Υπουργός Υγείας Βρετανίας: Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα περιστατικά της παραλλαγής Όμικρον στη χώρα

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Σατζίντ Τζαβίντ δήλωσε σήμερα, Κυριακή, ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα περιστατικά του παραλλαγμένου...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Στο ανανεωμένο Noviboard σερβίρεις και κερδίζεις*
Το NoviBoard επέστρεψε στη Novibet γεμάτο με πλούσια δώρα*.
8 m
gazzetta.gr
Κίνηση στους δρόμους: Πού έχει μποτιλιάρισμα στην Αθήνα – Ταλαιπωρία για τους οδηγούς με τον πάγο
Συνεχίζονται τα προβλήματα και σήμερα Πέμπτη (27.1.2022) στους δρόμους της Αθήνας, με πολλούς από αυτούς να μην έχουν καθαριστεί πλήρως από το χιόνι και τον πάγο και την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αυτήν την ώρα, η κίνηση είναι αυξημένη στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με την Πατησίων αλλά και τη Λεωφόρο ... Περισσότερα To άρθρο Κίνηση στους δρόμους: Πού έχει μποτιλιάρισμα στην Αθήνα – Ταλαιπωρία για τους οδηγούς με τον πάγο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Για το αήττητο στο ΣΕΦ και την επιστροφή στις νίκες με Ερυθρό Αστέρα
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (27/1, 21:00, LIVE από το Gazzetta) τον Ερυθρό Αστέρα με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα ενώ καλείται να διαχειριστεί τα προβλήματά του.
8 m
gazzetta.gr
Σαλάχ: Θέλει πολύ την κούπα με την Αίγυπτο
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ξεκαθάρισε πως θα είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει πετύχει στην καριέρα του ένα τρόπαιο με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου και γι' αυτό παλεύει και στο φετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής
9 m
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Γεμίζει το «οπλοστάσιο» για Τούμπα
Ολυμπιακός: Αυξάνονται οι επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς, ενόψει του μεγάλου κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο της Τούμπας.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Ηράκλειο: Το ημίγυμνο πτώμα στη θάλασσα και το στοιχείο που ίσως ρίξει άπλετο φως στο θρίλερ
Το πτώμα ξεβράστηκε σε παραλία στο Ηράκλειο και στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που εντόπισε ένα στοιχείο… Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης για το πτώμα που ξέβρασε η θάλασσα στο Καρτερό, βρίσκεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου καθώς θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις τόσο για την ταυτότητα του πτώματος όσο και για τα αίτια του θανάτου. Το μόνο σίγουρο ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Το ημίγυμνο πτώμα στη θάλασσα και το στοιχείο που ίσως ρίξει άπλετο φως στο θρίλερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μήνυμα της Πρεσβείας του Ισραήλ για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος
Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, την Πέμπτη, απέστειλε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Yossi Amrani...
www.zougla.gr
Άνοιξε η Αττική Οδός – Χωρίς διόδια έως τις 30 Ιανουαρίου
Η Αττική Οδός με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι από σήμερα (Πέμπτη 27/01) στις 8 το πρωί τέθηκαν σε λειτουργία και τα υπόλοιπα τμήματά της, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται πλήρως σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου. Οι διελεύσεις θα πραγματοποιηθούν άνευ καταβολής διοδίων έως και την Κυριακή 30 Ιανουαρίου και ώρα 23:59, προς διευκόλυνση όλων […]
www.makeleio.gr
Τους πληρώνουν για να «ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ»! Βίντεο ΣΟΚ
Δίνουν χρήματα σε παράνομους μετανάστες που προορίζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες με την μορφή ηλεκτρονικών καρτών μετρητών, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μετανάστες σε γραφείο του ΟΗΕ στην Ταπατσούλα του Μεξικού, λένε ότι οι πληρωμές φορτώνονται σε χρεωστικές κάρτες για αυτούς. Οι εκπληκτικές αποκαλύψεις καταγράφηκαν στην κάμερα από τον Todd Bensman, Ανώτερο συνεργάτη Εθνικής Ασφάλειας στο Κέντρο […]
www.makeleio.gr
Το αγωνιστικό ΚΤΜ σε έκδοση δρόμου
Η KTM αναμένεται να βγάλει σε παραγωγή την πολιτική έκδοση του X-Bow GTX, το οποίο πρωταγωνιστεί ως αγωνιστικό στην κατηγορία GT2.
