Μία 90χρονη είναι η γηραιότερη gamer στον κόσμο (vid)

Μία 90χρονη από την Ιαπωνία μπήκε στο βιβλίο Γκίνες ως η γηραιότερη gamer ΥοuTuber σε όλο τον κόσμο.
Load more
Read full article on: jenny.gr
Φαίη Σκορδά: Οι φωτογραφίες που πρόδωσαν τι έκανε χθες βράδυ (pics)
Δεν ήταν και το πιο χαλαρό βράδυ για εκείνη!
www.newsbomb.gr
Πώς θα φτιάξεις τους πιο ασφαλείς κωδικούς στο ίντερνετ
Γιατί πλέον πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια.
www.newsbomb.gr
Κόβεις τα λεμόνια στη μέση; Σταμάτα άμεσα! Αυτός είναι ο σωστός τρόπος (pics)
Μπορεί να το έκανες λάθος τόσα χρόνια.
www.newsbomb.gr
Άδεια ειδικού σκοπού: Τι επιλογές έχουν οι εργαζόμενοι από 1η Ιουνίου
Το δικαίωμα της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού μέχρι την λήξη της σχολικής χρονιάς έχουν οι εργαζόμενοι γονείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή το νηπιαγωγείο.Ωστόσο οι εργαζόμενοι γονείς δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού στις περιπτώσεις που το σχολείο λειτουργεί καθημερινά χωρίς υποτμήματα με εκ περιτροπής μαθήματα. Επίσης οι εργαζόμενοι στο δημόσιο που έχουν παιδιά στο σχολείο έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου κατά 25% ενώ στον ιδιωτικό τομέα να πάρουν άδεια παρακολούθησης για να μπορέσουν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο νωρίτερα καθώς δεν λειτουργούν τα ολοήμερα τμήματα. Αναλυτικότερα οι εργαζόμενοι γονείς στο δημόσιο που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, συνεχίζουν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες, για τις οποίες προκύπτει η ανάγκη φροντίδας των τέκνων συνεπεία του ειδικού προγράμματος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, διευκρινίζεται ότι αντί της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι του Δημοσίου δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης αυτής της διευκόλυνσης, ο υπάλληλος γονέας θα παρέχει την εργασία του σε βάρδια συμβατή με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τέκνου, ώστε να εξασφαλίζεται η φροντίδα του. Στην περίπτωση που αυτή η μείωση του ωραρίου δεν επαρκεί μπορεί να γίνει υπέρβαση χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον υπάλληλο, για την εξασφάλιση της έγκαιρης παραλαβής του ανήλικου τέκνου από τον γονέα υπάλληλο, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης κατά 25% δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό. Επιπλέον και δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού επεκτάθηκε ως δικαίωμα και σε γονείς τέκνων που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, υπενθυμίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ' αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ' εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού βάσει των υπηρεσιακών αναγκών θα σταθμίσουν την αναγκαιότητα συνέχισης της άδειας ειδικού σκοπού έναντι του μειωμένου ωραρίου απασχόλησης που κατ΄ αρχήν προβλέπεται ότι δικαιούνται οι εν λόγω υπάλληλοι. Παράλληλα για τους γονείς στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους εργαζόμενους γονείς κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα παιδιά δεν λειτουργεί. Επίσης στην περίπτωση που υπάρχει άτομο αυξημένου κινδύνου στην οικογένεια παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς, αν τα παιδιά ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα για την διευκόλυνση κατά την παράδοση και παραλαβή των παιδιών, λόγω της μη επαναλειτουργίας του ολοήμερου σχολείου προβλέπεται χρήση σε πλήρεις ημέρες ή και σε ώρες της προβλεπόμενης άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών. Το χρονικό εύρος της εν λόγω άδειας φτάνει μέχρι την συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος. Η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού προσδιορίζεται από τους παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη χορήγησή της και ειδικότερα, όχι μόνο από την επανέναρξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των σχολικών μονάδων, αλλά και από