καλά εδώ με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων να κάνουν λόγο για πολικές θερμοκρασίες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπουργείο Εργασίας: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
Ανοίγει σήμερα το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή, μεταξύ άλλων, μονομερών δηλώσεων καλλιτεχνών για τον Ιανουάριο, προκειμένου...
www.zougla.gr
Euroleague: Μεγάλο διπλό της Μονακό επί της Ζενίτ – Έκανε το καθήκον της η Φενέρ με τη Ζαλγκίρις
Ασταμάτητη συνεχίζει να είναι εκτός έδρας η Μονακό του Μάικ Τζέιμς που έφυγε με τη νίκη από την Αγ. Πετρούπολη επικρατώντας της Ζενίτ 86-77 και παρέμεινε εντός οκτάδας της Euroleague μετά την 22η αγωνιστική. Αγχωτική νίκη για τη Φενέρμπαχτσε με 73-67 επί της Ζαλγκίρις Κάουνας. To πέμπτο εφετινό «διπλό» της και τρίτο διαδοχικό, πανηγύρισε η ... Περισσότερα To άρθρο Euroleague: Μεγάλο διπλό της Μονακό επί της Ζενίτ – Έκανε το καθήκον της η Φενέρ με τη Ζαλγκίρις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ισπανία: Καβαλάρηδες πηδούν με τα άλογά τους μέσα στις φλόγες - Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Για πρώτη φορά μετά την πανδημία το Las Luminarias έλαβε χώρα στην Ισπανία - Άλογα πηδούν πάνω από τις φλόγεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Super Puma: Επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας συναντήθηκαν με την «Airbus Helicopters»
Οι επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας, συναντήθηκαν με την «Airbus Helicopters», στο επίκεντρο της συζήτησης τα Σούπερ Πούμα.
iefimerida.gr
Ανδρέας Μικρούτσικος: Ήρθαν να με βοηθήσουν και στην ουσία μου έκλεψαν ότι είχα και δεν είχα
Όσα ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.  Για την περίοδο που παρουσίαζε την εκπομπή “Παρέα με τον Ανδρέα” μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην εκπομπή Super Κατερίνα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε όλα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τελείωνα από την εκπομπή, πήγαινα σπίτι και ήταν η πόρτα μου όλη θυροκολλημένη από τους πλειστηριασμούς. Κάθε φορά έβλεπα πέντε ... Περισσότερα To άρθρο Ανδρέας Μικρούτσικος: Ήρθαν να με βοηθήσουν και στην ουσία μου έκλεψαν ότι είχα και δεν είχα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυστρία: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο
To Κοινοβούλιο στην Αυστρία υπερψήφισε τη γενική υποχρέωση εμβολιασμού των ενηλίκων, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου. Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν φθάνουν έως και τα 3.600 ευρώ. Η πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης για εμβολιασμό όλων των πολιτών άνω των 18 ετών, με την εξαίρεση των εγκύων, όσων για ιατρικούς λόγους δεν ... Περισσότερα To άρθρο Αυστρία: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο «Trashman» στους δρόμους της Ιρλανδίας
Ένας άνδρας φορά τη στολή του Trashman η οποία αποτελείται από σκουπίδια και σακούλες. Σαν μια τεράστια σωρό σκουπιδιών κάθεται ακίνητος στην άκρη του δρόμου...
www.zougla.gr
Η Κάρι φοράει ξανά το εμβληματικό φόρεμα από το φινάλε του «Sex and the City» στο σίκουελ της σειράς
Όπως στο «Sex and the City» έτσι και στο remake της δημοφιλούς σειράς «And Just Like That», η Κάρι Μπράτσο συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Γαλλία: Χαλαρώνουν τα μέτρα – Μη υποχρεωτική η μάσκα, ανοίγουν τα κέντρα διασκέδασης
Την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού, σε δύο φάσεις από τον ερχόμενο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ. Από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης δεν θα είναι υποχρεωτική η τηλεργασία, αν και θα εξακολουθήσει να συνίσταται και θα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γαλλία: Χαλαρώνουν τα μέτρα – Μη υποχρεωτική η μάσκα, ανοίγουν τα κέντρα διασκέδασης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 73-67: Απίστευτη ανατροπή των Τούρκων από το -17
Η Φενέρμπαχτσε υποδέχτηκε την Ζάλγκιρις για την 22η αγωνιστική της Euroleague και αποδείχθηκε επτάψυχη, καθώς ανέτρεψε μία διαφορά 17 πόντων και πήρε την νίκη με 73-67.
gazzetta.gr
Γεωργία Μπίκα στο iefimerida.gr: «Να μην φοβούνται οι γυναίκες - Χρειάζομαι κι εγώ τη βοήθειά τους»
Συγκλονισμένη, σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια της, η Γεωργία Μπίκα, στέλνει το δικό της μήνυμα στο iefimerida.gr, σε όλες τις γυναίκες που έχουν βιώσει τον απόλυτο εφιάλτη του βιασμού.
