Zωγραφίζοντας την Ενορία Ευβοίας

Zωγραφίζοντας την Ενορία Ευβοίας

Είναι συνήθεια κάθε χρόνο το νέο έτος να το καλωσορίζουμε και να το καλοπιάνουμε με ημερολόγια. Το 2022 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ενορίας της Κύμης στην κεντροανατολική Εύβοια, το χωριό μας, το «μπαλκόνι του Αιγαίου», έχει την τιμή να φιλοτεχνηθεί απο δώδεκα καταξιωμένους ζωγράφους και να να εγκωμιαστεί απο τη συγγραφέα και σκηνοθέτρια Αγγελική Δαρλάση.   Σ’ ... Περισσότερα

To άρθρο Zωγραφίζοντας την Ενορία Ευβοίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Οικονόμου για υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Διερεύνηση σε βάθος, θα αποδοθεί δικαιοσύνη
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε ερώτηση που δέχθηκε για την καταγγελία του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη υπογράμμισε πως…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Στην Ολομέλεια φέρνει ο Μητσοτάκης το πόρισμα για τη «λίστα Πέτσα»
Κατατέθηκε πρόταση από την πλειοψηφία το πόρισμα της εξεταστικής για τη «λίστα Πέτσα»  να συζητηθεί στην ΟλομέλειαΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Αυτό είναι το νέο τραγούδι των Scorpions, μόλις κυκλοφόρησε [βίντεο]
Το Γερμανικό iconic group της ροκ σκηνής, οι Scorpions, επέστρεψαν με ολοκαίνουργια κυκλοφορία.
7 m
iefimerida.gr
Το Μαξίμου έστειλε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην «Ένωση Κυριών Δράμας» για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας
Μια οργάνωση η οποία επιτελεί σπουδαίο καθημερινό έργο βοήθησε το Μέγαρο Μαξίμου, πρόκειται για την Ένωση Κυριών Δράμας».
8 m
iefimerida.gr
Australian Open: Πρόωρος αποκλεισμός για Μουγκουρούθα, Κονταβέιτ και Ραντουκάνου
Τα λες και… ευχάριστα νέα για την Μαρία Σάκαρη. Εκπλήξεις και σημαντικοί αποκλεισμοί στον δεύτερο γύρο του Australian Open στις γυναίκες. Η Ισπανίδα, Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα (Νο 3), αποκλείσθηκε πρόωρα από το κορυφαίο τουρνουά, καθώς ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από την Γαλλίδα, Αλίζ Κορνέ (Νο 61). Όσον αφορά στην Εσθονή, Ανέτ Κονταβέιτι (Νο 7), αποκλείσθηκε επίσης ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open: Πρόωρος αποκλεισμός για Μουγκουρούθα, Κονταβέιτ και Ραντουκάνου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Ηλίας Γκιώνης για κύκλωμα μαστροπείας στην Κύπρο: Έχει ανθρώπους παντού
Τα στοιχεία για το κύκλωμα μαστροπείας που μπορεί να εκτείνεται στην Κύπρο και να συνδέεται με τον βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη έχει στη διάθεσή του ο ακτιβιστής, Ηλίας Γκιώνης, ο οποίος δήλωσε πως θα τα αποκαλύψει αφού μιλήσει πρώτα με δικηγόρο. Ο Ηλίας Γκιώνης κατήγγειλε σε ΜΜΕ της Κύπρου πως πιθανόν εμπλέκεται και Κύπριος ... Περισσότερα To άρθρο Ηλίας Γκιώνης για κύκλωμα μαστροπείας στην Κύπρο: Έχει ανθρώπους παντού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Φονική επίθεση με βόμβα στο Πακιστάν -2 νεκροί και πολλοί τραυματίες
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε έκρηξη βόμβας στο Πακιστάν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.
9 m
iefimerida.gr
Συνταγή για αυγόφετες στο φούρνο -Πιο υγιεινές, εξίσου λαχταριστές, γίνονται στο πι και φι
Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας μας.
iefimerida.gr
1.780.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τετάρτη 19 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr
Απίστευτο live ξέσπασμα τηλεπαρουσιαστή κατά των αντιεμβολιαστών: Κοπάδι ηλιθίων, φρενάρετε ολόκληρο τον κόσμο
Το γύρο του Διαδικτύου κάνει το απίστευτο κράξιμο κατά των αντιεμβολιαστών από έναν παρουσιαστή τηλεοπτικού δικτύου στο Μεξικό.