www.protothema.gr
Australian Open: Ο Μεντβέντεφ ανέφερε το όνομά του Τζόκοβιτς και το γήπεδο σείστηκε από γιουχαΐσματα
H πλειοψηφία του κοινού αποδοκίμασε έντονα όταν ο Μεντβέντεφ είπε το όνομα του Τζόκοβιτς στις δηλώσεις του στο court
www.protothema.gr
Εριέττα Κούρκουλου: Κι όμως το έκανε! Έτσι τιμά τον πατέρα της, Νίκο Κούρκουλο και συγκινεί
Σύντομα, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση θα υποδεχτεί τον γιο της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φλερτάρει ή τρολάρει o Ραζγκατλίογλου με το MotoGP; (vid)
Ο Τούρκος πρωταθλητής Superbike 2021 έχει αρχίσει να σκέφτεται το MotoGP καθώς ο δρόμος έχει ανοίξει.
gazzetta.gr
Πολικές θερμοκρασίες για ακόμη μία μέρα - Σε ποια περιοχή το θερμόμετρο έπεσε στους -15°C
Για ακόμη μια μέρα η χώρα βιώνει πολικές θερμοκρασίες, καθώς παγετός σημειώθηκε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Το πρωί της Πέμπτης (27.1.2022) το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου κατέγραψε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με το meteo ισχυρός παγετός και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. ... Περισσότερα To άρθρο Πολικές θερμοκρασίες για ακόμη μία μέρα - Σε ποια περιοχή το θερμόμετρο έπεσε στους -15°C δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο γιος του Δημήτρη Αργυρόπουλου και της Σήλιας Δραγούνη έγινε 14 -Η έξοδος του πρώην ζευγαριού με τον Τζόι
Εκτός από τον Άρη και τον Νικήτα, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος έχει ακόμη έναν γιο, τον Τζόι.
iefimerida.gr
Ερντογάν για Rafale: Η Ελλάδα κάνει κινήσεις - Πρέπει να ενισχυθούμε
«Η Τουρκία αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν», ανέφερε
www.protothema.gr
Χάος για τέταρτη μέρα με δρόμους «παγοδρόμια» και οργισμένους πολίτες
Καλυμμένοι από ένα πυκνό στρώμα πάγου πολλοί δρόμοι της Αττικής - Πολίτες έχουν βγει με φτυάρια, σκούπες, φαράσια και λάστιχα με νερό προκειμένου να ανοίξουν τις εισόδους των σπιτιών τους - Παγωμένα και τα πεζοδρόμια, απαγορευτική η μετακίνηση των πεζών
www.protothema.gr
Δόμνα Μιχαηλίδου: Πήγα να ορκιστώ και μου είπαν «οι συνοδοί από την άλλη πόρτα»
Στην ορκωμοσία της, την πέρασαν για συνοδό κάποιου υπουργού. Όταν πήρε να αναλάβει καθήκοντα, της έδειξαν τη θέση της γραμματείας. Η Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη μάχη της με τα στερεότυπα στην πολιτική ζωή. Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο 2Night Show βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26.01.2022) η Δόμνα Μιχαηλίδου και δεν ... Περισσότερα To άρθρο Δόμνα Μιχαηλίδου: Πήγα να ορκιστώ και μου είπαν «οι συνοδοί από την άλλη πόρτα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
200 χρόνια ελληνικής τέχνης, μέσα σε μία ώρα σε διαδικτυακή εκδήλωση
Μέσα από εμβληματικές απεικονίσεις της σύγχρονης Ελλάδας από καλλιτέχνες όπως οι Θεόδωρος Βρυζάκης, Νικηφόρος και Νίκος Λύτρας, Κωνσταντίνος Παρθένης...
www.zougla.gr
Ο Δήμος Αθηναίων δίνει αποζημιώσεις για τις ζημιές στα αυτοκίνητα
Αποζημιώνονται από τον δήμο Αθηναίων οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δένδρων
gazzetta.gr
Οπαδοί του Άρη σταμάτησαν το πούλμαν στα διόδια μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας
Οι οπαδοί του Άρη ζήτησαν εξηγήσεις από τους παίκτες της ομάδας, για τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. “Είναι η τελευταία φορά που μας βλέπετε ήρεμους, την επόμενη φορά δεν θα μιλήσουμε” ήταν μια ατάκα που ακούστηκε. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (27.01.2022) στα Μάλγαρα. Περίπου 80 οπαδοί του ... Περισσότερα To άρθρο Οπαδοί του Άρη σταμάτησαν το πούλμαν στα διόδια μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καταγγελίες γονέων στο Newsbomb: Στο Νέο Ηράκλειο δεν γίνεται τηλεκπαίδευση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο
Γονείς καταγγέλλουν στο Newsbomb.gr ότι σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου δεν γίνεται τηλεκπαίδευση καθώς ο δήμος δεν έχει φροντίσει να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Με αλυσίδες λόγω παγετού σε τμήματα του οδικού δικτύου της Κρήτης
Απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, επιβάλλεται στη μετακίνηση των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης, λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα.
iefimerida.gr
Φιορεντίνα: Καμπράλ ο... αντι-Βλάχοβιτς
Μετά την παραχώρηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς στην Γιουβέντους, η Φιορεντίνα ήρθε σε συμφωνία με τον Αρτούρ Καμπράλ της Βασιλείας.