την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων αυτών στα οποία εντάσσονται τα τέκνα. Εφόσον λοιπόν έχει κριθεί αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία των αναφερόμενων μονάδων η δημιουργία υποτμημάτων τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής ορισμένες μόνο ημέρες της εβδομάδας, η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους γονείς κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τέκνα δεν λειτουργεί και κατά συνέπεια αυτά δεν δύνανται να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του εφαρμοζόμενου ειδικού προγράμματος. Οι εργαζόμενοι που είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στον εργοδότη τους σχετική βεβαίωση για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υποτμήματος της οικείας σχολικής μονάδας ή της μονάδας φροντίδας του παιδιού, προκειμένου να κάνουν χρήση αυτής, διακεκομμένα σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, ενώ σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες για την άδεια ειδικού σκοπού διατάξεις. Εξυπακούεται βέβαια ότι σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων, λόγω καθημερινής διδασκαλίας, οι γονείς δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού. Η άδεια ειδικού σκοπού δύναται επίσης να εξακολουθεί να χορηγείται στους δικαιούχους εργαζόμενους των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στους εργοδότες τους βεβαίωση της οικείας σχολικής μονάδας ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.
www.dikaiologitika.gr
Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην αστυνομία
Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην αστυνομία με ωριαία αποζημίωση, 2ης εκπαιδευτικής περιόδου (Γ Εξάμηνο – θεωρητική εκπαίδευση), Εκπαιδευτικής Σειράς 2019-2021Η ΕΛΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη µε επιλογή, διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο της θεωρητικής εκπαίδευσης του Γ΄ Εξαµήνου και καλούν αυτούς όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση. Όσοι/-ες επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις θα υποβάλλουν (εντός φακέλου µε διάφανο εξώφυλλο) µέχρι την 13:00 ώρα της Τετάρτη 10/06/2020 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Τµήµα ∆οκίµωνΑστυφυλάκων Ρεθύµνου, µε βάση ότι αυτά θα είναι αριθµηµένα µε ενιαία αρίθµηση, από την πρώτη µέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού και καταγεγραµµένα σε Πίνακα Περιεχοµένων, στον οποίο θααναγράφεται ο/οι αριθµός/-οι σελίδας/-ων του καθενός. Η προκηρυξη ΕΔΩ
www.dikaiologitika.gr
Κούρεμα στα ενοίκια: Τα ποσά αποζημίωσης για ιδιοκτήτες ακινήτων, τι επιστρέφει το κράτος
Αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων από τους οποίους προκύπτουν τα ποσά των περικοπών, τα ποσά των εκπτώσεων φόρου και τα ποσά των τελικών εισοδηματικών απωλειών που θα έχουν τελικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι υποχρεώνονται από το Δημόσιο να εισπράξουν φέτος ενοίκια μειωμένα κατά 40%, παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος.Σύμφωνα με διάταξη που περιελήφθη στην – κατατεθείσα προχθές το βράδυ- τροπολογία για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων πληττομένων από τον κορονοϊό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι υποχρεούνται να αποδεχθούν περικοπές 40% στα εισπραττόμενα ενοίκια δικαιούνται έκπτωση από φορολογικές οφειλές με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής από 31-7-2020 και μετά (δηλαδή από φόρο εισοδήματος ή και ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθούν φέτος), ποσοστού 20% υπολογιζόμενου επί του τμήματος των μισθωμάτων το οποίο εισπράττουν τελικά, μετά την αναγκαστική μείωση κατά 40%. Δηλαδή δικαιούνται έκπτωση φόρου ίση με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων. Τι σημαίνει Η έκπτωση αυτή αντιστοιχεί ως ποσό στο 30% του απωλεσθέντος 40%. Π.