Ζάλτσμπουργκ - Σεβίλλη 1-0: Ο Οκάφορ την έστειλε στους «16» (vid)

Το γκολ του Οκάφορ ήταν αρκετό για τη Ζάλτσμπουργκ να κάμψει την αντίσταση της Σεβίλλης (1-0) και να πάρει τη πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Συνεχίζουν στο Europa το ευρωπαϊκό τους ταξίδι οι Σεβιγιάνοι.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ισραήλ: Παραιτείται ο πρόεδρος της εταιρείας NSO που ανέπτυξε το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus
Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρόεδρος της εταιρείας NSO που ανέπτυξε το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus.
7 m
iefimerida.gr
Survivor: Χαμός στους Μαχητές - «Θα έπρεπε να λέγεται κωλοτούμπας και όχι τσακατσούκας» (vids)
Survivor: Άνω - κάτω οι Μαχητές μετά την ψηφοφορία προς αποχώρηση. Βαριές κουβέντες για τον Γιώργο ΚατσαούνηΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Γη της ελιάς: Η Βασιλική πηγαίνει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τους γονείς της
«Η Γη της Ελιάς» και απόψε στο MEGA. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, έως και την Πέμπτη στις 21:00 Καταιγιστικές εξελίξεις, συγκρούσεις και αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα έρχονται στα επόμενα επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του MEGA «Γη της ελιάς» που έχει καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Γη της ελιάς – Επεισόδιο 134 (Τετάρτη 26 ... Περισσότερα To άρθρο Γη της ελιάς: Η Βασιλική πηγαίνει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τους γονείς της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Υπουργικό Συμβούλιο: Στο τραπέζι του Μαξίμου οι ευθύνες για την «Ελπίδα» - Πρώτη παρέμβαση Μητσοτάκη
Η πρώτη παρέμβαση Μητσοτάκη μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τάκης Θεοδωρικάκος για Αττική Οδό: Δεν υπήρξε ολιγωρία των Αρχών
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην πολύωρη ταλαιπωρία του κόσμου στην Αττική Οδό και κάλεσε τους οδηγούν να κινηθούν νομικά. Ο κ.Θεοδωρικάκος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τόνισε πως «οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό», σημειώνοντας πως «το μεγαλύτερο πρόβλημα, λόγω του οποίου διαμορφώθηκε μια κατάσταση σε όλο τον ... Περισσότερα To άρθρο Τάκης Θεοδωρικάκος για Αττική Οδό: Δεν υπήρξε ολιγωρία των Αρχών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Power returns to 80% of customers after snow damage is repaired, HEDNO says
Power has been restored to 80% of the areas affected by Monday's 'Elpis' thundersnow, the Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) said on Tuesday.
iefimerida.gr
Sexy Greek celebs workout in lingerie on snow-covered roof-top (video)
The two girls were just doing their exercise routine…for the fans
www.protothema.gr
Δυο νέα κρούσματα κορωνοϊού στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ
Νέα κρούσματα κορωνοϊού στην ΑΕΚ, καθώς δύο παίκτες εντοπίστηκαν θετικοί στον τελευταίο έλεγχο που έγινε στα Σπάτα 
www.protothema.gr
Ελίζαμπεθ Μακγκόβερν: Η σχέση της με τον Σον Πεν ήταν «εξαντλητική»