gazzetta.gr
Τηλεργασία σε Δημόσιο-επιχειρήσεις, τηλεκπαίδευση τα σχολεία, πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα-σούπερ μάρκετ
Μπορεί να υποχώρησε η κακοκαιρία «Ελπίδα», τα προβλήματα ωστόσο παραμένουν σε αρκετές περιοχές, ειδικά σε Αττική και Κρήτη. Ετσι, για ακόμη μία μέρα σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα θα υπάρχουν τροποποιήσεις στη λειτουργία πολλών υπηρεσιών, παρότι η σημερινή μέρα δεν έχει κηρυχθεί ως «αργία» στις πληγείσες -από τον χιονιά- περιοχές. Πάντως, τα σχολεία θα παραμείνουν […]
www.makeleio.gr
Mytilineos: Ιστορικό ρεκόρ για έσοδα και κέρδη το 2021
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις στην Αττική από 24/1 - 1054 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο
Ο απολογισμός της Πυροσβεστικής για την κακοκαιρία Ελπίδα: Δεχθήκαμε 2.354 κλήσεις μόνο στην ΑττικήΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κίνδυνος για το αυτοκίνητό μας το αλάτι για τα χιόνια - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι;
Το αλάτι που ρίχνουν οι αρχές στους χιονισμένους δρόμους για να λιώσει τον πάγο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλειά μας, όμως δεν είναι τόσο «αθώο» αφού ελλοχεύει αρκετούς κινδύνους για το αμάξωμα και πολλά μηχανικά μέρη του αυτοκίνητου μας.
www.protothema.gr
Προς παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα, συνεδριάζουν το μεσημέρι οι ειδικοί -Τι είπε ο Πλεύρης
Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών για να λάβει την απόφασή της για το αν θα συνεχιστούν ή όχι τα μέτρα που επιβλήθηκαν λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου
iefimerida.gr
Αρης: Ζήτησαν εξηγήσεις από τους παίκτες οι οπαδοί του: «Σε τρία ματς δεν βάλατε γκολ στη Λαμία!»
Περίπου 80 φίλαθλοι του Άρη σταμάτησαν το λεωφορείο της αποστολής, που επέστρεφε από την Λαμία, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις για τον οδυνηρό αποκλεισμό στο Κύπελλο
www.protothema.gr
Σήμερα οι κληρώσεις Τζόκερ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ, κατάθεση δελτίων μέχρι και τις 21:30
Το Τζόκερ μοιράζει απόψε 2.222.222 - Τα συστήματα που φέρνουν κέρδη
www.protothema.gr
Πάπας Φραγκίσκος προς γονείς: «Στηρίξτε τα παιδιά σας αν είναι γκέι, μην τα καταδικάζετε»
Ο ίδιος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι ομοφυλόφιλοι έχουν δικαίωμα να είναι αποδεκτοί από τις οικογένειές τους ως παιδιά και αδέλφια
www.protothema.gr
Χλαμύδια: 7 συμπτώματα, που πρέπει να γνωρίζετε
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως κολλάνε ένα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα κάθε μέρα. Το κυριότερο μεταξύ αυτών είναι τα χλαμύδια, ένα ΣΜΝ που προκαλείται από το βακτήριο Chlamydia trachomati, το οποίο εξαπλώνεται μέσω του κολπικού, του πρωκτικού ή του στοματικού σεξ. Δυστυχώς, τα συμπτώματα των χλαμυδίων περνούν εύκολα απαρατήρητα. […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: Θύμα ληστείας έπεσε 47χρονος οδηγός ταξί
Υπό την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας δύο άγνωστοι λήστεψαν οδηγό ταξί, στη δυτική Θεσσαλονίκη...
www.zougla.gr
Ξέσπασμα για τους παγωμένους δρόμους στην Αγ. Παρασκευή: «Στο σπίτι του Δημάρχου θα είναι καθαρός» (vid)
Κάτοικος της Αγίας Παρασκευής ξέσπασε για το... πατινάζ που αναγκάζεται να κάνει για να βγει από το σπίτι του.
gazzetta.gr
Ολυμπιακός: Ο Μαρτίνς αμφιταλαντεύεται για τον σχηματισμό στην Τούμπα, σκέφτεται και τετράδα
Ο Πορτογάλος τεχνικός περιμένει να δει επακριβώς το τι επιστροφές θα έχει για να καταλήξει στον σχηματισμό του ενόψει ΠΑΟΚ αλλά σκέφτεται και την τετράδα
www.protothema.gr
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: Αίτημα ένταξης όλων των νοσηλευτών στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
Οι νοσηλευτές εστίασαν στο πάγιο αίτημά τους για την ένταξη των νοσηλευτών που έχουν προσληφθεί πριν το 2011 στα ΒΑΕ, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για πρωθυπουργική δέσμευση
www.protothema.gr
Χεορχίνα Ροντρίγκες: «Ο Κριστιάνο ερχόταν με την Bugatti να με πάρει από τη δουλειά» (vid)
Η Χεορχίνα Ροντρίγκες αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το γεγονός πως ο Πορτογάλος πήγαινε κάθε μέρα με το πολυτελές όχημά του να την πάρει από τη δουλειά, ενθουσιάζοντάς την.
