Αλλαγές στις συμβάσεις των εργαζομένων έφερε το 2020 - Πού υπάρχει μείωση μισθών 15-20%

Αλλαγές στις συμβάσεις των εργαζομένων έφερε το 2020 - Πού υπάρχει μείωση μισθών 15-20%

Νέο τοπίο διαμορφώνεται πλέον για τις επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας οι οποίες πλέον θα μπορούν να υπερισχύουν από συλλογικές κλαδικές συμβάσεις κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης.

Τις επόμενες μέρες με σχετικές υπουργικές αποφάσεις ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης θα ανακοινώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ωστόσο τόσο οι συνδικαλιστικοί φορείς όσο κσι οι ειδικοί της αγοράς εργασίας σημειώνουν με την υποβάθμιση των κλαδικών συμβάσεων, δια των εξαιρέσεων, κινδυνεύουν με μειώσεις αποδοχών χιλιάδες εργαζόμενοι. Κι αυτό καθώς στις κλαδικές συμβάσεις προβλέπονται αποδοχές 15% – 20% υψηλότερες από αυτές των επιχειρησιακών.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις, που θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων θα περιορίσουν το λειτουργικό τος κόστος, εις βάρος των εργαζόμενων, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με περικοπή αποδοχών.
Ετσι αναμένονται:

-Υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις που θα εξαιρούνται από εθνικές και τοπικές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις. Η ίδια απόφαση θα πρέπει να καθορίζει και τις κατηγορίες όρων των συλλογικών συμβάσεων από τις οποίες θα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις αυτές. Στην νομοθετική διάταξη (άρθρο 53 ν. 4635/2019) αναφέρονται ενδεικτικά ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα όπως επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης.

-Υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τις περιπτώσεις εκείνες των επιχειρήσεων, για τις οποίες η επιχειρησιακή σύμβαση θα υπερισχύει της κλαδικής. Στην διάταξη νόμου (άρθρο 55 ν. 4635/2019) αναφέρεται ρητά πως μπορούν να συνάπτονται επιχειρησιακές συμβάσεις με χαμηλότερους μισθούς και αυτοί να υπερισχύουν των κλαδικών μισθών – που προφανώς θα είναι υψηλότεροι – σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης.

-Υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τις περιπτώσεις εκείνες των επιχειρήσεων που θα εξαιρούνται από κλαδικές συμβάσεις οι οποίες θα κηρύσσονται γενικώς υποχρεωτικές από τον υπουργό Εργασίας (επέκταση της σύμβασης σε όλη την Ελλάδα). Στην διάταξη νόμου (άρθρο 56 ν.4635/2019) αναφέρεται ρητά πως επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης μπορούν να εξαιρούνται από την υποχρεωτική εφαρμογή του συνόλου ή μέρους της σύμβασης.

Να σημειωθεί ότι προκειμένου να κηρυχθεί μία κλαδική συλλογική σύμβαση ως γενικώς υποχρεωτική απαιτείται εκτός από αίτηση του συνδικάτου προς τον Υπουργό και τεκμηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση αυτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

Ακολούθως το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας γνωμοδοτεί αιτιολογημένα προς τον Υπουργό Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη την τεκμηριωμένη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ότι η συλλογική ρύθμιση δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος αλλά και το πόρισμα διαβούλευσης των δεσμευομένων μερών, ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, για την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την απασχόληση. 

Ρήτρες προστασίας των θέσεων εργασίας έρχονται οι εξαιρέσεις από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή διατηρήθηκαν τα τρία επίπεδα εξαιρέσεων από τους όρους κλαδικών συμβάσεων για επιχειρήσεις με οικονομικά προβλήματα όπως είχαν εισαχθεί και στην δημόσια διαβούλευση, προστέθηκε όμως ρητή μέριμνα για μέτρα προστασίας των θέσεων εργασίας, τα οποία θα πρέπει να προβλέπονται στην υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει και θα καθορίζει όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των εξαιρέσεων. 

Εξαιρέσεις από κλαδικούς μισθούς

Οι εξαιρέσεις δίνονται με πολλαπλούς τρόπους:

Α) Εντός της σύμβασης: Ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να συμφωνούν εντός μιας κλαδικής σύμβασης εξαιρέσεις για εταιρείες που κινδυνεύουν με λουκέτο, ώστε να μπορούν να αποκλίνουν από τους όρους των κλαδικών συμβάσεων με στόχο να ορθοποδήσουν. Αναλυτικά αναφέρεται ότι οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως κατ' εξοχήν επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης.