«Του αρέσει να προσποιείται ότι δεν είναι πραγματικά άνθρωπος του Χόλιγουντ, αλλά είναι» δήλωσε η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Μακγκόβερν, χαρακτηρίζοντας τον δεσμό τους... εξαντλητικό
www.protothema.gr
Άργος: «Διώχνουν την μητέρα μου από το νοσοκομείο γιατί δεν έχουν υλικά να την χειρουργήσουν»
«Ντροπή και αίσχος για το Νοσοκομείο του Άργους. Εισήχθη η μητέρα μου ηλικίας 85 ετών με κάταγμα ισχύος και η απάντηση είναι ότι δεν μπορούν να την χειρουργήσουν διότι δεν υπάρχουν χρήματα στο νοσοκομείο για αγορά υλικών του χειρουργείου». Σύμφωνα με δημοσίευμα στις argolikeseidhseis, τα παραπάνω δηλώνει ιερέας για την ηλικιωμένη μητέρα του που χρειάστηκε ... Περισσότερα To άρθρο Άργος: «Διώχνουν την μητέρα μου από το νοσοκομείο γιατί δεν έχουν υλικά να την χειρουργήσουν» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δύο βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «προσβολή»
Σε κατάθεση αγωγής κατά δύο βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
iefimerida.gr
Θετικοί στον κορωνοϊό δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ
Δύο νέα περιστατικά κορωνοϊού ανιχνεύτηκαν στην ΑΕΚ, τα οποία αφορούν σε ποδοσφαιριστές της ομάδας...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός - Ιταλία: 186.740 τα νέα κρούσματα και 468 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Ο αριθμός των νεκρών είναι ο υψηλότερος αυτού του τελευταίου κύματος, αν και στον σημερινό απολογισμό συμπεριελήφθησαν και κρούσματα των περασμένων ημερών
www.protothema.gr
Χιόνια και στην παραλία Λουτρακίου - Δείτε φωτογραφίες
Εντυπωσιακό το τοπίο από τα χιόνια δίπλα στη θάλασσα
www.protothema.gr
Λασίθι: Αγνοείται κτηνοτρόφος στο Οροπέδιο
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές στο Λασίθι μετά την εξαφάνιση του 60χρονου κτηνοτρόφου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, o κτηνοτρόφος βρισκόταν στα ορεινά του Οροπεδίου Λασιθίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Μανώλης όταν είχε την τελευταία επικοινωνία με τους δικούς του. Η σύζυγος ειδοποίησε τις τοπικές αρχές και εν συνεχεία ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική άνδρες της οποίας από […]
www.makeleio.gr
Κορωνοϊός: Σταθερά ψηλά οι σκληροί επιδημιολογικοί δείκτες - Συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών
Στη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα έχουν οι ειδικοί μια πιο καθαρή εικόνα για την πορεία των επιδημιολογικών δεικτών - Μικρή μείωση νοσηλείες και νέες εισαγωγές - Λίγο πάνω από τις 4.000 οι νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες Covid - Αισιοδοξία από την πτωτική πορεία του ιικού φορτίου στα λύματα
www.protothema.gr
Ουκρανία: Κυρώσεις στον ίδιο τον Πούτιν σε περίπτωση ρωσικής εισβολής προαναγγέλλει ο Μπάιντεν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στην περίπτωση μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
iefimerida.gr
Οδοιπορικό του iefimerida.gr στην Αθήνα μετά την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίδα» -Από την Αττική Οδό μέχρι το Παγκράτι [εικόνες]
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφερε ασυνήθιστα για την Αθήνα φαινόμενα. Ο όγκιος χιονιού προκάλεσε πολλά προβλήματα στην πρωτεύουσα και τα προάστιά της.