χ. σε μηνιαίο μίσθωμα 100 ευρώ, το οποίο «κουρεύεται» κατά 40 ευρώ, η έκπτωση υπολογίζεται σε 20% επί των εισπραττόμενων 60 ευρώ και διαμορφώνεται σε 12 ευρώ, ποσό το οποίο ισοδυναμεί με 30% των υπόλοιπων 40 ευρώ που είναι η εισοδηματική απώλεια. Ουσιαστικά, με βάση την παραπάνω διάταξη, κάθε ιδιοκτήτης θα πάρει πίσω με τη μορφή έκπτωσης από τον φετινό φόρο εισοδήματος ή και τον φετινό ΕΝΦΙΑ ποσοστό ίσο με το 30% της συνολικής φετινής εισοδηματικής του απώλειας, η οποία προκαλείται από την αναγκαστική μείωση των εισπρακτέων ενοικίων κατά 40%. Μηχανισμός Σύμφωνα με πληροφορίες, για να υπολογιστεί επακριβώς το ποσό της έκπτωσης φόρου που δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης ο οποίος αναγκάστηκε σε μείωση ενοικίου κατά 40%, θα δημιουργηθεί στο Τaxisnet ειδική πλατφόρμα, στην οποία κάθε δικαιούχος ιδιοκτήτης θα υποβάλει ηλεκτρονικά έκτακτη δήλωση από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η απώλεια εισοδημάτων από μισθώματα. Στη δήλωσή αυτή θα πρέπει να αναγράψει: α) στοιχεία για το μισθωτήριο συμβόλαιο τα οποία θα μπορούν να διασταυρωθούν με την ήδη υποβληθείσα στο Τaxisnet δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, β) στοιχεία από τα οποία θα προκύπτουν τα ποσά εισοδηματικής απώλειας. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση θα είναι να αποδειχθεί η μη είσπραξη των ποσών που θα προκύπτει ότι αντιστοιχεί στο 40% των συμφωνηθέντων μισθωμάτων. Συνέχεια Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η τροπολογία, οι αναγκαστικές μειώσεις των ενοικίων κατά 40% θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για χιλιάδες περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας και φοιτητικής στέγης. Ειδικότερα: * Η παροχή του δικαιώματος πληρωμής ενοικίου μειωμένου κατά 40% θα συνεχιστεί και το μήνα Ιούνιο για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, καθώς και για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού. * Το ίδιο δικαίωμα θα παρέχεται και σε όσες επιχειρήσεις άνοιξαν τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου. * Στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού δίδεται επιπρόσθετα το δικαίωμα πληρωμής ενοικίου μειωμένου κατά 40% και στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. * Δικαίωμα πληρωμής μειωμένου κατά 40% ενοικίου για την πρώτη τους κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών τους διατηρούν και όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής. Επιπλέον μέτρα Οσον αφορά στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, που αναγκάζονται να αποδεχθούν την είσπραξη ενοικίων μειωμένων κατά 40%, η τροπολογία που κατατέθηκε προχθές προβλέπει επιπλέον ότι: 1) Το 40% των ενοικίων που δεν θα εισπράξουν φέτος οι ιδιοκτήτες θεωρείται ότι απαλλάσσεται αυτόματα από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Στο απαλλασσόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται κι αυτό που θα πάρουν πίσω με τη μορφή έκπτωσης φόρου. Η απαλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί το 2021 κατά την υποβολή των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020. 2) Παρατείνονται οι προθεσμίες για την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση και αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών για όσους ιδιοκτήτες εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% των ενοικίων. Ειδικότερα, για όσους ιδιοκτήτες έλαβαν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός των μηνών αυτών, παρατείνονται μέχρι 31-8-2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται μέχρι 31-8-2020 η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Για τα πρόσωπα που υπέστησαν μειώσεις μισθωμάτων κατά τον Μάιο, η παράταση για τις οφειλές με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής εντός του Μαΐου και η αναστολή της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών ισχύουν μέχρι 30-9-2020. Επιπλέον, για όσους θα υποστούν μειώσεις μισθωμάτων τον Ιούνιο, ως καταληκτική ημερομηνία για τις οφειλές που είναι κανονικά καταβλητέες εντός του μήνα αυτού ορίζεται η 30ή-10-2020. Για τα τετράμηνα διαστήματα των παρατάσεων και των αναστολών δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 3) Το 25% των βεβαιωμένων και καταβλητέων εντός των μηνών Μαΐου και Ιουνίου οφειλών των ιδιοκτητών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες εξοφλήθηκαν ή θα εξοφληθούν στο χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως την έναρξη ισχύος των διατάξεων της τροπολογίας θα συμψηφιστεί με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων των ιδιοκτητών αυτών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες καθίστανται απαιτητές από 31-7-2020 και μετά. Για τους ιδιοκτήτες που έχουν συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, το εν λόγω ευεργέτημα παρέχεται και για εμπροθέσμως ήδη καταβληθείσες οφειλές εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. Επίσης, όσον αφορά στους ιδιοκτήτες με συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνων που είναι εξαρτώμενα μέλη οικογενειών εργαζομένων με ανεσταλμένες συμβάσεις εργασίες και φοιτούν σε ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, το εν λόγω ευεργέτημα παρέχεται και για τις εμπροθέσμως καταβληθείσες οφειλές εντός του μηνός του Απριλίου του 2020. Στις περιπτώσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, το ποσοστό 25% υπολογίζεται επί του ποσού της δόσης. Δείτε εδώ τα ποσά
www.dikaiologitika.gr
Το συγκλονιστικό μήνυμα της Reese Witherspoon προς όλους τους γονείς: «Μιλήστε στα παιδιά σας για τον ρατσισμό»
Με αφορμή τον θάνατο του Αφροαμερικανού George Floyd, ο οποίος δολοφονήθηκε από αστυνομικούς
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο - Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε φανάρι
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα από καθαρή σύμπτωση.
www.newsbomb.gr
Η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύεται για την ολοκλήρωση του έργου της Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου
Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου αποτελεί έργο πνοής για όλη την Αττική. Είναι ένα έργο που αφορά και ενώνει....
www.zougla.gr
Μοιρασμένες οι απόψεις των ομάδων για την συνέχεια του ΝΒΑ, προτιμούν να παίξουν τουρνουά! (pic)
To NBA έστειλε ενημέρωση στις 30 ομάδες του ΝΒΑ και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι απόψεις είναι μοιρασμένες.
gazzetta.gr
Κλείνουν οι αιτήσεις για 40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά
Κλείνουν σήμερα οι αιτήσεις για 40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά.Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/05/2020-29/05/2020 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Προκήρυξη
www.dikaiologitika.gr
Απολαυστική ξενάγηση στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη μέσα από τρία φιλμ [βίντεο]
Το Μουσείο Μπενάκη έχει δημιουργήσει βίντεο και μικρά φιλμ που παρουσιάζουν τον πλούτο των εκθεμάτων του, αλλά και εικονικές ξεναγήσεις με ένα κλικ.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Τρομερό τροχαίο - ΙΧ «καρφώθηκε» σε φανάρι
Η περιοχή που σημειώθηκε το τροχαίο είναι πολυσύχναστη αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί
www.protothema.gr
Το μέλλον του διεθνούς εμπορίου μετά τον Covid-19
Σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο θα επιφέρει η κρίση που προκλήθηκε εξαιτίας του κορονοϊού. Πρόκειται για κοινό συμπέρασμα φορέων από την ευρύτερη αγορά της Ευρώπης, ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Το μέλλον του διεθνούς εμπορίου μετά τον Covid-19 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Διπλάσιος ο κίνδυνος θανάτου για τους καρκινοπαθείς
Οι άνθρωποι που πάσχουν από καρκίνο διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να υποκύψουν στην COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός,…
www.newsbomb.gr
Εφημερίδες: Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων (29/05/2020)
Αυτά είναι τα θέματα που ξεχωρίζουν στις πρώτες σελίδες των πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων, σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου.
www.newsbomb.gr
Βόλος: «Δεν φταίω εγώ για τον θάνατο του παιδιού» - Τι ισχυρίζεται η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ
Έχει καταθέσει μάλιστα αίτημα ώστε να επαναλειτουργήσει το μοιραίο λούνα παρκ, όπου έχασε την ζωή της πριν μήνες μια 13χρονης…
www.newsbomb.gr
«Πόρτα» από Βαγιαννίδη σε Σίτι, Μονακό και ΛΑΣΚ για χάρη της Ίντερ
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης φέρεται να μην έχει μυαλό για τίποτα άλλο πέρα από την Ίντερ και σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, όποια ομάδα κι αν τον προσέγγισε για την ημέρα που θα μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, εισέπραξε αρνητική απάντηση.
gazzetta.gr
Θα τρίβετε τα μάτια σας – Αυτό το αυτοκίνητο δεν πάει ανάποδα στον δρόμο
Το πιο αλλόκοτο βίντεο αυτής της εβδομάδας είναι από έναν κεντρικό δρόμο στη Ρωσία. Πραγματικά απίστευτο. Πώς θα αισθανόσασταν αν ο μπροστινός σας οδηγός την ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Θα τρίβετε τα μάτια σας – Αυτό το αυτοκίνητο δεν πάει ανάποδα στον δρόμο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ελένη Φιλίνη: Δύο φορές κινδύνεψα να πεθάνω
«Δεν κάνω σχέδια για το μέλλον για το λόγο αυτό. Δεν χρειάστηκε η πανδημία για να φιλοσοφήσω κάποια πράγματα», είπε η ηθοποιός
www.protothema.gr
Μεξικό: Ενοπλοι παρίσταναν το ζευγάρι και άνοιξαν πυρ σε περιπολικό [βίντεο]
Από θαύμα δεν σκοτώθηκαν δύο αστυνομικοί που δέχτηκαν πυροβολισμούς σε ενέδρα, σε δρόμο στο Μεξικό.
iefimerida.gr
Το AthensRocks επιστρέφει το 2021 με ακόμη καλύτερο line-up
Τα φετινά εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά
www.protothema.gr
Και όμως! Αυτός ο… γόης είναι Έλληνας γαλαζοαίματος (photos)
Μπορεί να ποζάρει σαν... βαρύς και ασήκωτος, σαν αυτούς που συναντάς σε μπαρ και ξενυχτάδικα, όμως στην πραγματικότητα έχει τίτλο…
www.newsbomb.gr
Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Φιλαδέλφεια (vid)
Την ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Φιλαδέλφεια κατέγραψε καρέ-καρέ η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος!
gazzetta.gr
Λατινική Αμερική: Εφιαλτικό! 16 εκατ. παιδιά ακόμα θα βυθιστούν στην εξαθλίωση
Δεκαέξι εκατομμύρια παιδιά επιπλέον θα βυθιστούν στη φτώχεια μέσα ως το τέλος του 2020 στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική εάν οι κυβερνήσεις δεν αναλάβουν ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Λατινική Αμερική: Εφιαλτικό! 16 εκατ. παιδιά ακόμα θα βυθιστούν στην εξαθλίωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ
ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ στην ΒέροιαΔΕΗ: Ανακοινωση για την πρόσληψη με ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα ατόμων (10) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Υδροηλεκτρικών Σταθμών του ΥΗΣ Σφηκιάς–Ασωμάτων του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας, του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 10 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.antonopoulou@dei.com.gr και κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΠολυφύτουΙλαρίωνα, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 50500– Σέρβια, υπόψη κας Αντωνοπούλου Ελένης (τηλέφωνο επικοινωνίας: 24640 32249). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος και στην κατ’ εξαίρεση ταχυδρομική συστημένη αποστολή, με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Τόσο το ηλεκτρονικό μήνυμα όσο και ο φάκελος αποστολής μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων. Σε περίπτωση που λόγω των τρεχουσών συνθηκών, δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτουμένων σύμφωνα με την Ανακοίνωση δικαιολογητικών, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής, δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ότι εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Στην υπόψη υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος θα αναγράφει ποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά δεν δύναται να προσκομίσει.. Εξαίρεση αποτελεί η επαγγελματική άδεια και ο βασικός τίτλων σπουδών, τα οποία ζητούνται ως απαιτούμενα στην Ανακοίνωση καιπρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν από τον υποψήφιο προκειμένου να προσληφθεί. Η ως άνω αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης εμπροθέσμως των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε καμία περίπτωση δεν αίρει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και ιδιότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ και συμβατά με τους όρους της Ανακοίνωσης και της κείμενης νομοθεσίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Η Α.Ε. (www.dei.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση Θέσεις Εργασίας – Έκτακτο προσωπικό. Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020ΠαράρτημαΗμερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 30-5-2020 μέχρι 8-06-2020
www.dikaiologitika.gr
Παναθηναϊκός: Καμία ενόχληση για «ψαλίδι»
Οι παίκτες του «τριφυλλιού» προς το παρόν δεν έχουν δεχθεί καμία νύξη από την ΠΑΕ για μείωση.
www.newsbomb.gr
Ιστορικό βίας για τον αστυνομικό που σκότωσε τον αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ -Είχαν γίνει άλλες 18 καταγγελίες εις βάρος του
Ιστορικό βίας φαίνεται πως έχει ο πρώην αστυνομικός της Μινεάπολις που κατηγορείται για την δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα, είχαν γίνει 18 καταγγελίες εναντίον του στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας στο παρελθόν.
iefimerida.gr
«Εξετάζει τον Μπόλντγουϊν η Ζαλγκίρις»
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Λιθουανίας, η ομάδα του Κάουνας εξετάζει την περίπτωση του Ουέιντ Μπόλντγουϊν.
gazzetta.gr
Πανελλαδικές: Οι 3 αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας -Η διάταξη για τα Λατινικά
Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων φέρνει το νομοσχέδιο που παρουσίασε χθες το υπουργείο Παιδείας.
iefimerida.gr
Το λάθος στο ξεσκόνισμα που φθείρει τα έπιπλά σου σύμφωνα με ειδικό
Το ξεσκόνισμα μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο βαρετή δουλειά του σπιτιού, δηλαδή αγγαρεία, αλλά είναι απολύτως αναγκαία.
iefimerida.gr
Προβλέψεις για τα αισθηματικά του ζωδίου σου, σήμερα 29/05
Σε σχέση ή free; Διάβασε τις ημερήσιες προβλέψεις για τα ερωτικά σου 
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο στην Σταυρούπολη, αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε φανάρι
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη.Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε στο φανάρι. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, δεν υπήρξαν από τύχη σοβαροί τραυματισμοί, καθώς στο σημείο υπάρχουν πολλά καταστήματα, ενώ περνούν και πολίτες. Λόγω του τροχαίου στo σημείο έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα, καθώς το ένα αυτοκίνητο είναι ακόμη στη μέση του δρόμου. Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία.
www.dikaiologitika.gr
Κορωνοϊός: Η πανδημία απειλεί να βυθίσει ακόμα 16 εκατ. παιδιά στη φτώχια στη Λατινική Αμερική
Σχεδόν το ένα παιδί στα δύο (46%) θα ζει στη φτώχεια ως τα τέλη της χρονιάς
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Συμφωνία για τη διεξαγωγή της συνόδου G7 διά ζώσης
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν κατά τη διάρκεια...
www.zougla.gr
Έτσι θα γίνει η προσευχή στην Αγιά Σοφιά: Το προκλητικό corona-show του Ερντογάν για την επέτειο της Άλωσης
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την άκρως προκλητική πρωτοβουλία του σε διάγγελμα του, το απόγευμα της Πέμπτης (28.05.2020). Σήμερα ανοίγουν ξανά τα τζαμιά για τους πιστούς, μετά τα μέτρα που είχαν ληφθεί για τον κορονοϊό. Τι θα συμβεί απόψε στην Αγιά Σοφιά. To άρθρο Έτσι θα γίνει η προσευχή στην Αγιά Σοφιά: Το προκλητικό corona-show του Ερντογάν για την επέτειο της Άλωσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μέσι: Το διαφημιστικό με το «μήνυμα» επιστροφής μετά την πανδημία (vid)
Ο Λιονέλ Μέσι για τις ανάγκες διαφημιστικού σποτ εταιρείας ισοτονικού ποτού, έστειλε το μήνυμά του για την επαναφορά στη δράση μετά το ... ημίχρονο που αποφάσισε η πανδημία και την ετοιμότητα όλων για το «δεύτερο μέρος».
gazzetta.gr
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο στη Σταυρούπολη -ΙΧ καρφώθηκε σε φανάρι, μποτιλιάρισμα στο σημείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Μήνυση στο ΝΒΑ για ενοίκια του καταστήματος Νέας Υόρκης
Το ΝΒΑ δεν κατέβαλε τα ενοίκια δύο μηνών για το μαγαζί που βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο και τού έκαναν μήνυση.
gazzetta.gr
Θες να φτιάξεις μπισκότα σοκολάτας χωρίς να τα ψήσεις στο φούρνο; Απίθανο κι όμως μπορείς!
www.newsbomb.gr
Αυτό είναι το πιο ονειρικό ταξίδι με τροχόσπιτο!
Ένα ταξίδι μέσα σε τροχόσπιτο είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να φανταστεί κανείς, και αυτή είναι η καλύτερη επιλογή! Δίπλα στη φύση, με ό,τι χρειάζεσαι και ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Αυτό είναι το πιο ονειρικό ταξίδι με τροχόσπιτο! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΕΚ: Αισιοδοξία για Ολιβέιρα
Ο Νέλσον Ολιβέιρα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και ετοιμάζεται για τα playoffs της Super League
www.newsbomb.gr
Επίθεση με βιτριόλι: Η 34χρονη έχει εγκαύματα στο 93% του προσώπου της
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της μαυροφορεμένης γυναίκας, που στις 20 Μάιου επιτέθηκε με βιτριόλι στην 34χρονη Ιωάννα στην Καλλιθέα.
iefimerida.gr
Με 24 ντοκιμαντέρ το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα»
Συνολικά 24 ντοκιμαντέρ θα διαγωνιστούν εφέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα», που θα πραγματοποιηθεί...
www.zougla.gr
Ο Μπιλ Γκέιτς αποκάλυψε ποιες σειρές βλέπει στο Netflix εν μέσω κορωνοϊού
Με την καραντίνα εξαιτίας του κορωνοϊού, ο Μπιλ Γκέιτς αναγκάστηκε να περάσει πολλές ώρες εντός του σπιτιού του και να αφήσει τις εξωτερικές του δραστηριότητες.
iefimerida.gr
Ζευγάρι Αμερικανών προσκαλεί σε «μεταπανδημιακό» όργιο τους συμπολίτες του
Αρχικά ξεκίνησε σαν πλάκα, όμως το μεγάλο ενδιαφέρον έκανε τον Μπομπ και την Αλίσα να το δουν... πολύ σοβαρά
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Το «αθώο» σύμπτωμα που έχει ο ένας στους δύο
Ένα «αθώο» σύμπτωμα που ωστόσο αποδεικνύεται κοινό για τους μισούς σχεδόν φορείς του νέου κορωνοϊού, έφερε στο φως νέα έρευνα
www.protothema.gr
Τα δώρα της Nissan για το καλοκαίρι
Λίγες ημέρες απέμειναν για να μπει ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και η Nissan ανακοίνωσε την πρώτη μεγάλη προσφορά για την προστασία και φροντίδα των...
www.zougla.gr