Principal
La Contra
La Contra
“Qualsevol cosa que pugui matar-nos ens resulta fascinant”
Per què els nois van a la guerra? De nens jugaven a la guerra, fins i tot aquell que venia d’una família pacifista. Anar a la guerra n’és la prolongació natural. I hi arrelen forts vincles? Els homes amb els quals jo estava s’allistaven ­perquè...
2 d
lavanguardia.com
“Cualquier cosa que pueda matarnos nos resulta fascinante”
Por qué los chavales van a la guerra? De niños jugaban a la guerra, incluso el tipo que venía de una familia pacifista. Ir a la guerra es la prolongación natural de aquello. ¿Y arraigan fuertes vínculos? Los hombres con los que yo estaba se...
2 d
lavanguardia.com