iefimerida.gr
Δήμος Παπάγου- Χολαργού: Να πληρώσουν οι δράστες τις ζημιές και κλοπές σε σχολεία υπό κατάληψη
Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει ότι δεν θα πληρώσει για τις ζημιές με τα χρήματα των δημοτών και ότι θα προβεί «σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να διαφυλάξει τη δημόσια περιουσία»
www.protothema.gr
Πόσο σημαντικός είναι ο περιοδικός οφθαλμολογικός έλεγχος στα άτομα με διαβήτη;
Το 2015, ο αριθμός των ανθρώπων παγκοσμίως που έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) ήταν 415 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να φτάσει τα 552 εκατομμύρια ως το 2030.
iefimerida.gr
Μαρία Ιωαννίδου: Έχασα όλη μου την περιουσία για μία σχολή χορού – Το παράπονο για τη Ναταλία Γερμανού
Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε για τη ζωή της, αλλά και για τις αξέχαστες στιγμές στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Καθηλώνει με τις αποκαλύψεις για τη ζωή της η Μαρία Ιωαννίδου. Η εξομολόγηση για την οικογένειά της, τις αμβλώσεις, τα χρήματα που πήρε για μια γυμνή φωτογράφηση και τα χρέη που παραλίγο να την βάλουν φυλακή. ... Περισσότερα To άρθρο Μαρία Ιωαννίδου: Έχασα όλη μου την περιουσία για μία σχολή χορού – Το παράπονο για τη Ναταλία Γερμανού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για τα μέτρα κατά του κορονοϊού
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται το μεσημέρι της Πέμπτης (20.1.2022) στο κέντρο της Αθήνας, καθώς μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τα μέτρα προστασίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, χαρακτηρίζοντάς τα ως ελλιπή. Σημειώνεται πως το συλλαλητήριο είναι η δεύτερη κινητοποίηση στην Αθήνα, καθώς την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρία εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και φοιτητών που έγινε την ... Περισσότερα To άρθρο Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για τα μέτρα κατά του κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Χρύσα Μιχαλοπούλου δεν ήξερε τι σημαίνει η λέξη «ποδαρικό»
Αμηχανία και γέλια προκάλεσε η ηθοποιός
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τη διαρροή των καταθέσεων στην υπόθεση βιασμού
Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τη διαρροή των προανακριτικών καταθέσεων...
www.zougla.gr
Πάτρα: Την έσπασε στο ξύλο μπροστά στο παιδί τους
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Μέση Αγυιά στην Πάτρα. Όπως πληροφορείται το tempo24.news 42χρονος άνδρας μετά από επεισόδιο άρχισε να βρίζει να απειλεί και να χτυπά στο πρόσωπο την σύζυγό του, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η κατάσταση στο σπίτι ήταν τεταμένη και η γυναίκα κατάφερε […]
www.makeleio.gr
Συλλαλητήριο φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της Αθήνας
Σε εξέλιξη το συλλαλητήριο μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών με αίτημα την ασφαλή λειτουργία της εκπαίδευσης εν μέσω πανδημίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Ο Μπενουά Περ είναι ο επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά (video+photos)
O Μπενουά Περ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 3ο γύρο του Australian Open, όπου προκρίθηκε για 4η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ψυχρή «εισβολή» και πολικές θερμοκρασίες για τουλάχιστον πέντε μέρες (video)
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Προειδοποίηση για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα από την Παρασκευή (21/1)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Απολύθηκα λόγω των συμπτωμάτων που μου προκαλούσε η εμμηνόπαυση»: Μια συγκλονιστική μαρτυρία
Η εμπειρία μιας γυναίκας που έχασε τη δουλειά της ως κοινωνικής λειτουργού μετά από 18 χρόνια άψογης επαγγελματικής συμπεριφοράς, φωτίζει ένα πρόβλημα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολλές εργαζόμενες μετά τα πενήντα.
www.protothema.gr
4 πανεύκολες συνταγές για να φτιάξετε νιόκι στη στιγμή
Απολαμβάνουμε υπέροχα πιάτα με νιόκι. Aνακατεύουμε τα νιόκι με τις σπιτικές σάλτσες και απογειώνουμε τη γεύση τους. Κάθε συνταγή είναι για 2-3 άτομα.