iefimerida.gr
Έκκληση στη Ρωσία για αποκλιμάκωση απηύθυναν Όλαφ Σολτς και Εμανουέλ Μακρόν – Προειδοποιούν για «σοβαρές συνέπειες»
Έκκληση απηύθυναν για ακόμη μία φορά οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας προς τη Ρωσία, να επιλέξει την αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα με την Ουκρανία,  επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ότι, σε αντίθετη περίπτωση «θα υπάρξει απάντηση» και «το κόστος θα είναι υψηλό». Όλαφ Σολτς και Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν πάντως ότι παραμένουν προσηλωμένοι στον διάλογο για ... Περισσότερα To άρθρο Έκκληση στη Ρωσία για αποκλιμάκωση απηύθυναν Όλαφ Σολτς και Εμανουέλ Μακρόν – Προειδοποιούν για «σοβαρές συνέπειες» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
World League πόλο, Ελλάδα-Ουγγαρία 15-14: Πρεμιέρα με νίκη στην Πάτρα
Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών της Ελλάδας επικράτησε με 15-14 στα πέναλτι της Ουγγαρίας σ' αγώνα του World League που διεξήχθη στην Πάτρα
www.protothema.gr
Εύβοια: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ζευγαριού - Ήταν για τρεις μέρες χωρίς ρεύμα
Το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Εύβοια απεγκλώβισε η ομάδα διάσωσης SAR 312.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ο Τζο Μπάιντεν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θα είναι τεράστιες οι συνέπειες παγκοσμίως αν ο Ρώσος πρόεδρος εισβάλει στην Ουκρανία
www.protothema.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δύο βουλευτών της αντιπολίτευσης για «προσβολή»
«Υπερέβησαν τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης», υποστηρίζει η κυβέρνηση - Συνεχίζεται το μπαράζ διώξεων για όσους κρίνουν τον Ερντογάν
www.protothema.gr
Θρίλερ στην Άρτα: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για την διάσωση ορειβάτη
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της ΕΜΑΚ για την διάσωση ορειβάτη στο Αθαμάνιο Άρτας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
H συγκλονιστική ιστορία της Νταϊάνα Ναϊάντ γίνεται ταινία από το Netflix
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τις Τζόντι Φόστερ και Ανέτ Μπένινγκ
www.protothema.gr
Σκέρτσος: Μέχρι το πρωί θα έχουν όλοι ρεύμα, οφείλουμε ένα μεγάλο συγγνώμη
Ο υπουργός Επικρατείας παραδέχθηκε ότι ο «μηχανισμός χρειάζεται βελτίωση» - Ανέφερε ότι υπήρχε πράγματι πρόγνωση της ΕΜΥ αλλά έλειπαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
www.protothema.gr
ΑΕΚ: Δύο νέα κρούσματα σε παίκτες
Νέα κρρούσματα κορονοϊού στην ΑΕΚ, καθώς δύο παίκτες εντοπίστηκαν θετικοί στον τελευταίο έλεγχο που έγινε στα Σπάτα.
gazzetta.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δύο βουλευτών της αντιπολίτευσης για «προσβολή»
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε αγωγή...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Οι Αγκιμπού Καμαρά, Κανέ, Ροντρίγκες και Ονιεκούρου δίνουν έξτρα λύσεις στον Μαρτίνς
Σε μία περίοδο όπου ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλύτερά του χρειάζεται κάθε δυνατή βοήθεια στο ρόστερ του και οι επιστροφές παικτών όπως οι Αγκιμπού Καμαρά και Κανέ παίζουν ρόλο.
gazzetta.gr
Ατρόμητος: «Περιστεριώτης» και με τη… βούλα ο Ροτάριου
Παίκτης του Ατρόμητου είναι από την Τρίτη (25/01) ο Ντορίν Ροτάριου. Ο 26χρονος αριεστεροπόδαρος...
www.zougla.gr
Ιταλία: Άκαρπη και η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας
Και η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας απέβη άκαρπη.
iefimerida.gr
Κώστας Καραμανλής: «Βαριές καμπάνες στην Αττική Οδό» – «Έγιναν λάθη αλλά το Κράτος στάθηκε όρθιο»
Για την κατάσταση στην Αττική Οδό αλλά και για την συνολική διαχείριση της κακοκαιρία Ελπίδα μίλησε στο Mega o υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Ο κ. Καραμανλης τόνισε πως «εκ μέρους της κυβέρνησης και χωρίς περιστροφές ζητήσαμε συγνώμη από όσους ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται. Πρόκειται για ακραίο καιρικό φαινόμενο αλλά αυτό δε δικαιολογεί τα πάντα». ... Περισσότερα To άρθρο Κώστας Καραμανλής: «Βαριές καμπάνες στην Αττική Οδό» – «Έγιναν λάθη αλλά το Κράτος στάθηκε όρθιο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπάιντεν: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο τον πρόεδρο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Έκκληση στη Ρωσία για αποκλιμάκωση από Γαλλία και Γερμανία -Επικοινωνία Μακρόν-Πούτιν την Παρασκευή
Έκκληση προς τη Ρωσία να επιλέξει την αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα με την Ουκρανία, απηύθυναν για μία ακόμη φορά οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας.