iefimerida.gr
Γεωργία Μπίκα στο iefimerida.gr: «Να μη φοβούνται οι γυναίκες να καταγγείλουν βιασμό -Χρειάζομαι κι εγώ τη βοήθειά τους»
Συγκλονισμένη, σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια της, η Γεωργία Μπίκα στέλνει το δικό της μήνυμα από το iefimerida.gr σε όλες τις γυναίκες που έχουν βιώσει τον απόλυτο εφιάλτη του βιασμού.
iefimerida.gr
Unemployment down by 6.9% in December compared to last year
The registered unemployed amounted to 1,181,296
www.protothema.gr
Καταργείται η καραντίνα στο Ισραήλ στα παιδιά που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα
Το Ισραήλ θα καταργήσει την υποχρεωτική καραντίνα για τα παιδιά που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Στόχος είναι να ανακουφιστούν οι γονείς και τα σχολεία, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία λόγω της παραλλαγής Όμικρον και στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ ανέφερε ότι από τις 27 Ιανουαρίου τα παιδιά θα χρειάζεται απλώς […]
www.makeleio.gr
Χανιά: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει σε σουβλατζίδικο
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Παλαιόχωρας...
www.zougla.gr
Πέθανε γνωστός αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τρελό ΓΙΟΥΧΑΡΙΣΜΑ κατά της Γκάγκα στην Πάτρα: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ» – ΒΙΝΤΕΟ
Δεν θα μπορούν ούτε να σταθούν σε λίγο! Mε αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα. Την ώρα που έφτανε η πομπή με το αυτοκίνητο της αναπληρώτριας υπουργού, οι συγκεντρωμένοι που κρατούσαν πανό και πλακάτ, της φώναζαν «παραιτήσου».  Η Μίνα Γκάγκα προχώρησε στα […]
www.makeleio.gr
LIVE, Κύπελλο Ελλάδας: Ο αγώνας Άρης - Λαμία - Τα highlights των προημιτελικών (videos+photos)
Κύπελλο Ελλάδας: Δείτε highlights και δηλώσεις από τους αγώνες της προημιτελικής φάσης του θεσμού. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός - Ιταλία: 188.797 νέα κρούσματα και 385 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Με ραγδαίους ρυθμούς εξελίσσεται η πανδημία του κορονοϊού στην ΙταλίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Σασμός»: Αυτό είναι το νέο τραγούδι της πετυχημένης σειράς -Με δυνατό κοινωνικό μήνυμα, το ερμηνεύει ο Μπάμπης Στόκας
Αυτό είναι το νέο τραγούδι της πετυχημένης σειράς του Alpha «Σασμός», με τίτλο «Ξέχασες Ν’ Αγαπάς (Πονάς)».
iefimerida.gr
Ο Καρδινάλιος Μαρξ ντρέπεται για τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης στην Επισκοπή Μονάχου
«Συγγνώμη» από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης της Επισκοπής Μονάχου και Φράιζινγκ ζήτησε το βράδυ της Πέμπτης ο Επίσκοπος της περιοχής...
www.zougla.gr
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο για χημιοθεραπείες και νέες εξετάσεις ο Πελέ
Είναι σε σταθερή κατάσταση και ενδέχεται να πάρει εξιτήριο ακόμα και εντός της ημέρας
www.protothema.gr
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και νέες εξετάσεις ο Πελέ
Είναι σε σταθερή κατάσταση και ενδέχεται να πάρει εξιτήριο ακόμα και εντός της ημέρας
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς: «Δεν με επηρεάζει που δεν με βάζουν στο Big3, πλέον χτίζεται κάτι μεγαλύτερο»
Με την έκφραση «θα έλεγα πως είμαι στον δικό μου κόσμο», ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει που δεν τον βάζουν στους Big3 και επισήμανε πως στο άθλημα χτίζεται κάτι μεγαλύτερο που θα έχει περισσότερους αθλητές με επιρροή στο άθλημα.
gazzetta.gr
Έκτακτη σύσκεψη από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας για την κακοκαιρία Ελπίς
Έκτακτη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Εθνικής ‘Αμυνας Νίκο Χαρδαλιά για την επερχόμενη κακοκαιρία «Ελπίς», πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο διευθυντής Α΄ Κλάδου/ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος και ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Φλώρος. Όπως […]
www.makeleio.gr
Χτύπησε το τηλέφωνο του Τσίπρα κατά την διάρκεια συνέντευξης: «Δεν ήταν ο Μητσοτάκης» (vid)
Ενώ μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας, χτύπησε το τηλέφωνό του και έκανε χιούμορ.
gazzetta.gr