www.protothema.gr
Βρετανία: Βουλευτής των Τόρις κατηγορεί την κυβέρνηση Τζόνσον οτι εκβιάζει τους «αντάρτες»
Άσχημη τροπή παίρνει ο εμφύλιος πόλεμος στους κόλπους των Τόρις, με αφορμή το σκάνδαλο Partygate που συγκλονίζει τη Βρετανία. Συντηρητικός…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσιτσιπάς για toilet breaks: «Έχω αδικηθεί από το κοινό στις ΗΠΑ»
«Δεν έσπασα ποτέ κανέναν κανόνα, μπορεί να χρειαζόμουν λίγο παραπάνω χρόνο από κάποιους άλλους για να αλλάξω τα ρούχα μου» λέει ο  Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόκριση του στον 3ο γύρο του Australian Ope
www.protothema.gr
Ιωάννα Τούνη: Νέα μήνυση στον 35χρονο που κατονόμασε για το revenge porn - Η νέα της ανάρτηση
Στην επικαιρότητα παραμένει το θέμα του revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη, με την γνωστή influencer να καταθέτει και δεύτερη μήνυση σε βάρος του 35χρονου άνδρα που κατονόμασε για την διαρροή του ροζ βίντεο.  Τις τελευταίες μέρες η Ιωάννα Τούνη και ο 35χρονος επιχειρηματίας από την Θεσσαλονίκη ανταλλάσσουν μηνύσεις για το ροζ βίντεο που διέρρευσε ... Περισσότερα To άρθρο Ιωάννα Τούνη: Νέα μήνυση στον 35χρονο που κατονόμασε για το revenge porn - Η νέα της ανάρτηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης: Εισαγγελική έρευνα για τη διαρροή των καταθέσεων στην Αστυνομία
Την έρευνα διέταξε ο ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τη δημοσιοποίηση των καταθέσεων των εμπλεκομένων στην υπόθεση βιασμού της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ευλαμπία Ρέβη: Μου έστειλαν πρόσκληση για πάρτι με αντάλλαγμα 3.000 και 5.000 ευρώ -Εδειξε τα μηνύματα
Με αφορμή την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη θεσσαλονίκη και την έρευνα για κύκλωμα μαστροπείας, η Ευλαμπία Ρέβη έκανε μια αποκάλυψη.
iefimerida.gr
Kremlin on Biden statements: Danger of further destabilization in Ukraine
The Democratic president said that Vladimir Putin’s Russian counterpart would “move” against Ukraine, but added that he did not want “a large-scale war”
www.protothema.gr
Σε αναμονή για ΜΕΘ 122 ασθενείς - Παραμένουν διασωληνωμένοι σε απλούς θαλάμους
Οι υγειονομικοί καταγγέλλουν «επιστροφές» ασθενών από ιδιωτικές κλινικές. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Τσέζαρις Γκραουζίνις σκηνοθετεί τη νουβέλα «Όσκαρ και η Κυρία Ροζ» με τον Θανάση Τσαλταμπάση και τη Μαρίνα Καλογήρου
Ο Τσέζαρις Γκραουζίνις σκηνοθετεί και διασκευάζει για το θέατρο την αριστουργηματική νουβέλα...
www.zougla.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τη διαρροή των καταθέσεων στην αστυνομία
Νέα εισαγγελική έρευνα, αυτή τη φορά για τη διαρροή των καταθέσεων, στην υπόθεση που κρατά ανάστατη ολόκληρη τη χώρα. Στόχος να διαπιστωθεί πως τα στοιχεία δεν έμειναν απόρρητα… Εντολή για έρευνα έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διαρροή την εγγράφων με τις καταθέσεις σχετικά με τον βιασμό της 24χρονης, στη Θεσσαλονίκη. ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τη διαρροή των καταθέσεων στην αστυνομία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μόνο ο «Greek freak» γέλασε με το ανέκδοτο που είπε
“Έχω ένα ανέκδοτο, αλλά δεν ξέρω εάν πρέπει να το πω” είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προειδοποιώντας τους εκπροσώπους του Τύπου, πριν κάνει δηλώσεις για τον αγώνα των Μπακς με τους Γκρίζλις. Έχοντας βοηθήσει τους Μπακς να κερδίσουν τους Γκρίζλις μέσα στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε στη συνέντευξη Τύπου έχοντας.. κέφια. Ο “Greek freak” θέλησε ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μόνο ο «Greek freak» γέλασε με το ανέκδοτο που είπε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα εμπορίας αναβολικών – Αθλητές, προπονητές και ιδιοκτήτες γυμναστηρίων ανάμεσά τους (Βίντεο)
   Στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος εμπορίας παράνομων αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τον ερασιτεχνικό και […]
www.makeleio.gr
Ρελάνς Μητσοτάκη για τις «λίστες Πέτσα»: Αίτημα να συζητηθεί το πόρισμα στην ολομέλεια
Στην… αντεπίθεση φαίνεται πως περνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απαντήσει στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ μετά το τέλος της Εξεταστικής για τις λίστες Πέτσα και τις δημοσκοπήσεις, η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά να συζητηθούν τα πορίσματα της Εξεταστικής, στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρωθυπουργός, με τις υπογραφές των ... Περισσότερα To άρθρο Ρελάνς Μητσοτάκη για τις «λίστες Πέτσα»: Αίτημα να συζητηθεί το πόρισμα στην ολομέλεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προσλήψεις στον ΟΠΕΚΑ: «Tρέχουν» οι αιτήσεις - Ποιους αφορά
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Εσωτερικών για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικονόμου στο Newsbomb.gr για άδειες ειδικού σκοπού: Εφαρμόζουμε τη νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ
O κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απάντησε σε ερώτημα του Newsbomb.gr σχετικά με τις άδειες ειδικού σκοπούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αγγλία: Μένει και τη νέα σεζόν στη Λιντς ο Μπιέλσα
Στον πάγκο της Λιντς θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Μαρσέλο Μπιέλσα. Στα αγγλικά ΜΜΕ υπήρξαν φήμες για...