iefimerida.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν τα κινητά και άλλων προσώπων - Μυστήριο με «ροζ» βίντεο που αναζητούν οι Αρχές
Μέχρι στιγμής, οι Αρχές κατέχουν έξι-επτά κινητά προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της 24χρονης και να συνδέονται με το κύκλωμα μαστροπείας που ερευνούν - Έντονη φημολογία για βίντεο που ψάχνουν οι αρμόδιοι, για να διαπιστώσουν αν σχετίζεται με την επίμαχη νύχτα στη σουίτα του ξενοδοχείου
www.protothema.gr
Μέριμνα δήμων της Αττικής για τα αδέσποτα ζώα
Άνθρωποι του δήμου μοιράζουν ξηρή τροφή σε διάφορα σημεία της πόλης.
gazzetta.gr
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με άνοδο -Η μεγαλύτερη στο Λονδίνο
Με άνοδο έκλεισαν σήμερα (25/1) οι συνεδριάσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Επιστρέφει από το δανεισμό του ο Μαμαντού Κανέ
Ο Μαμαντού Κανέ δεν αγωνίστηκε καθόλου στον Ολυμπιακό, από τον οποίο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, παραμένοντας ως δανεικός στη Νέφτσι Μπακού, όπου και τον είχαν εντοπίσει οι Πειραιώτες στα μεταξύ τους παιχνίδια στην Ευρώπη. Ο 25χρονος μέσος όμως αναμένεται να βρεθεί πια στο ρόστερ του Πέδρο Μαρτίνς, προσφέροντάς του μία ακόμη λύση ενόψει της συνέχειας ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Επιστρέφει από το δανεισμό του ο Μαμαντού Κανέ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ποδόσφαιρο: Βόμβα στο σπίτι του προέδρου της αλβανικής Ομοσπονδίας
Το σπίτι του προέδρου της αλβανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αρμάντο Ντούκα, στο Δυρράχιο...
www.zougla.gr
Ιταλία: Άκαρπη και η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου
Η κεντροδεξιά συνεχίζει τις προσπάθειες για την προώθηση υποψηφίου της - Στην ψηφοφορία οι λευκές ψήφοι έφτασαν τις 525 – Λέγκα, Forza Italia  και τα Αδέλφια της Ιταλίας συζητούν την προοπτική εκλογής της προέδρου της Γερουσίας
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για Ντιάντε Μπόλντγουιν (vid)
Ο Ντιάντε Μπόλντγουιν είναι μια περίπτωση από την αγορά του εξωτερικού που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που ο Μάλκολμ Γκρίφιν εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο πόδι.
gazzetta.gr
Eίδαμε για πρώτη φορά τους δυο αδερφούς της Ζέτας Μακρυπούλια
Η Ζέτα Μακρυπούλια παρουσιάζει το καθημερινό τηλεπαιχνίδι «Ρουκ Ζουκ»...
www.zougla.gr
Ελλάδα – Ουγγαρία 15-14: Νικηφόρα πρεμιέρα η εθνική πόλο γυναικών στο World League
Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών άρχισε με νίκη το ταξίδι της στα προκριματικά του World League
gazzetta.gr
Ολλανδία: Τα μέτρα χαλαρώνουν, τα κρούσματα αυξάνονται -Ανοίγουν ξανά μπαρ και εστιατόρια
Στη χαλάρωση των μέτρων που είχαν επιβληθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού προχωρά η κυβέρνηση της Ολλανδίας.
iefimerida.gr
Θεοδωρικάκος: Οι πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν να στραφούν νομικά κατά της Αττικής Οδού
Αναφέρθηκε στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και τόνισε πως είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός ζητά από ιδιωτική εταιρεία να απαιτεί να αποζημιώσει πολίτες
www.protothema.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» με τα αδέρφια του έκαναν unfollow τον Κοψιάλη στο Instagram
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους για το giveaway σπιτιού με θέα την Ακρόπολη, οι Antetokounbros έκαναν unfollow…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Έλτον Τζον βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό: Ακυρώνει συναυλίες του
«Είναι πλήρως εμβολιασμένος και έχει ήπια συμπτώματα», αναφέρει η δήλωση.
gazzetta.gr