gazzetta.gr
Australian Open: «Τρέλαναν» τη Μελβούρνη Κύργιος και Κοκκινάκης, προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού
Το Australian Open στους… ρυθμούς των Νικ Κύργιου και Θανάση Κοκκινάκη. Οι δυο Ελληνοαυστραλοί ξεσήκωσαν τη Μελβούρνη, φτάνοντας στον τελικό του Grand Slam, στο διπλό των ανδρών Η Rod Laver Arena θύμισε ελληνικό γήπεδο μετά τον νικητήριο τους πόντο. Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης “λύγισαν” τους Γκρανογέρς/Σεμπάγιος με 7-6(4), 6-4 και πέρασαν στον τελικού του ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open: «Τρέλαναν» τη Μελβούρνη Κύργιος και Κοκκινάκης, προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Austraian Open: «Τρέλαναν» τη Μελβούρνη Κύργιος και Κοκκινάκης, προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού
Το Australian Open στους… ρυθμούς των Νικ Κύργιου και Θανάση Κοκκινάκη. Οι δυο Ελληνοαυστραλοί ξεσήκωσαν τη Μελβούρνη, φτάνοντας στον τελικό του Grand Slam, στο διπλό των ανδρών Η Rod Laver Arena θύμισε ελληνικό γήπεδο μετά τον νικητήριο τους πόντο. Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης “λύγισαν” τους Γκρανογέρς/Σεμπάγιος με 7-6(4), 6-4 και πέρασαν στον τελικού του ... Περισσότερα To άρθρο Austraian Open: «Τρέλαναν» τη Μελβούρνη Κύργιος και Κοκκινάκης, προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Tips για να κάψεις το λίπος στην κοιλιά χωρίς να λιώσεις στη γυμναστική
Αν είναι ένα από τα σημεία στα οποία παίρνεις εύκολα λίπος, υπάρχουν tips για να το κάψεις εύκολα και ανώδυνα.
gazzetta.gr
Η Νίκη Φωτίου Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ
Το Υπερταμείο ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων από την Νίκη Φωτίου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρήτη: Παραμένουν τα προβλήματα σε δρόμους λόγω κακοκαιρίας – Δείτε τα σημεία αναλυτικά
Απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων επιβάλλεται στη μετακίνηση των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εξακολουθούν να σημειώνονται στο νησί. Στον νομό Χανίων η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονιού και παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Επαρχιακή Οδό Χανίων-Ομαλού στο τμήμα από την ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Παραμένουν τα προβλήματα σε δρόμους λόγω κακοκαιρίας – Δείτε τα σημεία αναλυτικά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δήμος Αθηναίων: Αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ΙΧ που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων
Ο Δήμος Αθηναίων αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες ΙΧ που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στον καρκίνο του πνεύμονα
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες και είναι δεύτερος σε συχνότητα στις γυναίκες παγκοσμίως. Στη συντριπτική πλειονότητα οι ασθενείς είναι καπνιστές.
iefimerida.gr
ΑΑΔΕ: Έτσι θα λειτουργήσουν την Πέμπτη οι εφορίες στις πληγείσες περιοχές
Oι ΔΟΥ Κηφισιάς, Ψυχικού, Παλλήνης, Χολαργού, Αμαρουσίου και ΙΒ Αθηνών σήμερα 27/1/22 θα ανοίξουν για το κοινό από τις 10:00 π.μ., με μειωμένο προσωπικό, λόγω προβλημάτων προσέλευσης, που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και αφού είχε προηγηθεί επικοινωνία με τους οικείους δήμους. Σύμφωνα επίσης με την ανακοίνωση «οι υπόλοιπες ΔΟΥ […]
www.makeleio.gr
Γιώργος Πατούλης: Το γαϊτανάκι, ότι για όλα φταίω εγώ, πρέπει να τελειώνει
«Να αναλάβουν τις ευθύνες όσοι τις έχουν. Εγώ είμαι ένας κρίκος της αλυσίδας της πολιτικής προστασίας, δεν είμαι η πολιτική προστασία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν στην Αττική ως αποτέλεσμα της έντονης χιονόπτωσης. Ο Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε σε όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες στην Αττική ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Πατούλης: Το γαϊτανάκι, ότι για όλα φταίω εγώ, πρέπει να τελειώνει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr