kickerdaily.com
kickerdaily.com
Man who found a wedding ring dated 1967 tries his best to locate owner
A man found a wedding ring while metal detecting Using the details engraved, he tried his best to locate the owner He was kind enough to return the ring that was lost more than 50 [Read More]
kickerdaily.com
Alamin: De latang pagkain na nayupi, ligtas pa bang kainin?
Ang mga yupi sa de lata na pagkain ay nahahati sa ilang klasipikasyon depende kung saang bahagi ito at kung papaano nayupi May mga parteng mahina ang de lata na kapag dito nayupi ay hindi [Read More]
2 d
kickerdaily.com