Β) Μέσω της διαδικασίας της συρροής: όπως προβλέπεται, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει κατ εξαίρεση της κλαδικής, εφόσον στην κλαδική δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων της.

Γ) Μέσω της διαδικασίας επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων: όπως αναφέρεται στον νόμο, επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, μπορούν να εξαιρούνται από την υποχρεωτική εφαρμογή μιας κλαδικής σύμβασης που επεκτάθηκε και κυρήχθηκε γενικώς υποχρεωτική, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Η εξαίρεση ισχύει ως προς όρους ή ως προς το σύνολο της συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης, που κηρύσσεται υποχρεωτική, ανεξαρτήτως εάν στην επεκτεινόμενη συλλογική ρύθμιση προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις.


Load more
Read full article on: dikaiologitika.gr
unread news
unread news
Champions League, Ντόρτμουντ – Παρί Σεν Ζερμέν: “Τρελαίνει” κόσμο ο Χάαλαντ! Σημαντικό γκολ από τον Νέιμαρ (videos)
Η Ντόρτμουντ πήρε προβάδισμα πρόκρισης από την Παρί Σεν Ζερμέν με τη νίκη 2-1 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των “16” ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Champions League, Ντόρτμουντ – Παρί Σεν Ζερμέν: “Τρελαίνει” κόσμο ο Χάαλαντ! Σημαντικό γκολ από τον Νέιμαρ (videos) δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
7 m
www.newsit.gr
MasterChef: Η πρώτη πρόταση γάμου στο ριάλιτι! Αποκάλυψε ότι πρόκειται να τη ζητήσει σε γάμο! (vid)
MasterChef 4: Η πρώτη πρόταση γάμου στην ελληνική εκδοχή του ριάλιτι μαγειρικής ίσως είναι προ των πυλών! 
7 m
www.newsbomb.gr
Το μήνυμα της Mίνας Αρναούτη για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη
Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν (18/2) από την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή. Με αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο...
www.zougla.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
Mε υπογραφή του Χάαλαντ, 2-1 η Ντόρτμουντ την Παρί Σεν Ζερμέν
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έβαλε «φαρδιά πλατιά» την υπογραφή του στην πρώτη αναμέτρηση της Ντόρτμουντ...
www.zougla.gr
Σαν σήμερα το 2016 πέθανε ο Ιταλός συγγραφέας Ουμπέρτο Έκο
Ο διάσημος Ιταλός μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και σημειολόγος, Ουμπέρτο Έκο, πέθανε σαν σήμερα, στις 19 Φεβρουαρίου 2016 στο Μιλάνο, σε…
www.newsbomb.gr
Η Ιρίνα Σάικ έκανε «twerking» και έριξε το Ίνσταγκραμ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Εξακολουθεί να ξεσηκώνει τα πλήθη και να αναστατώνει το ανδρικό κοινό η Ιρίνα Σάικ, το μοντέλο από τη Ρωσία. Παρόλο που χώρισε από τον Μπράντλεϊ Κούπερ, δεν φαίνεται να διατηρεί χαμηλούς τόνους. Αντιθέτως, το ρίχνει έξω με ξέφρενο χορό. Η ρωσικής καταγωγής καλλονή μετέβη στο Λονδίνο προκειμένου να συμμετάσχει στο ντεφιλέ του οίκου Burberry’s. Στη συνέχεια πήγε σε […]
www.makeleio.gr
Τέλος η εκεχειρία στη Λιβύη! Αποχωρεί από τις συνομιλίες η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας
Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη (ΚΕΕ) ανέστειλε τη συμμετοχή της στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη χώρα. Οι συνομιλίες που διεξάγονται υπό την ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Τέλος η εκεχειρία στη Λιβύη! Αποχωρεί από τις συνομιλίες η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάει γνωστή εταιρεία στα δικαστήρια!