www.zougla.gr
Τα ζώδια που δεν θα σας προδώσουν ποτέ
Αυτοί οι τέσσερις είναι κάτι παραπάνω από αξιόπιστοι.
www.protothema.gr
Ο Άκης Πετρετζίκης μπήκε στην κουζίνα με τον γιο του
Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε ο σεφ στο Instagram του
www.protothema.gr
Μπόρις Τζόνσον: Του γυρνάνε την πλάτη οι Βρετανοί – Έξι στους 10 έχουν αρνητική άποψη
Οι πολίτες της Βρετανίας γυρνούν την πλάτη τους στον Μπόρις Τζόνσον, μετά το σκάνδαλο Partygate, των πάρτι που έγιναν στη Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, καθώς οι έξι στους 10 έχουν αρνητική άποψη για τον πρωθυπουργό τους, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos ... Περισσότερα To άρθρο Μπόρις Τζόνσον: Του γυρνάνε την πλάτη οι Βρετανοί – Έξι στους 10 έχουν αρνητική άποψη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός: Οι ηθοποιοί έκαναν πάρτι-μνημόσυνο για τον Πέτρο - Το κοινό γκρινιάζει για το σενάριο
Ο ηθοποιός Κώστας Νικούλι αποχωρεί από τη σειρά αφού ο ρόλος του ως Πέτρος τελειώνει απόψε και οι συνάδελφοί του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε τους πρωταθλητές στο αυτοκίνητο...
Παρά την ασφυκτική πίεση της πανδημίας και της έλλειψης ημιαγωγών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατάφεραν να μετριάσουν τις επιπτώσεις. Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες, όπου καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις καινούριων ΙΧ.
www.protothema.gr
Αγοράκι με σύνδρομο Down τραγουδάει Whitney Houston και συγκινεί (vid)
Αξίζει να ακούσετε αυτό το αγόρι να τραγουδά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λακωνία: Βίντεο από φλεγόμενο αυτοκίνητο – Έπιασε φωτιά από τον χώρο της μηχανής του
Το αυτοκίνητο στη Λακωνία παραδίδεται στις φλόγες, με τον οδηγό του να βγαίνει σώος και να αποφεύγει τα χειρότερα… Το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά χθες το μεσημέρι (19-01-2022) στην επαρχιακή οδό Κροκεές – Δαφνί. Ειδικότερα, το Ι.Χ τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τον οδηγό να βγαίνει σώος την τελευταία στιγμή. Στο σημείο έσπευσαν ... Περισσότερα To άρθρο Λακωνία: Βίντεο από φλεγόμενο αυτοκίνητο – Έπιασε φωτιά από τον χώρο της μηχανής του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός - meteo: Προειδοποίηση για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα από την Παρασκευή
Η ψυχρή εισβολή ξεκινά από το απόγευμα της Παρασκευής και από τα βόρεια - Πολικό ψύχος για τουλάχιστον πέντε ημέρες
www.protothema.gr
Τόνγκα: Ένας 57χρονος επέζησε κολυμπώντας 27 ώρες μετά το τσουνάμι που σημειώθηκε στην περιοχή
Ένας 57χρονος άνδρας από την Τόνγκα επέζησε έχοντας κολυμπήσει περίπου 27 ώρες αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα κατά το καταστροφικό τσουνάμι που...
www.zougla.gr
Ακούστε το δεύτερο τραγούδι μέσα από το νέο άλμπουμ των Scorpions
Το νέο τραγούδι των Scorpions έχει τίτλο Rock Believer.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr