Herramientas
Change country:
La Contra
La Contra
“Necesitamos disidentes, personas con criterio propio”
Herejía es una palabra llena de demonios... Tiene ecos muy lúgubres porque suena a carne quemada, a esa terrible condena que sufrieron tantísimas personas sobre todo en la edad media. Pero usted reivindica esa palabra. Etimológicamente, hereje...
3 h
lavanguardia.com
“ Necessitem dissidents, persones amb criteri propi”
Heretgia és una paraula plena de dimonis. Té ressons molt lúgubres perquè sona a carn cremada, a aquella terrible condemna que van patir tantíssimes persones sobretot a l’edat mitjana. Però vostè reivindica aquesta paraula. Etimològicament,...
3 h
lavanguardia.com
“Les granges de visons són una bomba de rellotgeria”
Vostès poden traçar el virus a les clavegueres? Tot el que s’excreta va a parar a les aigües residuals i si és un virus, es pot traçar; i a més, aquest virus del SARS-CoV-2 s’excreta en quantitats elevades als excrements, fins i tot durant més...
1 d
lavanguardia.com
“Las granjas de visones son una bomba de relojería”
Ustedes pueden trazar el virus en las alcantarillas? Todo lo que se excreta va a parar a las aguas residuales y si es un virus, se puede trazar; y, además, este virus de la SARS-CoV-2 se excreta en cantidades elevadas en las heces, incluso más...
1 d
lavanguardia.com