Το ύψος της αποζημίωσης που ζητάει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο λόγος!
www.newsbomb.gr
Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης – Λίβερπουλ: “Μπαμ” και… τέλος από τους “ροχιμπλάνκος”! video
Ένα γκολ του Σαούλ μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη με 1-0 στην Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στη Λίβερπουλ ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης – Λίβερπουλ: “Μπαμ” και… τέλος από τους “ροχιμπλάνκος”! video δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
Χάρντεν - Ουέστμπρουκ εξώφυλλο στο «GQ»! (pics & vid)
Το πιο στυλάτο δίδυμο του ΝΒΑ φωτογραφήθηκε για το διάσημο μηνιαίο περιοδικό των ΗΠΑ.
gazzetta.gr
Λιβύη: Ο Σάρατζ δεν θα συμμετάσχει στις εργασίες του ΟΗΕ για εκεχειρία
Ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσαν δυνάμεις του στατάρχη Χαλίφα Χάφταρ σε τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Τρίπολης
www.protothema.gr
Ατλέτικο Μαδρίτης – Λίβερπουλ 1-0: Την “κλείδωσε” ο Τσόλο (vid)
Η Ατλέτικο βρήκε το τυχερό-γρήγορο γκολ, δεν επέτρεψε στη Λίβερπουλ να κάνει σουτ στην εστία της και την έκανε να λυγίσει (1-0) στο γήπεδο όπου λίγους μήνες πριν είχε σηκώσει την κούπα.
gazzetta.gr
Καβάλα: Γονιός καταγγέλλει τον ξυλοδαρμό του παιδιού του στο σχολείο (pic)
Νεό επεισόδιο bullying  σε σχολείο βλέπει το φως της δημοσιότητας,  μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή στον Βύρωνα που συγκλόνισε πανελλήνιο.Τον ξυλοδαρμό του γιου του καταγγέλλει με ανάρτηση του στα social media, ένας γονέας από την Καβάλα. Όπως αναφέρει, ο γιος του, μαθητής τρίτης δημοτικού στο 16ο δημοτικό σχολείο Καβάλας, δέχθηκε επίθεση από δύο παιδιά της τετάρτης. Σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού, ο ένας κρατούσε το γιο του και ο δεύτερος τον χτυπούσε με γροθιές στην κοιλία. Παράλληλα, ο πατέρας καταγγέλλει ότι οι δάσκαλοι του σχολείου δεν έκαναν απολύτως τίποτα για το περιστατικό. Αναλυτικά όσα αναφέρει: «Ο Μ. είναι Τρίτη τάξη δημοτικού και σήμερα δυο παιδιά της Τετάρτης του επιτέθηκαν στο σχολείο . Ο ένας τον κρατούσε και ο άλλος τον βαρούσε γροθιές στην κοιλιά !! Θέλω να μάθω οι 4 δάσκαλοι που υποτίθεται ήταν στην μικρή αυλή του σχολείου υπηρεσία τι προσέχουν ;; Και τι εννοούσε η Διευθύντρια του σχολείου όταν πήγε το παιδί να της αναφέρει το γεγονός ότι ήθελε να της φέρει μάρτυρες ;;; Κατά τα αλλά παρεξηγούνται οι εκπευδευτικοι αν κάποιος γονιός κάνει παράπονα !!». Δείτε την φωτογραφία όπου έχει δημοσιεύσει το thestival:
www.dikaiologitika.gr
Λιβύη: Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ανέστειλε τη συμμετοχή της στις συνομιλίες εκεχειρίας του ΟΗΕ
Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης (ΚΕΕ) ανέστειλε τη συμμετοχή της στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός...
www.zougla.gr
Champions League: Η Ατλέτικο Μαδρίτης με... ψυχή και άμυνα κέρδισε (1-0) την Λίβερπουλ
Μπορεί να μην ήταν καλύτερη η Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά κέρδισε την Λίβερπουλ στο πρώτο παιχνίδι των «16» του Champions League.
iefimerida.gr
Ντόρτμουντ - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1: Με Χάαλαντ βλέπει τ' αστέρια (vid)
H Ντόρτμουντ ήταν εξαιρετική, ο Χάαλαντ εντυπωσιακός και το 2-1 της Βεστφαλίας κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν της δίνει το δικαίωμα να ονειρεύεται πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. 
gazzetta.gr
Champions League: Θέλημα... Χάαλαντ η νίκη της Ντόρτμουντ, 2-1 την Παρί
Η Ντόρτμουντ με 2 γκολ του Ερλινγκ Χάαλαντ κέρδισε 2-1 την Παρί Σεν Ζερμέν και πήρε τη νίκη στο πρώτο ματς των «16» του Champions League.
iefimerida.gr
Τίποτα στην τύχη: Τι περιλαμβάνει το κομβόι εκστρατείας του ρωσικού Στρατού στην Αρκτική (ΒΙΝΤΕΟ)
Τα μαγειρεία εκστρατείας του, ειδικά για τις συνθήκες της Αρκτικής δοκίμασε σε άσκηση ο ρωσικός Στρατός και τα πλάνα είναι εντυπωσιακά. Longer video of the Northern Fleet's 200th Arctic Motorized Rifle Brigade's KA-250/30PM field kitchens based on DT-30PM vehicles. 9/https://t.co/LvYFReTk4z pic.twitter.com/eZrfMivRUx — Rob Lee (@RALee85) February 18, 2020
www.makeleio.gr
Οι 4 βασικοί τρόποι για πιο “ποιοτική” στύση…
Ο δρ David T. Derrer εξηγεί μέσα από το WebMD ορισμένα απλά βήματα που θα βοηθήσουν έναν άντρα να έχει μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερης ποιότητας ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Οι 4 βασικοί τρόποι για πιο “ποιοτική” στύση… δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Kράνος του 1915 προστατεύει... καλύτερα τους στρατιώτες
Tο κράνος Adrian άρχισε να μοιράζεται από το 1915 στους Γάλλους στρατιώτες για να τους προστατεύσει από τις οβίδες που εκρήγνυνταν πάνω από τα χαρακώματα - Οι Αμερικανοί ερευνητές συνέκριναν τρία κράνη του Α΄ Παγκοσμίου με εκείνο που χρησιμοποιεί σήμερα ο αμερικανικός στρατός
www.protothema.gr
Λωρίδα της Γάζας: Το Ισραήλ αίρει τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα
Οι ισραηλινές αρχές ανέστειλαν τιμωρητικά μέτρα στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία επιβλήθηκαν στον απόηχο της ρίψης ρουκετών και εμπρηστικών μπαλονιών προς το εβραϊκό κράτος από τον παλαιστινιακό θύλακα.
iefimerida.gr
Η ξανθιά καλλονή από την Αυστραλία που βάζει “φωτιές” στο Instagram
Κατάγεται από την Αυστραλία, είναι μοντέλο και έχει μια από τις καλύτερες ροές στο Instagram που έχουμε δει, κάτι που φυσικά αποδεικνύουν και οι 2,3 ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Η ξανθιά καλλονή από την Αυστραλία που βάζει “φωτιές” στο Instagram δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
Όσο μένει στο ΠΑΣΟΚ η Φώφη, θα κάνουν «πάρτι» Κυριάκος και Αλέξης! Έτοιμοι να υποδεχθούν το νέο κύμα!
Πολλές φορές έχουμε αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, δεν έχει μέλλον όσο η Φώφη Γεννηματά είναι στο τιμόνι. Δεν πείθει κανέναν. Μα κανέναν όμως. Και δεν τη δίνει σημασία κανένας. Και τι συμβαίνει; Όσο καθυστερεί η ίδια να αποχωρήσει, τόσο περισσότερα στελέχη θα φεύγουν για άλλες πολιτείες. Στην αρχή, πολλοί επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα […]
www.makeleio.gr
Xάντμπολ: Οδυνηρή ήττα από τη Ρουμανία και λιγοστές ελπίδες πρόκρισης για την Εθνική ομάδα χάντμπολ
Σε ένα γεμάτο από φιλάθλους γήπεδο, με πολύ ωραία αθλητική ατμόσφαιρα η Εθνική Ρουμανίας κέρδισε την...
www.zougla.gr
Ντόρτμουντ – Παρί: Ρεσιτάλ Χάαλαντ και διπλό προβάδισμα (vid)
Ασύλληπτα πράγματα από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές μέσα σε οκτώ λεπτά, έφτασε τα δέκα γκολ στην σεζόν στο Champions League και έβαλε μπροστά την Ντόρτμουντ. Ισοφάρισε προσωρινά ο Νεϊμάρ.
gazzetta.gr
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το «αγωγόσημο» - Οι δικηγόροι ζητούν την κατάργησή τους
Το αίτημα του νομικού κόσμου για άμεση κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές που κατατίθενται ενώπιον των πολυμελών πρωτοδικείων,…
www.newsbomb.gr
Κώστας Καραμανλής: Έτοιμο το πρώτο σχέδιο για προσωπικό ασφαλείας στα Μέσα Μεταφοράς
«Δεν θα νομοθετήσουμε στο γόνατο- Είναι μία διαδικασία η οποία θέλει πολύ μεγάλη προσοχή - Να είμαστε συνεπείς με το Σύνταγμα» επεσήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
www.protothema.gr
Αγριες Μέλισσες: Ο Μελέτης «εξαφανίζεται» -Ο Δούκας τον εκδικείται με σκληρό τρόπο
Για την «εξαφάνιση» του Μελέτη στα προσεχή επεισόδια των Αγριων Μελισσών μίλησε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.
iefimerida.gr
Άγριες Μέλισσες με ίντριγκες και απίστευτες ανατροπές στα επόμενα επεισόδια
Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στις ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ – ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 76 ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ. Η σειρά που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό, υπόσχεται πολλές… ανατροπές. ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Άγριες Μέλισσες με ίντριγκες και απίστευτες ανατροπές στα επόμενα επεισόδια δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
Καραμανλής: Έτοιμο ένα πρώτο σχέδιο νόμου για το προσωπικό Ασφαλείας
"Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι έτοιμο και έχει ήδη στείλει στον υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη ένα πρώτο σχέδιο για το θέμα...
www.zougla.gr
Φεύγει από τους Πίστονς και πάει στους Κλίπερς ο Τζάκσον
Ο Ρέτζι Τζάκσον αποδεσμεύτηκε από τους Πίστονς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς.  
gazzetta.gr
Συγκλονιστικό βίντεο: Ασθενής παίζει… βιολί ενώ χειρουργείται στον εγκέφαλο
Η δίψα για ζωή αποτυπώνεται σε μια συγκλονιστική στιγμή. Η 53χρονη βιολονίστρια, Ντάγκμαρ Τέρνερ, έπαιζε… βιολί, ενώ υποβαλλόταν σε χειρουργείο αφαίρεσης όγκου από τον εγκέφαλο. Τη συγκλονιστική στιγμή απαθανάτισαν με βίντεο που τράβηξαν οι γιατροί του Νοσοκομείου King’s College, στο Λονδίνο, ενώ χειρουργούσαν την 53χρονη.   Στο βίντεο που ανήρτησε ο βρετανικός Independent διακρίνεται η […]
www.makeleio.gr
Έτσι έγινε "καπνός" ο "Σαράφης" κι έβγαζαν... καπνούς στην Προανακριτική! Θρίλερ με τους προστατευόμενους μάρτυρες
"Άφαντος" ο προστατευόμενος μάρτυρας "Μάξιμος Σαράφης". Αν... τον μιμηθεί η "Κελέση", η Προανακριτική είναι αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα. Τα τρία σπίτια, οι άκαρπες έρευνες και η υπόθεση που κάθε μέρα γίνεται και πιο "θολή". To άρθρο Έτσι έγινε "καπνός" ο "Σαράφης" κι έβγαζαν... καπνούς στην Προανακριτική! Θρίλερ με τους προστατευόμενους μάρτυρες δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
MasterChef 4: Αποχώρησε ο Ηλίας Ηλιόπουλος -Δεν τα κατάφερε στο πιάτο αντιγραφής
Ο Ηλίας ήταν ο πρώτος μάγειρας που αποχώρησε από το MasterChef 4, μετά από τη δοκιμασία στο πιάτο αντιγραφής.
iefimerida.gr
Νέο περιστατικό bullying, Καβάλα: «Ο γιός μου έφαγε μπουνιές στο σχολείο» καταγγέλλει πατέρας
Σύμφωνα με τον πατέρα του μαθητή, ο οποίος φοιτά στην τρίτη Δημοτικού, δέχθηκε επίθεση από δύο μαθητές μεγαλύτερης τάξης - Όπως δηλώνει, ο ένας κρατούσε τον οκτάχρονο και ο δεύτερος τον χτυπούσε με γροθιές στην κοιλία
www.protothema.gr
Φαγητά για παιδιά: Τι να μαγειρέψεις όταν το παιδί σου είναι picky eater (vid)
Είναι τα παιδιά σας picky eaters ή αλλιώς όπως λέμε και στα ελληνικά «δύσκολα» στο φαγητό; Αν ναι, τότε έχετε…
www.newsbomb.gr
Βαρουφάκης απαντά στον Ρέγκλιγκ: Προφανώς και λυπάται, μου είχε προτείνει στάση πληρωμών στους συνταξιούχους
«Αν οι πολίτες μπορούσαν να ακούσουν και να δουν τι έλεγε και τι έπραττε, ο κ. Ρέγκλιγκ δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε καν στη χώρα του» αναφέρει η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25
www.protothema.gr
«Τρεις εισαγγελείς και 500 αστυνομικοί στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός»
Το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός φέρνει… κινητικότητα στην αστυνομία αλλά και στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με όσα δήλωσε κορυφαίο στέλεχος…
www.newsbomb.gr
Ο «Giannis» άρχισε να ζητάει… λεφτά και τη γνωστή «ταρίφα»! Πάει στα δικαστήρια!
Φαίνεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο… αρπακτικό! Γιατί; Κρατηθείτε! Ζητάει το ποσό των 2.000.000 δολαρίων  από εταιρεία που χρησιμοποίησε παρανόμως το nickname του, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας theblast.com. Ειδικότερα, ο σούπερσταρ των Μιλγουόκι Μπακς πηγαίνει στα δικαστήρια την εταιρεία Sportz Cases, LLC καθώς θεωρεί πως εκείνη εκμεταλλεύθηκε το κατοχυρωμένο πλέον «Greek Freak» […]
www.makeleio.gr
Έχασε την ζωή του γάιδαρος που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος στη λάσπη με δεμένα πόδια (ΦΩΤΟ)
Τους φιλόζωους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ξεσήκωσε η φωτογραφία από την Κω με τον γάιδαροπεσμένο στο έδαφος με δεμένα τα πόδια να κείτεται αβοήθητος μέσα στις λάσπες τυλιγμένος μ’ ένα νάιλον, που είχε γεμίσει από το νερό της βροχής. Το ζώο σήμερα παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν φιλόζωοι ντόπιοι και ξένοι για να […]
www.makeleio.gr
Αγριες Μέλισσες: Ο Κωνσταντής εκδικείται την Ελένη -Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης
Οι Αγριες Μέλισσες συνεχίζουν να καθηλώνουν τους τηλεθεατές.
iefimerida.gr
Καιρός: Αλλού ήλιος και αλλού συννεφιά την Τετάρτη -Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές
Tοπικές βροχές στα δυτικά, και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν την Τετάρτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.
iefimerida.gr
Τένις: Έπεσαν μαχόμενοι στο διπλό ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς
Μπορεί να το πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο λόγος για τα αδέρφια Τσιτσιπά, τον Στέφανο και τον Πέτρο...
www.zougla.gr
Συναγερμός για τα κρούσματα του ιού της γρίπης των πτηνών στην Βουλγαρία!
Σε εγρήγορση παραμένουν οι κτηνιατρικές αρχές στην Βουλγαρία, μετά τα κρούσματα του ιού της γρίπης των πτηνών H5N8 σε πάπιες που εκτρέφονται σε αγρόκτημα, στην ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Συναγερμός για τα κρούσματα του ιού της γρίπης των πτηνών στην Βουλγαρία! δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
Αυτός ο παίκτης αποχώρησε από το MasterChef! [vid]
Ποιοι κατάφεραν να παραμείνουν στον διαγωνισμό; Κάθε δοκιμασία αποχώρησης στο MasterChef για κάποιους μάγειρες φαντάζει σαν μια επικείμενη απώλεια. Στην πρώτη δοκιμασία αποχώρησης της φετινής ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Αυτός ο παίκτης αποχώρησε από το MasterChef! [vid] δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
Κροατία: Ο Ζόραν Μιλάνοβιτς ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας
Ο νέος πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς δεσμεύτηκε για ανεκτικότητα, για να "γυρίσει τη σελίδα" των περασμένων πολέμων και προέτρεψε...
www.zougla.gr
Φύλλο που είχε πέσει από δέντρο πριν από 6000 χρόνια, βρέθηκε σχεδόν άθικτο (pic)
Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν φύλλο που είχε πέσει από δέντρο στην αρχαιότητα και διατηρήθηκε σε πολύ καλή κατάσταση. 
gazzetta.gr